ย้ายไฟแนนซ์บ้าน ย้ายสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยลดค่างวด

Refinance home ค้นหาโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน/คอนโด ที่ดีที่สุด
รีไฟแนนซ์บ้าน จาก 15 ธนาคารชั้นนำ รีไฟแนนซ์บ้าน” จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย เงินที่ผ่อนในแต่ละงวดก็จะนำไป “ตัดต้น ได้มากขึ้น
ดอกเบี้ยต่ำ เป็นเลือกที่คุ้มค่า เพื่อช่วยลดค่างวด ในแต่ล่ะเดือน
รีไฟแนนซ์บ้าน
รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบ้านต่ำ
ย้ายมารีไฟแนนซ์บ้าน
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้าน
รีไฟแนนบ้านธนาคารไหนดี
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไหนถูกสุด

ติดต่อสอบถาม

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทยสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกรไทยสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเกียรตินาคินสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารทหารไทยสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารทิสโก้สาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์สาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาติสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารยูโอบีสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์สาขา

 • กรณีต้องการ รีไฟแนนซ์บ้านในพื้นที่
  • สินเชื่อสำหรับซื้อบ้านใหม่ (จากโครงการหรือไม่ใช่โครงการแต่ต้องเป็นบ้านสร้างใหม่)
  • สินเชื่อสำหรับปลูกสร้างบ้านบนที่ดินเปล่า
 • กรณีต้องการซื้อบ้านมือสอง
  • สินเชื่ือสำหรับซื้อบ้านมือสอง
  • สินเชื่ือสำหรับซื้อบ้านมือสองพร้อมก่อสร้างหรือตกแต่้งเพิ่มเติม
 • กรณีมีบ้านอยู่แล้ว(ยังมีภาระผ่อนชำระ)
  • รีไฟแนนซ์บ้านหลังเดิม(ย้่ายธนาคารไม่มีกู้เพิ่ม)
  • รีไฟแนนซ์บ้านหลังเดิมพร้อมกู้เพิ่ม(ย้่ายธนาคารมีกู้เพิ่ม)
  • กู้เพิ่มจากธนาคารเดิมเพื่ออุปโภคบริโภค(ไม่ย้ายธนาคาร)
 • กรณีมีบ้านอยู่แล้ว(ปลอดภาระผ่อนชำระ)
  -บ้านปลอดภาระแล้วนำไปค้ำประกันเงินกู้(รีไฟแนนซ์)เพื่อการอุปโภคบริโภค ( Cash To Home )

จุดประสงค์ในการรีไฟแนนซ์บ้าน

จุดประสงค์ในการรีไฟแนนซ์บ้านเป็นไปในสามลักษณะคือ
หนึ่ง กรณียังผ่อนชำระรีไฟแนนซ์บ้านเืพื่อให้มีภาระผ่อนชำระน้อยลง (ไม่กู้เพิ่ม) หลังจากที่ครบ วาระดอกเบี้ยโปรโมชั่น อาจจะ 1 หรือ 3 ปี แล้วแต่โปรโมชั่นที่คุณรับมาจากธนาคาร เพราะหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยมักเป็นไปในลักษณะลอยตัว (MLR) หรือ ลอยตัวแล้วมีส่วนลด คือ MLR- ซึง MLR แต่ละธนาคารก็จะไม่เ่ท่ากัน ผู้ที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์ก็ต้องมาตรวจสอบดูส่วนต่าง ระหว่างการใช้ดอกเบี้ยอยู่กับธนาคารเดิม กับ ค่าใช้จ่ายหลังจากรีไฟแนนซ์ไปยังธนาคารใหม่ว่ามีส่วนลดให้มากพอที่จะทำเรื่องไฟแนนซ์ไปหรือไม่ซึ่งทุกปี แต่ละธนาคารก็จะแ้ข่งขันกันออกโปรโมชั่นดอกเบี้ย ดึงลูกค้ากันเอง เราก็ต้องมาคอยตรวจสอบว่าที่ไหนดี่ที่สุด เทียบกับที่เราใช้อยู่ บวกลบ แล้วมีกำไรคุ้มค่าก็ดำเนินการย้ายไปได้เลย
รีไฟแนนซ์
รีไฟแนนซ์ บ้าน
ไฟแนนซ์รถยนต์
รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต
สินเชื่อรถยนต์
รถแลกเงิน
จัดไฟแนนซ์
จํานําทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
ไฟแนนซ์รถมือสอง
การ รีไฟแนนซ์ รถ

