งานปั้นรูปปั้นพญานาคพะเยา

รับงานออกแบบงานศิลปะพะเยา โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
ช่างพะเยา งานปูนปั้นไม้เทียม น้ำตกหินเทียม บ่อน้ำพุ งานสวนน้ำ
รับงานปั้นปูนสดพะเยา ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
โรงหล่อพระพะเยา พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ

   ติดต่อสอบถาม

                                  

บริการของเรา
งานปั้นลายไทยพะเยา รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนพะเยา ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ พะเยา วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ ผลงานของเรา
รับปั้นงานพะเยา งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม
ช่างปั้นพะเยา รับปั้นลายไทย รับทำภาพแกะติดผนัง ซุ้มประตูทางเข้า ป้ายโรงแรม. ป้ายร้านอาหาร งานปั้นนูนต่ำ และอื่นๆทุกชนิดตามท่านต้องการ
งานปั้นทุกชนิด. จำหน่ายรูปปั้นสัตว์ทุกชนิด งานซีเมนต์ ทองเหลือง โลหะ ไฟเบอร์ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน รับปั้นตามแบบที่ท่านต้องการทุกชนิด ผลงานของเรา
รับปั้นพระพะเยา สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด โรงงานปั้นประติมากรรม รับสร้างโบสถ์ ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานทางด้านนี้มายาวนาน
 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
– รับสร้างโบสถ์ พะเยา รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ ผลงานของเรา
– สร้างซุ้มประตูวัดพะเยา สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดพะเยา  ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด
–  สร้างเรือนเมรุและเตาเผาปลอดมลพิษไร้ควันไร้กลิ่น
โรงหล่อพระพะเยา พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ
ช่างบูรณะองค์พระพุทธรูปพะเยา
ช่างจิตรกรรมฝาผนังพะเยา
ช่างสีบูรณะโบสถ์พะเยา
น้ำตกหินเทียมพะเยา น้ำตกจำลองพะเยา ปั้นหุ่นรูปเหมือนพะเยา
ไฟเบอร์กลาสพะเยา ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้งพะเยา ช่างหล่อโลหะพะเยา
งานหล่อทองเหลืองพะเยา
หล่อพระ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม
รับงานออกแบบงานศิลปะทุกชนิด งานโมเดลจำลองพร้อมสร้าง 
รับงานออกแบบงานศิลปะกุฏิ
รับงานออกแบบงานศิลปะ เวที ผับ บาร์
รับงานออกแบบงานศิลปะตราสัณญาลักษณ์รีสรอท์
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม
รับงานออกแบบงานศิลปะรูปเหมือน
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม

งานปั้น ปั้นพระ รูปปั้นพญานาคพะเยา


รูปปั้นพญานาคดอกคำใต้

รูปปั้นพญานาคดอกคำใต้
รูปปั้นพญานาคดอนศรีชุม
รูปปั้นพญานาคบ้านถ้ำ
รูปปั้นพญานาคบ้านปิน
รูปปั้นพญานาคห้วยลาน
รูปปั้นพญานาคสันโค้ง
รูปปั้นพญานาคป่าซาง หนองหล่ม
รูปปั้นพญานาคดงสุวรรณ
รูปปั้นพญานาคบุญเกิด
รูปปั้นพญานาคสว่างอารมณ์
รูปปั้นพญานาคคือเวียง
 รูปปั้นพญานาคภูกามยาว
รูปปั้นพญานาคดงเจน
รูปปั้นพญานาคห้วยแก้ว
รูปปั้นพญานาคแม่อิง
 รูปปั้นพญานาคภูซาง
รูปปั้นพญานาคทุ่งกล้วย
รูปปั้นพญานาคป่าสัก
รูปปั้นพญานาคภูซาง
รูปปั้นพญานาคสบบง
รูปปั้นพญานาคเชียงแรง
 รูปปั้นพญานาคจุน
รูปปั้นพญานาคจุน
รูปปั้นพญานาคทุ่งรวงทอง
รูปปั้นพญานาคพระธาตุขิงแกง
รูปปั้นพญานาคลอ ตำบลหงส์หิน
รูปปั้นพญานาคห้วยข้าวก่ำ
รูปปั้นพญานาคห้วยยางขาม
 รูปปั้นพญานาคดอกคำใต้
รูปปั้นพญานาคคือเวียง
รูปปั้นพญานาคดงสุวรรณ
รูปปั้นพญานาคดอกคำใต้
รูปปั้นพญานาคดอนศรีชุม
รูปปั้นพญานาคบุญเกิด
รูปปั้นพญานาคบ้านถ้ำ
รูปปั้นพญานาคบ้านปิน
รูปปั้นพญานาคป่าซาง
รูปปั้นพญานาคสว่างอารมณ์
รูปปั้นพญานาคสันโค้ง
รูปปั้นพญานาคหนองหล่ม
รูปปั้นพญานาคห้วยลาน
 รูปปั้นพญานาคปง
รูปปั้นพญานาคขุนควร
รูปปั้นพญานาคควร
รูปปั้นพญานาคงิม
รูปปั้นพญานาคนาปรัง
รูปปั้นพญานาคปง
รูปปั้นพญานาคผาช้างน้อย
รูปปั้นพญานาคออย
 รูปปั้นพญานาคเชียงคำ
รูปปั้นพญานาคทุ่งผาสุข
รูปปั้นพญานาคน้ำแวน
รูปปั้นพญานาคฝายกวาง
รูปปั้นพญานาคร่มเย็น
รูปปั้นพญานาคหย่วน
รูปปั้นพญานาคอ่างทอง
รูปปั้นพญานาคเจดีย์คำ
รูปปั้นพญานาคเชียงบาน
รูปปั้นพญานาคเวียง
รูปปั้นพญานาคแม่ลาว
 รูปปั้นพญานาคเชียงม่วน
รูปปั้นพญานาคบ้านมาง
รูปปั้นพญานาคสระ
รูปปั้นพญานาคเชียงม่วน
 รูปปั้นพญานาคเมือง
รูปปั้นพญานาคจำป่าหวาย
รูปปั้นพญานาคท่าจำปี
รูปปั้นพญานาคท่าวังทอง
รูปปั้นพญานาคบ้านตุ่น
รูปปั้นพญานาคบ้านต๊ำ
รูปปั้นพญานาคบ้านต๋อม
รูปปั้นพญานาคบ้านสาง
รูปปั้นพญานาคบ้านใหม่
รูปปั้นพญานาคสันป่าม่วง
รูปปั้นพญานาคเวียง
รูปปั้นพญานาคแม่กา
รูปปั้นพญานาคแม่ต๋ำ
รูปปั้นพญานาคแม่นาเรือ
รูปปั้นพญานาคแม่ปีม
รูปปั้นพญานาคแม่
 รูปปั้นพญานาคแม่ใจ
รูปปั้นพญานาคบ้านเหล่า
รูปปั้นพญานาคป่าแฝก
รูปปั้นพญานาคศรีถ้อย
รูปปั้นพญานาคเจริญราษฎร์
รูปปั้นพญานาคแม่สุก
รูปปั้นพญานาคแม่ใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.