แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการ

b8a3 – นิติกร  สำนักงานอัยการ

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด
2 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
6 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554
7 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
8 สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
9 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
10 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
12 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
13 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
14 แนวข้อสอบระเบีบยสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.