รับจำนองบ้านที่ดิน ดอกเบี้ยถูก
จํานอง-ขายฝากที่ดิน จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนา
รับจำนองอสังหา ไม่ตรวจแบล็คลิส ไม่เช็คเครดิตบูโร รับเงินไว
จำนองโฉนดที่ดิน ให้ราคาสูง
ขายฝาก บ้าน-ที่ดิน สินเชื่อเพื่อการเกษตร

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้าน

จะเริ่มต้นอย่างไร
หนึ่ง กรณียังผ่อนชำระต้องการรีไฟแนนซ์บ้านเืพื่อให้มีภาระผ่อนชำระน้อยลง (ไม่กู้เพิ่ม) กรณีนี้ท่านเพียงตรวจสอบกับธนาคารว่าที่ใดให้ อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด ในเงื่อนไขที่ดีที่สุด ก็ยื่นเอกสารกับธนาคารนั้นได้เลย
สอง กรณียังผ่อนชำระรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อนำส่วนต่างออกมาใช้จ่าย(กู้เพิ่มจากวงเงินเดิม) กรณีนี้ท่านมีภาระต้องดำเนินการอย่างน้อยสองประการคือ
1.ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและ เงื่อนไขที่ดีที่สุด จากธนาคาร
2.ยื่นเอกสารกับธนาคารเป้าหมายอย่างน้อย 3 แห่งขึ้นไปหรือมากกว่า
3.เลื่อกเอาธนาคารที่ให้วงเงินสูงที่สุด
ทำไมต้องยื่นหลายธนาคาร ..สมมติว่าธนาคารที่ท่านยื่น ให้เงื่อนไขว่าให้กู้ยืมได้ ไม่เกิน 110%ของราคาประเมิน ปัญหาคือ แต่ละธนาคารมีการประเมินราคาหลักทรัพย์แตกต่างกันเนื่องจากใช้บริษัทประเมินราคาคนละบริษัท ดังนั้น ราคาตั้งตั้นที่จะใช้คิดก็แตกต่างกัน (จากประสบการณ์ผู้เขียนเคยยื่นพร้อมกันประมาณ 5 ธนาคาร ผลลัพท์คือ ราคาประเมินธนาคารที่สูงที่สุดกับต่ำที่สุดแตกต่้างกันเกือบ 20%) นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องยื่นหลายๆ ที่ พร้อม ๆ กัน
เกี่ยวกับบริษัทประเมินราคาบ้าน..ใครเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินของท่าน คำตอบคือบางธนาคารใช้ บริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) บางธนาคารใช้บริษัทประเมินราคาซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคาร
จะรีไฟแนนซ์ได้วงเงินเท่าไร.ท่านจะทราบต่อเมื่อบริษัทประเมินราคาได้ทำการประเมินราคาทรัพย์สินของท่านแล้วโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 7-15 วันนับแต่วันที่ท่านยื่น ขอรีไฟแนนซ์ ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินประมาณ 2,500 บาท แล้วแต่ๆ ละธนาคาร

สินเชื่อบ้านนครพนม
สินเชื่อบ้านบึงกาฬ
สินเชื่อบ้านสกลนคร
สินเชื่อบ้านมุกดาหาร
สินเชื่อบ้านอุบลราชธานี
สินเชื่อบ้านหนองคาย
สินเชื่อบ้านอำนาจเจริญ
สินเชื่อบ้านหนองบัวลำภู
สินเชื่อบ้านศรีสะเกษ
สินเชื่อบ้านอุดรธานี
สินเชื่อบ้านยโสธร
สินเชื่อบ้านเลย
สินเชื่อบ้านกาฬสินธุ์
สินเชื่อบ้านร้อยเอ็ด
สินเชื่อบ้านมหาสารคาม
สินเชื่อบ้านสุรินทร์
สินเชื่อบ้านขอนแก่น
สินเชื่อบ้านอำนาจเจริญ
สินเชื่อบ้านบุรีรัมย์
สินเชื่อบ้านชัยภูมิ
สินเชื่อบ้านโคราชนครราชสีมา
สินเชื่อบ้านเชียงใหม่
สินเชื่อบ้านเพชรบูรณ์
สินเชื่อบ้าน-เชียงราย
สินเชื่อบ้านแม่ฮ่องสอน
สินเชื่อบ้านพะเยา
สินเชื่อบ้านลำพูน
สินเชื่อบ้านน่าน
สินเชื่อบ้านลำปาง
สินเชื่อบ้านพิษณุโลก
สินเชื่อบ้านแพร่
สินเชื่อบ้านอุตรดิตถ์
สินเชื่อบ้านตาก
สินเชื่อบ้านกำแพงเพชร
สินเชื่อบ้านพิจิตร
สินเชื่อบ้านนครสวรรค์
สินเชื่อบ้านอุทัยธานี
สินเชื่อบ้านชัยนาท
สินเชื่อบ้านลพบุรี
สินเชื่อบ้านสิงห์บุรี
สินเชื่อบ้านสุโขทัย
สินเชื่อบ้านปราจีนบุรี
สินเชื่อบ้านสระบุรี
สินเชื่อบ้านนครนายก
สินเชื่อบ้านนครปฐม
สินเชื่อบ้านอ่างทอง
สินเชื่อบ้านราชบุรี
สินเชื่อบ้านสุพรรณบุรี
สินเชื่อบ้านอยุธยา
สินเชื่อบ้านสมุทรสงคราม
สินเชื่อบ้านสมุทรปราการ
สินเชื่อบ้านสมุทรสาคร
สินเชื่อบ้านสระแก้ว
สินเชื่อบ้านตราด
สินเชื่อบ้านจันทบุรี
สินเชื่อบ้านระยอง
สินเชื่อบ้านชลบุรี
สินเชื่อบ้านฉะเชิงเทรา
สินเชื่อบ้านเพชรบุรี
สินเชื่อบ้านชุมพร
สินเชื่อบ้านระนอง
สินเชื่อบ้านสุราษฎร์ธานี
สินเชื่อบ้านนครศรีธรรมราช
สินเชื่อบ้านพังงา
สินเชื่อบ้านกระบี่
สินเชื่อบ้านตรัง
สินเชื่อบ้านพัทลุง
สินเชื่อบ้านภูเก็ต
สินเชื่อบ้านสงขลา
สินเชื่อบ้านคลองตัน
สินเชื่อบ้านจรัญสนิทวงศ์
สินเชื่อบ้านดาวคะนอง
สินเชื่อบ้านดินแดง
สินเชื่อบ้านธนบุรี
สินเชื่อบ้านนวนคร
สินเชื่อบ้านนวลจันทร์
สินเชื่อบ้านบางนา
สินเชื่อบ้านปทุมวัน
สินเชื่อบ้านประชาชื่น
สินเชื่อบ้านประตูน้ำ
สินเชื่อบ้านปิ่นเกล้า
สินเชื่อบ้านพระราม 2
สินเชื่อบ้านพระราม 9
สินเชื่อบ้านเพชรเกษม
สินเชื่อบ้านรัชดาภิเษก
สินเชื่อบ้านรัชโยธิน
สินเชื่อบ้านรามคำแหง
สินเชื่อบ้านวังหิน
สินเชื่อบ้านวัชพล
สินเชื่อบ้านสะพานควาย
สินเชื่อบ้านสาธุประดิษฐ์
สินเชื่อบ้านสามเสน
สินเชื่อบ้านสีลม
สินเชื่อบ้านสุขาภิบาล
สินเชื่อบ้านสุขุมวิท
สินเชื่อบ้านสุทธิสาร
สินเชื่อบ้านอนุเสาวรีย์ชัย
สินเชื่อบ้านอ่อนนุช
สินเชื่อบ้านปากเกร็ด
สินเชื่อบ้านบางใหญ่
สินเชื่อบ้านคลองหลวง
