คลังเก็บหมวดหมู่: รวมธุรกิจและบริการ

จำนองโฉนด ดอกเบี้ยถูก เชื่อถือได้ บริการ รับจำนองบ้าน ที่ดิน คอนโด ฝากขายบ้าน

รับจำนองขายฝาก  รับซื้อฝาก รีไฟแนนซ์ บ้านและที่ดิน จากนายทุนโดยตรง รับคอนโด ที่ดินเปล่า ทาว์เฮาส์ บ้านจัดสรร อพาร์เม้นท์ อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

จํานําโฉนดที่ดิน รับไถ่ถอน บ้าน คอนโด ทาวเฮาส์ ตึกแถว และที่ดิน ลดต้น ลดดอก

เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง และ ขายฝาก

บุคคลธรรมดา
โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
ทะเบียนสมรสหรือทะบียนหย่า
หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
มรณะบัตรคู่สมรส
ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค(ค่าส่วนกลาง–ค่าน้ำ–ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)

นิติบุคคล ห้างร้าน
โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
ข้อบังคับของนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน–กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
ใบขออนุญาติปลูกสร้าง ( กรณีไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง )

จำนองคืออะไร ?
การจำนอง คือ การตกลง ทำข้อตกลง ทำสัญญาต่อกัน ระหว่างบุคคลหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า “ผู้จำนอง” กับ บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” โดยเอาทรัพย์สินเป็นประกันว่าจะชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (มาตรา ๗๐๒) อสังหาริมทรัพย์ที่เรารับ ได้แก่ ที่ดิน บ้านทุกชนิด คอนโด อพาร์ทเมนท์ แฟลต โรงงาน ปั้ม

ขายฝากคืออะไร ?
การขายฝาก ( ไม่ใช่ฝากขาย ) แต่คือ เป็นการทำสัญญายืมเงินโดยขายฝาก เป็นสัญญาซื้อขาย ซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ในทรัพย์ไปยังผู้ซื้อ (ผู้ให้กู้) โดยผู้ซื้อตกลงในขณะทำสัญญาว่า ผู้ขาย (ผู้กู้) มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในกำหนดที่แน่นอนตามสัญญา หรือ ไถ่ทรัพย์สินนั้นคืน ได้ภายในกำหนดเวลาเท่าใด แต่ต้องไม่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ 10ปี เช่น ขายฝากบ้านพร้อมที่ดิน โดยมีข้อตกลงว่า ถ้าผู้ขายฝากต้องการซื้อคืน ผู้ซื้อ (ผู้ให้กู้) จะยอมขายคืน เช่นนี้ ถือว่าเป็นข้อตกลงให้ไถ่คืนได้

จํานอง-ขายฝากที่ดิน
จํานอง-ขายฝากที่ดิน โทร 095-8806760 จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนา สวน ให้ราคาสูง ดอกเบี้ยถูก อนุมัติจ่ายสด
ขายฝากที่ดิน , จำนองที่ดิน , จำนองบ้าน , จำนองโฉนดที่ดิน
รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองโฉนด ดอกเบี้ยถูก เชื่อถือได้ บริการ รับจำนองบ้าน ที่ดิน คอนโด ฝากขายบ้าน

จำนองที่ดิน รีไฟแนนซ์รถ

ขายฝากที่ดินนครพนม
ขายฝากที่ดินบึงกาฬ
ขายฝากที่ดินสกลนคร
ขายฝากที่ดินมุกดาหาร
ขายฝากที่ดินอุบลราชธานี
ขายฝากที่ดินหนองคาย
ขายฝากที่ดินอำนาจเจริญ
ขายฝากที่ดินหนองบัวลำภู
ขายฝากที่ดินศรีสะเกษ
ขายฝากที่ดินอุดรธานี
ขายฝากที่ดินยโสธร
ขายฝากที่ดินเลย
ขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์
ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ด
ขายฝากที่ดินมหาสารคาม
ขายฝากที่ดินสุรินทร์
ขายฝากที่ดินขอนแก่น
ขายฝากที่ดินอำนาจเจริญ
ขายฝากที่ดินบุรีรัมย์
ขายฝากที่ดินชัยภูมิ
ขายฝากที่ดินโคราชนครราชสีมา
ขายฝากที่ดินเชียงใหม่
ขายฝากที่ดินเพชรบูรณ์
ขายฝากที่ดิน-เชียงราย
ขายฝากที่ดินแม่ฮ่องสอน
ขายฝากที่ดินพะเยา
ขายฝากที่ดินลำพูน
ขายฝากที่ดินน่าน
ขายฝากที่ดินลำปาง
ขายฝากที่ดินพิษณุโลก
ขายฝากที่ดินแพร่
ขายฝากที่ดินอุตรดิตถ์
ขายฝากที่ดินตาก
ขายฝากที่ดินกำแพงเพชร
ขายฝากที่ดินพิจิตร
ขายฝากที่ดินนครสวรรค์
ขายฝากที่ดินอุทัยธานี
ขายฝากที่ดินชัยนาท
ขายฝากที่ดินลพบุรี
ขายฝากที่ดินสิงห์บุรี
ขายฝากที่ดินสุโขทัย
ขายฝากที่ดินปราจีนบุรี
ขายฝากที่ดินสระบุรี
ขายฝากที่ดินนครนายก
ขายฝากที่ดินนครปฐม
ขายฝากที่ดินอ่างทอง
ขายฝากที่ดินราชบุรี
ขายฝากที่ดินสุพรรณบุรี
ขายฝากที่ดินอยุธยา
ขายฝากที่ดินสมุทรสงคราม
ขายฝากที่ดินสมุทรปราการ
ขายฝากที่ดินสมุทรสาคร
ขายฝากที่ดินสระแก้ว
ขายฝากที่ดินตราด
ขายฝากที่ดินจันทบุรี
ขายฝากที่ดินระยอง
ขายฝากที่ดินชลบุรี
ขายฝากที่ดินฉะเชิงเทรา
ขายฝากที่ดินเพชรบุรี
ขายฝากที่ดินชุมพร
ขายฝากที่ดินระนอง
ขายฝากที่ดินสุราษฎร์ธานี
ขายฝากที่ดินนครศรีธรรมราช
ขายฝากที่ดินพังงา
ขายฝากที่ดินกระบี่
ขายฝากที่ดินตรัง
ขายฝากที่ดินพัทลุง
ขายฝากที่ดินภูเก็ต
ขายฝากที่ดินสงขลา
ขายฝากที่ดินคลองตัน
ขายฝากที่ดินจรัญสนิทวงศ์
ขายฝากที่ดินดาวคะนอง
ขายฝากที่ดินดินแดง
ขายฝากที่ดินธนบุรี
ขายฝากที่ดินนวนคร
ขายฝากที่ดินนวลจันทร์
ขายฝากที่ดินบางนา
ขายฝากที่ดินปทุมวัน
ขายฝากที่ดินประชาชื่น
ขายฝากที่ดินประตูน้ำ
ขายฝากที่ดินปิ่นเกล้า
ขายฝากที่ดินพระราม 2
ขายฝากที่ดินพระราม 9
ขายฝากที่ดินเพชรเกษม
ขายฝากที่ดินรัชดาภิเษก
ขายฝากที่ดินรัชโยธิน
ขายฝากที่ดินรามคำแหง
ขายฝากที่ดินวังหิน
ขายฝากที่ดินวัชพล
ขายฝากที่ดินสะพานควาย
ขายฝากที่ดินสาธุประดิษฐ์
ขายฝากที่ดินสามเสน
ขายฝากที่ดินสีลม
ขายฝากที่ดินสุขาภิบาล
ขายฝากที่ดินสุขุมวิท
ขายฝากที่ดินสุทธิสาร
ขายฝากที่ดินอนุเสาวรีย์ชัย
ขายฝากที่ดินอ่อนนุช
ขายฝากที่ดินปากเกร็ด
ขายฝากที่ดินบางใหญ่
ขายฝากที่ดินคลองหลวง
ขายฝากที่ดินธัญบุรี
ขายฝากที่ดินลาดหลุมแก้ว
ขายฝากที่ดินลำลูกกา
ขายฝากที่ดินสามโคก
ขายฝากที่ดินหนองเสือ
ขายฝากที่ดินกระทุ่มแบน
ขายฝากที่ดินบางพลี
ขายฝากที่ดินบางบ่อ
ขายฝากที่ดินพระประแดง
ขายฝากที่ดินพุทธมณฑล
ขายฝากที่ดินสามพราน
ขายฝากที่ดินเมืองหัวหิน
ขายฝากที่ดินบางรัก
ขายฝากที่ดินสาธร
ขายฝากที่ดินเซนส์หลุยส์
ขายฝากที่ดินสาธุประดิษฐ์
ขายฝากที่ดินบางแค
ขายฝากที่ดินภาษีเจริญ
ขายฝากที่ดินปิ่นเกล้า
ขายฝากที่ดินจรัญ
ขายฝากที่ดินบรมราชชนนี
ขายฝากที่ดินบางพลัด
ขายฝากที่ดินบางอ้อ
ขายฝากที่ดินบางกอกน้อย
ขายฝากที่ดินบางกอกใหญ่
ขายฝากที่ดินคลองสาน
ขายฝากที่ดินอิสรภาพ
ขายฝากที่ดินสาธร
ขายฝากที่ดินสวนผัก
ขายฝากที่ดินทุ่งมังกร
ขายฝากที่ดินราชพฤกษ์
ขายฝากที่ดินชัยพฤกษ์
ขายฝากที่ดินกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ขายฝากที่ดินพุทธมลฑล
ขายฝากที่ดินพระราม 2
ขายฝากที่ดินท่าพระ
ขายฝากที่ดินรัชดาภิเษก
ขายฝากที่ดินพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ขายฝากที่ดินแม้นศรี
ขายฝากที่ดินราษฎร์บูรณะ
ขายฝากที่ดินดาวคะนอง
ขายฝากที่ดินตลาดพลู
ขายฝากที่ดินพญาไท
ขายฝากที่ดินเจริญ
ขายฝากที่ดินปทุมวัน
ขายฝากที่ดินมาบุญครอง
ขายฝากที่ดินสยาม
ขายฝากที่ดินศรีย่าน
ขายฝากที่ดินเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ขายฝากที่ดินบางนา
ขายฝากที่ดินสี่แยกทศกันต์
ขายฝากที่ดินตลิ่งชัน
ขายฝากที่ดินสุขุมวิท
ขายฝากที่ดินประตูน้ำ
ขายฝากที่ดินวุฒากาศ
ขายฝากที่ดินจอมทอง
ขายฝากที่ดินท่าเกษตร
ขายฝากที่ดินบางแวก
ขายฝากที่ดินบางหว้า
ขายฝากที่ดินวงเวียนใหญ่
ขายฝากที่ดินลาดหญ้า
ขายฝากที่ดินสำราญราษฎร์
ขายฝากที่ดินเสาชิงช้า
ขายฝากที่ดินสาธุประดิษฐ์
ขายฝากที่ดินซ.วัดลาดปลาดุก
ขายฝากที่ดินซ.วัดศรีประวัติ
ขายฝากที่ดินสมเด็จเจ้าพระยา
ขายฝากที่ดินเจริญนคร
ขายฝากที่ดินเพชรเกษม
ขายฝากที่ดินบางรัก
ขายฝากที่ดินยานนาวา
ขายฝากที่ดินเอกชัย
ขายฝากที่ดินกำนันแม้น
ขายฝากที่ดินเทเวศน์
ขายฝากที่ดินเทอดไท
ขายฝากที่ดินบางขุนเทียน
ขายฝากที่ดินท่าข้าม
ขายฝากที่ดินบางบอน
ขายฝากที่ดินสุขสวัสดิ์
ขายฝากที่ดินทุ่งครุ
ขายฝากที่ดินประชาอุทิศ
ขายฝากที่ดินลาพร้าว
ขายฝากที่ดินอนุสาวรีย์ชัย
ขายฝากที่ดินซ.อารีย์สัมพันธุ์
ขายฝากที่ดินอ้อมน้อย
ขายฝากที่ดินอ้อมใหญ่
ขายฝากที่ดินมหาชัย
ขายฝากที่ดินคลองขวาง
ขายฝากที่ดินบางมด
ขายฝากที่ดินหนองเเขม

ให้เช่าเครื่องเสียงคาราโอเกะ เครื่องดนตรี ราคาถูก สำหรับงานเลี้ยง งานออแกไนซ์

บริการให้เช่าเครื่องดนตรี เช่าเครื่องเสียงคาราโอเกะ เช่าkaraoke แบบมีMV(music Video)นักร้อง-แดนเซอร์
วงดนตรีเล่นสดรถแห่ งานบวช งานบุญต่างๆ
บริการให้เช่าเครื่องเสียงคาราโอเกะ เครื่องดนตรี ราคาถูก พร้อม Sound Engineer สำหรับงานเลี้ยง งานออแกไนซ์ งานแต่ง งาน event
วงดนตรีงานเลี้ยง วงดนตรีงานแต่งงาน วงดนตรีงานอีเว้นท์ ให้เช่าเครื่องเสียง เวที ระบบไฟ แสง สี ครบวงจร มีนักร้องชายและนักร้องสาวสวย
 แดนซ์เซอร์สุดเซ็กซี่ ดนตรีทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีสด วงดนตรีโฟล์กซอง อคูสติก คาราโอเกะ ในราคากันเอง  งานเลี้ยงจัดเครื่องเสียง ไฟแสงสี พร้อมนักร้องสาวสวยเสียงดี
ติดต่อเครื่องเสียงคาราโอเกะ

บทความน่ารู้ และข้อมูลทั่วไปของลำโพง
จุดเริ่มต้นของนักเล่นเครื่องเสียง

ทุกวันนี้มีเครื่องเสียงมากมายหลายยี่ห้อผลิตออกมาให้นักเล่นไว้เสียเงินซื้อ และรองรับกับตลาดหลายระดับตั้งแต่โลว์-เอนด์ มิดเอนด์ จนถึงไฮเอนด์นักเล่นเครื่องเสียงมือเก่าคงไม่มี ปัญหาในเรื่องที่จะเลือกซื้อหรืออัพเกรด ชุดเครื่องเสียงว่าจะซื้อหรือจะเปลี่ยนลำโพงอะไร แอมป์อะไร ครื่องเสียงซีดีแบบไหน แม้กระทั่งสายสัญญาณหรือสายลำโพงตัวโตจึงจะเข้าชุดกับเครื่องที่มีอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นมือใหม่การเลือกซื้อเครื่องเสียงเหมือนกับเดินเข้าไปในเขาวงกต ยิ่งอ่านหนังสือเครื่องเสียง ยิ่งสับสนว่าจะเลือกซื้อยี่ห้ออะไรแบบไหน เพราะมีตัวเลือกยิ่งมาก ก็มีหลายข้อให้เลือก

ดังนั้นก่อนที่จะเลือกซื้อเครื่องเสียงสักชุด นอกจากจะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าแล้ว สิ่งที่นักเล่นต้องรู้กันด้วยว่าตัวเราเองนั้นชอบอะไรแบบไหน สำหรับบทความนี้มือเก่าในเรื่องเครื่องเสียงอาจจะผ่านไปเลยก็ได้นะครับ เพราะผมตั้งใจที่จะปูพื้นให้ผู้อ่านที่เป็นมือใหม่ที่เป็นมือใหม่ มีความเข้าใจตรงกันก่อน เหมือนการปรับฐานด้านความคิดให้มีเท่ากัน เมื่ออ่านในบทความต่อ ๆ ไปก็จะสามารถทำความเข้าใจได้ตรงกัน และง่ายที่จะทำความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจเล่นเครื่องเสียงอย่างถูกวิธีระบบ จะได้ไม่มีปัญหาที่พบบ่อย ๆ คือ “ทำไมฟังที่ร้านแล้วเสียงดี แต่พอยกกลับมาฟังที่บ้านเสียงที่ได้ไม่เหมือนกับฟังที่ร้าน”

บทความนี้ผมจะเริ่มจาก Sound system ก่อนว่า ในชุดเครื่องเสียงของเรา เราจะให้ความสำคัญกับสิ่งไหนเป็นลำดับแรกแต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจว่าชุดเครื่องเสียงประกอบด้วยอะไรก่อน

ลำโพง
แหล่งขยายสัญญาณ เช่น อินติเกรตแอมป์ หรือเพาเวอร์แอมป์+ปรีแอมป์
แหล่งกำเนิดโปรแกรม เช่น เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่นเทป เครื่องรับคลื่นวิทยุ
สายเชื่อมสัญญาณและสายลำโพง
Sound system ส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์หลัก ๆ ดังที่กล่างไปแล้วถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปก็ไม่สามารถจะฟังเพลงหรือดนตรีใด ๆ ได้ ถ้าถามผมว่าจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากน้อยกว่ากันผมให้ความสำคัญที่สี่หัวข้อเท่าเทียมกัน ผมมีความเชื่อว่าอุปกรณ์หลักนั้น ถ้ามีส่วนใดด้อยคุณภาพไปตัวใดตัวหนึ่งก็จะทำให้ชุดเครื่องเสียงของเราแสดงศักยภาพได้ไม่เต็มที่ หมายความว่า ต่อให้นักเล่นลงทุนกับลำโพงที่ดีที่สุด แต่ถ้าใช้แอมป์ที่พอขับเสียงได้ คุณก็ไม่สามารถได้ยินเสียงที่ดีที่สุดของแหล่งดนตรีนั้น ๆ จากลำโพงที่คุณลงทุนไป หรือถ้าลงทุนกับลำโพงกับแอมป์ที่มีคุณภาพ แต่แหล่งกำเนิดโปรแกรมของคุณเป็นเครื่องเล่นจากจีนแดงราคาถูก ก็คงไม่สามารถถ่ายทอดเสียงที่ดีออกมาได้เช่นกัน

แต่ว่าในชุดเครื่องเสียง “ลำโพง” เป็นตัวเดียวที่จะแสดงบุคลิกของเสียงได้ชัดเจนที่สุด มีนักเล่นเจนจัดท่านหนึ่งบอกว่าการเปลี่ยนลำโพง เท่ากับการเปลี่ยนบุคลิกของเสียงที่เราจะได้จากชุดเครื่องเสียงเดิม ๆ ของเรา ดังนั้น ถ้าจะอัพเกรดการอัพเกรดลำโพงจึงได้เสียงที่เปลี่ยนไป แต่ผมมีความเห็นที่แตกต่างกันคือการอัพเกรดลำโพงกับชุดที่มีอยู่แล้วนี้ ไม่ใช่การอัพเกรดเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางของเสียงจากชุดเดิมต่างหาก ลำโพงมีความสำคัญมากสำหรับการเลือกซื้อชุดเครื่องเสียงของมือใหม่เพราะการเลือกลำโพงที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้เล่นก็จะทำให้เราไม่มีความสุขกับเสียงที่ได้ยิน เพราะบุคลิกของลำโพงมีผลมหาศาลในเรื่องรสนิยมต่อการฟัง เช่น ถ้าคุณชอบฟังเพลงร็อค แต่คุณกลับไปซื้อลำโพงที่ไม่ค่อยมีเสียงเบสเครื่องเสียงของคุณก็อาจจะตอบสนองความต้องการนี้ไม่ได้ หรือถ้าคุณชอบฟังเพลงป๊อปหวาน ๆ คุณเลือกลำโพงที่ขับเสียงเบสเยอะ ๆ ต่อให้ใช้ลำโพงราคาแพง เสียงคุณต้องการก็ไม่เกิด

ส่วนใหญ่ผู้ผลิตลำโพงจะมีเทคนิคในการทำลำโพงที่แตกต่างกัน ตั้งแต่วัสดุที่ใช้ วงจรตัดความถี่ การสร้างตู้ การบุภายในล้วนแล้วแต่ให้บุคลิกที่แตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละเทคนิคก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้ออกแบบว่าเน้นรับใช้คนกลุ่มไหนบ้าง สำหรับผม จะแนะนำให้มือใหม่ในการเล่นเครื่องเสียงเลือกซื้อลำโพงเป็นลำดับแรก ก่อนที่จะซื้อแอมป์หรือเครื่องเล่นที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง เพราะลำโพงจะแสดงบุคลิกที่ชัดเจนและแน่นอนที่สุดออกมา โดยเฉพาะแนวเสียงที่เป็นรสนิยมที่คุณชอบเมืองเราเลือกลำโพงได้แล้วค่อยหาแอมป์มาจับคู่กับลำโพง ซึ่งจะง่ายกว่าซื้อแอมป์ก่อนแล้วค่อยซื้อลำโพง เพราะบางครั้งลำโพงที่มีค่าความไวต่ำ เรายังพอหาแอมป์ที่มีกำลังขับสูง ๆ มาขับได้แต่ถ้าเราซื้อแอมป์มาก่อน แอมป์ตัวนั้นมีกำลังขับ 50 วัตต์ ลำโพงที่เราต้องการจะจำกัดตัวเลือกลงไปมาก เท่ากับว่าเราจะเลือกได้เฉพาะลำโพงที่มีค่าความไวที่ค่อนไปทางสูง ซึ่งเราอาจจะหาลำโพงเสียงที่เราถูกใจไม่ได้เลย

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับลำโพงที่มือใหม่ต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะซื้อทุกครั้ง

Frequency response : ค่าความกว้างในการตอบสนองความถี่เสียง ลำโพงในปัจจุบันมักเน้นค่านี้กันมาก โดยให้มีความกว้างของการตอบสนองความถี่ทุกย่านเสียง
Recommended amplifier power : คำแนะนำกำลังขับของแอมป์ที่ให้ผลดีที่สุดกับลำโพง เช่น บางเจ้าจะแนะนำว่าความใช้แอมป์ที่มีกำลังขับระหว่าง 20-80 วัตต์ เป็นต้น ผู้ซื้อจะสามารถหาแอมป์ที่มีกำลังขับตามสเปคนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแอมป์จะขับลำโพงนั้น ๆ ไม่ออกได้
Sensitivity : ผู้ผลิตบางรายอาจจะไม่ได้ให้คำแนะนำเรื่องกำลังขับต่ำสุดหรือสูงสุดมา แต่ค่าความไวของลำโพงจะทำให้เราสามารถประเมินได้ว่าลำโพงตัวนี้บริโภควัตต์แค่ไหน เช่น ลำโพง A มีค่าความไวที่ 87dB ต่อเมตร หมายความว่าลำโพง A อาจจะต้องใช้แอมป์ที่มีกำลังขับไม่ต่ำกว่า 50-100 วัตต์ นั่นเอง ส่วนลำโพง B มีค่าความไวที่ 90dB ต่อเมตร แสดงว่ามีค่าความไวค่อนข้างสูงผู้เล่นสามารถใช้แอมป์หลอดกำลังขับสัก 10-20 วัตต์ มาเล่นก็ขับลำโพงชนิดนี้ได้
Impedance : ค่าความต้านท่านของลำโพง ลำโพงส่วนใหญ่จะมีค่าความทานที่ 4 Ohms, 6 Ohms และ 8Ohms
ค่าสำคัญที่ต้องทราบก็มีคร่าว ๆ ประมาณนี้ครับส่วนค่าอื่น ๆ เช่นลำโพงมีขนาดเท่าไหร่ ลำโพงรุ่นนี้เป็นแบบสองทางหรือสามทางเป็นแบบไบไวร์ หรือซิงเกิลไวร์ ทวีตเตอร์ทำจากวัสดุอะไรคงต้องศึกษากันเองนะครับ แต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ที่ผู้เล่นต้องศึกษาก็คือ 4 ตัวที่ว่านี้ เมื่อได้ค่าของลำโพงแล้วเราจึงสามารถตัดสินใจได้ว่าจะต้องเล่นแอมป์แบบไหนอย่างไรซึ่งเราจะเลือกซื้อแอมป์ได้อย่างลงตัว

สำหรับคนที่หลงใหลแอมป์หลอดวัตต์ต่ำ ๆ อาจจะเป็นกลุ่มคนที่หาลำโพงคอมเมอร์เชียลเล่นยากที่สุด เพราะในปัจจุบันผู้ผลิตหันไปผลิตลำโพงประเภทดูหนังกันมากขึ้น ซึ่งบางครั้งทำให้คนชอบเสียงจากแอมป์หลอดต้องขวนขวายหาลำโพงที่มีค่าความไวสูงมาใช้ได้ยาก บางครั้งหาได้แต่เสียงก็ไม่ถูกใจก็มีเยอะ ครั้นจะหาซื้อลำโพงที่มีความไวระดับ 95-100 dB อาจจะต้องเจอราคา ลำโพงมหาโหดก็เป็นได้ ซึ่งจุดนี้มีสองทางเลือกครับ ทางแรก คือหาแอมป์หลอดที่เป็นแบบพุชพูล ซึ่งให้กำลังขับได้มากตั้งแต่30-60 วัตต์ (กำลังแอมป์หลอดมากกว่าแอมป์โซลิตสเตด) เท่านี้ก็มีความสุขกับลำโพงเสียงถูกใจกับแอมป์หลอดได้แล้ว

ทว่าบางคนไม่ชอบแอมป์แบบพุชพูล ชอบแอมป์ซิงเกิลเอนด์ที่มีกำลังขับน้อย ๆ ถึงจุดนี้นักเล่นอาจจะต้องเลือกที่สร้างลำโพงความไวสูงขึ้นมาฟังเองเสียแล้ว ดังนั้น ทางเลือกที่สองนี้อาจจะดูหนักหนาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมสำหรับนักเล่นเครื่องเสียงหลอดที่ชอบความนุ่มของเสียงแล้ว แอมป์กำลังขับน้อย ๆ คือสวรรค์ดี ๆ นี่เอง…

เครื่องเสียงคาราโอเกะ
เช่าคาราโอเกะ โทร 085-6270859 จ้างเครื่องเสียง karaoke จ้างวงดนตรีเล่นสด รถแห่ นักร้อง-แดนเซอร์
เช่าคาราโอเกะ , จ้างเครื่องเสียง , เครื่องเสียงงานเลี้ยง
ให้เช่าเครื่องเสียงคาราโอเกะ เครื่องดนตรี ราคาถูก สำหรับงานเลี้ยง งานออแกไนซ์ งานแต่ง งาน event เวที ระบบไฟ แสง สี ครบวงจร

จ้างเครื่องเสียงนครพนม
จ้างเครื่องเสียงบึงกาฬ
จ้างเครื่องเสียงสกลนคร
จ้างเครื่องเสียงมุกดาหาร
จ้างเครื่องเสียงอุบลราชธานี
จ้างเครื่องเสียงหนองคาย
จ้างเครื่องเสียงอำนาจเจริญ
จ้างเครื่องเสียงหนองบัวลำภู
จ้างเครื่องเสียงศรีสะเกษ
จ้างเครื่องเสียงอุดรธานี
จ้างเครื่องเสียงยโสธร
จ้างเครื่องเสียงเลย
จ้างเครื่องเสียงกาฬสินธุ์
จ้างเครื่องเสียงร้อยเอ็ด
จ้างเครื่องเสียงมหาสารคาม
จ้างเครื่องเสียงสุรินทร์
จ้างเครื่องเสียงขอนแก่น
จ้างเครื่องเสียงอำนาจเจริญ
จ้างเครื่องเสียงบุรีรัมย์
จ้างเครื่องเสียงชัยภูมิ
จ้างเครื่องเสียงโคราชนครราชสีมา
จ้างเครื่องเสียงเชียงใหม่
จ้างเครื่องเสียงเพชรบูรณ์
จ้างเครื่องเสียง-เชียงราย
จ้างเครื่องเสียงแม่ฮ่องสอน
จ้างเครื่องเสียงพะเยา
จ้างเครื่องเสียงลำพูน
จ้างเครื่องเสียงน่าน
จ้างเครื่องเสียงลำปาง
จ้างเครื่องเสียงพิษณุโลก
จ้างเครื่องเสียงแพร่
จ้างเครื่องเสียงอุตรดิตถ์
จ้างเครื่องเสียงตาก
จ้างเครื่องเสียงกำแพงเพชร
จ้างเครื่องเสียงพิจิตร
จ้างเครื่องเสียงนครสวรรค์
จ้างเครื่องเสียงอุทัยธานี
จ้างเครื่องเสียงชัยนาท
จ้างเครื่องเสียงลพบุรี
จ้างเครื่องเสียงสิงห์บุรี
จ้างเครื่องเสียงสุโขทัย
จ้างเครื่องเสียงปราจีนบุรี
จ้างเครื่องเสียงสระบุรี
จ้างเครื่องเสียงนครนายก
จ้างเครื่องเสียงนครปฐม
จ้างเครื่องเสียงอ่างทอง
จ้างเครื่องเสียงราชบุรี
จ้างเครื่องเสียงสุพรรณบุรี
จ้างเครื่องเสียงอยุธยา
จ้างเครื่องเสียงสมุทรสงคราม
จ้างเครื่องเสียงสมุทรปราการ
จ้างเครื่องเสียงสมุทรสาคร
จ้างเครื่องเสียงสระแก้ว
จ้างเครื่องเสียงตราด
จ้างเครื่องเสียงจันทบุรี
จ้างเครื่องเสียงระยอง
จ้างเครื่องเสียงชลบุรี
จ้างเครื่องเสียงฉะเชิงเทรา
จ้างเครื่องเสียงเพชรบุรี
จ้างเครื่องเสียงชุมพร
จ้างเครื่องเสียงระนอง
จ้างเครื่องเสียงสุราษฎร์ธานี
จ้างเครื่องเสียงนครศรีธรรมราช
จ้างเครื่องเสียงพังงา
จ้างเครื่องเสียงกระบี่
จ้างเครื่องเสียงตรัง
จ้างเครื่องเสียงพัทลุง
จ้างเครื่องเสียงภูเก็ต
จ้างเครื่องเสียงสงขลา
จ้างเครื่องเสียงคลองตัน
จ้างเครื่องเสียงจรัญสนิทวงศ์
จ้างเครื่องเสียงดาวคะนอง
จ้างเครื่องเสียงดินแดง
จ้างเครื่องเสียงธนบุรี
จ้างเครื่องเสียงนวนคร
จ้างเครื่องเสียงนวลจันทร์
จ้างเครื่องเสียงบางนา
จ้างเครื่องเสียงปทุมวัน
จ้างเครื่องเสียงประชาชื่น
จ้างเครื่องเสียงประตูน้ำ
จ้างเครื่องเสียงปิ่นเกล้า
จ้างเครื่องเสียงพระราม 2
จ้างเครื่องเสียงพระราม 9
จ้างเครื่องเสียงเพชรเกษม
จ้างเครื่องเสียงรัชดาภิเษก
จ้างเครื่องเสียงรัชโยธิน
จ้างเครื่องเสียงรามคำแหง
จ้างเครื่องเสียงวังหิน
จ้างเครื่องเสียงวัชพล
จ้างเครื่องเสียงสะพานควาย
จ้างเครื่องเสียงสาธุประดิษฐ์
จ้างเครื่องเสียงสามเสน
จ้างเครื่องเสียงสีลม
จ้างเครื่องเสียงสุขาภิบาล
จ้างเครื่องเสียงสุขุมวิท
จ้างเครื่องเสียงสุทธิสาร
จ้างเครื่องเสียงอนุเสาวรีย์ชัย
จ้างเครื่องเสียงอ่อนนุช
จ้างเครื่องเสียงปากเกร็ด
จ้างเครื่องเสียงบางใหญ่
จ้างเครื่องเสียงคลองหลวง
จ้างเครื่องเสียงธัญบุรี
จ้างเครื่องเสียงลาดหลุมแก้ว
จ้างเครื่องเสียงลำลูกกา
จ้างเครื่องเสียงสามโคก
จ้างเครื่องเสียงหนองเสือ
จ้างเครื่องเสียงกระทุ่มแบน
จ้างเครื่องเสียงบางพลี
จ้างเครื่องเสียงบางบ่อ
จ้างเครื่องเสียงพระประแดง
จ้างเครื่องเสียงพุทธมณฑล
จ้างเครื่องเสียงสามพราน
จ้างเครื่องเสียงเมืองหัวหิน
จ้างเครื่องเสียงบางรัก
จ้างเครื่องเสียงสาธร
จ้างเครื่องเสียงเซนส์หลุยส์
จ้างเครื่องเสียงสาธุประดิษฐ์
จ้างเครื่องเสียงบางแค
จ้างเครื่องเสียงภาษีเจริญ
จ้างเครื่องเสียงปิ่นเกล้า
จ้างเครื่องเสียงจรัญ
จ้างเครื่องเสียงบรมราชชนนี
จ้างเครื่องเสียงบางพลัด
จ้างเครื่องเสียงบางอ้อ
จ้างเครื่องเสียงบางกอกน้อย
จ้างเครื่องเสียงบางกอกใหญ่
จ้างเครื่องเสียงคลองสาน
จ้างเครื่องเสียงอิสรภาพ
จ้างเครื่องเสียงสาธร
จ้างเครื่องเสียงสวนผัก
จ้างเครื่องเสียงทุ่งมังกร
จ้างเครื่องเสียงราชพฤกษ์
จ้างเครื่องเสียงชัยพฤกษ์
จ้างเครื่องเสียงกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
จ้างเครื่องเสียงพุทธมลฑล
จ้างเครื่องเสียงพระราม 2
จ้างเครื่องเสียงท่าพระ
จ้างเครื่องเสียงรัชดาภิเษก
จ้างเครื่องเสียงพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
จ้างเครื่องเสียงแม้นศรี
จ้างเครื่องเสียงราษฎร์บูรณะ
จ้างเครื่องเสียงดาวคะนอง
จ้างเครื่องเสียงตลาดพลู
จ้างเครื่องเสียงพญาไท
จ้างเครื่องเสียงเจริญ
จ้างเครื่องเสียงปทุมวัน
จ้างเครื่องเสียงมาบุญครอง
จ้างเครื่องเสียงสยาม
จ้างเครื่องเสียงศรีย่าน
จ้างเครื่องเสียงเทเวศน์
ทวีวัฒนา
จ้างเครื่องเสียงบางนา
จ้างเครื่องเสียงสี่แยกทศกันต์
จ้างเครื่องเสียงตลิ่งชัน
จ้างเครื่องเสียงสุขุมวิท
จ้างเครื่องเสียงประตูน้ำ
จ้างเครื่องเสียงวุฒากาศ
จ้างเครื่องเสียงจอมทอง
จ้างเครื่องเสียงท่าเกษตร
จ้างเครื่องเสียงบางแวก
จ้างเครื่องเสียงบางหว้า
จ้างเครื่องเสียงวงเวียนใหญ่
จ้างเครื่องเสียงลาดหญ้า
จ้างเครื่องเสียงสำราญราษฎร์
จ้างเครื่องเสียงเสาชิงช้า
จ้างเครื่องเสียงสาธุประดิษฐ์
จ้างเครื่องเสียงซ.วัดลาดปลาดุก
จ้างเครื่องเสียงซ.วัดศรีประวัติ
จ้างเครื่องเสียงสมเด็จเจ้าพระยา
จ้างเครื่องเสียงเจริญนคร
จ้างเครื่องเสียงเพชรเกษม
จ้างเครื่องเสียงบางรัก
จ้างเครื่องเสียงยานนาวา
จ้างเครื่องเสียงเอกชัย
จ้างเครื่องเสียงกำนันแม้น
จ้างเครื่องเสียงเทเวศน์
จ้างเครื่องเสียงเทอดไท
จ้างเครื่องเสียงบางขุนเทียน
จ้างเครื่องเสียงท่าข้าม
จ้างเครื่องเสียงบางบอน
จ้างเครื่องเสียงสุขสวัสดิ์
จ้างเครื่องเสียงทุ่งครุ
จ้างเครื่องเสียงประชาอุทิศ
จ้างเครื่องเสียงลาพร้าว
จ้างเครื่องเสียงอนุสาวรีย์ชัย
จ้างเครื่องเสียงซ.อารีย์สัมพันธุ์
จ้างเครื่องเสียงอ้อมน้อย
จ้างเครื่องเสียงอ้อมใหญ่
จ้างเครื่องเสียงมหาชัย
จ้างเครื่องเสียงคลองขวาง
จ้างเครื่องเสียงบางมด
จ้างเครื่องเสียงหนองเเขม

ซาวด์ บริการให้เช่าเครื่องเสียงเวที ไฟ แสง-สี ออกบูธแสดงสินค้า

ให้เช่าเครื่องเสียง ไฟ แสง สี เช่าเครื่องดนตรี Lcd Tv Projector Karaoke ครบวงจร ระบบแสงสีเสียง ผลงานจัดงานอีเว้นท์ของเรา
บริการให้เช่าเครื่องเสียง คาราโอเกะ เครื่องดนตรี ราคาถูก พร้อม Sound Engineer สำหรับงานเลี้ยง งานออแกไนซ์ งานแต่ง งาน event
ผู้ให้บริการเช่าเต็นท์  และอุปกรณ์จัดงาน ให้เช่าเปเปอร์ชู๊ต บริการดนตรี เวที แสง สี  ให้เช่าเต็นท์โดม ตัวอย่างผลงานของเรา
ให้เช่าไฟประดับ ไฟราวปิงปอง ไฟประดับสำหรับประดับงานแต่งงาน งานปาร์ตี้ งานอีเว้นท์  ตัวอย่างผลงานของเรา

ติดต่อสอบถามคิวงาน       


บริการเช่าเครื่องเสียง เช่าเวที งาน boot event miniconcert เช่าเครื่องเสียงพกพา ลำโพงล้อลาก
เริ่มต้นที่ 1,000 บาท เช่าเครื่องเสียงชุดเล็กราคาเริ่มต้นที่วันละ 2,500 บาท เช่าเครื่องเสียงชุดทรีโอ้เริ่มต้น 4,000 บาท
เช่าเครื่องเสียงชุดแบรนด์ เริ่มต้นที่ 12,000 บาท เช่าเครื่องเสียงชุดลำโพงแขวน Line arry 25,000 บาท
งานปาร์ตี้ งานแถลงข่าว งานเปิดตัวสินค้า จอ LED เช่าระบบไฟ, เช่าเครื่องเสียงงานแต่งงาน, เช่าเครื่องเสียงงานแต่ง พร้อมdry ice,
เช่าเครื่องเสียงงานแต่งพร้อม บับเบิ้ล, เช่าเครื่องเสียงงานแต่งพร้อม ฟอลโล่, เช่าไฟงานแต่ง, งานคาราโอเกะเอ็มวี, เช่าคาราโอเกะนอกสถานที่,
เช่าซีโอทู, เช่าco2, เช่าdry ice, เช่าเอฟเฟค, เช่าดรายไอซ์, เช่าเปเปอร์ชูต, เช่าpapershoot,
เช่าบับเบิ้ล, งานถ่ายภาพ บันทึกภาพและเสียง นักร้องนักดนตรีคุณภาพ เช่าเครื่องเสียงพกพา เช่าเครื่องเสียง
พร้อมชุดโปรเจคเตอร์ เช่าเครื่องเสียงพร้อมจอ LCD LED P 4,7,10
เช่าเครื่องเสียงรายเดือน เช่าเครื่องเสียงพร้อมงานโครงสร้าง เช่าเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟ เช่าเครื่องเสียงพร้อมผ้าดำไฟดาว
เช่าเครื่องเสียงพร้อมเครื่องดนตรีสด เช่าเครื่อง เสียงงานปาร์ตี้ เช่าเครื่องเสียงแถลงข่าว เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที เช่าเครื่องเสียงพร้อมปาร์ตี้โฟม
เช่าเครื่องเสียงงานแถลงข่าว เช่าเครื่องเสียงงานอีเว้นท์ เช่าเครื่องเสียงงานบูท เช่าเครื่องเสียงงานทำบุญบ้าน เช่าเครื่องเสียงงานบวช พิธี งานแข่งขันกีฬา
งานเลี้ยงรื่นเริง คาราโอเกะ (เอ็มวี) งานแต่งงาน ดนตรีนสวน งานอีเลคโทน คาราโอเกะ นักร้องมืออาชีพ เช่าเครื่องเสียงออกบูท เช่าเครื่องเสียงพร้อมดีเจ

เช่าเครื่องเสียงพร้อมแดนเซอร์ แนวสติง ลูกทุ่ง เช่าเครื่องเสียงพร้อมโคโยตี้ เช่าเครื่องเสียงพร้อมนักดนตรี band
มืออาชีพ แนววาไรตี้ /อินดี้ / เบเกอรี่ / สากล / hiphop / Dance รับดูแลเครื่องเสียง ระบบแสงสี โดยไม่ต้องมี Sound
ตามร้านอาหาร ผับ เทค พร้อมอบรมการใช้งานให้ฟรี เช่าเครื่องเสียงพร้อม Organizer ทุกรูปแบบ
ที่ผ่านการทำงานมาแล้วกว่า 10 ปี ราคาตามงบประมาณลูกค้า
ความรู้ด้านเครื่องเสียง
คำว่า เครื่องเสียง อาจแปลความหมายได้หลากหลายตามขนาดและวิธีการใช้งาน ซึ่งในที่นี้เราจะให้คำจำกัดความของเครื่องเสียงว่าหมายถึงอุปกรณ์เสียง (Audio Equipment)
– หากนำอุปกรณ์ต่างๆ มาต่อให้ทำงานร่วมกันจะกลายเป็น ระบบเสียง (Sound Systems) โดยต้องเข้าใจเรื่อง การเข้าระบบกับความต้านทาน (Impedance Matching)
– หากใช้งานแบบส่วนบุคคล หรือภายในครอบครัว จะหมายถึง เครื่องเสียงบ้าน (Home use)
– หากใช้งานแบบเน้นคุณภาพเสียงหรือรสนิยมในการฟัง เรียกว่า เครื่องเสียง ไฮเอ็นด์ (Hi-end Audio) และการเล่นเครื่องเสียงอย่างจริงจังอาจหมายถึง ออดิโอไฟล์ (Audiophile)
– ระบบที่ใหญ่ขึ้นใช้กับผุ้ฟังจำนวนมากขึ้นเราอาจเรียกว่า เครื่องเสียงPA หรือ ระบบเสียงPA (Public Address Sound Systems or Sound Reinforcement)

วงดนตรีแสดงสดบนรถแห่ ที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงและเวทีเคลื่อนที่ โดยมีวงดนตรีขึ้นไปแสดงกันสดๆบนรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นเวที รถดนตรีแห่แสดงสด ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง รถแห่ดนตรีสด

เช่าเครื่องเสียงเวที โทร 098-1599865 แสงสีเสียง เช่าระบบไฟ ให้เช่าไฟ เช่าไฟเวที ไฟให้เช่า
เช่าเครื่องเสียง , เช่าระบบไฟ , เต็นท์เช่า , เช่าคาราโอเกะ
ซาวด์ บริการให้เช่าเครื่องเสียงเวที ไฟ แสง-สี ออกบูธแสดงสินค้า รับจัดงานปาร์ตี้ ออกงานแสดงสินค้า งานประชุม

เช่าคาราโอเกะนครพนม
เช่าคาราโอเกะบึงกาฬ
เช่าคาราโอเกะสกลนคร
เช่าคาราโอเกะมุกดาหาร
เช่าคาราโอเกะอุบลราชธานี
เช่าคาราโอเกะหนองคาย
เช่าคาราโอเกะอำนาจเจริญ
เช่าคาราโอเกะหนองบัวลำภู
เช่าคาราโอเกะศรีสะเกษ
เช่าคาราโอเกะอุดรธานี
เช่าคาราโอเกะยโสธร
เช่าคาราโอเกะเลย
เช่าคาราโอเกะกาฬสินธุ์
เช่าคาราโอเกะร้อยเอ็ด
เช่าคาราโอเกะมหาสารคาม
เช่าคาราโอเกะสุรินทร์
เช่าคาราโอเกะขอนแก่น
เช่าคาราโอเกะอำนาจเจริญ
เช่าคาราโอเกะบุรีรัมย์
เช่าคาราโอเกะชัยภูมิ
เช่าคาราโอเกะโคราชนครราชสีมา
เช่าคาราโอเกะเชียงใหม่
เช่าคาราโอเกะเพชรบูรณ์
เช่าคาราโอเกะ-เชียงราย
เช่าคาราโอเกะแม่ฮ่องสอน
เช่าคาราโอเกะพะเยา
เช่าคาราโอเกะลำพูน
เช่าคาราโอเกะน่าน
เช่าคาราโอเกะลำปาง
เช่าคาราโอเกะพิษณุโลก
เช่าคาราโอเกะแพร่
เช่าคาราโอเกะอุตรดิตถ์
เช่าคาราโอเกะตาก
เช่าคาราโอเกะกำแพงเพชร
เช่าคาราโอเกะพิจิตร
เช่าคาราโอเกะนครสวรรค์
เช่าคาราโอเกะอุทัยธานี
เช่าคาราโอเกะชัยนาท
เช่าคาราโอเกะลพบุรี
เช่าคาราโอเกะสิงห์บุรี
เช่าคาราโอเกะสุโขทัย
เช่าคาราโอเกะปราจีนบุรี
เช่าคาราโอเกะสระบุรี
เช่าคาราโอเกะนครนายก
เช่าคาราโอเกะนครปฐม
เช่าคาราโอเกะอ่างทอง
เช่าคาราโอเกะราชบุรี
เช่าคาราโอเกะสุพรรณบุรี
เช่าคาราโอเกะอยุธยา
เช่าคาราโอเกะสมุทรสงคราม
เช่าคาราโอเกะสมุทรปราการ
เช่าคาราโอเกะสมุทรสาคร
เช่าคาราโอเกะสระแก้ว
เช่าคาราโอเกะตราด
เช่าคาราโอเกะจันทบุรี
เช่าคาราโอเกะระยอง
เช่าคาราโอเกะชลบุรี
เช่าคาราโอเกะฉะเชิงเทรา
เช่าคาราโอเกะเพชรบุรี
เช่าคาราโอเกะชุมพร
เช่าคาราโอเกะระนอง
เช่าคาราโอเกะสุราษฎร์ธานี
เช่าคาราโอเกะนครศรีธรรมราช
เช่าคาราโอเกะพังงา
เช่าคาราโอเกะกระบี่
เช่าคาราโอเกะตรัง
เช่าคาราโอเกะพัทลุง
เช่าคาราโอเกะภูเก็ต
เช่าคาราโอเกะสงขลา
เช่าคาราโอเกะคลองตัน
เช่าคาราโอเกะจรัญสนิทวงศ์
เช่าคาราโอเกะดาวคะนอง
เช่าคาราโอเกะดินแดง
เช่าคาราโอเกะธนบุรี
เช่าคาราโอเกะนวนคร
เช่าคาราโอเกะนวลจันทร์
เช่าคาราโอเกะบางนา
เช่าคาราโอเกะปทุมวัน
เช่าคาราโอเกะประชาชื่น
เช่าคาราโอเกะประตูน้ำ
เช่าคาราโอเกะปิ่นเกล้า
เช่าคาราโอเกะพระราม 2
เช่าคาราโอเกะพระราม 9
เช่าคาราโอเกะเพชรเกษม
เช่าคาราโอเกะรัชดาภิเษก
เช่าคาราโอเกะรัชโยธิน
เช่าคาราโอเกะรามคำแหง
เช่าคาราโอเกะวังหิน
เช่าคาราโอเกะวัชพล
เช่าคาราโอเกะสะพานควาย
เช่าคาราโอเกะสาธุประดิษฐ์
เช่าคาราโอเกะสามเสน
เช่าคาราโอเกะสีลม
เช่าคาราโอเกะสุขาภิบาล
เช่าคาราโอเกะสุขุมวิท
เช่าคาราโอเกะสุทธิสาร
เช่าคาราโอเกะอนุเสาวรีย์ชัย
เช่าคาราโอเกะอ่อนนุช
เช่าคาราโอเกะปากเกร็ด
เช่าคาราโอเกะบางใหญ่
เช่าคาราโอเกะคลองหลวง
เช่าคาราโอเกะธัญบุรี
เช่าคาราโอเกะลาดหลุมแก้ว
เช่าคาราโอเกะลำลูกกา
เช่าคาราโอเกะสามโคก
เช่าคาราโอเกะหนองเสือ
เช่าคาราโอเกะกระทุ่มแบน
เช่าคาราโอเกะบางพลี
เช่าคาราโอเกะบางบ่อ
เช่าคาราโอเกะพระประแดง
เช่าคาราโอเกะพุทธมณฑล
เช่าคาราโอเกะสามพราน
เช่าคาราโอเกะเมืองหัวหิน
เช่าคาราโอเกะบางรัก
เช่าคาราโอเกะสาธร
เช่าคาราโอเกะเซนส์หลุยส์
เช่าคาราโอเกะสาธุประดิษฐ์
เช่าคาราโอเกะบางแค
เช่าคาราโอเกะภาษีเจริญ
เช่าคาราโอเกะปิ่นเกล้า
เช่าคาราโอเกะจรัญ
เช่าคาราโอเกะบรมราชชนนี
เช่าคาราโอเกะบางพลัด
เช่าคาราโอเกะบางอ้อ
เช่าคาราโอเกะบางกอกน้อย
เช่าคาราโอเกะบางกอกใหญ่
เช่าคาราโอเกะคลองสาน
เช่าคาราโอเกะอิสรภาพ
เช่าคาราโอเกะสาธร
เช่าคาราโอเกะสวนผัก
เช่าคาราโอเกะทุ่งมังกร
เช่าคาราโอเกะราชพฤกษ์
เช่าคาราโอเกะชัยพฤกษ์
เช่าคาราโอเกะกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
เช่าคาราโอเกะพุทธมลฑล
เช่าคาราโอเกะพระราม 2
เช่าคาราโอเกะท่าพระ
เช่าคาราโอเกะรัชดาภิเษก
เช่าคาราโอเกะพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
เช่าคาราโอเกะแม้นศรี
เช่าคาราโอเกะราษฎร์บูรณะ
เช่าคาราโอเกะดาวคะนอง
เช่าคาราโอเกะตลาดพลู
เช่าคาราโอเกะพญาไท
เช่าคาราโอเกะเจริญ
เช่าคาราโอเกะปทุมวัน
เช่าคาราโอเกะมาบุญครอง
เช่าคาราโอเกะสยาม
เช่าคาราโอเกะศรีย่าน
เช่าคาราโอเกะเทเวศน์
ทวีวัฒนา
เช่าคาราโอเกะบางนา
เช่าคาราโอเกะสี่แยกทศกันต์
เช่าคาราโอเกะตลิ่งชัน
เช่าคาราโอเกะสุขุมวิท
เช่าคาราโอเกะประตูน้ำ
เช่าคาราโอเกะวุฒากาศ
เช่าคาราโอเกะจอมทอง
เช่าคาราโอเกะท่าเกษตร
เช่าคาราโอเกะบางแวก
เช่าคาราโอเกะบางหว้า
เช่าคาราโอเกะวงเวียนใหญ่
เช่าคาราโอเกะลาดหญ้า
เช่าคาราโอเกะสำราญราษฎร์
เช่าคาราโอเกะเสาชิงช้า
เช่าคาราโอเกะสาธุประดิษฐ์
เช่าคาราโอเกะซ.วัดลาดปลาดุก
เช่าคาราโอเกะซ.วัดศรีประวัติ
เช่าคาราโอเกะสมเด็จเจ้าพระยา
เช่าคาราโอเกะเจริญนคร
เช่าคาราโอเกะเพชรเกษม
เช่าคาราโอเกะบางรัก
เช่าคาราโอเกะยานนาวา
เช่าคาราโอเกะเอกชัย
เช่าคาราโอเกะกำนันแม้น
เช่าคาราโอเกะเทเวศน์
เช่าคาราโอเกะเทอดไท
เช่าคาราโอเกะบางขุนเทียน
เช่าคาราโอเกะท่าข้าม
เช่าคาราโอเกะบางบอน
เช่าคาราโอเกะสุขสวัสดิ์
เช่าคาราโอเกะทุ่งครุ
เช่าคาราโอเกะประชาอุทิศ
เช่าคาราโอเกะลาพร้าว
เช่าคาราโอเกะอนุสาวรีย์ชัย
เช่าคาราโอเกะซ.อารีย์สัมพันธุ์
เช่าคาราโอเกะอ้อมน้อย
เช่าคาราโอเกะอ้อมใหญ่
เช่าคาราโอเกะมหาชัย
เช่าคาราโอเกะคลองขวาง
เช่าคาราโอเกะบางมด
เช่าคาราโอเกะหนองเเขม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำความสะอาดโรงงาน ปล่องควันโรงอาหาร โครงเหล็ก และปัดยักไย่โกดังสินค้า กระจกออฟฟิศ

ทำความสะอาดพรม
ทำความสะอาดโซฟา
บริการแม่บ้านสำนักงาน
แม่บ้านประจำออฟฟิต
ขัดล้างพื้น
แม่บ้านทำความสะอาด
รับทำความสะอาดขัดล้างพื้น
ทำความสะอาดโรงพยาบาล
รับทำความสะอาดโรงงาน
บริการเช็ดกระจกโรยตัว
ผลงานการทำความสะอาดของเรา

ติดต่อเจ้าหน้าที่          


เรื่องสกปรกที่เราทำให้สะอาดได้ (Lisa)

ได้เวลารู้จักกับสิ่งรอบตัวของเราในระดับจุลชีวะกันแล้ว บางคนอาจจะขยะแขยง แต่เรามีวิธีจัดการให้สะอาดเอี่ยมมาบอกกัน

ผ้าปูที่นอน : เพื่อนนอนมีมากหลาย

เวลาที่กลิ้งตัวลงบนที่นอน ก็เหมือนกับกลิ้งอยู่บนสิ่งปฏิกูลจากร่างกายของเราเอง ผ้าปูที่นอนอาจมีของเสียต่าง ๆ เชื้อแชลโมเนลลา และเชื้ออีโคไล (ทั้งสองชนิดคือแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร) ได้ถึง 0.1 กรัม หลังผ่านไปเพียงแค่หนึ่งคืน ซึ่งหมายความว่าผ้าปูที่นอนสามารถสะสมจุลชีวะได้ถึงหนึ่งหมื่นล้านตัว

Clean It Up! ซักผ้าปูที่นอนสัปดาห์ละครั้ง อย่าลืมใช้น้ำร้อนซักด้วยนะ เพราะเชื้อโรคสามารถอยู่ได้ในน้ำเย็นหรือน้ำอุ่น สำหรับปั่นแห้งหรือเครื่องอบผ้าก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นักถึงแม้เชื้ออีโคไลจะทนไม่ไหว แต่เชื้อแซลโมเนลลากับไมโคแบคทีเรียมก็ยังอึดอยู่ ทางที่ดีคือซักด้วยน้ำร้อน จากนั้น ก็หลับสบายได้แล้วค่ะ

ผ้าขนหนู : มิได้ซับแค่น้ำ

ไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ หรือผ้าขี้ริ้ว เซลล์ผิวหนังบนร่างกายของเราจะหลุดไปอยู่บนเนื้อผ้า และกลายเป็นอาหารให้แก่เหล่าแบคทีเรียทั้งหลาย นอกจากนี้แบคทีเรียยังชอบนักแลที่จะอยู่ในที่ขึ้น ๆ และเป็นขน เมื่อเราใช้ครั้งหนึ่ง แขวนไว้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ แบคทีเรียเหล่านี้ก็จะย้ายกลับมาอยู่บนร่างกายเราเช่นกันและทำให้ผิวหนังติดเชื้อ (อี๋ ๆ ) ยิ่งถ้าเรามีบาดแผลละก็ เราอาจทำให้แผลนั้นติดเชื้อซะเอง จากการใช้ผ้าขนหนูซ้ำ ๆ ได้

Clean It Up! ซักผ้าขนหนูทุกสัปดาห์เป็นอย่างต่ำ (ถ้าเราเป็นคนเดียวที่ใช้ผ้าผืนนั้น) สำหรับผ้าขี้ริ้วที่เปียกยิ่งต้องซักทุกครั้งที่ใช้ ส่วนผ้าขนหนูที่ใช้ร่วมกับคนอื่น คงไม่ต้องบอกนะจ๊ะว่าต้องซักทุกวัน คนอื่นเขาเจออะไรมาเราไม่อาจรู้…

พรม : ฟาร์มเชื้อโรค

ในหนึ่งตารางนิ้ว พรมอาจมีแบคทีเรียถึง 200,000 ตัว ซึ่งมากกว่าฝารองซักโครกถึง 4,000 เท่าที่มันเป็นฟาร์มได้อย่างนี้ก็เพร่าโดยเฉลี่ยแล้ว คนเราจะผลัดเซลล์ผิวประมาณ 1.5 ล้านเซลล์ทุกหนึ่งชั่วโมง และเซลล์เหล่านี้ก็กลายเป็นอาหารของแบคทีเรียอีกนั่นแหละค่ะ ซึ่งเครื่องดูดฝุ่น มักดูดไม่ถึงโคนของพรมเหล่านี้ ดังนั้น ใต้เท้าของเราจึงมักเต็มไปด้วยเชื้ออีโคไล แซลโมเนลลา สตาฟิลโลค็อกคัส และเชื้อแบคทีเรียอื่น ๆ ถ้านี่ยังไม่น่ากลัวพอ…ทุกๆ ย่างก้าวที่เราเดินบนพรมแบคทีเรียเหล่านี้ก็จะขึ้นมาจ๊ะเอ๋ที่ปลายขนพรมอีกด้วยนะ

Clean It Up! ถ้ารู้ว่าส่วนไหนของบ้านที่เดินกันขวักไขว่ ลงทุนปูพรมแบบซักเครื่องได้เลยดีกว่า หรือจ้างบริษัททำความสะอาดให้มาทำ “Deep Steam Cleaning” ปีละครั้งก็คุ้มค่ากับบ้าน ที่ปลอดเชื้อโรคเหมือนกันค่ะ

น้ำขวด : แบคทีเรียฉบับพกพา

ตรงกับคอนเซ็ปต์ลดโลกร้อนอีกแล้ว แต่รู้มั้ยว่าร้อยละ 9 ของขวดน้ำเหล่านี้มีแบคทีเรียจำพวกโคลิฟอร์มอยู่จำนวนมาก อาจเป็นเพราะว่าเด็กๆ เปิดขวดน้ำด้วยมือสกปรก ทำให้แบคทีเรียต่างๆ เข้าไปในขวด และเมื่อน้ำหมด ขวดนั้นก็จะกลายเป็นที่อับชื้นอุ่นๆ เหมาะสำหรับแบคทีเรียเสียนี่กระไร

Clean It Up! เนื่องจากน้ำส่วนใหญ่จะมีคอยขวดแคบจึงล้างได้ไม่ทั่วถึงนัก หากต้องใช้ขวดน้ำอีกครั้งจึงควรใช้น้ำร้อนและแปรงสำหรับขวดเลยจะดีกว่า ทั้งนี้ เชิญใช้ขวดซ้ำ ๆ ได้ตามสบาย หากว่าเราลางและเป่าทุกครั้งให้ทั้งขวดและฝาแห้งสนิทค่ะ

แก้วกาแฟที่เราใช้ในออฟฟิศ : สระว่ายน้ำของเหล่าเชื้อโรค

จริงอยู่…การนำแก้วกาแฟของตัวเองมาใช้ในที่ทำงานถือเป็นการลดโลกร้อนจากแก้วกระดาษไปอีกแบบ แต่เดี๋ยวก่อน! ร้อยละ 20 ของแก้วกาแฟจะมีแบคทีเรียที่พบได้ในระบบทางเดินอาหาร และร้อยละ 90 จะมีเชื้อโรคชนิดอื่นๆ มากมาย ยิ่งเวลาที่เราใช้ฟองน้ำล้างแก้ว แบคทีเรียก็จะกระโดดไปมาและสามารถอยู่ในแก้วนั้นได้กว่า 3 วันเชียวนะ

Clean It Up! ไม่จำเป็นต้องกระดกกาแฟร้อนๆ ให้หมดภายใน 30 วินาที แต่ก็ไม่ควรวางแก้วไว้เฉยๆ นานกว่าหนึ่งชั่วโมง เพราะถ้าวางไว้เฉยๆ หลังจากที่ใช้แล้ว แบคทีเรียจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว อย่าลืมพกแก้วส่วนตัวกลับบ้าน ล้างด้วยน้ำร้อนและเช็ดให้แห้งด้วยนะจ๊ะ

รีโมต : ช่องไหน ๆ ก็มีแต่เชื้อโรค

เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลิกใช้รีโมต เมื่อนั้นเราจะสุขภาพดีขึ้นอีกเยอะเลย เพราะงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียเปิดเผยว่า ร้อยละ 50 ของรีโมตโทรทัศน์จะมีไรโนไวรัส (กลุ่มไวรัสที่ทำให้เป็นโรคหวัด) ซึ่งสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายวัน รวมถึงเชื้ออื่นๆ ซึ่งอาจอยู่บนรีโมตได้นานหลายเดือน โดยเชื้อโรคมักจะช่องสุมบริเวณร่องตรงปุ่มยาง นอกจากนี้ ใครก็ตามที่ชอบกินมันฝรั่งทอดหรือป๊อปคอร์นในระหว่างที่ดูหนังจะเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเชื้อโรค เนื่องจากน้ำมันจากมือจะไปติดอยู่บนรีโมตกลายเป็นเกราะป้องกันให้เชื้อโรคอีกชั้น

Clean It Up! น้ำยาฆ่าเชื้อมักจะใช้ไม่ได้ผล เพราะรีโมตมีร่องต่างๆ ที่เข้าไม่ถึง ดังนั้น เริ่มป้องกันเชื้อโรคด้วยการใช้พลาสติกห่อรีโมตเสียเลยดีกว่า (ถ้าต้องเดินทางไปไหนแล้วกลัวเชื้อโรคจากรีโมตในที่พัก จะพกซองพลาสติกไปใส่รีโมตด้วยก็ไม่ว่ากัน

หวีกับกางเกงยีนส์…สะอาดนะจ๊ะ!

ในส่วนของหวี ถ้าคุณรำคาญก็ควรจะเอาเศษผมหรือล้างเอาเศษเจลแต่งผมออกบ้าง สำหรับกางเกงยีนส์ที่เราไม่ค่อยซักกันนั้น ยังไม่เคยมีการศึกษาที่ชี้ว่าการใส่เสื้อผ้าซ้ำๆ จะทำให้เราติดเชื้อ ยกเว้นชุดชั้นใน ที่หลังจากใส่แล้วจะมีสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ (ซึ่งได้แก่เศษจากอุจจาระนั่นเอง) จึงต้องซักทุกครั้งหลังใส่ มิเช่นนั้น จะ “อี๋” ไปตาม ๆ กันเลยทีเดียวค่ะ

ทำความสะอาด
ทำความสะอาดโรงงาน โทร 062-9932393 ออฟฟิศ หมู่บ้าน คอนโด อาคารสำนักงานต่างๆ พรมโซฟา บ้านมือสอง
บริษัทแม่บ้าน , ทําความสะอาด , ทำความสะอาดโรงงาน , แม่บ้านรายวัน
ทำความสะอาดโรงงาน ออฟฟิศ หมู่บ้าน คอนโด อาคารสำนักงานต่างๆ ปล่องควันโรงอาหาร โครงเหล็ก และปัดยักไย่โกดังสินค้า กระจกออฟฟิศ

