งานปั้นรูปปั้นพญานาคลพบุรี

รับงานออกแบบงานศิลปะลพบุรีโบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
ช่างลพบุรีงานปูนปั้นไม้เทียม น้ำตกหินเทียม บ่อน้ำพุ งานสวนน้ำ
รับงานปั้นปูนสดลพบุรี ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
โรงหล่อพระลพบุรี พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ

   ติดต่อสอบถาม

                                  

บริการของเรา
งานปั้นลายไทยลพบุรีรับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนลพบุรีปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ลพบุรี วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ ผลงานของเรา
รับปั้นงานลพบุรี งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม
ช่างปั้นลพบุรี รับปั้นลายไทย รับทำภาพแกะติดผนัง ซุ้มประตูทางเข้า ป้ายโรงแรม. ป้ายร้านอาหาร งานปั้นนูนต่ำ และอื่นๆทุกชนิดตามท่านต้องการ
งานปั้นทุกชนิด. จำหน่ายรูปปั้นสัตว์ทุกชนิด งานซีเมนต์ ทองเหลือง โลหะ ไฟเบอร์ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน รับปั้นตามแบบที่ท่านต้องการทุกชนิด ผลงานของเรา
รับปั้นพระลพบุรี สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด โรงงานปั้นประติมากรรม รับสร้างโบสถ์ ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานทางด้านนี้มายาวนาน
 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
– รับสร้างโบสถ์ ลพบุรี รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ ผลงานของเรา
– สร้างซุ้มประตูวัดลพบุรี สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดลพบุรี  ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด
–  สร้างเรือนเมรุและเตาเผาปลอดมลพิษไร้ควันไร้กลิ่น
โรงหล่อพระลพบุรี พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ
ช่างบูรณะองค์พระพุทธรูปลพบุรี
ช่างจิตรกรรมฝาผนังลพบุรี
ช่างสีบูรณะโบสถ์ลพบุรี
น้ำตกหินเทียมลพบุรี น้ำตกจำลองลพบุรี ปั้นหุ่นรูปเหมือนลพบุรี
ไฟเบอร์กลาสลพบุรี ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้งลพบุรี ช่างหล่อโลหะ ลพบุรี
งานหล่อทองเหลืองลพบุรี
หล่อพระ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม
รับงานออกแบบงานศิลปะทุกชนิด งานโมเดลจำลองพร้อมสร้าง 
รับงานออกแบบงานศิลปะกุฏิ
รับงานออกแบบงานศิลปะ เวที ผับ บาร์
รับงานออกแบบงานศิลปะตราสัณญาลักษณ์รีสรอท์
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม
รับงานออกแบบงานศิลปะรูปเหมือน
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม

งานปั้น ปั้นพระ รูปปั้นพญานาคลพบุรี


 รูปปั้นพญานาคชัยบาดาล

รูปปั้นพญานาคชัยนารายณ์
รูปปั้นพญานาคชัยบาดาล
รูปปั้นพญานาคซับตะเคียน
รูปปั้นพญานาคท่าดินดำ
รูปปั้นพญานาคท่ามะนาว
รูปปั้นพญานาคนาโสม
รูปปั้นพญานาคนิคมลำนารายณ์
รูปปั้นพญานาคบัวชุม
รูปปั้นพญานาคบ้านใหม่สามัคคี
รูปปั้นพญานาคมะกอกหวาน
รูปปั้นพญานาคม่วงค่อม
รูปปั้นพญานาคลำนารายณ์
รูปปั้นพญานาคศิลาทิพย์
รูปปั้นพญานาคหนองยายโต๊ะ
รูปปั้นพญานาคห้วยหิน
รูปปั้นพญานาคเกาะรัง
รูปปั้นพญานาคเขาแหลม
รูปปั้นพญานาคท่าวุ้ง
รูปปั้นพญานาคท่าวุ้ง
รูปปั้นพญานาคบางคู้
รูปปั้นพญานาคบางงา
รูปปั้นพญานาคบางลี่
รูปปั้นพญานาคบ้านเบิก
รูปปั้นพญานาคมุจลินท์
รูปปั้นพญานาคลาดสาลี
รูปปั้นพญานาคหัวสำโรง
รูปปั้นพญานาคเขาสมอคอน
รูปปั้นพญานาคโคกสลุด
รูปปั้นพญานาคโพตลาดแก้ว
รูปปั้นพญานาคท่าหลวง
รูปปั้นพญานาคซับจำปา
รูปปั้นพญานาคทะเลวังวัด
รูปปั้นพญานาคท่าหลวง
รูปปั้นพญานาคหนองผักแว่น
รูปปั้นพญานาคหัวลำ
รูปปั้นพญานาคแก่งผักกูด
รูปปั้นพญานาคบ้านหมี่
รูปปั้นพญานาคชอนม่วง
รูปปั้นพญานาคดงพลับ
รูปปั้นพญานาคดอนดึง
รูปปั้นพญานาคบางกะพี้
รูปปั้นพญานาคบางขาม
รูปปั้นพญานาคบางพึ่ง
รูปปั้นพญานาคบ้านกล้วย
รูปปั้นพญานาคบ้านชี
รูปปั้นพญานาคบ้านทราย
รูปปั้นพญานาคบ้านหมี่
รูปปั้นพญานาคพุคา
รูปปั้นพญานาคมหาสอน
รูปปั้นพญานาคสนามแจง
รูปปั้นพญานาคสายห้วยแก้ว
รูปปั้นพญานาคหนองกระเบียน
รูปปั้นพญานาคหนองทรายขาว
รูปปั้นพญานาคหนองเต่า
รูปปั้นพญานาคหนองเมือง
รูปปั้นพญานาคหินปัก
รูปปั้นพญานาคเชียงงา
รูปปั้นพญานาคโพนทอง
รูปปั้นพญานาคไผ่ใหญ่
รูปปั้นพญานาคพัฒนานิคม
รูปปั้นพญานาคชอนน้อย
รูปปั้นพญานาคช่องสาริกา
รูปปั้นพญานาคดีลัง
รูปปั้นพญานาคน้ำสุด
รูปปั้นพญานาคพัฒนานิคม
รูปปั้นพญานาคมะนาวหวาน
รูปปั้นพญานาคหนองบัว
รูปปั้นพญานาคห้วยขุนราม
รูปปั้นพญานาคโคกสลุง
รูปปั้นพญานาคลำสนธิ
รูปปั้นพญานาคกุดตาเพชร
รูปปั้นพญานาคซับสมบูรณ์
รูปปั้นพญานาคลำสนธิ
รูปปั้นพญานาคหนองรี
รูปปั้นพญานาคเขาน้อย
รูปปั้นพญานาคเขารวก
รูปปั้นพญานาคสระโบสถ์
รูปปั้นพญานาคทุ่งท่าช้าง
รูปปั้นพญานาคนิยมชัย
รูปปั้นพญานาคมหาโพธิ
รูปปั้นพญานาคสระโบสถ์
รูปปั้นพญานาคห้วยใหญ่
รูปปั้นพญานาคหนองม่วง
รูปปั้นพญานาคชอนสมบูรณ์
รูปปั้นพญานาคชอนสารเดช
รูปปั้นพญานาคดงดินแดง
รูปปั้นพญานาคบ่อทอง
รูปปั้นพญานาคยางโทน
รูปปั้นพญานาคหนองม่วง
รูปปั้นพญานาคเมือง
รูปปั้นพญานาคกกโก
รูปปั้นพญานาคงิ้วราย
รูปปั้นพญานาคดอนโพธิ์
รูปปั้นพญานาคตะลุง
รูปปั้นพญานาคถนนใหญ่
รูปปั้นพญานาคทะเลชุบศร
รูปปั้นพญานาคท่าศาลา
รูปปั้นพญานาคท่าหิน
รูปปั้นพญานาคท่าแค
รูปปั้นพญานาคท้ายตลาด
รูปปั้นพญานาคนิคมสร้างตนเอง
รูปปั้นพญานาคบางขันหมาก
รูปปั้นพญานาคบ้านข่อย
รูปปั้นพญานาคป่าตาล
รูปปั้นพญานาคพรหมมาสตร์
รูปปั้นพญานาคสี่คลอง
รูปปั้นพญานาคเขาพระงาม
รูปปั้นพญานาคเขาสามยอด
รูปปั้นพญานาคโก่งธนู
รูปปั้นพญานาคโคกกระเทียม
รูปปั้นพญานาคโคกตูม
รูปปั้นพญานาคโคกลำพาน
รูปปั้นพญานาคโพธิ์ตรุ
รูปปั้นพญานาคโพธิ์เก้าต้น
รูปปั้นพญานาคโคกสำโรง
รูปปั้นพญานาคคลองเกตุ
รูปปั้นพญานาคดงมะรุม
รูปปั้นพญานาคถลุงเหล็ก
รูปปั้นพญานาควังขอนขว้าง
รูปปั้นพญานาควังจั่น
รูปปั้นพญานาควังเพลิง
รูปปั้นพญานาคสะแกราบ
รูปปั้นพญานาคหนองแขม
รูปปั้นพญานาคหลุมข้าว
รูปปั้นพญานาคห้วยโป่ง
รูปปั้นพญานาคเกาะแก้ว
รูปปั้นพญานาคเพนียด
รูปปั้นพญานาคโคกสำโรง
รูปปั้นพญานาคโคกเจริญ
รูปปั้นพญานาคยางราก
รูปปั้นพญานาควังทอง
รูปปั้นพญานาคหนองมะค่า
รูปปั้นพญานาคโคกเจริญ
รูปปั้นพญานาคโคกแสมสาร

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.