งานปั้นรูปปั้นพญานาคพังงา

รับงานออกแบบงานศิลปะพังงา โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
ช่างพังงางานปูนปั้นไม้เทียม น้ำตกหินเทียม บ่อน้ำพุ งานสวนน้ำ
รับงานปั้นปูนสดพังงาปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
โรงหล่อพระพังงา พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ

   ติดต่อสอบถาม

                                  

บริการของเรา
งานปั้นลายไทยพังงา รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนพังงา ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ พังงา วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ ผลงานของเรา
รับปั้นงานพังงา งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม
ช่างปั้นพังงา รับปั้นลายไทย รับทำภาพแกะติดผนัง ซุ้มประตูทางเข้า ป้ายโรงแรม. ป้ายร้านอาหาร งานปั้นนูนต่ำ และอื่นๆทุกชนิดตามท่านต้องการ
งานปั้นทุกชนิด. จำหน่ายรูปปั้นสัตว์ทุกชนิด งานซีเมนต์ ทองเหลือง โลหะ ไฟเบอร์ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน รับปั้นตามแบบที่ท่านต้องการทุกชนิด ผลงานของเรา
รับปั้นพระพังงา สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด โรงงานปั้นประติมากรรม รับสร้างโบสถ์ ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานทางด้านนี้มายาวนาน
 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
– รับสร้างโบสถ์ พังงา รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ ผลงานของเรา
– สร้างซุ้มประตูวัดพังงา สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดพังงา  ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด
–  สร้างเรือนเมรุและเตาเผาปลอดมลพิษไร้ควันไร้กลิ่น
โรงหล่อพระพังงาพระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ
ช่างบูรณะองค์พระพุทธรูปพังงา
ช่างจิตรกรรมฝาผนังพังงา
ช่างสีบูรณะโบสถ์พังงา
น้ำตกหินเทียมพังงา น้ำตกจำลองพังงา ปั้นหุ่นรูปเหมือนพังงา
ไฟเบอร์กลาสพังงา ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้งพังงา ช่างหล่อโลหะพังงา
งานหล่อทองเหลืองพังงา
หล่อพระ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม
รับงานออกแบบงานศิลปะทุกชนิด งานโมเดลจำลองพร้อมสร้าง 
รับงานออกแบบงานศิลปะกุฏิ
รับงานออกแบบงานศิลปะ เวที ผับ บาร์
รับงานออกแบบงานศิลปะตราสัณญาลักษณ์รีสรอท์
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม
รับงานออกแบบงานศิลปะรูปเหมือน
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม

งานปั้น ปั้นพระ รูปปั้นพญานาคพังงา


รูปปั้นพญานาคกะปง

รูปปั้นพญานาคกะปง
รูปปั้นพญานาคท่านา
รูปปั้นพญานาครมณีย์
รูปปั้นพญานาคเหมาะ
รูปปั้นพญานาคเหล
รูปปั้นพญานาคคุระบุรี
รูปปั้นพญานาคคุระ
รูปปั้นพญานาคบางวัน
รูปปั้นพญานาคเกาะพระทอง
รูปปั้นพญานาคแม่นางขาว
รูปปั้นพญานาคตะกั่วทุ่ง
รูปปั้นพญานาคกระโสม
รูปปั้นพญานาคกะไหล
รูปปั้นพญานาคคลองเคียน
รูปปั้นพญานาคถ้ำ
รูปปั้นพญานาคท่าอยู่
รูปปั้นพญานาคหล่อยูง
รูปปั้นพญานาคโคกกลอย
รูปปั้นพญานาคตะกั่วป่า
รูปปั้นพญานาคคึกคัก
รูปปั้นพญานาคตะกั่วป่า
รูปปั้นพญานาคตำตัว
รูปปั้นพญานาคบางนายสี
รูปปั้นพญานาคบางม่วง
รูปปั้นพญานาคบางไทร
รูปปั้นพญานาคเกาะคอเขา
รูปปั้นพญานาคโคกเคียน
รูปปั้นพญานาคทับปุด
รูปปั้นพญานาคถ้ำทองหลาง
รูปปั้นพญานาคทับปุด
รูปปั้นพญานาคบางเหรียง
รูปปั้นพญานาคบ่อแสน
รูปปั้นพญานาคมะรุ่ย
รูปปั้นพญานาคโคกเจริญ
รูปปั้นพญานาคท้ายเหมือง
รูปปั้นพญานาคทุ่งมะพร้าว
รูปปั้นพญานาคท้ายเหมือง
รูปปั้นพญานาคนาเตย
รูปปั้นพญานาคบางทอง
รูปปั้นพญานาคลำภี
รูปปั้นพญานาคลำแก่น
รูปปั้นพญานาคเกาะยาว
รูปปั้นพญานาคพรุใน
รูปปั้นพญานาคเกาะยาวน้อย
รูปปั้นพญานาคเกาะยาวใหญ่
รูปปั้นพญานาคเมือง
รูปปั้นพญานาคตากแดด
รูปปั้นพญานาคถ้ำน้ำผุด
รูปปั้นพญานาคทุ่งคาโงก
รูปปั้นพญานาคท้ายช้าง
รูปปั้นพญานาคนบปริง
รูปปั้นพญานาคบางเตย
รูปปั้นพญานาคป่ากอ
รูปปั้นพญานาคสองแพรก
รูปปั้นพญานาคเกาะปันหยี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.