แม่บ้านรายวันนครพนม
แม่บ้านรายวันบึงกาฬ
แม่บ้านรายวันสกลนคร
แม่บ้านรายวันมุกดาหาร
แม่บ้านรายวันอุบลราชธานี
แม่บ้านรายวันหนองคาย
แม่บ้านรายวันอำนาจเจริญ
แม่บ้านรายวันหนองบัวลำภู
แม่บ้านรายวันศรีสะเกษ
แม่บ้านรายวันอุดรธานี
แม่บ้านรายวันยโสธร
แม่บ้านรายวันเลย
แม่บ้านรายวันกาฬสินธุ์
แม่บ้านรายวันร้อยเอ็ด
แม่บ้านรายวันมหาสารคาม
แม่บ้านรายวันสุรินทร์
แม่บ้านรายวันขอนแก่น
แม่บ้านรายวันอำนาจเจริญ
แม่บ้านรายวันบุรีรัมย์
แม่บ้านรายวันชัยภูมิ
แม่บ้านรายวันโคราชนครราชสีมา
แม่บ้านรายวันเชียงใหม่
แม่บ้านรายวันเพชรบูรณ์
แม่บ้านรายวัน-เชียงราย
แม่บ้านรายวันแม่ฮ่องสอน
แม่บ้านรายวันพะเยา
แม่บ้านรายวันลำพูน
แม่บ้านรายวันน่าน
แม่บ้านรายวันลำปาง
แม่บ้านรายวันพิษณุโลก
แม่บ้านรายวันแพร่
แม่บ้านรายวันอุตรดิตถ์
แม่บ้านรายวันตาก
แม่บ้านรายวันกำแพงเพชร
แม่บ้านรายวันพิจิตร
แม่บ้านรายวันนครสวรรค์
แม่บ้านรายวันอุทัยธานี
แม่บ้านรายวันชัยนาท
แม่บ้านรายวันลพบุรี
แม่บ้านรายวันสิงห์บุรี
แม่บ้านรายวันสุโขทัย
แม่บ้านรายวันปราจีนบุรี
แม่บ้านรายวันสระบุรี
แม่บ้านรายวันนครนายก
แม่บ้านรายวันนครปฐม
แม่บ้านรายวันอ่างทอง
แม่บ้านรายวันราชบุรี
แม่บ้านรายวันสุพรรณบุรี
แม่บ้านรายวันอยุธยา
แม่บ้านรายวันสมุทรสงคราม
แม่บ้านรายวันสมุทรปราการ
แม่บ้านรายวันสมุทรสาคร
แม่บ้านรายวันสระแก้ว
แม่บ้านรายวันตราด
แม่บ้านรายวันจันทบุรี
แม่บ้านรายวันระยอง
แม่บ้านรายวันชลบุรี
แม่บ้านรายวันฉะเชิงเทรา
แม่บ้านรายวันเพชรบุรี
แม่บ้านรายวันชุมพร
แม่บ้านรายวันระนอง
แม่บ้านรายวันสุราษฎร์ธานี
แม่บ้านรายวันนครศรีธรรมราช
แม่บ้านรายวันพังงา
แม่บ้านรายวันกระบี่
แม่บ้านรายวันตรัง
แม่บ้านรายวันพัทลุง
แม่บ้านรายวันภูเก็ต
แม่บ้านรายวันสงขลา
แม่บ้านรายวันคลองตัน
แม่บ้านรายวันจรัญสนิทวงศ์
แม่บ้านรายวันดาวคะนอง
แม่บ้านรายวันดินแดง
แม่บ้านรายวันธนบุรี
แม่บ้านรายวันนวนคร
แม่บ้านรายวันนวลจันทร์
แม่บ้านรายวันบางนา
แม่บ้านรายวันปทุมวัน
แม่บ้านรายวันประชาชื่น
แม่บ้านรายวันประตูน้ำ
แม่บ้านรายวันปิ่นเกล้า
แม่บ้านรายวันพระราม 2
แม่บ้านรายวันพระราม 9
แม่บ้านรายวันเพชรเกษม
แม่บ้านรายวันรัชดาภิเษก
แม่บ้านรายวันรัชโยธิน
แม่บ้านรายวันรามคำแหง
แม่บ้านรายวันวังหิน
แม่บ้านรายวันวัชพล
แม่บ้านรายวันสะพานควาย
แม่บ้านรายวันสาธุประดิษฐ์
แม่บ้านรายวันสามเสน
แม่บ้านรายวันสีลม
แม่บ้านรายวันสุขาภิบาล
แม่บ้านรายวันสุขุมวิท
แม่บ้านรายวันสุทธิสาร
แม่บ้านรายวันอนุเสาวรีย์ชัย
แม่บ้านรายวันอ่อนนุช
แม่บ้านรายวันปากเกร็ด
แม่บ้านรายวันบางใหญ่
แม่บ้านรายวันคลองหลวง
แม่บ้านรายวันธัญบุรี
แม่บ้านรายวันลาดหลุมแก้ว
แม่บ้านรายวันลำลูกกา
แม่บ้านรายวันสามโคก
แม่บ้านรายวันหนองเสือ
แม่บ้านรายวันกระทุ่มแบน
แม่บ้านรายวันบางพลี
แม่บ้านรายวันบางบ่อ
แม่บ้านรายวันพระประแดง
แม่บ้านรายวันพุทธมณฑล
แม่บ้านรายวันสามพราน
แม่บ้านรายวันเมืองหัวหิน
แม่บ้านรายวันบางรัก
แม่บ้านรายวันสาธร
แม่บ้านรายวันเซนส์หลุยส์
แม่บ้านรายวันสาธุประดิษฐ์
แม่บ้านรายวันบางแค
แม่บ้านรายวันภาษีเจริญ
แม่บ้านรายวันปิ่นเกล้า
แม่บ้านรายวันจรัญ
แม่บ้านรายวันบรมราชชนนี
แม่บ้านรายวันบางพลัด
แม่บ้านรายวันบางอ้อ
แม่บ้านรายวันบางกอกน้อย
แม่บ้านรายวันบางกอกใหญ่
แม่บ้านรายวันคลองสาน
แม่บ้านรายวันอิสรภาพ
แม่บ้านรายวันสาธร
แม่บ้านรายวันสวนผัก
แม่บ้านรายวันทุ่งมังกร
แม่บ้านรายวันราชพฤกษ์
แม่บ้านรายวันชัยพฤกษ์
แม่บ้านรายวันกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
แม่บ้านรายวันพุทธมลฑล
แม่บ้านรายวันพระราม 2
แม่บ้านรายวันท่าพระ
แม่บ้านรายวันรัชดาภิเษก
แม่บ้านรายวันพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
แม่บ้านรายวันแม้นศรี
แม่บ้านรายวันราษฎร์บูรณะ
แม่บ้านรายวันดาวคะนอง
แม่บ้านรายวันตลาดพลู
แม่บ้านรายวันพญาไท
แม่บ้านรายวันเจริญ
แม่บ้านรายวันปทุมวัน
แม่บ้านรายวันมาบุญครอง
แม่บ้านรายวันสยาม
แม่บ้านรายวันศรีย่าน
แม่บ้านรายวันเทเวศน์
ทวีวัฒนา
แม่บ้านรายวันบางนา
แม่บ้านรายวันสี่แยกทศกันต์
แม่บ้านรายวันตลิ่งชัน
แม่บ้านรายวันสุขุมวิท
แม่บ้านรายวันประตูน้ำ
แม่บ้านรายวันวุฒากาศ
แม่บ้านรายวันจอมทอง
แม่บ้านรายวันท่าเกษตร
แม่บ้านรายวันบางแวก
แม่บ้านรายวันบางหว้า
แม่บ้านรายวันวงเวียนใหญ่
แม่บ้านรายวันลาดหญ้า
แม่บ้านรายวันสำราญราษฎร์
แม่บ้านรายวันเสาชิงช้า
แม่บ้านรายวันสาธุประดิษฐ์
แม่บ้านรายวันซ.วัดลาดปลาดุก
แม่บ้านรายวันซ.วัดศรีประวัติ
แม่บ้านรายวันสมเด็จเจ้าพระยา
แม่บ้านรายวันเจริญนคร
แม่บ้านรายวันเพชรเกษม
แม่บ้านรายวันบางรัก
แม่บ้านรายวันยานนาวา
แม่บ้านรายวันเอกชัย
แม่บ้านรายวันกำนันแม้น
แม่บ้านรายวันเทเวศน์
แม่บ้านรายวันเทอดไท
แม่บ้านรายวันบางขุนเทียน
แม่บ้านรายวันท่าข้าม
แม่บ้านรายวันบางบอน
แม่บ้านรายวันสุขสวัสดิ์
แม่บ้านรายวันทุ่งครุ
แม่บ้านรายวันประชาอุทิศ
แม่บ้านรายวันลาพร้าว
แม่บ้านรายวันอนุสาวรีย์ชัย
แม่บ้านรายวันซ.อารีย์สัมพันธุ์
แม่บ้านรายวันอ้อมน้อย
แม่บ้านรายวันอ้อมใหญ่
แม่บ้านรายวันมหาชัย
แม่บ้านรายวันคลองขวาง
แม่บ้านรายวันบางมด
แม่บ้านรายวันหนองเเขม

จัดบายศรีเทพ บายศรีงานแต่ง ส่งพวงหรีด ร้านดอกไม้ ร้านขายดอกไม้

ช่อดอกไม้
พวงหรีด
ร้านดอกไม้
ส่งดอกไม้
ร้านขายดอกไม้
กระเช้าดอกไม้
พวงหรีดพัดลม
ร้านพวงหรีด
พวงหรีดดอกไม้สด
จัดช่อดอกไม้
พวงหรีดราคา

ติดต่อช่างทำบายศรี

พิธีบายศรีสู่ขวัญ บางครั้งก็เรียกว่า พิธีบายศรี, พิธีสู่ขวัญ, พิธีทำขวัญ, พิธีรับขวัญ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทย และคนลาว
ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งนามธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่า “ขวัญ”
ซึ่งมีหน้าที่รักษาประคับประคองชีวิตและติดตามเจ้าของไปทุกหนแห่ง การทำพิธีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไป
ให้เข้ามาอยู่กับตัว และเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญใช้เครื่องเชิญขวัญที่เรียกว่า บายศรี ทำด้วยใบตอง
คล้ายกระทง เป็นชั้น ๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามลำดับ เป็น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น
มีเสาปักตรงกลางเป็นแกน มีเครื่องสังเวยวางอยู่ในบายศรี และมีไข่ขวัญ (ไข่ต้ม) เสียบอยู่บนยอดบายศรี
มีหลายประเภท เช่น บายศรีตอง บายศรีปากชาม บายศรีใหญ่ (ภาษาเขมร บาย = ข้าว + ศรี = สิริ หมายความว่า
ข้าวอันเป็นสิริหรือข้าวขวัญ) มีการพันสายสิญจน์ไว้โดยรอบเพื่อใช้ผูกข้อมือผู้รับขวัญ ผู้นำทำพิธีเรียกว่า หมอขวัญ
รับจัดพิธีสงฆ์
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่

รับจัดบายศรี
รับจัดบายศรี โทร 064-0639845 จัดบายศรีเทพ บายศรีงานแต่ง ส่งพวงหรีด ร้านดอกไม้ ร้านขายดอกไม้
บายศรี , พวงหรีด , ร้านดอกไม้ , ส่งดอกไม้ , บายศรีเทพ
ร้านดอกไม้ รับทำบายศรีทุกชนิด รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พานมงคลสมรส พานขันหมาก

ร้านดอกไม้นครพนม
ร้านดอกไม้บึงกาฬ
ร้านดอกไม้สกลนคร
ร้านดอกไม้มุกดาหาร
ร้านดอกไม้อุบลราชธานี
ร้านดอกไม้หนองคาย
ร้านดอกไม้อำนาจเจริญ
ร้านดอกไม้หนองบัวลำภู
ร้านดอกไม้ศรีสะเกษ
ร้านดอกไม้อุดรธานี
ร้านดอกไม้ยโสธร
ร้านดอกไม้เลย
ร้านดอกไม้กาฬสินธุ์
ร้านดอกไม้ร้อยเอ็ด
ร้านดอกไม้มหาสารคาม
ร้านดอกไม้สุรินทร์
ร้านดอกไม้ขอนแก่น
ร้านดอกไม้อำนาจเจริญ
ร้านดอกไม้บุรีรัมย์
ร้านดอกไม้ชัยภูมิ
ร้านดอกไม้โคราชนครราชสีมา
ร้านดอกไม้เชียงใหม่
ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์
ร้านดอกไม้-เชียงราย
ร้านดอกไม้แม่ฮ่องสอน
ร้านดอกไม้พะเยา
ร้านดอกไม้ลำพูน
ร้านดอกไม้น่าน
ร้านดอกไม้ลำปาง
ร้านดอกไม้พิษณุโลก
ร้านดอกไม้แพร่
ร้านดอกไม้อุตรดิตถ์
ร้านดอกไม้ตาก
ร้านดอกไม้กำแพงเพชร
ร้านดอกไม้พิจิตร
ร้านดอกไม้นครสวรรค์
ร้านดอกไม้อุทัยธานี
ร้านดอกไม้ชัยนาท
ร้านดอกไม้ลพบุรี
ร้านดอกไม้สิงห์บุรี
ร้านดอกไม้สุโขทัย
ร้านดอกไม้ปราจีนบุรี
ร้านดอกไม้สระบุรี
ร้านดอกไม้นครนายก
ร้านดอกไม้นครปฐม
ร้านดอกไม้อ่างทอง
ร้านดอกไม้ราชบุรี
ร้านดอกไม้สุพรรณบุรี
ร้านดอกไม้อยุธยา
ร้านดอกไม้สมุทรสงคราม
ร้านดอกไม้สมุทรปราการ
ร้านดอกไม้สมุทรสาคร
ร้านดอกไม้สระแก้ว
ร้านดอกไม้ตราด
ร้านดอกไม้จันทบุรี
ร้านดอกไม้ระยอง
ร้านดอกไม้ชลบุรี
ร้านดอกไม้ฉะเชิงเทรา
ร้านดอกไม้เพชรบุรี
ร้านดอกไม้ชุมพร
ร้านดอกไม้ระนอง
ร้านดอกไม้สุราษฎร์ธานี
ร้านดอกไม้นครศรีธรรมราช
ร้านดอกไม้พังงา
ร้านดอกไม้กระบี่
ร้านดอกไม้ตรัง
ร้านดอกไม้พัทลุง
ร้านดอกไม้ภูเก็ต
ร้านดอกไม้สงขลา
ร้านดอกไม้คลองตัน
ร้านดอกไม้จรัญสนิทวงศ์
ร้านดอกไม้ดาวคะนอง
ร้านดอกไม้ดินแดง
ร้านดอกไม้ธนบุรี
ร้านดอกไม้นวนคร
ร้านดอกไม้นวลจันทร์
ร้านดอกไม้บางนา
ร้านดอกไม้ปทุมวัน
ร้านดอกไม้ประชาชื่น
ร้านดอกไม้ประตูน้ำ
ร้านดอกไม้ปิ่นเกล้า
ร้านดอกไม้พระราม 2
ร้านดอกไม้พระราม 9
ร้านดอกไม้เพชรเกษม
ร้านดอกไม้รัชดาภิเษก
ร้านดอกไม้รัชโยธิน
ร้านดอกไม้รามคำแหง
ร้านดอกไม้วังหิน
ร้านดอกไม้วัชพล
ร้านดอกไม้สะพานควาย
ร้านดอกไม้สาธุประดิษฐ์
ร้านดอกไม้สามเสน
ร้านดอกไม้สีลม
ร้านดอกไม้สุขาภิบาล
ร้านดอกไม้สุขุมวิท
ร้านดอกไม้สุทธิสาร
ร้านดอกไม้อนุเสาวรีย์ชัย
ร้านดอกไม้อ่อนนุช
ร้านดอกไม้ปากเกร็ด
ร้านดอกไม้บางใหญ่
ร้านดอกไม้คลองหลวง
ร้านดอกไม้ธัญบุรี
ร้านดอกไม้ลาดหลุมแก้ว
ร้านดอกไม้ลำลูกกา
ร้านดอกไม้สามโคก
ร้านดอกไม้หนองเสือ
ร้านดอกไม้กระทุ่มแบน
ร้านดอกไม้บางพลี
ร้านดอกไม้บางบ่อ
ร้านดอกไม้พระประแดง
ร้านดอกไม้พุทธมณฑล
ร้านดอกไม้สามพราน
ร้านดอกไม้เมืองหัวหิน
ร้านดอกไม้บางรัก
ร้านดอกไม้สาธร
ร้านดอกไม้เซนส์หลุยส์
ร้านดอกไม้สาธุประดิษฐ์
ร้านดอกไม้บางแค
ร้านดอกไม้ภาษีเจริญ
ร้านดอกไม้ปิ่นเกล้า
ร้านดอกไม้จรัญ
ร้านดอกไม้บรมราชชนนี
ร้านดอกไม้บางพลัด
ร้านดอกไม้บางอ้อ
ร้านดอกไม้บางกอกน้อย
ร้านดอกไม้บางกอกใหญ่
ร้านดอกไม้คลองสาน
ร้านดอกไม้อิสรภาพ
ร้านดอกไม้สาธร
ร้านดอกไม้สวนผัก
ร้านดอกไม้ทุ่งมังกร
ร้านดอกไม้ราชพฤกษ์
ร้านดอกไม้ชัยพฤกษ์
ร้านดอกไม้กัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ร้านดอกไม้พุทธมลฑล
ร้านดอกไม้พระราม 2
ร้านดอกไม้ท่าพระ
ร้านดอกไม้รัชดาภิเษก
ร้านดอกไม้พระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ร้านดอกไม้แม้นศรี
ร้านดอกไม้ราษฎร์บูรณะ
ร้านดอกไม้ดาวคะนอง
ร้านดอกไม้ตลาดพลู
ร้านดอกไม้พญาไท
ร้านดอกไม้เจริญ
ร้านดอกไม้ปทุมวัน
ร้านดอกไม้มาบุญครอง
ร้านดอกไม้สยาม
ร้านดอกไม้ศรีย่าน
ร้านดอกไม้เทเวศน์
ทวีวัฒนา
ร้านดอกไม้บางนา
ร้านดอกไม้สี่แยกทศกันต์
ร้านดอกไม้ตลิ่งชัน
ร้านดอกไม้สุขุมวิท
ร้านดอกไม้ประตูน้ำ
ร้านดอกไม้วุฒากาศ
ร้านดอกไม้จอมทอง
ร้านดอกไม้ท่าเกษตร
ร้านดอกไม้บางแวก
ร้านดอกไม้บางหว้า
ร้านดอกไม้วงเวียนใหญ่
ร้านดอกไม้ลาดหญ้า
ร้านดอกไม้สำราญราษฎร์
ร้านดอกไม้เสาชิงช้า
ร้านดอกไม้สาธุประดิษฐ์
ร้านดอกไม้ซ.วัดลาดปลาดุก
ร้านดอกไม้ซ.วัดศรีประวัติ
ร้านดอกไม้สมเด็จเจ้าพระยา
ร้านดอกไม้เจริญนคร
ร้านดอกไม้เพชรเกษม
ร้านดอกไม้บางรัก
ร้านดอกไม้ยานนาวา
ร้านดอกไม้เอกชัย
ร้านดอกไม้กำนันแม้น
ร้านดอกไม้เทเวศน์
ร้านดอกไม้เทอดไท
ร้านดอกไม้บางขุนเทียน
ร้านดอกไม้ท่าข้าม
ร้านดอกไม้บางบอน
ร้านดอกไม้สุขสวัสดิ์
ร้านดอกไม้ทุ่งครุ
ร้านดอกไม้ประชาอุทิศ
ร้านดอกไม้ลาพร้าว
ร้านดอกไม้อนุสาวรีย์ชัย
ร้านดอกไม้ซ.อารีย์สัมพันธุ์
ร้านดอกไม้อ้อมน้อย
ร้านดอกไม้อ้อมใหญ่
ร้านดอกไม้มหาชัย
ร้านดอกไม้คลองขวาง
ร้านดอกไม้บางมด
ร้านดอกไม้หนองเเขม

