งานปั้นรูปปั้นพญานาคมุกดาหาร

รับงานออกแบบงานศิลปะมุกดาหาร โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
ช่างมุกดาหาร งานปูนปั้นไม้เทียม น้ำตกหินเทียม บ่อน้ำพุ งานสวนน้ำ
รับงานปั้นปูนสดมุกดาหาร ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
โรงหล่อพระมุกดาหาร พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ

   ติดต่อสอบถาม

                                  

บริการของเรา
งานปั้นลายไทยมุกดาหาร รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนมุกดาหาร ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ มุกดาหาร วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ ผลงานของเรา
รับปั้นงานมุกดาหาร งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม
ช่างปั้นมุกดาหาร รับปั้นลายไทย รับทำภาพแกะติดผนัง ซุ้มประตูทางเข้า ป้ายโรงแรม. ป้ายร้านอาหาร งานปั้นนูนต่ำ และอื่นๆทุกชนิดตามท่านต้องการ
งานปั้นทุกชนิด. จำหน่ายรูปปั้นสัตว์ทุกชนิด งานซีเมนต์ ทองเหลือง โลหะ ไฟเบอร์ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน รับปั้นตามแบบที่ท่านต้องการทุกชนิด ผลงานของเรา
รับปั้นพระมุกดาหาร สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด โรงงานปั้นประติมากรรม รับสร้างโบสถ์ ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานทางด้านนี้มายาวนาน
 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
– รับสร้างโบสถ์ มุกดาหาร รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ ผลงานของเรา
– สร้างซุ้มประตูวัดมุกดาหาร สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดมุกดาหาร  ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด
–  สร้างเรือนเมรุและเตาเผาปลอดมลพิษไร้ควันไร้กลิ่น
โรงหล่อพระมุกดาหาร พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ
ช่างบูรณะองค์พระพุทธรูปมุกดาหาร
ช่างจิตรกรรมฝาผนังมุกดาหาร
ช่างสีบูรณะโบสถ์มุกดาหาร
น้ำตกหินเทียมมุกดาหาร น้ำตกจำลองมุกดาหาร ปั้นหุ่นรูปเหมือนมุกดาหาร
ไฟเบอร์กลาสมุกดาหาร ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้งมุกดาหาร ช่างหล่อโลหะมุกดาหาร
งานหล่อทองเหลืองมุกดาหาร
หล่อพระ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม
รับงานออกแบบงานศิลปะทุกชนิด งานโมเดลจำลองพร้อมสร้าง 
รับงานออกแบบงานศิลปะกุฏิ
รับงานออกแบบงานศิลปะ เวที ผับ บาร์
รับงานออกแบบงานศิลปะตราสัณญาลักษณ์รีสรอท์
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม
รับงานออกแบบงานศิลปะรูปเหมือน
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม

งานปั้น ปั้นพระ รูปปั้นพญานาคมุกดาหาร


รูปปั้นพญานาคคำชะอี

รูปปั้นพญานาคคำชะอี
รูปปั้นพญานาคคำบก
รูปปั้นพญานาคน้ำเที่ยง
รูปปั้นพญานาคบ้านค้อ
รูปปั้นพญานาคบ้านซ่ง
รูปปั้นพญานาคบ้านเหล่า
รูปปั้นพญานาคหนองเอี่ยน
รูปปั้นพญานาคเหล่าสร้างถ่อ
รูปปั้นพญานาคโพนงาม
 รูปปั้นพญานาคดงหลวง
รูปปั้นพญานาคกกตูม
รูปปั้นพญานาคชะโนดน้อย
รูปปั้นพญานาคดงหลวง
รูปปั้นพญานาคพังแดง
รูปปั้นพญานาคหนองบัว
รูปปั้นพญานาคหนองแคน
 รูปปั้นพญานาคดอนตาล
รูปปั้นพญานาคดอนตาล
รูปปั้นพญานาคนาสะเม็ง
รูปปั้นพญานาคบ้านบาก
รูปปั้นพญานาคบ้านแก้ง
รูปปั้นพญานาคป่าไร่
รูปปั้นพญานาคเหล่าหมี
รูปปั้นพญานาคโพธิ์ไทร
 รูปปั้นพญานาคนิคมคำสร้อย
รูปปั้นพญานาคกกแดง
รูปปั้นพญานาคนากอก
รูปปั้นพญานาคนาอุดม
รูปปั้นพญานาคนิคมคำสร้อย
รูปปั้นพญานาคร่มเกล้า
รูปปั้นพญานาคหนองแวง
รูปปั้นพญานาคโชคชัย
 รูปปั้นพญานาคหนองสูง
รูปปั้นพญานาคบ้านเป้า
รูปปั้นพญานาคภูวง
รูปปั้นพญานาคหนองสูง
รูปปั้นพญานาคหนองสูงเหนือ
รูปปั้นพญานาคหนองสูงใต้
รูปปั้นพญานาคโนนยาง
 รูปปั้นพญานาคหว้านใหญ่
รูปปั้นพญานาคชะโนด
รูปปั้นพญานาคดงหมู
รูปปั้นพญานาคบางทรายน้อย
รูปปั้นพญานาคป่งขาม
รูปปั้นพญานาคหว้านใหญ่
 รูปปั้นพญานาคเมือง
รูปปั้นพญานาคกุดแข้
รูปปั้นพญานาคคำป่าหลาย
รูปปั้นพญานาคคำอาฮวน
รูปปั้นพญานาคดงมอน
รูปปั้นพญานาคดงเย็น
รูปปั้นพญานาคนาสีนวน
รูปปั้นพญานาคนาโสก
รูปปั้นพญานาคบางทรายใหญ่
 รูปปั้นพญานาคบ้านโคก
รูปปั้นพญานาคผึ่งแดด
รูปปั้นพญานาคมุกดาหาร
รูปปั้นพญานาคศรีบุญเรือง
รูปปั้นพญานาคโพนทราย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.