งานปั้นรูปปั้นพญานาคน่าน

รับงานออกแบบงานศิลปะน่าน โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
ช่างน่าน งานปูนปั้นไม้เทียม น้ำตกหินเทียม บ่อน้ำพุ งานสวนน้ำ
รับงานปั้นปูนสดน่าน ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
โรงหล่อพระน่าน พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ

   ติดต่อสอบถาม

                                  

บริการของเรา
งานปั้นลายไทยน่าน รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนน่าน ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ น่าน วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ ผลงานของเรา
รับปั้นงานน่าน งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม
ช่างปั้นน่าน รับปั้นลายไทย รับทำภาพแกะติดผนัง ซุ้มประตูทางเข้า ป้ายโรงแรม. ป้ายร้านอาหาร งานปั้นนูนต่ำ และอื่นๆทุกชนิดตามท่านต้องการ
งานปั้นทุกชนิด. จำหน่ายรูปปั้นสัตว์ทุกชนิด งานซีเมนต์ ทองเหลือง โลหะ ไฟเบอร์ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน รับปั้นตามแบบที่ท่านต้องการทุกชนิด ผลงานของเรา
รับปั้นพระน่าน สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด โรงงานปั้นประติมากรรม รับสร้างโบสถ์ ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานทางด้านนี้มายาวนาน
 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
– รับสร้างโบสถ์ น่าน รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ ผลงานของเรา
– สร้างซุ้มประตูวัดน่าน สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดน่าน  ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด
–  สร้างเรือนเมรุและเตาเผาปลอดมลพิษไร้ควันไร้กลิ่น
โรงหล่อพระน่านพระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ
ช่างบูรณะองค์พระพุทธรูปน่าน
ช่างจิตรกรรมฝาผนังน่าน
ช่างสีบูรณะโบสถ์น่าน
น้ำตกหินเทียมน่าน น้ำตกจำลองน่านปั้นหุ่นรูปเหมือนน่าน
ไฟเบอร์กลาสน่าน ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้งน่าน ช่างหล่อโลหะน่าน
งานหล่อทองเหลืองน่าน
หล่อพระ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม
รับงานออกแบบงานศิลปะทุกชนิด งานโมเดลจำลองพร้อมสร้าง 
รับงานออกแบบงานศิลปะกุฏิ
รับงานออกแบบงานศิลปะ เวที ผับ บาร์
รับงานออกแบบงานศิลปะตราสัณญาลักษณ์รีสรอท์
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม
รับงานออกแบบงานศิลปะรูปเหมือน
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม

งานปั้น ปั้นพระ รูปปั้นพญานาคน่าน


 รูปปั้นพญานาคภูเพียง

รูปปั้นพญานาคท่าน้าว
รูปปั้นพญานาคนาปัง
รูปปั้นพญานาคน้ำเกี๋ยน
รูปปั้นพญานาคน้ำแก่น
รูปปั้นพญานาคฝายแก้ว
รูปปั้นพญานาคม่วงตึ๊ด
รูปปั้นพญานาคเมืองจัง
 รูปปั้นพญานาคทุ่งช้าง
รูปปั้นพญานาคงอบ
รูปปั้นพญานาคทุ่งช้าง
รูปปั้นพญานาคปอน
รูปปั้นพญานาคและ
 รูปปั้นพญานาคท่าวังผา
รูปปั้นพญานาคจอมพระ
รูปปั้นพญานาคตาลชุม
รูปปั้นพญานาคท่าวังผา
รูปปั้นพญานาคป่าคา
รูปปั้นพญานาคผาตอ
รูปปั้นพญานาคยม
รูปปั้นพญานาคริม
รูปปั้นพญานาคศรีภูมิ
รูปปั้นพญานาคแสนทอง
 รูปปั้นพญานาคนาน้อย
รูปปั้นพญานาคนาน้อย
รูปปั้นพญานาคน้ำตก
รูปปั้นพญานาคบัวใหญ่
รูปปั้นพญานาคศรีษะเกษ
รูปปั้นพญานาคสถาน
รูปปั้นพญานาคสันทะ
รูปปั้นพญานาคเชียงของ
 รูปปั้นพญานาคนาหมื่น
รูปปั้นพญานาคนาทะนุง
รูปปั้นพญานาคบ่อแก้ว
รูปปั้นพญานาคปิงหลวง
รูปปั้นพญานาคเมืองลี่
 รูปปั้นพญานาคบ่อเกลือ
รูปปั้นพญานาคดงพญา
รูปปั้นพญานาคบ่อเกลือเหนือ
รูปปั้นพญานาคบ่อเกลือใต้
รูปปั้นพญานาคภูฟ้า
 รูปปั้นพญานาคบ้านหลวง
รูปปั้นพญานาคบ้านพี้
รูปปั้นพญานาคบ้านฟ้า
รูปปั้นพญานาคป่าคาหลวง
รูปปั้นพญานาคสวด
 รูปปั้นพญานาคปัว
รูปปั้นพญานาคปัว
รูปปั้นพญานาคป่ากลาง
รูปปั้นพญานาคภูคา
รูปปั้นพญานาควรนคร
รูปปั้นพญานาคศิลาเพชร
รูปปั้นพญานาคศิลาแลง
รูปปั้นพญานาคสกาด
รูปปั้นพญานาคสถาน
รูปปั้นพญานาคอวน
รูปปั้นพญานาคเจดียชัย
รูปปั้นพญานาคแงง
รูปปั้นพญานาคไชยวัฒนา
 รูปปั้นพญานาคสองแคว
รูปปั้นพญานาคชนแดน
รูปปั้นพญานาคนาไร่หลวง
รูปปั้นพญานาคยอด
 รูปปั้นพญานาคสันติสุข
รูปปั้นพญานาคดู่พงษ์
รูปปั้นพญานาคป่าแลวหลวง
รูปปั้นพญานาคพงษ์
 รูปปั้นพญานาคเฉลิมพระเกียรติ
รูปปั้นพญานาคขุนน่าน
รูปปั้นพญานาคห้วยโก๋น
 รูปปั้นพญานาคเชียงกลาง
รูปปั้นพญานาคพญาแก้ว
รูปปั้นพญานาคพระธาตุ
รูปปั้นพญานาคพระพุทธบาท
รูปปั้นพญานาคเชียงกลาง
รูปปั้นพญานาคเชียงคาน
รูปปั้นพญานาคเปือ
 รูปปั้นพญานาคเมือง
รูปปั้นพญานาคกองควาย
รูปปั้นพญานาคดู่ใต้
รูปปั้นพญานาคถืมตอง
รูปปั้นพญานาคนาชาว
รูปปั้นพญานาคบ่อ
รูปปั้นพญานาคผาสิงห์
รูปปั้นพญานาคสวก
รูปปั้นพญานาคสะเนียน
รูปปั้นพญานาคเรือง
รูปปั้นพญานาคในเวียง
รูปปั้นพญานาคไชยสถาน
 รูปปั้นพญานาคเวียงสา
รูปปั้นพญานาคกลางเวียง
รูปปั้นพญานาคขึ่ง
รูปปั้นพญานาคจอมจันทร์
รูปปั้นพญานาคตาลชุม
รูปปั้นพญานาคทุ่งศรีทอง
รูปปั้นพญานาคนาเหลือง
รูปปั้นพญานาคน้ำปั้ว
รูปปั้นพญานาคน้ำมวบ
รูปปั้นพญานาคปงสนุก
รูปปั้นพญานาคยาบหัวนา
รูปปั้นพญานาคส้าน
รูปปั้นพญานาคส้านนาหนองใหม่
รูปปั้นพญานาคอ่ายนาไลย
รูปปั้นพญานาคแม่ขะนิง
รูปปั้นพญานาคแม่สา
รูปปั้นพญานาคแม่สาคร
รูปปั้นพญานาคไหล่น่าน
 รูปปั้นพญานาคแม่จริม
รูปปั้นพญานาคน้ำปาย
รูปปั้นพญานาคน้ำพาง
รูปปั้นพญานาคหนองแดง
รูปปั้นพญานาคหมอเมือง
รูปปั้นพญานาคแม่จริม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.