 

 

จัดเลี้ยง จัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ งานทำบุญ งานแต่งงาน งานสัมมนา

บริการด้านรับจัดงานอีเว้น ทุกรูปแบบ ทั้งงานปาร์ตี้ส่วนบุคคลและบริษัท  รับจัดงานปีใหม่  รับจัดงานประชุม-สัมมนา
– บริการให้เช่าเวที (stage) แบบต่างๆ มีทุกขนาดพร้อมให้บริการและคำปรึกษา  เช่น  เวทีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่  มินิคอนเสิร์ต
– เครื่องเสียงงานแต่งงาน งานวันเกิด (birthday) งานปีใหม่ งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เลี้ยงจบ งานกิจกรรมต่างๆ และงานทั่วไป ตัวอย่างผลงานของเรา
– ให้เช่าเครื่องเสียง คาราโอเกะ เวที นอกสถานที่

ติดต่อรับจัดงานเลี้ยง

คงพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยละว่ายุคนี้เป็นยุคของการแสวงหาความสุขจากการบริโภค โดยเฉพาะความสุขจากการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะการที่กินแบบที่เรีบกว่า ‘บุฟเฟต์’ (Buffet) นั้นถือว่าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความที่เป็นช่องทางเลือกรับอรรถรสแบบไม่อั้น ทั้งผู้บริโภคยังเองก็สามารถคัดสรรอาหารได้อย่างพึงพอใจ

จนดููเหมือนว่าพฤติกรรมการกินเพื่อดำรงอยู่ในยุคเก่าก่อนได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการอยู่เพื่อละเลียดรสอันโอชะจากสารพัดเมนูบุฟเฟต์ที่รวบรวมมาจากทั่วโลกแทน

ในประเทศไทยเอง ก็มีอาหารบุฟเฟต์ให้เลือกอิ่มอร่อยตั้งแต่หลักร้อยไปยันหลักพันหรือกระทั่งหลักหมื่น อย่างที่ราคาย่อมเยาว์หน่อยก็พวกหมูกะทะบุฟเฟต์ หรือปรับขึ้นมาอีกนิดก็พวกบุฟเฟต์เค้ก บุฟเฟต์ไอศกรีม หรือแพงขึ้นมาอีกหน่อยก็บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น บุฟเฟต์อาหารเกาหลี ที่มีให้เลือกหลากหลายสไตล์ทั้งปิ้ง ย่าง ชาบูชาบู ฯลฯ ไปจนกระทั่งระดับไฮเอนด์อย่างพวกบุฟเฟต์นานาชาติที่เป็นเหมือนสวนสวรรค์ของผู้ที่หลงไหลในรสชาติแห่งอาหาร เหล่านี้เองก็เสมือนเป็นตัวการันตีว่า บุฟเฟต์ได้เข้ามาเป็นวัฒนธรรมการบริโภคของกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสัมคมไทยไปแล้ว

สำหรับคำจำกัดความของบุฟเฟต์นั้นโดยทั่วไป หมายถึงการซื้อสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อจ่ายในราคาคงที่และสามารถบริโภคได้อย่างไม่จำกัดจำนวน ซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลถึงวิธีคิดของผู้บริโภคที่ว่าการที่จะได้รับความคุ้มค่าจากการรับประทานบุฟเฟต์คือต้องบริโภคให้ได้ปริมาณมากที่สุด

บุฟเฟต์…อิ่มนี้ไม่มีกั๊ก
ความสุขจากการกินไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อร่างกายรู้สึกอิ่มท้อง แต่เกิดจากหัวใจได้ละเลียดรสชาติอันแสนอร่อยจากเมนูที่ถูกคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน ก็คงบอกได้เต็มปากเลยว่าการได้กินอาหารอร่อยๆ นั้นถือเป็นการให้รางวัลชีวิต ยิ่งอาหารที่อร่อยถูกปากเป็นรูปแบบบุฟเฟต์ก็เรียกกว่าเป็นความสุขทวีคุณเลย

ผู้หลงรักบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นอย่าง ตรีรัตน์ อุดมธรรมศิริ พนักงานเอกชน เปิดใจพร้อมเผยทริกเด็ดแบบเฉพาะตัวว่าตนและเพื่อนๆ ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นเป็นพิเศษ ซึ่งจะรวมแก๊งค์ไปกินบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นประมาณ 3 – 4 ครั้ง/เดือน

“ชอบอาหารญี่ปุ่น เป้าหมายจริงๆ นอกจากไปกินก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ เพราะว่าเพื่อนๆ ชอบไปกินด้วย คือก่อนไปเนี่ยก็ไม่ต้องกินข้าวเพราะว่าจะไปกินให้มันคุ้ม พอรู้สึกอิ่มก็หยุดสักพักหรือไม่ก็กินน้ำชาเพราะว่าจะสามารถทำให้เรากินได้อีก แต่ไม่เคยกินเหลือนะ เรามีความรับผิดชอบต่อตัวเอง หยิบอะไรมาก็กินส่นของตัวเองจนหมด”

เช่นเดียวกับ ศิรวิทย์ ขจัดภัย นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ชื่นชอบในการกินบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น เพราะว่ารู้สึกติดใจในรสชาติอาหารแดนปลาดิบ อีกอย่างด้วยความที่เป็นคนกินเยอะ การกินบุฟเฟต์โดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นที่มีราคาค่อนข้างแพง จ่ายราคาเดียวแต่กินได้ไม่อั้น ได้เลือกของดี ของอร่อย จึงรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

“ผมกินเรื่อยๆ คิดจะอยากกินเมื่อไหร่ก็ชวนแฟนไปกินเลย ไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรหรอกกินจนรู้สึกว่าอิ่มจนกินต่อไม่ได้แล้วก็ออก ผมมองว่าการได้กินอาหารที่เราชอบ ถูกปาก อร่อยๆ มันเป็นรางวัลชีวิต ยิ่งราคาไม่แพง จ่ายแบบบุฟเฟต์ กินไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพอใจก็โอเคเลยครับ”

สำรวจวัฒนธรรมการกินบุฟเฟต์
ก่อนที่อาหารบุฟเฟต์จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอย่างในปัจจุบันนั้น เชฟสุริยันต์ ศรีอำไพ อุปนายกสมาคมพ่อครัวไทย ได้เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของอาหารสไตล์นี้ว่า บุฟเฟต์นั้นมีวิวัฒนาการมาจากแถบยุโรป แต่เดิมนั้นนิยมกันในงานจัดเลี้ยง เพราะว่ามันสามารถเลือกรับประทานได้ แต่เป็นบุฟเฟต์สามารถเลือกได้ตามชอบใจ กระทั่งเริ่มแพร่หลายสู่อาหารตามโรงแรมและร้านอาหารทั่วไป

ผู้คร่ำควอดทางด้านอาหารกล่าวว่า ในต่างประเทศนั้นเขามีวัฒนธรรมการกินบุฟเฟต์ที่เป็นบรรทัดฐานที่ทุกคนถือปฎิบัติกัน ซึ่งกลับมาประเทศไทยแล้วพฤติกรรมการบริโภคบุฟเฟต์นั้นยังต่างอยู่ไม่น้อย

“ต่างชาติถูกฝึกมาเลยว่าการกินบุฟเฟต์ต้องค่อยๆ กิน และกินได้หลายๆ อย่าง แต่คนไทยตักเฉพาะอย่างที่ชอบ มาถึงปุ๊บอะไรใกล้มือก็ตักไว้ก่อน กว่าจะครบไลน์บุฟเฟต์เนี้ย มันก็เต็มจานไปหมด จนอย่างอื่นก็กินไม่เข้าแล้ว ขอให้กินให้อิ่มไว้ก่อนกลัวขาดทุน คนไทยก็คิดอย่างเดียวถ้าไปใช้บริการแล้วต้องไม่ขาดทุน แต่ฝรั่งเขาไม่ เขาเริ่มจากการเดินรอบหรือสองรอบก่อน เพื่อมั่นใจว่าเดี๋ยวจะมากินอะไรบ้าง แล้วอะไรที่จะไม่กิน เพราะฉะนั้นฝรั่งชิม ถ้าอร่อยไปเพิ่มอีก ไม่อร่อยหากินอย่างอื่นไปเรื่อยๆ ได้อรรถรสในการกินจริงๆ เป็นวัฒนธรรมที่สั่งสมสอนกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว เกือบๆ ทุกชนชั้น คนของเขามีการเรียนรู้ในเรื่องการศึกษา จึงเป็นวัฒนธรรมที่ดี มีระเบียบ มีระบบ มากกว่าของเรา”

การกินบุฟเฟต์ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อความอิ่มอร่อยหรือคุ้มค่าเพียงอย่างเดียว ซึ่งต่างชาติเองบางครั้งก็มีนัย ที่ต้องการไปนั่งคุยกันได้นานๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่ ซึ่งบุฟเฟต์จะนั่งได้ตลอดยาวจึงได้รับความนิยม

อย่างไรก็ตาม เชฟสุริยันต์ กล่าวว่า การกินอาหารบุฟเฟต์นั้น คนที่ตั้งใจจะไปกินย่อมตั้งใจไว้แล้วว่าจะกินให้คุ้ม แน่นอนมันอาจเกิดอุปนิสัยถาวรส่งผลให้เวลากินอะไรอยากจะกินมากๆ ซึ่งปริมาณอาหารที่เข้าไปสะสมในร่างกายก็อาจก่อเกิดโทษได้เหมือนกัน

อาหารบุฟเฟต์ถ้าเป็นคนที่ทานพอประมาณ ทานเก่ง ทานบุฟเฟต์ดีได้กำไร เพราะว่าสามารถทานอาหารได้ครบในทุกอย่างที่เราอยากกิน แต่ที่สำคัญที่สุดคืออย่าขี้เกียจเดิน ก่อนกินต้องเดินสำรวจให้ทั่วก่อนว่าอะไรหมายตาว่าอยากกิน จะได้รู้ว่าอะไรที่อร่อยสมบูรณ์แบบที่สุด”

สู่ความเป็นจริงเชิงเศรฐศาสตร์
จะเห็นว่า ผู้บริโภคที่เลือกรับประทานอาหารบุฟเฟต์จำนวนไม่น้อย มักจะทิ้งซากอาหารไว้ในจาน หรือยิ่งไปกว่านั้นอาจหมกเม็ดเศษอาหารตามหลืบตามซอกที่พอจะหลบซ่อนเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับได้ ตรงนี้เองก็ถือเป็นปัญหาพฤติกรรมการบริโภคบุฟเฟต์ที่แก้ไม่ตกเลยก็ว่าได้ กลายๆ ว่าในเชิงเศรฐศาสตร์นั้นถือเป็นความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ

จากบทความเรื่องBuffet Management การรับประทานบุฟเฟต์อย่างมีวัฒนธรรม เขียนโดย แบ๊งค์ งามอรุณโชติ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ได้วิเคราะห์ไว้ว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ให้บริการก็จะคิดราคาบุฟเฟต์ในมูลค่าที่สูงเพียงพอจะให้เกิดความคุ้มค่าสำหรับการลงทุน ผู้บริโภคที่สามารถจะกินจนคุ้มค่าได้นั้น จึงมักจะกินมากจนเกินไป ซึ่งบ่อยครั้งนำมาสู่การตักอาหารเกินความต้องการ จนกระทั่งเหลืออยู่บนโต๊ะจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการแล้ว ยังถือเป็นความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจที่ไม่มีผู้ใดได้ประโยชน์ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายเสียประโยชน์ด้วยซ้ำ เพราะทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัด

ในส่วนมาตรการที่ทางผู้ให้บริการนำมาจัดการอย่างเรื่องเพิ่มราคาบุฟเฟต์เพื่อชดเชยส่วนที่ทานเหลือ หรือการปรับเงินนั้น ก็ดูจะเป็นมาตรการสูญเปล่าที่ไม่สามารถจัดการปัญหาตรงนี้ได้ แบ๊งค์ เสนอแนวคิดนวัตกรรมการจัดการ (Innovative management) ที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ และ จิตวิทยาเข้ามาช่วยออกแบบมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน

ซึ่งร้านอาหารบุฟเฟต์อาจประกาศมาตรการบริจาคเงิน หรืออาหารเพื่อเด็กด้อยโอกาสและขาดอาหารที่เพียงพอแก่การเจริญเติบโต ซึ่งตัวเลขทางสถิติชี้ว่ามีสูงถึงราว 1/3 ของโลก การบริจาคที่ว่านี้จะบริจาคก็ต่อเมื่อผู้บริโภคทานอาหารหมดโดยไม่เหลือ โดยพนักงานจะเป็นผู้ประเมินด้วยวิจารณญาณ ยิ่งจำนวนหัวที่มาทานบุฟเฟต์ในโต๊ะมีมากเท่าไหร่ เงินบริจาคก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้น แต่ถ้าถูกประเมินว่าทานเหลือ เงินบริจาคก็จะหายไปทั้งก้อนเลย เพื่อให้เกิดการเตือนกันเองในโต๊ะเมื่อมีคนตักมากจนเกินไป (Collective monitoring)

แบ๊งค์ แสดงทัศนะทิ้งท้ายไว้ว่า นัยนี้ผู้ขายได้พลิกบทบาทจากผู้ตรวจสอบเพื่อทำโทษ มาเป็นผู้บริจาคที่ใจดี โดยมีผู้บริโภคเป็นคนตัดสินว่าจะให้มีการบริจาคหรือไม่ หากทานเหลือก็จะกลายเป็นว่าผู้บริโภคตัดสินใจที่จะไม่บริจาคซึ่งก็จะส่งผลทางจิตวิทยาให้ผู้บริโภครู้สึกผิดในสิ่งที่คนเองทำลงไปและทานอาหารเหลือน้อยลง มาตรการนี้จะช่วยทำให้สังคมในภาพรวมดีขึ้นทั้งหมด (Better off) เพราะ ผู้ขายประหยัดต้นทุนจากการที่ลูกค้าทานเหลือน้อยลง กำไรจึงสูงขึ้น เด็กด้อยโอกาสและคนขาดอาหารได้รับการบริจาคช่วยเหลือ และ ผู้บริโภคเองก็ยังอิ่มได้เท่าเดิม แต่ทานเหลือน้อยลง

การแสวงหาความสุขจากการกินนั้นอาจเกิดขึ้นง่ายๆ แต่การเผาผลาญความสุขจากสารพัดเมนูบุฟเฟ่ต์ที่ดื่มด่ำเข้าไป ให้ออกจากร่างกายนั้นอาจทำได้ไม่ง่ายดายนัก กระแสบริโภคบุฟเฟต์ที่กำลังได้รับนิยมอยู่ในปัจจุบันถึงจะได้เพลิดเพลินกับอรรถรสอาหารเพียงใด แต่เมื่อข้ามขอบข่ายของความพอดีร่างกายก็คงตกอยู่ในสภาวะพะอืดพะอมและส่งผลต่อสุขภาพอย่างแน่นอน

จัดบุฟเฟ่ต์อาหาร
รับจัดบุฟเฟ่ต์อาหาร โทร/ไลน์ 098-1599865 จัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ งานทำบุญ งานแต่งงาน งานสัมมนา
จัดเลี้ยง , จัดบุฟเฟ่ต์ , แคทเทอริ่ง , โต๊ะจีน
รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บุฟเฟ่ต์ ค๊อกเทล โต๊ะจีน โต๊ะไทย เช่าอาสนะ เช่าโต๊ะหมู่ รับจัดเลี้ยง ทำบุญบริษัท ทำบายศรี

