งานปั้นรูปปั้นพญานาคปัตตานี

รับงานออกแบบงานศิลปะปัตตานี โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
ช่างปัตตานี งานปูนปั้นไม้เทียม น้ำตกหินเทียม บ่อน้ำพุ งานสวนน้ำ
รับงานปั้นปูนสดปัตตานี ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
โรงหล่อพระปัตตานี พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ

   ติดต่อสอบถาม

                                  

บริการของเรา
งานปั้นลายไทยปัตตานี รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนปัตตานี ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ ปัตตานี วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ ผลงานของเรา
รับปั้นงานปัตตานี งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม
ช่างปั้นปัตตานี รับปั้นลายไทย รับทำภาพแกะติดผนัง ซุ้มประตูทางเข้า ป้ายโรงแรม. ป้ายร้านอาหาร งานปั้นนูนต่ำ และอื่นๆทุกชนิดตามท่านต้องการ
งานปั้นทุกชนิด. จำหน่ายรูปปั้นสัตว์ทุกชนิด งานซีเมนต์ ทองเหลือง โลหะ ไฟเบอร์ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน รับปั้นตามแบบที่ท่านต้องการทุกชนิด ผลงานของเรา
รับปั้นพระปัตตานี สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด โรงงานปั้นประติมากรรม รับสร้างโบสถ์ ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานทางด้านนี้มายาวนาน
 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
– รับสร้างโบสถ์ ปัตตานี รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ ผลงานของเรา
– สร้างซุ้มประตูวัดปัตตานี สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดปัตตานีออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด
–  สร้างเรือนเมรุและเตาเผาปลอดมลพิษไร้ควันไร้กลิ่น
โรงหล่อพระปัตตานี พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ
ช่างบูรณะองค์พระพุทธรูปปัตตานี
ช่างจิตรกรรมฝาผนังปัตตานี
ช่างสีบูรณะโบสถ์ปัตตานี
น้ำตกหินเทียมปัตตานี น้ำตกจำลองปัตตานี ปั้นหุ่นรูปเหมือนปัตตานี
ไฟเบอร์กลาสปัตตานี ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้งปัตตานี ช่างหล่อโลหะ ปัตตานี
งานหล่อทองเหลืองปัตตานี
หล่อพระ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม
รับงานออกแบบงานศิลปะทุกชนิด งานโมเดลจำลองพร้อมสร้าง 
รับงานออกแบบงานศิลปะกุฏิ
รับงานออกแบบงานศิลปะ เวที ผับ บาร์
รับงานออกแบบงานศิลปะตราสัณญาลักษณ์รีสรอท์
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม
รับงานออกแบบงานศิลปะรูปเหมือน
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม

งานปั้น ปั้นพระ รูปปั้นพญานาคปัตตานี


รูปปั้นพญานาคกะพ้อ

รูปปั้นพญานาคกะรุบี
รูปปั้นพญานาคตะโละดือรามัน
รูปปั้นพญานาคปล่องหอย
รูปปั้นพญานาคทุ่งยางแดง
รูปปั้นพญานาคตะโละแมะนา
รูปปั้นพญานาคน้ำดำ
รูปปั้นพญานาคปากู
รูปปั้นพญานาคพิเทน
รูปปั้นพญานาคปะนาเระ
รูปปั้นพญานาคควน
รูปปั้นพญานาคคอกกระบือ
รูปปั้นพญานาคดอน
รูปปั้นพญานาคท่าข้าม
รูปปั้นพญานาคท่าน้ำ
รูปปั้นพญานาคบ้านกลาง
รูปปั้นพญานาคบ้านนอก
รูปปั้นพญานาคบ้านน้ำบ่อ
รูปปั้นพญานาคปะนาเระ
รูปปั้นพญานาคพ่อมิ่ง
รูปปั้นพญานาคมายอ
รูปปั้นพญานาคกระหวะ
รูปปั้นพญานาคกระเสาะ
รูปปั้นพญานาคตรัง
รูปปั้นพญานาคถนน
รูปปั้นพญานาคปะโด
รูปปั้นพญานาคปานัน
รูปปั้นพญานาคมายอ
รูปปั้นพญานาคลางา
รูปปั้นพญานาคลุโบะยิไร
รูปปั้นพญานาคสะกำ
รูปปั้นพญานาคสาคอบน
รูปปั้นพญานาคสาคอใต้
รูปปั้นพญานาคเกาะจัน
รูปปั้นพญานาคยะรัง
รูปปั้นพญานาคกระโด
รูปปั้นพญานาคกอลำ
รูปปั้นพญานาคคลองใหม่
รูปปั้นพญานาคประจัน
รูปปั้นพญานาคปิตูมุดี
รูปปั้นพญานาคยะรัง
รูปปั้นพญานาคระแว้ง
รูปปั้นพญานาควัด
รูปปั้นพญานาคสะดาวา
รูปปั้นพญานาคสะนอ
รูปปั้นพญานาคเขาตูม
รูปปั้นพญานาคเมาะมาวี
รูปปั้นพญานาคยะหริ่ง
รูปปั้นพญานาคจะรัง
รูปปั้นพญานาคตอหลัง
รูปปั้นพญานาคตะโละ
รูปปั้นพญานาคตะโละกาโปร์
รูปปั้นพญานาคตันหยงจึงงา
รูปปั้นพญานาคตันหยงดาลอ
รูปปั้นพญานาคตาลีอายร์
รูปปั้นพญานาคตาแกะ
รูปปั้นพญานาคบางปู
รูปปั้นพญานาคบาโลย
รูปปั้นพญานาคปิยามุมัง
รูปปั้นพญานาคปุลากง
รูปปั้นพญานาคมะนังยง
รูปปั้นพญานาคยามู
รูปปั้นพญานาคราตาปันยัง
รูปปั้นพญานาคสาบัน
รูปปั้นพญานาคหนองแรต
รูปปั้นพญานาคแหลมโพธิ์
รูปปั้นพญานาคสายบุรี
รูปปั้นพญานาคกะดุนง
รูปปั้นพญานาคตะบิ้ง
รูปปั้นพญานาคตะลุปัน
รูปปั้นพญานาคทุ่งคล้า
รูปปั้นพญานาคบางเก่า
รูปปั้นพญานาคบือเระ
รูปปั้นพญานาคปะเสยะวอ
รูปปั้นพญานาคมะนังดาลำ
รูปปั้นพญานาคละหาร
รูปปั้นพญานาคเตราะบอน
รูปปั้นพญานาคแป้น
รูปปั้นพญานาคหนองจิก
รูปปั้นพญานาคคอลอตันหยง
รูปปั้นพญานาคดอนรัก
รูปปั้นพญานาคดาโต๊ะ
รูปปั้นพญานาคตุยง
รูปปั้นพญานาคท่ากำชำ
รูปปั้นพญานาคบางตาวา
รูปปั้นพญานาคบางเขา
รูปปั้นพญานาคบ่อทอง
รูปปั้นพญานาคปุโละปุโย
รูปปั้นพญานาคยาบี
รูปปั้นพญานาคลิปะสะโง
รูปปั้นพญานาคเกาะเปาะ
รูปปั้นพญานาคเมือง
รูปปั้นพญานาคกะมิยอ
รูปปั้นพญานาคคลองมานิง
รูปปั้นพญานาคจะบังติกอ
รูปปั้นพญานาคตะลุโบะ
รูปปั้นพญานาคตันหยงลุโละ
รูปปั้นพญานาคบานา
รูปปั้นพญานาคบาราเฮาะ
รูปปั้นพญานาคบาราโหม
รูปปั้นพญานาคปะกาฮะรัง
รูปปั้นพญานาคปุยุด
รูปปั้นพญานาครูสะมิแล
รูปปั้นพญานาคสะบารัง
รูปปั้นพญานาคอาเนาะรู
รูปปั้นพญานาคแม่ลาน
รูปปั้นพญานาคป่าไร่
รูปปั้นพญานาคม่วงเตี้ย
รูปปั้นพญานาคแม่ลาน
รูปปั้นพญานาคโคกโพธิ์
รูปปั้นพญานาคควนโนรี
รูปปั้นพญานาคช้างให้ตก
รูปปั้นพญานาคทรายขาว
รูปปั้นพญานาคทุ่งพลา
รูปปั้นพญานาคท่าเรือ
รูปปั้นพญานาคนาประดู่
รูปปั้นพญานาคนาเกตุ
รูปปั้นพญานาคบางโกระ
รูปปั้นพญานาคปากล่อ
รูปปั้นพญานาคป่าบอน
รูปปั้นพญานาคมะกรูด
รูปปั้นพญานาคโคกโพธิ์
รูปปั้นพญานาคไม้แก่น
รูปปั้นพญานาคคอนทราย
รูปปั้นพญานาคตะโละไกรทอง
รูปปั้นพญานาคไทรทอง
รูปปั้นพญานาคไม้แก่น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.