photo detail
เพราะเราคือช่างซ่อมบ้านมืออาชีพในยโสธรแก้ปัญหาเรื่องซ่อมบ้านได้ตรงจุด ทำให้งบไม่บานปลาย ประหยัดทั้งเงินและเวลา เรามีช่างหลากหลายสาขา เพื่อเหมาะสมกับงานที่จะเข้าไปทำ เช่น ช่างไฟ ,ช่างประปา,ช่างไม้,ช่างปูนฯลฯ และไม่ใช่แค่มีความรู้ในงานซ่อมยโสธร ให้บริการ เพื่อให้มีความพึงพอใจสูงสุด ช่างแก้ท่อตัน ส้วมตัน ส้วมตันทําไง

   ติดต่อช่าง

ช่างแก้ท่อตันยโสธร
ส้วมตันช่างงูเหล็กยโสธร
ช่างซ่อมหลังคารั่วยโสธร
ช่างซ่อมประตู/หน้าต่างยโสธร
ช่างซ่อมท่อประปารั่วซึมยโสธร
ช่างซ่อมรอยร้าวของผนังยโสธร
ช่างต่อเติมบ้าน รีโนเวทบ้านยโสธร
ช่างตรวจเช็คปัญหาไฟฟ้ายโสธร
ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ายโสธร
ช่างทาสีผนัง/เพดานใหม่ยโสธร

วิธีแก้ไข ท่อระบายน้ำตันยโสธร
1.เบกกิ้งโซดา
เบกกิ้งโซดา(โซเดียมไบคาร์บอเนต) กับ ผงฟูคนละอย่างนะครับ ให้ใช้เบกกิ้งโซดา
2. น้ำยาล้างท่อตันหรืน้ำยาทะลวงท่อ
ในปัจจุบัน มีการผลิตน้ำยาล้างท่อตัน น้ำยาทะลวง โดยเฉพาะ ออกมาวางขาย ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
3.โซดาไฟ
โซดาไฟ นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมมากที่สุด การใช้โซดาไฟแก้ไขปัญหาท่อตัน ส้วมตัน โซดาไฟเป็นสารเคมีทำปฎิกิริยาออกฤทธิ์
4.งูเหล็ก
งูเหล็ก ตัวช่วยทะลวงท่อที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อกำจัดของเสียอุดตันภายในท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราคือช่างยโสธรมืออาชีพ
จบทุกงานซ่อม ถ้าแก้ปัญหาได้ตรงจุด ถ้าแก้ปัญหาได้ตรงจุด งบจะไม่บานปลาย เราเข้าใจดีว่า บางครั้ง คุณอาจต้องการปรึกษาช่างงานซ่อมบ้านยโสธร มักจะต้องมีการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมกันอยู่ตลอด โดยอายุการใช้งานมักจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
ให้คำปรึกษาในการวางแผนการก่อสร้าง การซ่อมแซม การต่อเติมการปูกระเบื้องห้องครัว ห้องน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์ และพื้นบ้าน หลังคารั่ว ซ่อมบ้าน ต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน ปรับปรุงบ้าน


ก่อนจะซ่อมบ้าน ต้องเตรียมตัวยังไง !
1 จดสิ่งที่จะซ่อมแซม
ตอนนี้บ้านของคุณมีปัญหาอะไร แยกแยะเป็นข้อๆ โดยพิจารณาถึง
– ลำดับความเร่งด่วนว่าสิ่งที่ต้องซ่อมทันทีมีอะไรบ้าง หรืออะไรที่สามารถรอไปก่อนได้
– มีรายการใดที่พอจะทำไปพร้อมๆกันได้เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
2 งบในการซ่อม
เมื่อได้รายการและความจำเป็นแล้วก็มาเปรียบเทียบกับงบประมาณหรือเงินในกระเป๋าของเราว่าพอเพียงหรือไม่ ให้เริ่มทำตามลำดับความเร่งด่วนที่เราจดไว้
3 จะซ่อมอะไรบ้างแจ้งช่างให้ชัดเจน
ในการซ่อมแซม เราจะถือโอกาสตกแต่งอะไรในบ้านใหม่หรือเปล่า เช่น ถ้าซ่อมพื้นจะถือโอกาสปูพื้นใหม่ เดินบัว หรือแม้แต่การทาสีใหม่หรือไม่
 เพราะไหนๆ ก็เสียเวลาแล้ว อาจทำครั้งเดียวให้เรียบร้อยไปเลย เพราะเราต้องมีการเคลียร์พื้นที่และจัดวางสิ่งต่างๆ
4 การเลือกช่างซ่อม
หลังจากสรุปรายการต่างๆ ได้แล้ว ก็ถึงขั้นตอนเรียกช่างหรือผู้รับเหมามาตีราคา ซึ่งควรจะให้ช่างมาตีราคาอย่างน้อย 2 รายขึ้นไปเพื่อจะได้เปรียบเทียบราคา
กรณีราคาที่ตีออกมามีระดับไล่เลี่ยกันก็ให้ดูจากผลงานที่ผ่านมาซึ่งเราสามารถขอดูได้
5 การเลือกช่าง
ก่อนจะตัดสินเลือกผู้รับเหมารายใด สิ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือ คุณภาพและราคาต้องสมเหตุสมผล ไม่ควรเลือกที่ราคาถูกเป็นปัจจัยหลักแต่เพียงอย่างเดียว
พึงตระหนักไว้เสมอว่าของดีราคาถูกนั้นไม่มี การเลือกของที่ราคาสมเหตุสมผลจะทำให้คุณไม่เสียใจในภายหลัง
6 ต้องมีหลักฐาน
เมื่อได้ผู้รับเหมาหรือช่างที่ถูกใจและสอดคล้องกับงบประมาณแล้ว ขั้นตอนสำคัญที่สุดคือการทำสัญญาเขียนรายการที่จะซ่อมให้ละเอียด ระบุว่ารายการไหนเหมาจ่าย รายการไหนเป็นแบบจ่ายเฉพาะค่าแรง เป็นจำนวนเงินเท่าไร แบ่งจ่ายเป็นกี่งวด แจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน

ช่างซ่อมบ้าน ท่อตัน ยโสธร

ช่างซ่อมบ้าน ท่อตัน อำเภอกุดชุม
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลกำแมด
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลกุดชุม
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลคำน้ำสร้าง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลนาโส่
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลหนองหมี
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลหนองแหน
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลห้วยแก้ง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลโนนเปือย
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลโพนงาม
 ช่างซ่อมบ้าน ท่อตัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลกุดกุง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลกู่จาน
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลดงเจริญ
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลดงแคนใหญ่
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลทุ่งมน
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลนาคำ
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลนาแก
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลย่อ
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลลุมพุก
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลสงเปือย
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลเหล่าไฮ
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลแคนน้อย
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลโพนทัน
 ช่างซ่อมบ้าน ท่อตัน อำเภอค้อวัง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลกุดน้ำใส
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลค้อวัง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลน้ำอ้อม
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลฟ้าห่วน
 ช่างซ่อมบ้าน ท่อตัน อำเภอทรายมูล
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลดงมะไฟ
 ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลดู่ลาด
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลทรายมูล
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลนาเวียง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลไผ่
 ช่างซ่อมบ้าน ท่อตัน อำเภอป่าติ้ว
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลกระจาย
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลศรีฐาน
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลเชียงเพ็ง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลโคกนาโก
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลโพธิ์ไทร
 ช่างซ่อมบ้าน ท่อตัน อำเภอมหาชนะชัย
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลคูเมือง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลบากเรือ
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลบึงแก
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลผือฮี
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลพระเสาร์
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลฟ้าหยาด
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลม่วง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลสงยาง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลหัวเมือง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลโนนทราย
 ช่างซ่อมบ้าน ท่อตัน อำเภอเมือง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลขั้นไดใหญ่
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลขุมเงิน
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลค้อเหนือ
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลดู่ทุ่ง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลตาดทอง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลทุ่งนางโอก
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลทุ่งแต้
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลนาสะไมย์
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลน้ำคำใหญ่
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลสำราญ
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลสิงห์
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลหนองคู
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลหนองหิน
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลหนองเป็ด
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลหนองเรือ
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลเขื่องคำ
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลเดิด
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลในเมือง
 ช่างซ่อมบ้าน ท่อตัน อำเภอเลิงนกทา
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลกุดเชียงหมี
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลกุดแห่
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลบุ่งค้า
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลศรีแก้ว
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลสร้างมิ่ง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลสวาท
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลสามัคคี
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลสามแยก
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลห้องแซง
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลโคกสำราญ
 ช่างซ่อมบ้าน ท่อตัน อำเภอไทยเจริญ
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลคำเตย
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลคำไผ่
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลน้ำคำ
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลส้มผ่อ
ช่างซ่อมบ้าน ท่อตันตำบลไทยเจริญ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

RelatedPhotos

ทนายความหนองจอก
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียนราธิวาส
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียยะลา
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียสุราษฎร์ธานี
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียสงขลา
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียสตูล
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียระนอง
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียภูเก็ต
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียพัทลุง
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียพังงา
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียปัตตานี
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
%d bloggers like this: