แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

b1a25 – พนักงานนิติกร  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 แนวข้อสอบข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
10 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
11 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ล้มละลาย 2483 และแก้ไขเพิ่มเติม
13 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน
14 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
15 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
16 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
17 แนวข้อสอบกฎหมายมหาชน

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครพนม
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด บุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด -เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด น่าน
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แพร่
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตาก
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครนายก
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตราด
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ระยอง
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ระนอง
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กระบี่
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตรัง
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สงขลา
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยะลา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.