แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร

แนวข้อสอบนิติกร  สำนักงานเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
3 สรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาล เกษตรกรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร+ถามตอบ?
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
7 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
8 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
9 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
10 ถาม-ตอบ วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
11 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
12 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
14 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
15 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
16 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร จังหวัดยะลา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.