งานปั้นรูปปั้นพญานาคเชียงราย

รับงานออกแบบงานศิลปะเชียงราย โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
ช่างเชียงราย งานปูนปั้นไม้เทียม น้ำตกหินเทียม บ่อน้ำพุ งานสวนน้ำ
รับงานปั้นปูนสดเชียงราย ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
โรงหล่อพระเชียงราย พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ

   ติดต่อสอบถาม

                                  

บริการของเรา
งานปั้นลายไทยเชียงราย รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนเชียงราย ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์เชียงราย วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ ผลงานของเรา
รับปั้นงานเชียงราย งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม
ช่างปั้นเชียงราย รับปั้นลายไทย รับทำภาพแกะติดผนัง ซุ้มประตูทางเข้า ป้ายโรงแรม. ป้ายร้านอาหาร งานปั้นนูนต่ำ และอื่นๆทุกชนิดตามท่านต้องการ
งานปั้นทุกชนิด. จำหน่ายรูปปั้นสัตว์ทุกชนิด งานซีเมนต์ ทองเหลือง โลหะ ไฟเบอร์ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน รับปั้นตามแบบที่ท่านต้องการทุกชนิด ผลงานของเรา
รับปั้นพระเชียงราย สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด โรงงานปั้นประติมากรรม รับสร้างโบสถ์ ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานทางด้านนี้มายาวนาน
 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
– รับสร้างโบสถ์ เชียงราย รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ ผลงานของเรา
– สร้างซุ้มประตูวัดเชียงราย สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดเชียงราย.  ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด
–  สร้างเรือนเมรุและเตาเผาปลอดมลพิษไร้ควันไร้กลิ่น
โรงหล่อพระเชียงราย พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ
ช่างบูรณะองค์พระพุทธรูปเชียงราย
ช่างจิตรกรรมฝาผนังเชียงราย
ช่างสีบูรณะโบสถ์เชียงราย
น้ำตกหินเทียมเชียงราย น้ำตกจำลองเชียงราย ปั้นหุ่นรูปเหมือนเชียงราย
ไฟเบอร์กลาสเชียงรายช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้งเชียงราย ช่างหล่อโลหะ เชียงราย
งานหล่อทองเหลืองเชียงราย
หล่อพระ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม
รับงานออกแบบงานศิลปะทุกชนิด งานโมเดลจำลองพร้อมสร้าง 
รับงานออกแบบงานศิลปะกุฏิ
รับงานออกแบบงานศิลปะ เวที ผับ บาร์
รับงานออกแบบงานศิลปะตราสัณญาลักษณ์รีสรอท์
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม
รับงานออกแบบงานศิลปะรูปเหมือน
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม

งานปั้น ปั้นพระ รูปปั้นพญานาคเชียงราย


 รูปปั้นพญานาคดอยหลวง

รูปปั้นพญานาคปงน้อย
รูปปั้นพญานาคหนองป่าก่อ
รูปปั้นพญานาคโชคชัย
 รูปปั้นพญานาคเวียงเชียงรุ้ง
รูปปั้นพญานาคดงมหาวัน
รูปปั้นพญานาคทุ่งก่อ
รูปปั้นพญานาคป่าซาง
 รูปปั้นพญานาคขุนตาล
รูปปั้นพญานาคต้า
รูปปั้นพญานาคป่าตาล
รูปปั้นพญานาคยางฮอม
 รูปปั้นพญานาคป่าแดด
รูปปั้นพญานาคป่าแงะ
รูปปั้นพญานาคป่าแดด
รูปปั้นพญานาคศรีโพธิ์เงิน
รูปปั้นพญานาคสันมะค่า
รูปปั้นพญานาคโรงช้าง
 รูปปั้นพญานาคพญาเม็งราย
รูปปั้นพญานาคตาดควัน
รูปปั้นพญานาคเม็งราย
รูปปั้นพญานาคแม่ต๋ำ
รูปปั้นพญานาคแม่เปา
รูปปั้นพญานาคไม้ยา
 รูปปั้นพญานาคพาน
รูปปั้นพญานาคดอยงาม
รูปปั้นพญานาคทรายขาว
รูปปั้นพญานาคทานตะวัน
รูปปั้นพญานาคธารทอง
รูปปั้นพญานาคป่าหุ่ง
รูปปั้นพญานาคม่วงคำ
รูปปั้นพญานาคสันกลาง
รูปปั้นพญานาคสันติสุข
รูปปั้นพญานาคสันมะเค็ด
รูปปั้นพญานาคหัวง้ม
รูปปั้นพญานาคเจริญเมือง
รูปปั้นพญานาคเมืองพาน
รูปปั้นพญานาคเวียงห้าว
รูปปั้นพญานาคแม่อ้อ
รูปปั้นพญานาคแม่เย็น
 รูปปั้นพญานาคเชียงของ
รูปปั้นพญานาคครึ่ง
รูปปั้นพญานาคบุญเรือง
รูปปั้นพญานาคริมโขง
รูปปั้นพญานาคศรีดอนชัย
รูปปั้นพญานาคสถาน
รูปปั้นพญานาคห้วยซ้อ
รูปปั้นพญานาคเวียง
 รูปปั้นพญานาคเชียงแสน
รูปปั้นพญานาคบ้านแซว
รูปปั้นพญานาคป่าสัก
รูปปั้นพญานาคศรีดอนมูล
รูปปั้นพญานาคเวียง
รูปปั้นพญานาคแม่เงิน
รูปปั้นพญานาคโยนก
 รูปปั้นพญานาคเทิง
รูปปั้นพญานาคงิ้ว
รูปปั้นพญานาคตับเต่า
รูปปั้นพญานาคปล้อง
รูปปั้นพญานาคศรีดอนไชย
รูปปั้นพญานาคสันทรายงาม
รูปปั้นพญานาคหงาว
รูปปั้นพญานาคหนองแรด
รูปปั้นพญานาคเชียงเคี่ยน
รูปปั้นพญานาคเวียง
รูปปั้นพญานาคแม่ลอย
 รูปปั้นพญานาคเมือง
รูปปั้นพญานาคดอยลาน
รูปปั้นพญานาคดอยฮาง
รูปปั้นพญานาคท่าสาย
รูปปั้นพญานาคท่าสุด
รูปปั้นพญานาคนางแล
รูปปั้นพญานาคบ้านดู่
รูปปั้นพญานาคป่าอ้อดอนชัย
รูปปั้นพญานาครอบเวียง
รูปปั้นพญานาคริมกก
รูปปั้นพญานาคสันทราย
รูปปั้นพญานาคห้วยชมภู
รูปปั้นพญานาคห้วยสัก
รูปปั้นพญานาคเวียง
รูปปั้นพญานาคแม่กรณ์
รูปปั้นพญานาคแม่ข้าวต้ม
รูปปั้นพญานาคแม่ยาว
 รูปปั้นพญานาคเวียงชัย
รูปปั้นพญานาคดอนศิลา
รูปปั้นพญานาคผางาม
รูปปั้นพญานาคเมืองชุม
รูปปั้นพญานาคเวียงชัย
รูปปั้นพญานาคเวียงเหนือ
 รูปปั้นพญานาคเวียงป่าเป้า
รูปปั้นพญานาคบ้านโป่ง
รูปปั้นพญานาคป่างิ้ว
รูปปั้นพญานาคสันสลี
รูปปั้นพญานาคเวียง
รูปปั้นพญานาคเวียงกาหลง
รูปปั้นพญานาคแม่เจดีย์
รูปปั้นพญานาคแม่เจดีย์ใหม่
 รูปปั้นพญานาคเวียงแก่น
รูปปั้นพญานาคท่าข้าม
รูปปั้นพญานาคปอ
รูปปั้นพญานาคม่วงยาย
รูปปั้นพญานาคหล่ายงาว
 รูปปั้นพญานาคแม่จัน
รูปปั้นพญานาคจอมสวรรค์
รูปปั้นพญานาคจันจว้า
รูปปั้นพญานาคจันจว้าใต้
รูปปั้นพญานาคท่าข้าวเปลือก
รูปปั้นพญานาคป่าซาง
รูปปั้นพญานาคป่าตึง
รูปปั้นพญานาคศรีค้ำ
รูปปั้นพญานาคสันทราย
รูปปั้นพญานาคแม่คำ
รูปปั้นพญานาคแม่จัน
รูปปั้นพญานาคแม่ไร่
 รูปปั้นพญานาคแม่ฟ้าหลวง
รูปปั้นพญานาคเทอดไทย
รูปปั้นพญานาคแม่ฟ้าหลวง
รูปปั้นพญานาคแม่สลองนอก
รูปปั้นพญานาคแม่สลองใน
 รูปปั้นพญานาคแม่ลาว
รูปปั้นพญานาคจอมหมอกแก้ว
รูปปั้นพญานาคดงมะดะ
รูปปั้นพญานาคบัวสลี
รูปปั้นพญานาคป่าก่อดำ
รูปปั้นพญานาคโป่งแพร่
 รูปปั้นพญานาคแม่สรวย
รูปปั้นพญานาคท่าก๊อ
รูปปั้นพญานาคป่าแดด
รูปปั้นพญานาควาวี
รูปปั้นพญานาคศรีถ้อย
รูปปั้นพญานาคเจดีย์หลวง
รูปปั้นพญานาคแม่พริก
รูปปั้นพญานาคแม่สรวย
 รูปปั้นพญานาคแม่สาย
รูปปั้นพญานาคบ้านด้าย
รูปปั้นพญานาคศรีเมืองชุม
รูปปั้นพญานาคห้วยไคร้
รูปปั้นพญานาคเกาะช้าง
รูปปั้นพญานาคเวียงพางคำ
รูปปั้นพญานาคแม่สาย
รูปปั้นพญานาคโป่งงาม
รูปปั้นพญานาคโป่งผา


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.