งานปั้นรูปปั้นพญานาคเพชรบูรณ์

รับงานออกแบบงานศิลปะเพชรบูรณ์ โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
ช่างเพชรบูรณ์ งานปูนปั้นไม้เทียม น้ำตกหินเทียม บ่อน้ำพุ งานสวนน้ำ
รับงานปั้นปูนสดเพชรบูรณ์ ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
โรงหล่อพระเพชรบูรณ์ พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ

   ติดต่อสอบถาม

                                  

บริการของเรา
งานปั้นลายไทยเพชรบูรณ์ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนเพชรบูรณ์ ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์เพชรบูรณ์ วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ ผลงานของเรา
รับปั้นงานเพชรบูรณ์ งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม
ช่างปั้นเพชรบูรณ์ รับปั้นลายไทย รับทำภาพแกะติดผนัง ซุ้มประตูทางเข้า ป้ายโรงแรม. ป้ายร้านอาหาร งานปั้นนูนต่ำ และอื่นๆทุกชนิดตามท่านต้องการ
งานปั้นทุกชนิด. จำหน่ายรูปปั้นสัตว์ทุกชนิด งานซีเมนต์ ทองเหลือง โลหะ ไฟเบอร์ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน รับปั้นตามแบบที่ท่านต้องการทุกชนิด ผลงานของเรา
รับปั้นพระเพชรบูรณ์ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด โรงงานปั้นประติมากรรม รับสร้างโบสถ์ ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานทางด้านนี้มายาวนาน
 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
– รับสร้างโบสถ์เพชรบูรณ์ รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ ผลงานของเรา
– สร้างซุ้มประตูวัดเพชรบูรณ์ สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดเพชรบูรณ์.  ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด
–  สร้างเรือนเมรุและเตาเผาปลอดมลพิษไร้ควันไร้กลิ่น
โรงหล่อพระเพชรบูรณ์ พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ
ช่างบูรณะองค์พระพุทธรูปเพชรบูรณ์
ช่างจิตรกรรมฝาผนังเพชรบูรณ์
ช่างสีบูรณะโบสถ์เพชรบูรณ์
น้ำตกหินเทียมเพชรบูรณ์ น้ำตกจำลองเพชรบูรณ์ ปั้นหุ่นรูปเหมือนเพชรบูรณ์
ไฟเบอร์กลาสเพชรบูรณ์ ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้งเพชรบูรณ์ ช่างหล่อโลหะ เพชรบูรณ์
งานหล่อทองเหลืองเพชรบูรณ์
หล่อพระ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม
รับงานออกแบบงานศิลปะทุกชนิด งานโมเดลจำลองพร้อมสร้าง 
รับงานออกแบบงานศิลปะกุฏิ
รับงานออกแบบงานศิลปะ เวที ผับ บาร์
รับงานออกแบบงานศิลปะตราสัณญาลักษณ์รีสรอท์
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม
รับงานออกแบบงานศิลปะรูปเหมือน
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม

งานปั้น ปั้นพระ รูปปั้นพญานาคเพชรบูรณ์


รูปปั้นพญานาคชนแดน

รูปปั้นพญานาคชนแดน
รูปปั้นพญานาคซับพุทรา
รูปปั้นพญานาคดงขุย
รูปปั้นพญานาคตะกุดไร
รูปปั้นพญานาคท่าข้าม
รูปปั้นพญานาคบ้านกล้วย
รูปปั้นพญานาคพุทธบาท
รูปปั้นพญานาคลาดแค
รูปปั้นพญานาคศาลาลาย
 รูปปั้นพญานาคน้ำหนาว
รูปปั้นพญานาคน้ำหนาว
รูปปั้นพญานาควังกวาง
รูปปั้นพญานาคหลักด่าน
รูปปั้นพญานาคโคกมน
 รูปปั้นพญานาคบึงสามพัน
รูปปั้นพญานาคกันจุ
รูปปั้นพญานาคซับสมอทอด
รูปปั้นพญานาคซับไม้แดง
รูปปั้นพญานาคบึงสามพัน
รูปปั้นพญานาคพญาวัง
รูปปั้นพญานาควังพิกุล
รูปปั้นพญานาคศรีมงคล
รูปปั้นพญานาคสระแก้ว
รูปปั้นพญานาคหนองแจง
 รูปปั้นพญานาควังโป่ง
รูปปั้นพญานาคซับเปิบ
รูปปั้นพญานาคท้ายดง
รูปปั้นพญานาควังศาล
รูปปั้นพญานาควังหิน
รูปปั้นพญานาควังโป่ง
 รูปปั้นพญานาควิเชียรบุรี
รูปปั้นพญานาคซับน้อย
รูปปั้นพญานาคซับสมบูรณ์
รูปปั้นพญานาคท่าโรง
รูปปั้นพญานาคน้ำร้อน
รูปปั้นพญานาคบึงกระจับ
รูปปั้นพญานาคบ่อรัง
รูปปั้นพญานาคพุขาม
รูปปั้นพญานาคพุเตย
รูปปั้นพญานาคภูน้ำหยด
รูปปั้นพญานาคยางสาว
รูปปั้นพญานาควังใหญ่
รูปปั้นพญานาคสระประดู่
รูปปั้นพญานาคสามแยก
รูปปั้นพญานาคโคกปรง
 รูปปั้นพญานาคศรีเทพ
รูปปั้นพญานาคคลองกระจัง
รูปปั้นพญานาคนาสนุ่น
รูปปั้นพญานาคประดู่งาม
รูปปั้นพญานาคศรีเทพ
รูปปั้นพญานาคสระกรวด
รูปปั้นพญานาคหนองย่างทอย
รูปปั้นพญานาคโคกสะอาด
 รูปปั้นพญานาคหนองไผ่
รูปปั้นพญานาคกองทูล
รูปปั้นพญานาคท่าด้วง
รูปปั้นพญานาคท่าแดง
รูปปั้นพญานาคนาเฉลียง
รูปปั้นพญานาคบัววัฒนา
รูปปั้นพญานาคบ่อไทย
รูปปั้นพญานาคบ้านโภชน์
รูปปั้นพญานาคยางงาม
รูปปั้นพญานาควังท่าดี
รูปปั้นพญานาควังโบสถ์
รูปปั้นพญานาคหนองไผ่
รูปปั้นพญานาคห้วยโป่ง
รูปปั้นพญานาคเพชรละคร
 รูปปั้นพญานาคหล่มสัก
รูปปั้นพญานาคช้างตะลูด
รูปปั้นพญานาคตาลเดี่ยว
รูปปั้นพญานาคท่าอิบุญ
รูปปั้นพญานาคน้ำก้อ
รูปปั้นพญานาคน้ำชุน
รูปปั้นพญานาคน้ำเฮี้ย
รูปปั้นพญานาคบุ่งคล้า
รูปปั้นพญานาคบุ่งน้ำเต้า
รูปปั้นพญานาคบ้านกลาง
รูปปั้นพญานาคบ้านติ้ว
รูปปั้นพญานาคบ้านหวาย
รูปปั้นพญานาคบ้านโสก
รูปปั้นพญานาคบ้านไร่
รูปปั้นพญานาคปากช่อง
รูปปั้นพญานาคปากดุก
รูปปั้นพญานาคฝายนาแซง
รูปปั้นพญานาคลานบ่า
รูปปั้นพญานาควัดป่า
รูปปั้นพญานาคสักหลง
รูปปั้นพญานาคหนองสว่าง
รูปปั้นพญานาคหนองไขว่
รูปปั้นพญานาคหล่มสัก
รูปปั้นพญานาคห้วยไร่
 รูปปั้นพญานาคหล่มเก่า
รูปปั้นพญานาคตาดกลอย
รูปปั้นพญานาคนาซำ
รูปปั้นพญานาคนาเกาะ
รูปปั้นพญานาคนาแซง
รูปปั้นพญานาคบ้านเนิน
รูปปั้นพญานาควังบาล
รูปปั้นพญานาคศิลา
รูปปั้นพญานาคหล่มเก่า
รูปปั้นพญานาคหินฮาว
 รูปปั้นพญานาคเขาค้อ
รูปปั้นพญานาคทุ่งสมอ
รูปปั้นพญานาคริมสีม่วง
รูปปั้นพญานาคสะเดาะพง
รูปปั้นพญานาคหนองแม่นา
รูปปั้นพญานาคเขาค้อ
รูปปั้นพญานาคเข็กน้อย
รูปปั้นพญานาคแคมป์สน
 รูปปั้นพญานาคเมือง
รูปปั้นพญานาคชอนไพร
รูปปั้นพญานาคดงมูลเหล็ก
รูปปั้นพญานาคตะเบาะ
รูปปั้นพญานาคท่าพล
รูปปั้นพญานาคนางั่ว
รูปปั้นพญานาคนาป่า
รูปปั้นพญานาคนายม
รูปปั้นพญานาคน้ำร้อน
รูปปั้นพญานาคบ้านโคก
รูปปั้นพญานาคบ้านโตก
รูปปั้นพญานาคป่าเลา
รูปปั้นพญานาคระวิง
รูปปั้นพญานาควังชมภู
รูปปั้นพญานาคสะเดียง
รูปปั้นพญานาคห้วยสะแก
รูปปั้นพญานาคห้วยใหญ่
รูปปั้นพญานาคในเมือง


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.