ประกันรถยนต์เลย

หากท่านเป็นคนนพื้นที่เลย  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถเลย ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์เลย ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์เลย ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตเลย
เลยประกันรถยนต์ ชั้น 1
เลยประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยเลย
ต่อประกันรถยนต์เลย
เลยประกันชั้น 2
เลยประกันรถยนต์ที่ไหนดี


เลยต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
เลยต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
เลยต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
เลยต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
เลยต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
เลยต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
เลยต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
เลยต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
เลยต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
เลยต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
เลยต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
เลยต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
เลยต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
เลยต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดเลย 
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอหนองหิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตาดข่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปวนพุ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองหิน
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอเอราวัณ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทรัพย์ไพวัลย์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลผาสามยอด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลผาอินทร์แปลง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเอราวัณ
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอด่านซ้าย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกกสะทอน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลด่านซ้าย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาดี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาหอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากหมัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังยาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอิปุ่ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกงาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโป่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพนสูง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอท่าลี่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าลี่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำทูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำแคม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองผือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอาฮี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกใหญ่
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอนาด้วง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าสวรรค์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าสะอาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาดอกคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาด้วง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอนาแห้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาพึง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนามาลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาแห้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเหล่ากอหก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแสงภา
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอปากชม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชมเจริญ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากชม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหาดคัมภีร์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยบ่อซืน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยพิชัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเชียงกลม
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอผาขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าช้างคล้อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเพิ่ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลผาขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนปอแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนป่าซาง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอภูกระดึง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลผานกเค้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลภูกระดึง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีฐาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยส้ม
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอภูหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลภูหอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองคัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยสีเสียด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเลยวังไสย์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแก่งศรีภูมิ
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอภูเรือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าศาลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปลาบ่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลร่องจิก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลาดค่าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสานตม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองบัว
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอวังสะพุง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทรายขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากปวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลผาน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลผาบิ้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังสะพุง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีสงคราม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองงิ้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองหญ้าปล้อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกขมิ้น
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอเชียงคาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจอมศรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลธาตุ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาซ่าว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบุฮม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากตม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหาดทรายขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเชียงคาน
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกกดู่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกกทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกุดป่อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชัยพฤกษ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาดินดำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาอาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาอ้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาแขม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาโป่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำสวย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำหมาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีสองรัก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเสี้ยว

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.