โต๊ะจีนนครพนม
โต๊ะจีนบึงกาฬ
โต๊ะจีนสกลนคร
โต๊ะจีนมุกดาหาร
โต๊ะจีนอุบลราชธานี
โต๊ะจีนหนองคาย
โต๊ะจีนอำนาจเจริญ
โต๊ะจีนหนองบัวลำภู
โต๊ะจีนศรีสะเกษ
โต๊ะจีนอุดรธานี
โต๊ะจีนยโสธร
โต๊ะจีนเลย
โต๊ะจีนกาฬสินธุ์
โต๊ะจีนร้อยเอ็ด
โต๊ะจีนมหาสารคาม
โต๊ะจีนสุรินทร์
โต๊ะจีนขอนแก่น
โต๊ะจีนอำนาจเจริญ
โต๊ะจีนบุรีรัมย์
โต๊ะจีนชัยภูมิ
โต๊ะจีนโคราชนครราชสีมา
โต๊ะจีนเชียงใหม่
โต๊ะจีนเพชรบูรณ์
โต๊ะจีน-เชียงราย
โต๊ะจีนแม่ฮ่องสอน
โต๊ะจีนพะเยา
โต๊ะจีนลำพูน
โต๊ะจีนน่าน
โต๊ะจีนลำปาง
โต๊ะจีนพิษณุโลก
โต๊ะจีนแพร่
โต๊ะจีนอุตรดิตถ์
โต๊ะจีนตาก
โต๊ะจีนกำแพงเพชร
โต๊ะจีนพิจิตร
โต๊ะจีนนครสวรรค์
โต๊ะจีนอุทัยธานี
โต๊ะจีนชัยนาท
โต๊ะจีนลพบุรี
โต๊ะจีนสิงห์บุรี
โต๊ะจีนสุโขทัย
โต๊ะจีนปราจีนบุรี
โต๊ะจีนสระบุรี
โต๊ะจีนนครนายก
โต๊ะจีนนครปฐม
โต๊ะจีนอ่างทอง
โต๊ะจีนราชบุรี
โต๊ะจีนสุพรรณบุรี
โต๊ะจีนอยุธยา
โต๊ะจีนสมุทรสงคราม
โต๊ะจีนสมุทรปราการ
โต๊ะจีนสมุทรสาคร
โต๊ะจีนสระแก้ว
โต๊ะจีนตราด
โต๊ะจีนจันทบุรี
โต๊ะจีนระยอง
โต๊ะจีนชลบุรี
โต๊ะจีนฉะเชิงเทรา
โต๊ะจีนเพชรบุรี
โต๊ะจีนชุมพร
โต๊ะจีนระนอง
โต๊ะจีนสุราษฎร์ธานี
โต๊ะจีนนครศรีธรรมราช
โต๊ะจีนพังงา
โต๊ะจีนกระบี่
โต๊ะจีนตรัง
โต๊ะจีนพัทลุง
โต๊ะจีนภูเก็ต
โต๊ะจีนสงขลา
โต๊ะจีนคลองตัน
โต๊ะจีนจรัญสนิทวงศ์
โต๊ะจีนดาวคะนอง
โต๊ะจีนดินแดง
โต๊ะจีนธนบุรี
โต๊ะจีนนวนคร
โต๊ะจีนนวลจันทร์
โต๊ะจีนบางนา
โต๊ะจีนปทุมวัน
โต๊ะจีนประชาชื่น
โต๊ะจีนประตูน้ำ
โต๊ะจีนปิ่นเกล้า
โต๊ะจีนพระราม 2
โต๊ะจีนพระราม 9
โต๊ะจีนเพชรเกษม
โต๊ะจีนรัชดาภิเษก
โต๊ะจีนรัชโยธิน
โต๊ะจีนรามคำแหง
โต๊ะจีนวังหิน
โต๊ะจีนวัชพล
โต๊ะจีนสะพานควาย
โต๊ะจีนสาธุประดิษฐ์
โต๊ะจีนสามเสน
โต๊ะจีนสีลม
โต๊ะจีนสุขาภิบาล
โต๊ะจีนสุขุมวิท
โต๊ะจีนสุทธิสาร
โต๊ะจีนอนุเสาวรีย์ชัย
โต๊ะจีนอ่อนนุช
โต๊ะจีนปากเกร็ด
โต๊ะจีนบางใหญ่
โต๊ะจีนคลองหลวง
โต๊ะจีนธัญบุรี
โต๊ะจีนลาดหลุมแก้ว
โต๊ะจีนลำลูกกา
โต๊ะจีนสามโคก
โต๊ะจีนหนองเสือ
โต๊ะจีนกระทุ่มแบน
โต๊ะจีนบางพลี
โต๊ะจีนบางบ่อ
โต๊ะจีนพระประแดง
โต๊ะจีนพุทธมณฑล
โต๊ะจีนสามพราน
โต๊ะจีนเมืองหัวหิน
โต๊ะจีนบางรัก
โต๊ะจีนสาธร
โต๊ะจีนเซนส์หลุยส์
โต๊ะจีนสาธุประดิษฐ์
โต๊ะจีนบางแค
โต๊ะจีนภาษีเจริญ
โต๊ะจีนปิ่นเกล้า
โต๊ะจีนจรัญ
โต๊ะจีนบรมราชชนนี
โต๊ะจีนบางพลัด
โต๊ะจีนบางอ้อ
โต๊ะจีนบางกอกน้อย
โต๊ะจีนบางกอกใหญ่
โต๊ะจีนคลองสาน
โต๊ะจีนอิสรภาพ
โต๊ะจีนสาธร
โต๊ะจีนสวนผัก
โต๊ะจีนทุ่งมังกร
โต๊ะจีนราชพฤกษ์
โต๊ะจีนชัยพฤกษ์
โต๊ะจีนกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
โต๊ะจีนพุทธมลฑล
โต๊ะจีนพระราม 2
โต๊ะจีนท่าพระ
โต๊ะจีนรัชดาภิเษก
โต๊ะจีนพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
โต๊ะจีนแม้นศรี
โต๊ะจีนราษฎร์บูรณะ
โต๊ะจีนดาวคะนอง
โต๊ะจีนตลาดพลู
โต๊ะจีนพญาไท
โต๊ะจีนเจริญ
โต๊ะจีนปทุมวัน
โต๊ะจีนมาบุญครอง
โต๊ะจีนสยาม
โต๊ะจีนศรีย่าน
โต๊ะจีนเทเวศน์
ทวีวัฒนา
โต๊ะจีนบางนา
โต๊ะจีนสี่แยกทศกันต์
โต๊ะจีนตลิ่งชัน
โต๊ะจีนสุขุมวิท
โต๊ะจีนประตูน้ำ
โต๊ะจีนวุฒากาศ
โต๊ะจีนจอมทอง
โต๊ะจีนท่าเกษตร
โต๊ะจีนบางแวก
โต๊ะจีนบางหว้า
โต๊ะจีนวงเวียนใหญ่
โต๊ะจีนลาดหญ้า
โต๊ะจีนสำราญราษฎร์
โต๊ะจีนเสาชิงช้า
โต๊ะจีนสาธุประดิษฐ์
โต๊ะจีนซ.วัดลาดปลาดุก
โต๊ะจีนซ.วัดศรีประวัติ
โต๊ะจีนสมเด็จเจ้าพระยา
โต๊ะจีนเจริญนคร
โต๊ะจีนเพชรเกษม
โต๊ะจีนบางรัก
โต๊ะจีนยานนาวา
โต๊ะจีนเอกชัย
โต๊ะจีนกำนันแม้น
โต๊ะจีนเทเวศน์
โต๊ะจีนเทอดไท
โต๊ะจีนบางขุนเทียน
โต๊ะจีนท่าข้าม
โต๊ะจีนบางบอน
โต๊ะจีนสุขสวัสดิ์
โต๊ะจีนทุ่งครุ
โต๊ะจีนประชาอุทิศ
โต๊ะจีนลาพร้าว
โต๊ะจีนอนุสาวรีย์ชัย
โต๊ะจีนซ.อารีย์สัมพันธุ์
โต๊ะจีนอ้อมน้อย
โต๊ะจีนอ้อมใหญ่
โต๊ะจีนมหาชัย
โต๊ะจีนคลองขวาง
โต๊ะจีนบางมด
โต๊ะจีนหนองเเขม

จัดงานพิธีสงฆ์ งานทำบุญ เช่าอาสนะ เช่าโต๊ะหมู่ รับจัดเลี้ยง จัดบุฟเฟ่ต์

รับจัดพิธีสงฆ์ จัดงานพิธีสงฆ์ งานทำบุญ งานแต่งงาน รับจัดงานบุญ จัดงานทำบุญ ทำบุญบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ
รับจัดงานทำบุญทุกประเภท แบบครบวงจร ผลงานการจัดงานบุญของเรา
เช่าชุดทำบุญบ้าน เช่าชุดทำบุญบ้าน. เช่าอาสนะ เช่าโต๊ะหมู่ ชุดเวทีสงฆ์สำหรับพระ อุปกรณ์พิธีสงฆ์ประกอบด้วยแท่นอาสนะ
รับจัดงานทำบุญ เลี้ยงพระเช้า เพล แบบชุดใหญ่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญวันเกิด
รับจัดดอกไม้ รับทำบายศรีทุกชนิด รับทำบายศรี บายศรีปากชาม บายศรีพรหมบายศรีเทพ บายศรีพญานาค ผลงานการจัดงานบุญของเรา

ติดต่อปรึกษาเรา


บุญพิธี คือ พิธีทำบุญ หมายถึง พิธีทำบุญเนื่องด้วยประเพณีในครอบครัว มี ๒ ประเภท คือ
๑.ทำบุญงานมงคล
๒.ทำบุญงานอวมงคล
บุญพิธีทั้ง ๒ ประเภทนี้ นิยมมีการนิมนต์พระให้สวดพระพุทธมนต์, เจริญพระพุทธมนต์ เลี้ยงพระและถวายไทยธรรม เพราะฉะนั้นจึงมีผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเป็น ๒ ฝ่าย คือ
๑.ผู้ทำบุญ เรียกว่า เจ้าภาพ ซึ่งหมายถึง ผู้ที่จะทำบุญ, หรือผู้ทำบุญ, เป็นฝ่ายให้
๒.ผู้ประกอบพิธีกรรม หรือเรียกว่า ฝ่ายภิกษุสงฆ์ เป็นฝ่ายรับ จึงต้องมีระเบียบพิธีตามสมควรแก่ประเภทนั้น ๆ ดังต่อไปนี้
๑.ทำบุญงานมงคล
ทำบุญงานมงคล หมายถึง การทำบุญเพื่อความเจริญโดยปรารภเหตุที่ดี ไม่เป็นมูลเหตุมาจากสิ่งชั่วร้าย งานทำบุญงานมงคล เช่น งานทำบุญวันเกิด งานทำบุญเลี้ยงพระ งานมงคลสมรส งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น ระเบียบพิธี ฝ่ายทากทายิกา หรือฝ่ายเจ้าภาพ กิจที่ควรทำก่อน เบื้องต้นต้องตระเตรียมกิจการต่าง ๆ ที่ควรทำก่อน ดังนี้
๑.อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
๒.ตระเตียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชา
๓.ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี
๔.วงด้ายสายสิญจน์
๕.อัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา
๖.ปูลาดอาสนะสำหรับพระสงฆ์
๗.เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ตามสมควรแก่ฐานะ
๘.ตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์ ( ตั้งแต่อันดับที่ ๑ – ๘ นี้ สนามหลวง พ.ศ.๒๕๑๖เรียกว่า กิจที่ควรทำก่อน ซึ่งจะต้องตระเตรียม)
๙.ตระเตรียมวัตถุไทยธรรมและอาคารคาวหวานที่สมควรเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ที่เจ้าภาพได้อาราธนานิมนต์ไว้มาถึงสถานที่จัดงานไว้ตามเวลาที่กำหนดแล้ว
ฝ่ายเจ้าภาพจะต้องปฏิบัติกรณียกิจ คือ
๑.คอยล้างเท้าพระสงฆ์และเช็ดด้วย
๒.ประเคนเครื่องรับรองที่จดเตรียมไว้
๓.เมื่อได้เวลาแล้ว จุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชา บูชาพระแล้วกราบนมัสการ ๓ ครั้ง
๔.อาราธนาศีล และรับศีล
๕.ต่อจากรับศีลก็อาราธนาพระปริตร เสร็จแล้วไหว้หรือกราบแล้วแต่กรณี
๖.นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อจบแล้วถวายน้ำร้อยหรือเครื่องดื่มอันสมควรแก่สมณะแล้วแต่จะจัด อนึ่ง ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ โดยมีการเจริญพระพุทธมนต์กับฉัน (งานวันเดียว) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

ในเบื้องต้นจะต้องตระเตรียมกิจการต่าง ๆ ที่ควรทำก่อนดังนี้
๑.อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
๒.ตระเตียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชา
๓.ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี
๔.วงด้ายสายสิญจน์
๕.ต่อจากรับศีลก็อาราธนาพระปริตร เสร็จแล้วไหว้หรือกราบแล้วแต่กรณี
๖.นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อจบแล้ว เตรียมยกภัตตาหารมาตั้งไว้ พร้อมแล้วประเคนให้พระฉันได้ทันที สุดท้ายพิธี เมื่อพระภิกษุสงฆ์ฉันอิ่มแล้ว ก็ถวายไทยธรรม ต่อจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา พอพระว่าบท ยถา ให้เริ่มกรวดน้ำให้เสร็จก่อนจบบทว่า ยถา และเมื่อพระสงฆ์รับว่า สัพพีติโย. พร้อมกัน พึงประนมมือรับพรตลอดจนจบ แล้วส่งพระกลับ เป็นเสร็จพิธี

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
อธิบายระเบียบพิธี

๑.อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ นิยมจำนวนคี่ คือ ๕ – ๗ – ๙ รูป, ส่วนงานแต่งงานนิยมจำนวนคู่ คือ ๘ รูป, พิธีหลวงนิยมนิมนต์จำนวนคู่ คือ ๑๐ รูป เป็นต้น
๒.ตระเตียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชา ควรใช้โต๊ะหมู่ ๕ – ๗ – ๙ ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้โต๊ะอื่นที่สมควรก็ได้ ควรปูผ้าขาว หรือผ้าสีที่สะอาดยังไม่เคยใช้เลยเป็นดีที่สุด อย่าเอาผ้าที่นุ่งห่มหรือมช้แล้วปูโต๊ะเป็นอันขาด, ของบนโต๊ะบูชามี