สินเชื่อบ้านธัญบุรี
สินเชื่อบ้านลาดหลุมแก้ว
สินเชื่อบ้านลำลูกกา
สินเชื่อบ้านสามโคก
สินเชื่อบ้านหนองเสือ
สินเชื่อบ้านกระทุ่มแบน
สินเชื่อบ้านบางพลี
สินเชื่อบ้านบางบ่อ
สินเชื่อบ้านพระประแดง
สินเชื่อบ้านพุทธมณฑล
สินเชื่อบ้านสามพราน
สินเชื่อบ้านเมืองหัวหิน
สินเชื่อบ้านบางรัก
สินเชื่อบ้านสาธร
สินเชื่อบ้านเซนส์หลุยส์
สินเชื่อบ้านสาธุประดิษฐ์
สินเชื่อบ้านบางแค
สินเชื่อบ้านภาษีเจริญ
สินเชื่อบ้านปิ่นเกล้า
สินเชื่อบ้านจรัญ
สินเชื่อบ้านบรมราชชนนี
สินเชื่อบ้านบางพลัด
สินเชื่อบ้านบางอ้อ
สินเชื่อบ้านบางกอกน้อย
สินเชื่อบ้านบางกอกใหญ่
สินเชื่อบ้านคลองสาน
สินเชื่อบ้านอิสรภาพ
สินเชื่อบ้านสาธร
สินเชื่อบ้านสวนผัก
สินเชื่อบ้านทุ่งมังกร
สินเชื่อบ้านราชพฤกษ์
สินเชื่อบ้านชัยพฤกษ์
สินเชื่อบ้านกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
สินเชื่อบ้านพุทธมลฑล
สินเชื่อบ้านพระราม 2
สินเชื่อบ้านท่าพระ
สินเชื่อบ้านรัชดาภิเษก
สินเชื่อบ้านพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
สินเชื่อบ้านแม้นศรี
สินเชื่อบ้านราษฎร์บูรณะ
สินเชื่อบ้านดาวคะนอง
สินเชื่อบ้านตลาดพลู
สินเชื่อบ้านพญาไท
สินเชื่อบ้านเจริญ
สินเชื่อบ้านปทุมวัน
สินเชื่อบ้านมาบุญครอง
สินเชื่อบ้านสยาม
สินเชื่อบ้านศรีย่าน
สินเชื่อบ้านเทเวศน์
ทวีวัฒนา
สินเชื่อบ้านบางนา
สินเชื่อบ้านสี่แยกทศกันต์
สินเชื่อบ้านตลิ่งชัน
สินเชื่อบ้านสุขุมวิท
สินเชื่อบ้านประตูน้ำ
สินเชื่อบ้านวุฒากาศ
สินเชื่อบ้านจอมทอง
สินเชื่อบ้านท่าเกษตร
สินเชื่อบ้านบางแวก
สินเชื่อบ้านบางหว้า
สินเชื่อบ้านวงเวียนใหญ่
สินเชื่อบ้านลาดหญ้า
สินเชื่อบ้านสำราญราษฎร์
สินเชื่อบ้านเสาชิงช้า
สินเชื่อบ้านสาธุประดิษฐ์
สินเชื่อบ้านซ.วัดลาดปลาดุก
สินเชื่อบ้านซ.วัดศรีประวัติ
สินเชื่อบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สินเชื่อบ้านเจริญนคร
สินเชื่อบ้านเพชรเกษม
สินเชื่อบ้านบางรัก
สินเชื่อบ้านยานนาวา
สินเชื่อบ้านเอกชัย
สินเชื่อบ้านกำนันแม้น
สินเชื่อบ้านเทเวศน์
สินเชื่อบ้านเทอดไท
สินเชื่อบ้านบางขุนเทียน
สินเชื่อบ้านท่าข้าม
สินเชื่อบ้านบางบอน
สินเชื่อบ้านสุขสวัสดิ์
สินเชื่อบ้านทุ่งครุ
สินเชื่อบ้านประชาอุทิศ
สินเชื่อบ้านลาพร้าว
สินเชื่อบ้านอนุสาวรีย์ชัย
สินเชื่อบ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์
สินเชื่อบ้านอ้อมน้อย
สินเชื่อบ้านอ้อมใหญ่
สินเชื่อบ้านมหาชัย
สินเชื่อบ้านคลองขวาง
สินเชื่อบ้านบางมด
สินเชื่อบ้านหนองเเขม

จัดดอกงานศพ สวดอภิธรรม รับจัดงานศพครบวงจร ให้บริการด้านพิธีกรรม คิดถึงเรา ที่เดียวจบ

แพ็กเกจจัดงานศพครบเซ็ท โลงศพพร้อมรถรับศพ ดอกไม้งานศพ และอุปกรณ์ประกอบพิธีครบชุด ไม่รู้จะเริ่มต้นจัดงานศพอย่างไร ปรึกษาเราได้ 24 ชม.ครบจบในทีเดียว โปรโมชันจัดงานศพครบวงจร ประสบการณ์
งานศพ
จัดงานศพราคาถูก
ดอกงานศพ
จัดงานสวดอภิธรรม
การเตรียมจัดงานศพ
จัดดอกไม้งานศพ
จัดงานฌาปนกิจ
ธุรกิจรับจัดงานศพ
รับจัดงานพิธีสงฆ์

ติดต่อสอบถาม

แพคเกจรับจัดงานศพ สวดอภิธรรม ฌาปนกิจ รับจัดงานศพครบวงจร รับจัดงานศพ ดอกไม้หน้าศพ เช่าโลงเย็นงานศพ ให้บริการด้านพิธีกรรม
รับจัดออแกไนซ์งานศพ
รับจัดงานศพ
เช่าโลงเย็น
บริการรถรับส่งศพ
แพคเกจรับจัดงานศพ
รับจัดงานศพครบวงจร
ดอกไม้หน้าศพ
ธุรกิจรับจัดงานศพ
รับจัดงานพิธีสงฆ์

รับจัดดอกไม้งานศพ ดอกไม้งานศพ ดอกไม้เมรุ
บริการจัดดอกไม้ หน้าศพ หน้าเมรุ สวยและมีระดับดอกไม้สด คัดสรรอย่างดี มีคุณภาพ
รับจัดดอกไม้งานศพ รูปแบบทันสมัย ดอกไม้หน้าหีบศพ สวยหรู
ดอกไม้หน้าศพแบบทันสมัยสวยหรูอลังการ ผลงานของเรา
บริการจัดดอกไม้งานศพทุกรูปแบบ ดอกไม้สดหน้าหีบ สวยหรูมีระดับ
จัดดอกไม้งานศพ จัดดอกไม้หน้าเมรุ ราคายุติธรรม ดอกไม้หน้าศพ และ ดอกไม้ประดับเมรุ
จัดดอกไม้หน้าเมรุ งานฌาปนกิจ งานสวดอภิธรรม จัดดอกไม้หน้ารูป จัดดอกไม้หน้าหีบ
ดอกไม้หน้าหีบ แบบดอกไม้หน้าหีบ แบบดอกไม้หน้าเมรุ

ร้านพวงหรีดออนไลน์ จัดส่งพวงหรีดถึงวัด
พวงหรีดดอกไม้ สวยงาม บริการดี มีรีวิวลูกค้ามากมาย หรีดณวัด จัดส่งถึงศาลาวัด มีรูปหลังจัดส่ง สั่งออนไลน์ได้เลย ส่งฟรี ส่งเร็ว ตรงเวลา ถ่ายรูปสินค้าหลังจัดส่ง รับจัดส่งในนามองค์กร ผลงานของเรา

พวงหรีด
พวงหรีดดอกไม้สด
ร้านพวงหรีด
พวงหรีดราคา
ร้านพวงหรีดใกล้ฉัน
ราคาพวงหรีด
สั่งพวงหรีด
บริการจัดส่งพวงหรีด
ร้านพวงหรีดออนไลน์
ส่งพวงหรีดฟรีถึงศาลาวัด

ทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัท ทำบุญเลี้ยงพระ
รับจัดพิธีสงฆ์ จัดงานพิธีสงฆ์ งานทำบุญ งานแต่งงาน รับจัดงานบุญ
ทำบุญบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท ผลงานของเรา
รับจัดงานบุญ ทำบุญเปิดร้าน ทำบุญออฟฟิศ ทำบุญสำนักงาน ทำบุญบริษัทประจำปี
ทำบุญเลี้ยงพระ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ทำบุญคอนโด ทำบุญงานแต่ง ทำบุญครบรอบ
รับจัดงานทำบุญวันเกิด
รับจัดงานศพ
รับจัดงานบวช
รับจัดงานพิธีสงฆ์
รับจัดทำบุญบ้าน
รับจัดทำบุญขึ้นบ้านใหม่
รับจัดทำบุญบริษัท
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ

รับจัดงานบุญ งานเลี้ยงบริษัท คอนเสิร์ต ปาร์ตี้ งานแต่งงาน รับจัดบูท รับจัดงานอีเว้นท์พร้อมทีมงานมืออาชีพที่จะเนรมิตงานของคุณให้กลายเป็นความทรงจำที่สวยงามและประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ เราสามารถบริการได้ตรงตามใจลูกค้า
เช่าเต็นท์
เต็นท์เช่า
เต็นท์ติดแอร์
เต็นท์โดม
เต็นท์โกดัง
เต็นท์ขนาดใหญ่
พัดลมไอน้ำ
แอร์เคลื่อนที่

บริการให้เช่าเครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GeneratorForRent
ให้เช่าเครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหมาะกับลักษณะงานต่างๆเช่น

