ประกันรถยนต์เชียงใหม่

หากท่านเป็นคนนพื้นที่เชียงใหม่  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถเชียงใหม่ ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์เชียงใหม่ ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์เชียงใหม่ ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตเชียงใหม่
เชียงใหม่ประกันรถยนต์ ชั้น 1
เชียงใหม่ประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยเชียงใหม่
ต่อประกันรถยนต์เชียงใหม่
เชียงใหม่ประกันชั้น 2
เชียงใหม่ประกันรถยนต์ที่ไหนดี


เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
เชียงใหม่ต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดเชียงใหม่ 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอดอยหล่อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอยหล่อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลยางคราม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสองแคว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันติสุข
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่ออน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทาเหนือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านสหกรณ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลออนกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลออนเหนือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ทา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านจันทร์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแจ่มหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่แดด
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอจอมทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลข่วงเปา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอยแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านแปะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสบเตี๊ยะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สอย
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอดอยสะเก็ด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตลาดขวัญ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตลาดใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าป้อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าลาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าเมี่ยง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลวงเหนือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสง่าบ้าน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันปูเลย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสำราญราษฎร์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเชิงดอย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเทพเสด็จ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่คือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่โป่ง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอดอยเต่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอยเต่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าเดื่อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบงตัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านแอ่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลมืดกา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโปงทุ่ง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอฝาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลม่อนปิ่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ข่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่คะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่งอน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโป่งน้ำร้อน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอพร้าว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำแพร่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านโป่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าตุ้ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าไหน่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขื่อนผาก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ปั๋ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่แวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโหล่งขอด
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสะเมิง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ่อแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลยั้งเมิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสะเมิงเหนือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสะเมิงใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สาบ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสันกำแพง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลต้นเปา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบวกค้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลร้องวัวแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันกำแพง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลออนใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแช่ช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ปูคา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสันทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าไผ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันทรายน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันทรายหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันนาเม็ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันป่าเปา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันพระเนตร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองจ๊อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองหาร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองแหย่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองเล็น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่แฝก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่แฝกใหม่
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสันป่าตอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งต้อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งสะโตก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าวังพร้าว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำบ่อหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านแม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลมะขามหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลมะขุนหวาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลยุหว่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ก๊า
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสารภี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขัวมุง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชมภู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่ากว้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าวังตาล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าบง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลยางเนิ้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสารภี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองผึ้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองแฝก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไชยสถาน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอหางดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขุนคง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำแพร่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านปง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านแหวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสบแม่ข่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันผักหวาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองควาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองตอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองแก๋ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหางดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหารแก้ว
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภออมก๋อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาเกียน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลม่อนจอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลยางเปียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสบโขง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอมก๋อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ตื่น
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอฮอด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาคอเรือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ่อสลี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ่อหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านตาล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหางดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลฮอด
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเชียงดาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งข้าวพวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปิงโค้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเชียงดาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองคอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองงาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองนะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่นะ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลช้างคลาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลช้างม่อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลช้างเผือก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าศาลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าตัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าแดด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพระสิงห์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลฟ้าฮ่าม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวัดเกต
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีภูมิ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันผีเสื้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสุเทพ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองป่าครั่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองหอย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหายยา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่เหียะ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่ริม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขี้เหล็ก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลริมเหนือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลริมใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสะลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันโป่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเหมืองแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่แรม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโป่งแยง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่วาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนเปา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งปี้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งรวงทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านกาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่วิน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่อาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าตอน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลมะลิกา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันต้นหมื้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่นาวาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่อาย
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่แจ่ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกองแขก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลช่างเคิ่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าผา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านจันทร์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านทับ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปางหินฝน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแจ่มหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่นาจร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ศึก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่แดด
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่แตง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกื้ดช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขี้เหล็ก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลช่อแล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเป้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสบเปิง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสมก๋าย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันป่ายาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันมหาพน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอินทขิล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองก๋าย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่หอพระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่แตง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอไชยปราการ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปงตำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีดงเย็น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองบัว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ทะลบ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเวียงแหง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเปียงหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองแหง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแสนไห

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.