ประกันรถยนต์แพร่

หากท่านเป็นคนนพื้นที่แพร่  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถแพร่ ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์แพร่ ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์แพร่ ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตแพร่
แพร่ประกันรถยนต์ ชั้น 1
แพร่ประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยแพร่
ต่อประกันรถยนต์แพร่
แพร่ประกันชั้น 2
แพร่ประกันรถยนต์ที่ไหนดี


แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
แพร่ต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดแพร่ 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอร้องกวาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งศรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำเลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเวียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลร้องกวาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลร้องเข็ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยโรง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ยางตาล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ยางร้อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ยางฮ่อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไผ่โทน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอลอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลต้าผามอก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งแล้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ่อเหล็กลอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านปิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากกาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหัวทุ่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยอ้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียงต้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ปาน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอวังชิ้น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาพูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าสัก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังชิ้น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสรอย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ป้าก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่พุง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่เกิ๋ง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งน้าว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านหนุน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสะเอียบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหัวเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยหม้าย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเตาปูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแดนชุมพล
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสูงเม่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนมูล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำชำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านกวาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านกาศ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านปง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเหล่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพระหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลร่องกาศ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสบสาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสูงเม่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหัวฝาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียงทอง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอหนองม่วงไข่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตำหนักธรรม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งแค้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำรัด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองม่วงไข่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่คำมี
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเด่นชัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปงป่าหวาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยไร่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเด่นชัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่จั๊วะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไทรย้อย
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกาญจนา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลช่อแฮ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งกวาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งโฮ้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าข้าม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาจักร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำชำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านถิ่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าแมต
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลร่องฟอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังธง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังหงษ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสวนเขื่อน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยม้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเหมืองหม้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่คำมี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ยม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่หล่าย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลในเวียง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.