photo detail
ติดตั้งโซล่าเซลล์ บ้านบึง ชลบุรีโซลาร์เซลล์ทางเลือกสู้ภัยแล้ง สูบน้ำทุนต่ำเพื่อการเกษตร  น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานโซลาเซลล์โซล่าเซลล์ สูบน้ำเพื่อการเกษตร ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ บ้านบึง ชลบุรี โซล่าเซลล์ซับเมิส ระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ติดต่อสอบถามราคาและการใช้งาน


ร้านโซลาร์เซลล์ บ้านบึง ชลบุรี  ผู้ผลิตออกแบบ ติดตั้ง ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ครบวงจร

บริการหลังการขาย จัดส่งติดตั้งทั่วประเทศ มั่นใจทุกคำสั่งซื้อ จัดส่งเร็วทั่วประเทศปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เป็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จากบ่อหรือน้ำบาดาล เหมาะสำหรับในที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เพื่อใช้ใน การเกษตร อุปโภค บริโภคปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ช่วยประหยัด ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่ต้องกลัวไฟดูด เนื่องจากใช้ไฟ 12 โวลท์

ผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร

ช่างติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ บ้านบึง ชลบุรี พลังงานแสงอาทิตย์

ทีมวิศวกร พร้อมให้คำปรึกษาออกแบบระบบโซล่าเซลล์เพื่อสูบน้ำ แบบครบวงจร ตั้งแต่ส่งในแนวตั้ง ความลึก ความสูง หรือ ส่งไกล หลายร้อยเมตร เพื่อความคุ้มค่าในการใช้งาน
ระบบสูบน้ำประปาบาดาลด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการสูบน้ำนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก
ผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร เน้นเพื่อการนำมาใช้สำหรับการสูบน้ำทางการเกษตร

จำหน่ายโซล่าเซลล์ บ้านบึง ชลบุรี โซลาร์เซลล์ Solarcell แผงโซล่าเซลล์ ขายโซล่าเซลล์ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำแบบแช่โซล่าเซลส์
ช่างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บ้านบึง ชลบุรี อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  โซล่าเซลล์ราคาถูก คุณภาพมาตรฐาน  ผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร

พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นชาร์จเจอร์ อินเวอร์เตอร์


 มารู้เรื่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ (Solar pump)
เกี่ยวกับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ (Solar pump) หรือปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ นี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับบ่อบาดาล และประเภทที่สองคือ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับบ่อน้ำ แม่น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ
ผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
1 ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับบ่อบาดาล เป็นปั๊มน้ำที่ใช้ตัวปั๊มลงไปจุ่มไว้ในบ่อน้ำบาดาล เพื่อจะให้ปั๊มสูบน้ำจากน้ำบาดาลขึ้นมาใช้งาน บางคนอาจจะสูบน้ำแล้วมาใช้งานเลย หรือบางคนก็อาจจะสูบน้ำมาเก็บไว้ที่แทงค์น้ำ เพื่อเก็บไว้ใช้ หรือทำการประปาหมู่บ้าน ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นี้จะเหมาะสำหรับในที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภค บริโภค หรือจะออกแบบตามความต้องการนำไปใช้งาน
โดยอุปกรณ์หลักๆ ที่จะต้องใช้จะมี แผงโซล่าเซลล์ Inverter และปั๊มน้ำบาดาล

2 ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับบ่อน้ำ แม่น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นปั๊มน้ำที่วางอยู่บนพื้น แล้วสูบน้ำจากบ่อน้ำ แม่น้ำ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ มาใช้งาน บางคนอาจจะสูบน้ำแล้วมาใช้งานเลย หรือบางคนก็อาจจะสูบน้ำมาเก็บไว้ที่แทงค์น้ำ เพื่อเก็บไว้ใช้ จะเหมาะสำหรับในที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
และเพื่อใช้งานเหมือนกับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับบ่อน้ำบาดาล และอุปกรณ์หลักก็จะเปลี่ยนจากปั๊มบาดาล เป็นปั๊มหอยโข่ง
ผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์

1. แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell Panel) ทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง
2. แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่ เก็บกระแสไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้ใว้
3. เครื่องควบคุม (Solar Charge Controller) ทำหน้าที่ ควบคุมการชาร์จไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ลงแบตเตอรี่และควบคุมการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ไปเครื่องใช้ไฟฟ้า
4. เครื่องแปลงไฟ (Power Inverter) ทำหน้าที่ เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง(ไฟจากแบตเตอรี่ DC) เป็นไฟฟ้า กระสลับ 220 V (ไฟบ้าน AC)
ผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร

ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน
ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล
การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียกรถเจาะบาดาล

 
ติดตั้งโซล่าเซลล์การเกษตรบ้านบึง ชลบุรี
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านบ้านบึง
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านคลองกิ่ว
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านมาบไผ่
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านหนองซ้ำซาก
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านหนองบอนแดง
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านหนองชาก
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านหนองอิรุณ
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านหนองไผ่แก้ว
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านโรงเรียนบ้านบึง (มนูญวิทยาคาร)
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านโรงเรียนบ้านเขาแรต (แซ่มสว่างราษฎร์อุปถัมภ์)
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านโรงเรียนบ้านมาบคล้า
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านโรงเรียนบ้านโสม (วงศ์ทวีอุปถัมภ์)
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านโรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง)
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านโรงเรียนบ้านห้วยยาง (สุภาพสามัคคีราษฎร์)
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านโรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ย่านโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคุณูปถัมภ์)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

RelatedPhotos

ทนายความหนองจอก
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกาฬสินธุ์
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
กระเบื้องปูพื้นกาฬสินธุ์
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
รับเหมาก่อสร้างบ่อวิน
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
รับเหมาก่อสร้างอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
รับเหมาก่อสร้างปลวกแดง ระยอง
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
รับเหมาก่อสร้างบ้านบึง ชลบุรี
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
รับเหมาก่อสร้างบ้านฉาง ระยอง
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
รับเหมาก่อสร้างบ้านค่าย ระยอง
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
รับเหมาก่อสร้างอมตะนคร ชลบุรี
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
รับเหมาก่อสร้างอมตะซิตี้ ระยอง
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
%d bloggers like this: