งานปั้นรูปปั้นพญานาคสุโขทัย

รับงานออกแบบงานศิลปะสุโขทัย โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
ช่างสุโขทัย งานปูนปั้นไม้เทียม น้ำตกหินเทียม บ่อน้ำพุ งานสวนน้ำ
รับงานปั้นปูนสดสุโขทัย ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
โรงหล่อพระสุโขทัย พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ

   ติดต่อสอบถาม

                                  

บริการของเรา
งานปั้นลายไทยสุโขทัย รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนสุโขทัย ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ สุโขทัย วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ ผลงานของเรา
รับปั้นงานสุโขทัย งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม
ช่างปั้นสุโขทัย รับปั้นลายไทย รับทำภาพแกะติดผนัง ซุ้มประตูทางเข้า ป้ายโรงแรม. ป้ายร้านอาหาร งานปั้นนูนต่ำ และอื่นๆทุกชนิดตามท่านต้องการ
งานปั้นทุกชนิด. จำหน่ายรูปปั้นสัตว์ทุกชนิด งานซีเมนต์ ทองเหลือง โลหะ ไฟเบอร์ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน รับปั้นตามแบบที่ท่านต้องการทุกชนิด ผลงานของเรา
รับปั้นพระสุโขทัย สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด โรงงานปั้นประติมากรรม รับสร้างโบสถ์ ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานทางด้านนี้มายาวนาน
 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
– รับสร้างโบสถ์ สุโขทัย รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ ผลงานของเรา
– สร้างซุ้มประตูวัดสุโขทัย สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดสุโขทัย  ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด
–  สร้างเรือนเมรุและเตาเผาปลอดมลพิษไร้ควันไร้กลิ่น
โรงหล่อพระสุโขทัย พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ
ช่างบูรณะองค์พระพุทธรูปสุโขทัย
ช่างจิตรกรรมฝาผนังสุโขทัย
ช่างสีบูรณะโบสถ์สุโขทัย
น้ำตกหินเทียมสุโขทัย น้ำตกจำลองสุโขทัย ปั้นหุ่นรูปเหมือนสุโขทัย
ไฟเบอร์กลาสสุโขทัย ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้งสุโขทัย ช่างหล่อโลหะ สุโขทัย
งานหล่อทองเหลืองสุโขทัย
หล่อพระ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม
รับงานออกแบบงานศิลปะทุกชนิด งานโมเดลจำลองพร้อมสร้าง 
รับงานออกแบบงานศิลปะกุฏิ
รับงานออกแบบงานศิลปะ เวที ผับ บาร์
รับงานออกแบบงานศิลปะตราสัณญาลักษณ์รีสรอท์
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม
รับงานออกแบบงานศิลปะรูปเหมือน
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม

งานปั้น ปั้นพระ รูปปั้นพญานาคสุโขทัย


 รูปปั้นพญานาคกงไกรลาศ

รูปปั้นพญานาคกกแรต
รูปปั้นพญานาคกง
รูปปั้นพญานาคดงเดือย
รูปปั้นพญานาคท่าฉนวน
รูปปั้นพญานาคบ้านกร่าง
รูปปั้นพญานาคบ้านใหม่สุขเกษม
รูปปั้นพญานาคป่าแฝก
รูปปั้นพญานาคหนองตูม
รูปปั้นพญานาคไกรกลาง
รูปปั้นพญานาคไกรนอก
รูปปั้นพญานาคไกรใน
 รูปปั้นพญานาคคีรีมาศ
รูปปั้นพญานาคทุ่งยางเมือง
รูปปั้นพญานาคทุ่งหลวง
รูปปั้นพญานาคนาเชิงคีรี
รูปปั้นพญานาคบ้านน้ำพุ
รูปปั้นพญานาคบ้านป้อม
รูปปั้นพญานาคศรีคีรีมาศ
รูปปั้นพญานาคสามพวง
รูปปั้นพญานาคหนองกระดิ่ง
รูปปั้นพญานาคหนองจิก
รูปปั้นพญานาคโตนด
 รูปปั้นพญานาคทุ่งเสลี่ยม
รูปปั้นพญานาคกลางดง
รูปปั้นพญานาคทุ่งเสลี่ยม
รูปปั้นพญานาคบ้านใหม่ไชยมงคล
รูปปั้นพญานาคเขาแก้วศรีสมบูรณ์
รูปปั้นพญานาคไทยชนะศึก
 รูปปั้นพญานาคบ้านด่านลานหอย
รูปปั้นพญานาคตลิ่งชัน
รูปปั้นพญานาคบ้านด่าน
รูปปั้นพญานาคลานหอย
รูปปั้นพญานาควังตะคร้อ
รูปปั้นพญานาควังน้ำขาว
รูปปั้นพญานาควังลึก
รูปปั้นพญานาคหนองหญ้าปล้อง
 รูปปั้นพญานาคศรีนคร
รูปปั้นพญานาคคลองมะพลับ
รูปปั้นพญานาคนครเดิฐ
รูปปั้นพญานาคน้ำขุม
รูปปั้นพญานาคศรีนคร
รูปปั้นพญานาคหนองบัว
 รูปปั้นพญานาคศรีสัชนาลัย
รูปปั้นพญานาคดงคู่
รูปปั้นพญานาคท่าชัย
รูปปั้นพญานาคบ้านตึก
รูปปั้นพญานาคบ้านแก่ง
รูปปั้นพญานาคป่างิ้ว
รูปปั้นพญานาคศรีสัชนาลัย
รูปปั้นพญานาคสารจิตร
รูปปั้นพญานาคหนองอ้อ
รูปปั้นพญานาคหาดเสี้ยว
รูปปั้นพญานาคแม่สำ
รูปปั้นพญานาคแม่สิน
 รูปปั้นพญานาคศรีสำโรง
รูปปั้นพญานาคคลองตาล
รูปปั้นพญานาคทับผึ้ง
รูปปั้นพญานาคนาขุนไกร
รูปปั้นพญานาคบ้านซ่าน
รูปปั้นพญานาคบ้านนา
รูปปั้นพญานาคบ้านไร่
รูปปั้นพญานาคราวต้นจันทร์
รูปปั้นพญานาควังทอง
รูปปั้นพญานาควังลึก
รูปปั้นพญานาควังใหญ่
รูปปั้นพญานาควัดเกาะ
รูปปั้นพญานาคสามเรือน
รูปปั้นพญานาคเกาะตาเลี้ยง
 รูปปั้นพญานาคสวรรคโลก
รูปปั้นพญานาคคลองกระจง
รูปปั้นพญานาคคลองยาง
รูปปั้นพญานาคท่าทอง
รูปปั้นพญานาคนาทุ่ง
รูปปั้นพญานาคปากน้ำ
รูปปั้นพญานาคป่ากุมเกาะ
รูปปั้นพญานาคย่านยาว
รูปปั้นพญานาควังพิณพาทย์
รูปปั้นพญานาควังไม้ขอน
รูปปั้นพญานาคหนองกลับ
รูปปั้นพญานาคเมืองบางขลัง
รูปปั้นพญานาคเมืองบางยม
รูปปั้นพญานาคเมืองสวรรคโลก
รูปปั้นพญานาคในเมือง
 รูปปั้นพญานาคเมือง
รูปปั้นพญานาคตาลเตี้ย
รูปปั้นพญานาคธานี
รูปปั้นพญานาคบ้านกล้วย
รูปปั้นพญานาคบ้านสวน
รูปปั้นพญานาคบ้านหลุม
รูปปั้นพญานาคปากพระ
รูปปั้นพญานาคปากแคว
รูปปั้นพญานาคยางซ้าย
รูปปั้นพญานาควังทองแดง
รูปปั้นพญานาคเมืองเก่า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.