ประกันรถยนต์แม่ฮ่องสอน

หากท่านเป็นคนนพื้นที่แม่ฮ่องสอน  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถแม่ฮ่องสอน ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์แม่ฮ่องสอน ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์แม่ฮ่องสอน ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอนประกันรถยนต์ ชั้น 1
แม่ฮ่องสอนประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยแม่ฮ่องสอน
ต่อประกันรถยนต์แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอนประกันชั้น 2
แม่ฮ่องสอนประกันรถยนต์ที่ไหนดี


แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
แม่ฮ่องสอนต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอขุนยวม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขุนยวม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองปอน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่กิ๊
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ยวมน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่อูคอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่เงา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอปางมะผ้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลถ้ำลอด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาปู่ป้อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปางมะผ้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสบป่อง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอปาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งยาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองแปง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียงเหนือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียงใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่นาเติง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ฮี้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโป่งสา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสบเมย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกองก๋อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าโปง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสบเมย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่คะตวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สวด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สามแลบ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจองคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปางหมู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลผาบ่อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหมอกจำแป่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยปูลิง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยผา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยโป่ง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่ลาน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขุนแม่ลาน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าผาปุ้ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันติคีรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยห้อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่นาจาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ลาน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ลาหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่โถ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่สะเรียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านกาศ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าแป๋
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเสาหิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่คง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ยวม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สะเรียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่เหาะ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.