photo detail
บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านสัตหีบ Nursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสัตหีบ ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์สัตหีบ อัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยสัตหีบ ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อเรา

ศูนย์กายภาพบําบัดสัตหีบ บริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยสัตหีบ | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านสัตหีบ ผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัตหีบ ผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัตหีบ ผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัตหีบ  ผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัตหีบ ผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัตหีบ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัตหีบ  ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัตหีบ ผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัตหีบ  ผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน


ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านสัตหีบ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้าน สัตหีบ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลสัตหีบ

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลนาจอมเทียน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลพลูตาหลวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลบางเสร่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลแสมสาร

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

RelatedPhotos

ทนายความหนองจอก
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียนราธิวาส
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียยะลา
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียสุราษฎร์ธานี
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียสงขลา
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียสตูล
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียระนอง
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียภูเก็ต
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียพัทลุง
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียพังงา
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ลากรถเสียปัตตานี
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
%d bloggers like this: