ประกันรถยนต์บ่อวิน

หากท่านเป็นคนนพื้นที่บ่อวิน  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถบ่อวิน ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์บ่อวิน ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์บ่อวิน ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตบ่อวิน
บ่อวินประกันรถยนต์ ชั้น 1
บ่อวินประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยบ่อวิน
ต่อประกันรถยนต์บ่อวิน
บ่อวินประกันชั้น 2
บ่อวินประกันรถยนต์ที่ไหนดี


บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
บ่อวินต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์บ่อวิน

        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านวัดห้วยปราบ
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านวัดบ่อวิน
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านวัดพันเสด็จใน
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านวัดสันติคีรี
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านวัดยางเอน
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านวัดเนินกระบก
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านวัดศรีพุ่มโพธิ์
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนบ้านบ่อวิน
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนบ้านเขาหิน
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.