ประกันรถยนต์ศรีราชา

หากท่านเป็นคนนพื้นที่ศรีราชา  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถศรีราชา ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์ศรีราชา ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์ศรีราชา ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตศรีราชา
ศรีราชาประกันรถยนต์ ชั้น 1
ศรีราชาประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยศรีราชา
ต่อประกันรถยนต์ศรีราชา
ศรีราชาประกันชั้น 2
ศรีราชาประกันรถยนต์ที่ไหนดี


ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
ศรีราชาต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก


ต่อประกันภัยรถยนต์
ศรีราชา
         ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านสวนเสือศรีราชา
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านเกาะลอย
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านน้ำตกชันตาเถร
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านอ่างเก็บน้ำบางพระ
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาv
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนศรีราชา
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ (พินิจ เริ่มอำรุง)
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนเทคโนโลยีแหลมฉบัง
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาวัดศรีมหาราชา
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.