เช่าเครื่องปั่นไฟงานก่อสร้าง
เช่าเครื่องปั่นไฟงานเชื่อม
เช่าเครื่องปั่นไฟงานออกบูธแสดงสินค้า
เช่าเครื่องปั่นไฟงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
เช่าเครื่องปั่นไฟงานEventต่างๆ
เช่าเครื่องปั่นไฟงานจัดเลี้ยง
งานจ่ายไฟสำหรับทดสอบอุปกรณ์
จ่ายไฟให้กับเครื่องเชื่อม

บริการให้เช่าโซฟาหลากหลายรูปแบบ ทั้งโซฟาสีขาว/สีดำ บริการให้เช่าโต๊ะ เก้าอี้ – ให้เช่าอุปกรณ์งานประชุมสัมมนาให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟแสงสีให้เช่า – เช่าเครื่องเสียง
ให้เช่าโต๊ะ
ให้เช่าเก้าอี้
ให้เช่าโซฟา
ให้เช่าโพเดียม
ให้เช่าเวทีแสงสีเสียง
บูธให้เช่า
เครื่องปั่นไฟ
รถสุขาเคลื่อนที่
ออฟฟิตเคลื่อนที่
อุปกรณ์พิธีสงฆ์

บริการตลอด 24 ชั่วโมง
-มีทีมจัดดอกไม้ที่มีฝีมือดีที่สุด ผลงานของเรา
-มีแบบดอกไม้งานศพมากกว่า 1,000 แบบ
-ออกแบบดอกไม้งานศพไอเดียใหม่ตามที่ท่านต้องการได้
-จัดงานศพครบวงจรทั่วประเทศ
-จัดพวงหรีดดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง พวงหรีดพัดลม พวงหรีดเครื่องใช้อื่นๆ [บริการส่งฟรีถึงงาน]
-หีบศพราคาถูก
-ของใช้ในงานศพตลอดจบทั้งงาน
-ฉีดยาศพฟรี และรับ-ส่งศพทั่วประเทศ

8 ขั้นตอนควรรู้ เมื่อต้องจัดงานศพ

1. การแจ้งตาย

หลังมีผู้เสียชีวิต สิ่งแรกที่ควรทำคือการขอใบมรณบัตร สำหรับผู้ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ เพื่อแสดงเหตุการณ์ตาย

2. การติดต่อวัดที่จัดงานและการนำศพไปวัด

เมื่อจัดการเรื่องใบมรณบัตรเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือการติดต่อวัดที่ต้องการนำศพไปทำพิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้จัดงานว่าต้องการจัดที่วัดไหน เพราะแต่ละวัดก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป

3. การอาบน้ำศพและการรดน้ำศพ

ขั้นตอนการอาบน้ำศพและแต่งตัวทำได้เฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้น โดยหลังอาบน้ำศพเสร็จจะแต่งตัวศพตามฐานะของผู้เสียชีวิต เช่น ใส่ชุดเครื่องแบบหากเป็นข้าราชการ

4. การจัดงานบำเพ็ญกุศล

ขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ การสวดพระอภิธรรมประจำคืน หรือสวดหน้าศพ จัดทำทุกคืนตั้งแต่วันแรกที่ตั้งศพที่วัด 

5. การบรรจุเก็บศพ

การบรรจุเก็บศพสามารถทำได้ในวันสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรม โดยญาติสามารถตกลงกับทางวัดได้ว่าจะเก็บศพไว้กี่วันก่อนดำเนินการฌาปนกิจหรือจะเลือกฝังศพ

6. การฌาปนกิจศพ

ขั้นตอนนี้เจ้าภาพต้องทำการกำหนดวันเผาและเวลาที่แน่นอนกับทางวัด หากเลือกให้บรรจุเก็บศพก่อนทำการฌาปนกิจ จะต้องนำศพมาตั้งสวดพระอภิธรรมก่อน 1 คืน แล้ววันรุ่งขึ้นจึงทำการฌาปนกิจต่อไป 

7. การเก็บอัฐิ

ขั้นตอนการเก็บอัฐิแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. ทำพิธีเก็บอัฐิในวันเผา 2. ทำพิธีเก็บอัฐิในวันรุ่งขึ้น เจ้าภาพต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของวัดทราบว่าต้องการทำแบบไหน รวมถึงต้องจัดเตรียมโกศสำหรับบรรจุอัฐิ

8. ลอยอังคาร

ขั้นตอนการลอยอังคารเป็นความเชื่อของคนไทยที่เชื่อกันว่า ร่างกายมนุษย์เกิดจากธาตุทั้งประกอบรวมกัน คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เมื่อร่างกายแตกดับแล้วก็ควรให้กลับสู่สภาพเดิม

งานฌาปนกิจนครพนม
งานฌาปนกิจบึงกาฬ
งานฌาปนกิจสกลนคร
งานฌาปนกิจมุกดาหาร
งานฌาปนกิจอุบลราชธานี
งานฌาปนกิจหนองคาย
งานฌาปนกิจอำนาจเจริญ
งานฌาปนกิจหนองบัวลำภู
งานฌาปนกิจศรีสะเกษ
งานฌาปนกิจอุดรธานี
งานฌาปนกิจยโสธร
งานฌาปนกิจเลย
งานฌาปนกิจกาฬสินธุ์
งานฌาปนกิจร้อยเอ็ด
งานฌาปนกิจมหาสารคาม
งานฌาปนกิจสุรินทร์
งานฌาปนกิจขอนแก่น
งานฌาปนกิจอำนาจเจริญ
งานฌาปนกิจบุรีรัมย์
งานฌาปนกิจชัยภูมิ
งานฌาปนกิจโคราชนครราชสีมา
งานฌาปนกิจเชียงใหม่
งานฌาปนกิจเพชรบูรณ์
งานฌาปนกิจ-เชียงราย
งานฌาปนกิจแม่ฮ่องสอน
งานฌาปนกิจพะเยา
งานฌาปนกิจลำพูน
งานฌาปนกิจน่าน
งานฌาปนกิจลำปาง
งานฌาปนกิจพิษณุโลก
งานฌาปนกิจแพร่
งานฌาปนกิจอุตรดิตถ์
งานฌาปนกิจตาก
งานฌาปนกิจกำแพงเพชร
งานฌาปนกิจพิจิตร
งานฌาปนกิจนครสวรรค์
งานฌาปนกิจอุทัยธานี
งานฌาปนกิจชัยนาท
งานฌาปนกิจลพบุรี
งานฌาปนกิจสิงห์บุรี
งานฌาปนกิจสุโขทัย
งานฌาปนกิจปราจีนบุรี
งานฌาปนกิจสระบุรี
งานฌาปนกิจนครนายก
งานฌาปนกิจนครปฐม
งานฌาปนกิจอ่างทอง
งานฌาปนกิจราชบุรี
งานฌาปนกิจสุพรรณบุรี
งานฌาปนกิจอยุธยา
งานฌาปนกิจสมุทรสงคราม
งานฌาปนกิจสมุทรปราการ
งานฌาปนกิจสมุทรสาคร
งานฌาปนกิจสระแก้ว
งานฌาปนกิจตราด
งานฌาปนกิจจันทบุรี
งานฌาปนกิจระยอง
งานฌาปนกิจชลบุรี
งานฌาปนกิจฉะเชิงเทรา
งานฌาปนกิจเพชรบุรี
งานฌาปนกิจชุมพร
งานฌาปนกิจระนอง
งานฌาปนกิจสุราษฎร์ธานี
งานฌาปนกิจนครศรีธรรมราช
งานฌาปนกิจพังงา
งานฌาปนกิจกระบี่
งานฌาปนกิจตรัง
งานฌาปนกิจพัทลุง
งานฌาปนกิจภูเก็ต
งานฌาปนกิจสงขลา
งานฌาปนกิจคลองตัน
งานฌาปนกิจจรัญสนิทวงศ์
งานฌาปนกิจดาวคะนอง
งานฌาปนกิจดินแดง
งานฌาปนกิจธนบุรี
งานฌาปนกิจนวนคร
งานฌาปนกิจนวลจันทร์
งานฌาปนกิจบางนา
งานฌาปนกิจปทุมวัน
งานฌาปนกิจประชาชื่น
งานฌาปนกิจประตูน้ำ
งานฌาปนกิจปิ่นเกล้า
งานฌาปนกิจพระราม 2
งานฌาปนกิจพระราม 9
งานฌาปนกิจเพชรเกษม
งานฌาปนกิจรัชดาภิเษก
งานฌาปนกิจรัชโยธิน
งานฌาปนกิจรามคำแหง
งานฌาปนกิจวังหิน
งานฌาปนกิจวัชพล
งานฌาปนกิจสะพานควาย
งานฌาปนกิจสาธุประดิษฐ์
งานฌาปนกิจสามเสน
งานฌาปนกิจสีลม
งานฌาปนกิจสุขาภิบาล
งานฌาปนกิจสุขุมวิท
งานฌาปนกิจสุทธิสาร
งานฌาปนกิจอนุเสาวรีย์ชัย
งานฌาปนกิจอ่อนนุช
งานฌาปนกิจปากเกร็ด
