งานปั้นรูปปั้นพญานาคขอนแก่น

รับงานออกแบบงานศิลปะขอนแก่น โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
ช่างขอนแก่น งานปูนปั้นไม้เทียม น้ำตกหินเทียม บ่อน้ำพุ งานสวนน้ำ
รับงานปั้นปูนสดขอนแก่น ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
โรงหล่อพระขอนแก่น พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ

   ติดต่อสอบถาม

                                  

บริการของเรา
งานปั้นลายไทยขอนแก่น รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนขอนแก่น ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ ขอนแก่น วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ ผลงานของเรา
รับปั้นงานขอนแก่น งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม
ช่างปั้นขอนแก่น รับปั้นลายไทย รับทำภาพแกะติดผนัง ซุ้มประตูทางเข้า ป้ายโรงแรม. ป้ายร้านอาหาร งานปั้นนูนต่ำ และอื่นๆทุกชนิดตามท่านต้องการ
งานปั้นทุกชนิด. จำหน่ายรูปปั้นสัตว์ทุกชนิด งานซีเมนต์ ทองเหลือง โลหะ ไฟเบอร์ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน รับปั้นตามแบบที่ท่านต้องการทุกชนิด ผลงานของเรา
รับปั้นพระขอนแก่น สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด โรงงานปั้นประติมากรรม รับสร้างโบสถ์ ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานทางด้านนี้มายาวนาน
 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
– รับสร้างโบสถ์ ขอนแก่น. รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ ผลงานของเรา
– สร้างซุ้มประตูวัดขอนแก่น สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดขอนแก่น  ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด
–  สร้างเรือนเมรุและเตาเผาปลอดมลพิษไร้ควันไร้กลิ่น
โรงหล่อพระขอนแก่น พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ
ช่างบูรณะองค์พระพุทธรูปขอนแก่น
ช่างจิตรกรรมฝาผนังขอนแก่น
ช่างสีบูรณะโบสถ์ขอนแก่น
น้ำตกหินเทียมขอนแก่น น้ำตกจำลองขอนแก่น ปั้นหุ่นรูปเหมือนขอนแก่น
ไฟเบอร์กลาสขอนแก่น ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้งขอนแก่น ช่างหล่อโลหะ ขอนแก่น
งานหล่อทองเหลืองขอนแก่น
หล่อพระ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม
รับงานออกแบบงานศิลปะทุกชนิด งานโมเดลจำลองพร้อมสร้าง 
รับงานออกแบบงานศิลปะกุฏิ
รับงานออกแบบงานศิลปะ เวที ผับ บาร์
รับงานออกแบบงานศิลปะตราสัณญาลักษณ์รีสรอท์
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม
รับงานออกแบบงานศิลปะรูปเหมือน
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม

งานปั้น ปั้นพระ รูปปั้นพญานาคขอนแก่น


 รูปปั้นพญานาคซำสูง

รูปปั้นพญานาคกระนวน
รูปปั้นพญานาคคำแมด
รูปปั้นพญานาคคูคำ
รูปปั้นพญานาคบ้านโนน
รูปปั้นพญานาคห้วยเตย
 รูปปั้นพญานาคบ้านแฮด
รูปปั้นพญานาคบ้านแฮด
รูปปั้นพญานาคหนองแซง
รูปปั้นพญานาคโคกสำราญ
รูปปั้นพญานาคโนนสมบูรณ์
 รูปปั้นพญานาคหนองนาคำ
รูปปั้นพญานาคกุดธาตุ
รูปปั้นพญานาคขนวน
รูปปั้นพญานาคบ้านโคก
 รูปปั้นพญานาคโคกโพธิ์ไชย
รูปปั้นพญานาคซับสมบูรณ์
รูปปั้นพญานาคนาแพง
รูปปั้นพญานาคบ้านโคก
รูปปั้นพญานาคโพธิ์ไชย
 รูปปั้นพญานาคโนนศิลา
รูปปั้นพญานาคบ้านหัน
รูปปั้นพญานาคหนองปลาหมอ
รูปปั้นพญานาคเปือยใหญ่
รูปปั้นพญานาคโนนศิลา
รูปปั้นพญานาคโนนแดง
 รูปปั้นพญานาคกระนวน
รูปปั้นพญานาคดูนสาด
รูปปั้นพญานาคน้ำอ้อม
รูปปั้นพญานาคบ้านฝาง
รูปปั้นพญานาคหนองกุงใหญ่
รูปปั้นพญานาคหนองโก
รูปปั้นพญานาคหนองโน
รูปปั้นพญานาคหัวนาคำ
รูปปั้นพญานาคห้วยยาง
รูปปั้นพญานาคห้วยโจด
 รูปปั้นพญานาคชนบท
รูปปั้นพญานาคกุดเพียขอม
รูปปั้นพญานาคชนบท
รูปปั้นพญานาคบ้านแท่น
รูปปั้นพญานาคปอแดง
รูปปั้นพญานาควังแสง
รูปปั้นพญานาคศรีบุญเรือง
รูปปั้นพญานาคห้วยแก
รูปปั้นพญานาคโนนพะยอม
 รูปปั้นพญานาคชุมแพ
รูปปั้นพญานาคขัวเรียง
รูปปั้นพญานาคชุมแพ
รูปปั้นพญานาคนาหนองทุ่ม
รูปปั้นพญานาคนาเพียง
รูปปั้นพญานาควังหินลาด
รูปปั้นพญานาคหนองเขียด
รูปปั้นพญานาคหนองเสาเล้า
รูปปั้นพญานาคหนองไผ่
รูปปั้นพญานาคโนนสะอาด
รูปปั้นพญานาคโนนหัน
รูปปั้นพญานาคโนนอุดม
รูปปั้นพญานาคไชยสอ
 รูปปั้นพญานาคน้ำพอง
รูปปั้นพญานาคกุดน้ำใส
รูปปั้นพญานาคทรายมูล
รูปปั้นพญานาคท่ากระเสริม
รูปปั้นพญานาคน้ำพอง
รูปปั้นพญานาคบัวเงิน
รูปปั้นพญานาคบัวใหญ่
รูปปั้นพญานาคบ้านขาม
รูปปั้นพญานาคพังทุย
รูปปั้นพญานาคม่วงหวาน
รูปปั้นพญานาควังชัย
รูปปั้นพญานาคสะอาด
รูปปั้นพญานาคหนองกุง
 รูปปั้นพญานาคบ้านฝาง
รูปปั้นพญานาคบ้านฝาง
รูปปั้นพญานาคบ้านเหล่า
รูปปั้นพญานาคป่ามะนาว
รูปปั้นพญานาคป่าหวายนั่ง
รูปปั้นพญานาคหนองบัว
รูปปั้นพญานาคโคกงาม
รูปปั้นพญานาคโนนฆ้อง
 รูปปั้นพญานาคบ้านไผ่
รูปปั้นพญานาคบ้านลาน
รูปปั้นพญานาคบ้านไผ่
รูปปั้นพญานาคป่าปอ
รูปปั้นพญานาคภูเหล็ก
รูปปั้นพญานาคหนองน้ำใส
รูปปั้นพญานาคหัวหนอง
รูปปั้นพญานาคหินตั้ง
รูปปั้นพญานาคเมืองเพีย
รูปปั้นพญานาคแคนเหนือ
รูปปั้นพญานาคในเมือง
 รูปปั้นพญานาคพระยืน
รูปปั้นพญานาคขามป้อม
รูปปั้นพญานาคบ้านโต้น
รูปปั้นพญานาคพระบุ
รูปปั้นพญานาคพระยืน
รูปปั้นพญานาคหนองแวง
 รูปปั้นพญานาคพล
รูปปั้นพญานาคลอมคอม
รูปปั้นพญานาคหนองมะเขือ
รูปปั้นพญานาคหนองแวงนางเบ้า
รูปปั้นพญานาคหนองแวงโสกพระ
รูปปั้นพญานาคหัวทุ่ง ตำบลเก่างิ้ว
รูปปั้นพญานาคเพ็กใหญ่
รูปปั้นพญานาคเมืองพล
รูปปั้นพญานาคโคกสง่า
รูปปั้นพญานาคโจดหนองแก
รูปปั้นพญานาคโนนข่า
รูปปั้นพญานาคโสกนกเต็น
 รูปปั้นพญานาคภูผาม่าน
รูปปั้นพญานาคนาฝาย
รูปปั้นพญานาคภูผาม่าน
รูปปั้นพญานาควังสวาบ
รูปปั้นพญานาคห้วยม่วง
รูปปั้นพญานาคโนนคอม
 รูปปั้นพญานาคภูเวียง
รูปปั้นพญานาคกุดขอนแก่น
รูปปั้นพญานาคดินดำ
รูปปั้นพญานาคทุ่งชมพู
รูปปั้นพญานาคนาชุมแสง
รูปปั้นพญานาคนาหว้า
รูปปั้นพญานาคบ้านเรือ
รูปปั้นพญานาคภูเวียง
รูปปั้นพญานาคสงเปือย
รูปปั้นพญานาคหนองกุงธนสาร
รูปปั้นพญานาคหนองกุงเซิน
รูปปั้นพญานาคหว้าทอง
รูปปั้นพญานาคเขาน้อย
รูปปั้นพญานาคเมืองเก่าพัฒนา
รูปปั้นพญานาคในเมือง
 รูปปั้นพญานาคมัญจาคีรี
รูปปั้นพญานาคกุดเค้า
รูปปั้นพญานาคคำแคน
รูปปั้นพญานาคท่าศาลา
รูปปั้นพญานาคนาข่า
รูปปั้นพญานาคนางาม
รูปปั้นพญานาคสวนหม่อน
รูปปั้นพญานาคหนองแปน
รูปปั้นพญานาคโพนเพ็ก
 รูปปั้นพญานาคสีชมพู
รูปปั้นพญานาคซำยาง
รูปปั้นพญานาคดงลาน
รูปปั้นพญานาคนาจาน
รูปปั้นพญานาคบริบูรณ์
รูปปั้นพญานาคบ้านใหม่
รูปปั้นพญานาคภูห่าน
รูปปั้นพญานาควังเพิ่ม
รูปปั้นพญานาคศรีสุข
รูปปั้นพญานาคสีชมพู
รูปปั้นพญานาคหนองแดง
 รูปปั้นพญานาคหนองสองห้อง
รูปปั้นพญานาคคึมชาด
รูปปั้นพญานาคดงเค็ง
รูปปั้นพญานาคดอนดั่ง
รูปปั้นพญานาคดอนดู่
รูปปั้นพญานาคตะกั่วป่า
รูปปั้นพญานาควังหิน
รูปปั้นพญานาคสำโรง
รูปปั้นพญานาคหนองสองห้อง
รูปปั้นพญานาคหนองเม็ก
รูปปั้นพญานาคหนองไผ่ล้อม
รูปปั้นพญานาคหันโจด
รูปปั้นพญานาคโนนธาตุ
 รูปปั้นพญานาคหนองเรือ
รูปปั้นพญานาคกุดกว้าง
รูปปั้นพญานาคจระเข้
รูปปั้นพญานาคบ้านกง
รูปปั้นพญานาคบ้านผือ
รูปปั้นพญานาคบ้านเม็ง
รูปปั้นพญานาคยางคำ
รูปปั้นพญานาคหนองเรือ
รูปปั้นพญานาคโนนทอง
รูปปั้นพญานาคโนนทัน
รูปปั้นพญานาคโนนสะอาด
 รูปปั้นพญานาคอุบลรัตน์
รูปปั้นพญานาคทุ่งโป่ง
รูปปั้นพญานาคนาคำ
รูปปั้นพญานาคบ้านดง
รูปปั้นพญานาคศรีสุขสำราญ
รูปปั้นพญานาคเขื่อนอุบลรัตน์
รูปปั้นพญานาคโคกสูง
 รูปปั้นพญานาคเขาสวนกวาง
รูปปั้นพญานาคคำม่วง
รูปปั้นพญานาคดงเมืองแอม
รูปปั้นพญานาคนางิ้ว
รูปปั้นพญานาคเขาสวนกวาง
รูปปั้นพญานาคโนนสมบูรณ์
 รูปปั้นพญานาคเปือยน้อย
รูปปั้นพญานาคขามป้อม
รูปปั้นพญานาควังม่วง
รูปปั้นพญานาคสระแก้ว
รูปปั้นพญานาคเปือยน้อย
 รูปปั้นพญานาคเมือง
รูปปั้นพญานาคดอนช้าง
รูปปั้นพญานาคดอนหัน
รูปปั้นพญานาคท่าพระ
รูปปั้นพญานาคบึงเนียม
รูปปั้นพญานาคบ้านค้อ
รูปปั้นพญานาคบ้านทุ่ม
รูปปั้นพญานาคบ้านหว้า
รูปปั้นพญานาคบ้านเป็ด
รูปปั้นพญานาคพระลับ
รูปปั้นพญานาคศิลา
รูปปั้นพญานาคสาวะถี
รูปปั้นพญานาคสำราญ
รูปปั้นพญานาคหนองตูม
รูปปั้นพญานาคเมืองเก่า
รูปปั้นพญานาคแดงใหญ่
รูปปั้นพญานาคโคกสี
รูปปั้นพญานาคโนนท่อน
รูปปั้นพญานาคในเมือง
 รูปปั้นพญานาคแวงน้อย
รูปปั้นพญานาคก้านเหลือง
รูปปั้นพญานาคทางขวาง
รูปปั้นพญานาคท่านางแนว
รูปปั้นพญานาคท่าวัด
รูปปั้นพญานาคละหานนา
รูปปั้นพญานาคแวงน้อย
 รูปปั้นพญานาคแวงใหญ่
รูปปั้นพญานาคคอนฉิม
รูปปั้นพญานาคแวงใหญ่
รูปปั้นพญานาคโนนทอง
รูปปั้นพญานาคโนนสะอาด
รูปปั้นพญานาคใหม่นาเพียง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.