ประกันรถยนต์สามพราน

หากท่านเป็นคนนพื้นที่สามพราน  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถสามพราน ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์สามพราน ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์สามพราน ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตสามพราน
สามพรานประกันรถยนต์ ชั้น 1
สามพรานประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยสามพราน
ต่อประกันรถยนต์สามพราน
สามพรานประกันชั้น 2
สามพรานประกันรถยนต์ที่ไหนดี

 
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
สามพรานต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์

        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านสวนสามพราน
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านตลาดน้ำดอนหวาย
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านตลาดน้ำคลองจินดา
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนนักบุญเปโตร
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนนาคประสิทธิ์
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนสามพรานวิทยา
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนสกลวิทยา
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนบวรธนวิทย์
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านมหาวิทยาลัยแสงธรรม
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
        ต่อประกันภัยรถยนต์ถนนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
        ต่อประกันภัยรถยนต์ถนนโรงเรียนวัดดอนหวาย
        ต่อประกันภัยรถยนต์ถนนบ้านผู้หว่าน
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านวัดไร่ขิง
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านวัดดอนหวาย
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านวัดพุทโธ (วัดพญามังกร)
        ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านโรงเรียนเอกดรุณ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.