งานฌาปนกิจบางใหญ่
งานฌาปนกิจคลองหลวง
งานฌาปนกิจธัญบุรี
งานฌาปนกิจลาดหลุมแก้ว
งานฌาปนกิจลำลูกกา
งานฌาปนกิจสามโคก
งานฌาปนกิจหนองเสือ
งานฌาปนกิจกระทุ่มแบน
งานฌาปนกิจบางพลี
งานฌาปนกิจบางบ่อ
งานฌาปนกิจพระประแดง
งานฌาปนกิจพุทธมณฑล
งานฌาปนกิจสามพราน
งานฌาปนกิจเมืองหัวหิน
งานฌาปนกิจบางรัก
งานฌาปนกิจสาธร
งานฌาปนกิจเซนส์หลุยส์
งานฌาปนกิจสาธุประดิษฐ์
งานฌาปนกิจบางแค
งานฌาปนกิจภาษีเจริญ
งานฌาปนกิจปิ่นเกล้า
งานฌาปนกิจจรัญ
งานฌาปนกิจบรมราชชนนี
งานฌาปนกิจบางพลัด
งานฌาปนกิจบางอ้อ
งานฌาปนกิจบางกอกน้อย
งานฌาปนกิจบางกอกใหญ่
งานฌาปนกิจคลองสาน
งานฌาปนกิจอิสรภาพ
งานฌาปนกิจสาธร
งานฌาปนกิจสวนผัก
งานฌาปนกิจทุ่งมังกร
งานฌาปนกิจราชพฤกษ์
งานฌาปนกิจชัยพฤกษ์
งานฌาปนกิจกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
งานฌาปนกิจพุทธมลฑล
งานฌาปนกิจพระราม 2
งานฌาปนกิจท่าพระ
งานฌาปนกิจรัชดาภิเษก
งานฌาปนกิจพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
งานฌาปนกิจแม้นศรี
งานฌาปนกิจราษฎร์บูรณะ
งานฌาปนกิจดาวคะนอง
งานฌาปนกิจตลาดพลู
งานฌาปนกิจพญาไท
งานฌาปนกิจเจริญ
งานฌาปนกิจปทุมวัน
งานฌาปนกิจมาบุญครอง
งานฌาปนกิจสยาม
งานฌาปนกิจศรีย่าน
งานฌาปนกิจเทเวศน์
ทวีวัฒนา
งานฌาปนกิจบางนา
งานฌาปนกิจสี่แยกทศกันต์
งานฌาปนกิจตลิ่งชัน
งานฌาปนกิจสุขุมวิท
งานฌาปนกิจประตูน้ำ
งานฌาปนกิจวุฒากาศ
งานฌาปนกิจจอมทอง
งานฌาปนกิจท่าเกษตร
งานฌาปนกิจบางแวก
งานฌาปนกิจบางหว้า
งานฌาปนกิจวงเวียนใหญ่
งานฌาปนกิจลาดหญ้า
งานฌาปนกิจสำราญราษฎร์
งานฌาปนกิจเสาชิงช้า
งานฌาปนกิจสาธุประดิษฐ์
งานฌาปนกิจซ.วัดลาดปลาดุก
งานฌาปนกิจซ.วัดศรีประวัติ
งานฌาปนกิจสมเด็จเจ้าพระยา
งานฌาปนกิจเจริญนคร
งานฌาปนกิจเพชรเกษม
งานฌาปนกิจบางรัก
งานฌาปนกิจยานนาวา
งานฌาปนกิจเอกชัย
งานฌาปนกิจกำนันแม้น
งานฌาปนกิจเทเวศน์
งานฌาปนกิจเทอดไท
งานฌาปนกิจบางขุนเทียน
งานฌาปนกิจท่าข้าม
งานฌาปนกิจบางบอน
งานฌาปนกิจสุขสวัสดิ์
งานฌาปนกิจทุ่งครุ
งานฌาปนกิจประชาอุทิศ
งานฌาปนกิจลาพร้าว
งานฌาปนกิจอนุสาวรีย์ชัย
งานฌาปนกิจซ.อารีย์สัมพันธุ์
งานฌาปนกิจอ้อมน้อย
งานฌาปนกิจอ้อมใหญ่
งานฌาปนกิจมหาชัย
งานฌาปนกิจคลองขวาง
งานฌาปนกิจบางมด
งานฌาปนกิจหนองเเขม