พระพุทธรูป ๑, กระถางธูป ๑, เชิงเทียน ๒, แจกันดอกไม้สด ๒, จเพิ่มอะไรที่สมควรให้มากกว่านี้ก็ได้,
การตั้งพระพุทธรูปควรตั้งให้อยู่ทางขวามือของพระสงฆ์ หันพระพักตร์ไปทางทิศเดียวกันกับพระสงฆ์ แต่ถ้าสถานที่ไม่อำนวย ก็จัดตามความเหมาะสม
๓.ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี สถานที่ต้องให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม เป็นสิริมงคล
๔.วงด้ายสายสิญจน์ สิญจน์ แปลว่า รดน้ำ สายสิญจน์คือ สายด้ายดิบ จับให้เป็น ๓ เส้นแล้วจับอีกครั้งให้เป็น ๙ เส้น ,การวงด้ายสายสิญจน์ ควรโยงมาจากฐานพระพุทธรูป วนขวารอบฐานพระพุทธรูป โยงมาที่บาตรหรือภาชนะน้ำมนต์ วนขวาที่ภาชนะน้ำมนต์ วางไว้บนพาน ตั้งใกล้อาสนะพระเถระผู้เป็นประธานในพิธี และไม่ควรข้ามด้ายสายสิญจน์
๕.อัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา ควรสรงน้ำพระพุทธรูปให้หมดฝุ่นมลทินที่อาจติดอยู่ เสร็จแล้วก็อัญเชิญขึ้นตั้งประดิษฐานบนที่บูชาที่เตรียมไว้ แล้วกราบ ๓ ครั้ง
๖.ปูลาดอาสนะสำหรับพระสงฆ์ จะยกพื้นให้สูงขึ้นขนาดเก้าอี้หรือไม่ยกพื้นเพียงแต่ปูเสื่อ ปูผ้าขาว แล้วปูผ้านิสีทนะ (ผ้ารองนั่งสำหรับพระ) แล้วแต่ความเหมาะสม, ต้องให้ที่พระนั่งสูงกว่าที่นั่งของคฤหัสถ์ ถ้าเสมอกันต้องแยก อย่าให้ติดกัน
๗.เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ตามสมควรแก่ฐานะ คือ หมาก พลู บุหรี่ น้ำเย็น น้ำร้อน และกระโถน วางไว้ด้านขวามือของพระทุกรูป (พานหมาก พลู บุหรี่ กระโถน วางระหว่างกลางพระ ๒ รู) ต่อ ๑ ชุดก็ได้) การวาง ให้วางกระโถนไว้ข้างในสุด ถัดออกมาภาชนะน้ำเย็น, ถัดออกมา พานหมาก พลู บุหรี่, สว่น น้ำร้อน นั้นควรจัดประเคนในภายหลัง
๘.ตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์ ใช้หม้อน้ำมนต์ที่มีฝาครอบ (เรียกว่า ครอบน้ำมนต์) บาตร หรือขันทองเหลือง (เว้นขันเงิน ขันทองคำ) มีพานรอง, น้ำที่ใช้ทำน้ำมนต์นั้น นิยมใช้น้ำที่ได้มาจากดิน (ไม่นิยมใช้น้ำฝน) ใส่ประมาณค่อนภาชนะ เทียนน้ำมนต์นิยมใช้เทียนขี้ผึ้งแท้ ขนาดหนัก ๑ บาทเป็นอย่างต่ำ ตั้งเตรียมไว้หน้าโต๊ะบูชา เยื้องมาให้ใกล้พระสงฆ์รูปที่ ๑
๙.การจุดธูปเทียนเมื่อเริ่มพิธี เจ้าภาพควรจุดธูปเทียนเอง โดยใช้เทียนชะนานในการจุด (ไม่ควรใช้ไฟจากตะเกียงหรือจากที่อื่น) ตั้งใจบูชาพระ, อาราธนาศีล รับศีล อาราธนาพระปริตร , พอพระสวดถึงบทมงคลสูตร โดยเริ่มสวดว่า อะเสวะนา จะ พาลานัง. เป็นต้น เจ้าภาพควรจุดเทียนที่ภาชนะน้ำมนต์ น้ำยกประเคนพระรูปที่ ๑ (ประธานสงฆ์ในที่นั้น)
๑๐.ข้อปฏิบัติวันเลี้ยงพระ ถ้าสวดและฉันเช้าหรือเพลด้วย หากมีการตักบาตร พอพระสวดถึงบทว่า พาหุง ก็เริ่มตักบาตร เสร็จแล้วยกบาตรและภัตตาหารมาวางไว้ใกล้พระ พอพระสวดจบก็ประเคนให้พระฉันได้ทันที, ถ้าเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดตอนเย็น แล้วเลี้ยงพระในวันรุ่งขึ้น ก็ต้องเตรียมเครื่องรับรองพระเหมือนตอนสวดมนต์เย็น, อาราธนาศีล-รับศีล ไม่ต้องอาราธนาพระปริตร (บางแห่งก่อนที่พระจะสวดต้องการมีอาราธนาบาตรก่อน) พอพระสวดถวายพรพระ โดยพระท่านจะสวดถวายพรพระตามลำดับ คือ  นะโม., อิติปิโส ภะคะวา…, พาหุง พอพระสวดถึงบทว่า พาหุง. ก็เริ่มตักบาตร
๑๑.สุดท้ายพอพระฉันเสร็จ เจ้าภาพถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาเริ่มบทว่า ยถา วาริวหา. เจ้าภาพพึงกรวดน้ำ เมื่อพระสงฆ์รับพร้อม ๆ กันว่า สัพพีติโย พึงประนมมือรับพรไปจนจบ แล้วกราบพระ ๓ ครั้ง และส่งพระกลับ เป็นเสร็จพิธี การถวายข้าวพระพุทธ ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ นิยมถวายข้าวพระพุทธ คือ จัดอาหารทุกอย่างเหมือนกับที่ถวายพระสงฆ์ (ไม่ควรจัดเป็นชุดเล็ก ๆ เหมือนกับที่จัดอาหารเซ่นผี) เสร็จแล้วพึงวางไว้บนโต๊ะหรือบนผ้าขาวที่สะอาดหน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดธูป ๓ ดอกในกระถางธูปหน้าพระพุทธรูป นั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวคำนมัสการว่า นะโม ตัสสะ.ว่า ๓ จบ เสร็จแล้วกล่าว

รับจัดพิธีสงฆ์
จัดงานพิธีสงฆ์ โทร 0950192290 งานทำบุญ เช่าอาสนะ เช่าโต๊ะหมู่ รับจัดเลี้ยง จัดบุฟเฟ่ต์ ทำบุญบริษัท ทำบายศรี
จัดพิธีสงฆ์ , เช่าอาสนะ , รับจัดงานบุญ , จัดบุฟเฟ่ต์ , ทำบายศรี
รับจัดพิธีสงฆ์ราคาถูก ทำบุญเลี้ยงพระเช้า เพล แบบชุดใหญ่ จัดบุฟเฟ่ต์ จัดโต๊ะจีน รับจัดเลี้ยง ทำบายศรี งานพิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ

รับจัดงานบุญนครพนม
รับจัดงานบุญบึงกาฬ
รับจัดงานบุญสกลนคร
รับจัดงานบุญมุกดาหาร
รับจัดงานบุญอุบลราชธานี
รับจัดงานบุญหนองคาย
รับจัดงานบุญอำนาจเจริญ
รับจัดงานบุญหนองบัวลำภู
รับจัดงานบุญศรีสะเกษ
รับจัดงานบุญอุดรธานี
รับจัดงานบุญยโสธร
รับจัดงานบุญเลย
รับจัดงานบุญกาฬสินธุ์
รับจัดงานบุญร้อยเอ็ด
รับจัดงานบุญมหาสารคาม
รับจัดงานบุญสุรินทร์
รับจัดงานบุญขอนแก่น
รับจัดงานบุญอำนาจเจริญ
รับจัดงานบุญบุรีรัมย์
รับจัดงานบุญชัยภูมิ
รับจัดงานบุญโคราชนครราชสีมา
รับจัดงานบุญเชียงใหม่
รับจัดงานบุญเพชรบูรณ์
รับจัดงานบุญ-เชียงราย
รับจัดงานบุญแม่ฮ่องสอน
รับจัดงานบุญพะเยา
รับจัดงานบุญลำพูน
รับจัดงานบุญน่าน
รับจัดงานบุญลำปาง
รับจัดงานบุญพิษณุโลก
รับจัดงานบุญแพร่
รับจัดงานบุญอุตรดิตถ์
รับจัดงานบุญตาก
รับจัดงานบุญกำแพงเพชร
รับจัดงานบุญพิจิตร
รับจัดงานบุญนครสวรรค์
รับจัดงานบุญอุทัยธานี
รับจัดงานบุญชัยนาท
รับจัดงานบุญลพบุรี
รับจัดงานบุญสิงห์บุรี
รับจัดงานบุญสุโขทัย
รับจัดงานบุญปราจีนบุรี
รับจัดงานบุญสระบุรี
รับจัดงานบุญนครนายก
รับจัดงานบุญนครปฐม
รับจัดงานบุญอ่างทอง
รับจัดงานบุญราชบุรี
รับจัดงานบุญสุพรรณบุรี
รับจัดงานบุญอยุธยา
รับจัดงานบุญสมุทรสงคราม
รับจัดงานบุญสมุทรปราการ
รับจัดงานบุญสมุทรสาคร
รับจัดงานบุญสระแก้ว
รับจัดงานบุญตราด
รับจัดงานบุญจันทบุรี
รับจัดงานบุญระยอง
รับจัดงานบุญชลบุรี
รับจัดงานบุญฉะเชิงเทรา
รับจัดงานบุญเพชรบุรี
รับจัดงานบุญชุมพร
รับจัดงานบุญระนอง
รับจัดงานบุญสุราษฎร์ธานี
รับจัดงานบุญนครศรีธรรมราช
รับจัดงานบุญพังงา
รับจัดงานบุญกระบี่
รับจัดงานบุญตรัง
รับจัดงานบุญพัทลุง
รับจัดงานบุญภูเก็ต
รับจัดงานบุญสงขลา
รับจัดงานบุญคลองตัน
รับจัดงานบุญจรัญสนิทวงศ์
รับจัดงานบุญดาวคะนอง
รับจัดงานบุญดินแดง
รับจัดงานบุญธนบุรี
รับจัดงานบุญนวนคร
รับจัดงานบุญนวลจันทร์
รับจัดงานบุญบางนา
รับจัดงานบุญปทุมวัน
รับจัดงานบุญประชาชื่น
รับจัดงานบุญประตูน้ำ
รับจัดงานบุญปิ่นเกล้า
รับจัดงานบุญพระราม 2
รับจัดงานบุญพระราม 9
รับจัดงานบุญเพชรเกษม
รับจัดงานบุญรัชดาภิเษก
รับจัดงานบุญรัชโยธิน
รับจัดงานบุญรามคำแหง
รับจัดงานบุญวังหิน
รับจัดงานบุญวัชพล
รับจัดงานบุญสะพานควาย
รับจัดงานบุญสาธุประดิษฐ์
รับจัดงานบุญสามเสน
รับจัดงานบุญสีลม
รับจัดงานบุญสุขาภิบาล
รับจัดงานบุญสุขุมวิท
รับจัดงานบุญสุทธิสาร
รับจัดงานบุญอนุเสาวรีย์ชัย
รับจัดงานบุญอ่อนนุช
รับจัดงานบุญปากเกร็ด
รับจัดงานบุญบางใหญ่
รับจัดงานบุญคลองหลวง
รับจัดงานบุญธัญบุรี
รับจัดงานบุญลาดหลุมแก้ว
รับจัดงานบุญลำลูกกา
รับจัดงานบุญสามโคก
รับจัดงานบุญหนองเสือ
รับจัดงานบุญกระทุ่มแบน
รับจัดงานบุญบางพลี
รับจัดงานบุญบางบ่อ
รับจัดงานบุญพระประแดง
รับจัดงานบุญพุทธมณฑล
รับจัดงานบุญสามพราน
รับจัดงานบุญเมืองหัวหิน
รับจัดงานบุญบางรัก
รับจัดงานบุญสาธร
รับจัดงานบุญเซนส์หลุยส์
รับจัดงานบุญสาธุประดิษฐ์
รับจัดงานบุญบางแค
รับจัดงานบุญภาษีเจริญ
รับจัดงานบุญปิ่นเกล้า
รับจัดงานบุญจรัญ
รับจัดงานบุญบรมราชชนนี
รับจัดงานบุญบางพลัด
รับจัดงานบุญบางอ้อ
รับจัดงานบุญบางกอกน้อย
รับจัดงานบุญบางกอกใหญ่
รับจัดงานบุญคลองสาน
รับจัดงานบุญอิสรภาพ
รับจัดงานบุญสาธร
รับจัดงานบุญสวนผัก
รับจัดงานบุญทุ่งมังกร
รับจัดงานบุญราชพฤกษ์
รับจัดงานบุญชัยพฤกษ์
รับจัดงานบุญกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รับจัดงานบุญพุทธมลฑล
รับจัดงานบุญพระราม 2
รับจัดงานบุญท่าพระ
รับจัดงานบุญรัชดาภิเษก
รับจัดงานบุญพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รับจัดงานบุญแม้นศรี
รับจัดงานบุญราษฎร์บูรณะ
รับจัดงานบุญดาวคะนอง
รับจัดงานบุญตลาดพลู
รับจัดงานบุญพญาไท
รับจัดงานบุญเจริญ
รับจัดงานบุญปทุมวัน
รับจัดงานบุญมาบุญครอง
รับจัดงานบุญสยาม
รับจัดงานบุญศรีย่าน
รับจัดงานบุญเทเวศน์
ทวีวัฒนา
รับจัดงานบุญบางนา
รับจัดงานบุญสี่แยกทศกันต์
รับจัดงานบุญตลิ่งชัน
รับจัดงานบุญสุขุมวิท
รับจัดงานบุญประตูน้ำ
รับจัดงานบุญวุฒากาศ
รับจัดงานบุญจอมทอง
รับจัดงานบุญท่าเกษตร
รับจัดงานบุญบางแวก
รับจัดงานบุญบางหว้า
รับจัดงานบุญวงเวียนใหญ่
รับจัดงานบุญลาดหญ้า
รับจัดงานบุญสำราญราษฎร์
รับจัดงานบุญเสาชิงช้า
รับจัดงานบุญสาธุประดิษฐ์
รับจัดงานบุญซ.วัดลาดปลาดุก
รับจัดงานบุญซ.วัดศรีประวัติ
รับจัดงานบุญสมเด็จเจ้าพระยา
รับจัดงานบุญเจริญนคร
รับจัดงานบุญเพชรเกษม
รับจัดงานบุญบางรัก
รับจัดงานบุญยานนาวา
รับจัดงานบุญเอกชัย
รับจัดงานบุญกำนันแม้น
รับจัดงานบุญเทเวศน์
รับจัดงานบุญเทอดไท
รับจัดงานบุญบางขุนเทียน
รับจัดงานบุญท่าข้าม
รับจัดงานบุญบางบอน
รับจัดงานบุญสุขสวัสดิ์
รับจัดงานบุญทุ่งครุ
รับจัดงานบุญประชาอุทิศ
รับจัดงานบุญลาพร้าว
รับจัดงานบุญอนุสาวรีย์ชัย
รับจัดงานบุญซ.อารีย์สัมพันธุ์
รับจัดงานบุญอ้อมน้อย
รับจัดงานบุญอ้อมใหญ่
รับจัดงานบุญมหาชัย
รับจัดงานบุญคลองขวาง
รับจัดงานบุญบางมด
รับจัดงานบุญหนองเเขม

สอนขับรถพร้อมใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่และอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ เลือกเวลาได้เอง

เรารับสอนขับรถในพื้นที่ สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเนื้อหาตามหลักสูตรที่ทางกรมการขนส่งทางบกกำหนด ล่าสุด!! เน้นการสอนแบบทำความเข้าใจ เพื่อนำไปสอบใบขับขี่ได้จริง
สอนขับรถ เราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก โดยมีครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ นักเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก
พร้อมฝึกสอนในสนามทดสอบกว้างขวางได้มาตรฐาน มีท่าทดสอบให้ฝึกครบถ้วน และสามารถสอบใบขับขี่ได้เลย สอนขับรถพร้อมใบขับขี่
เพื่อให้นักขับมือใหม่สามารถสอบใบขับขี่ได้ด้วยฝีมือตัวเองและมีความพร้อมเมื่อต้องขับขี่บนถนนจริงอย่างปลอดภัย

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนสอบใบขับขี่รถยนต์โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนดังนี้
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการสอบใบขับขี่
– บัตรประชาชนตัวจริง
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
– ใบรับรองการอบรม (กรณีผู้ทำการอบรมนอกกรมขนส่ง)
ทดสอบสมรรถนะร่างกาย
– ทดสอบตาบอดสี
– ทดสอบสายตาทางลึก
– ทดสอบสายตาทางกว้าง
– ทดสอบการตอบสนองของเท้า

การสอบข้อเขียน
เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก จะมอบหนังสือรวมป้ายจราจร และกฎจราจรเบื้องต้นให้อ่าน ก่อนทำการสอบ บางที่จะเป็นบอร์ดให้ยืนอ่านกัน ซึ่งในข้อสอบจะสุ่มป้ายจราจรและกฎจราจรที่เมาเป็นข้อสอบ
เพราะฉะนั้นผู้สอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจกับป้ายจราจรและสัญลักษณ์จราจรเป็นอย่างดี
เข้าอบรมสร้างสำนึกการขับรถบนท้องถนน
และหากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ขั้นตอนทั้งหมดจะถูกหยุดลงและให้กลับมาสอบใหม่วันหลัง กำหนดเวลาไว้ไม่เกิน 90 วัน
หากท่านมีใบรับรองการอบรมมา จะผ่านเข้าไปสู่การสอบภาคปฏิบัติได้เลย หากไม่มีก็ต้องเริ่มอบรมใช้เวลาทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง และบางครั้งจะพบปัญหาห้องอบรมเต็ม ก็ต้องจองคิวทิ้งไว้

*** ในส่วนนี้เราจึงขอแนะนำให้จัดการเรื่องใบรับรองการอบรมมาให้พร้อม จะสะดวกที่สุด
สอบภาคปฏิบัติ ผู้สอบใบขับขี่รถยนต์ ควรฝึกและเตรียมตัวในการสอบ ดังนี้

1. ขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
ให้ขับรถในช่องเดินรถที่ระยะ 12 เมตร เดินหน้า 1 ครั้ง และถอยหลัง 1 ครั้ง โดยต้องไม่ขับชนหรือเบียดเสาหลัก ที่ตั้งวางเรียงกันทั้งซ้ายและขวา และอย่าให้เครื่องยนต์ดับในขณะทดสอบอยู่
2. ขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
ด้านซ้ายของตัวรถต้องจอดขนาน และห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม. โดยจอดให้ล้อหน้าและหลัง ล้อทับเส้นสีที่กำหนด กันชนหน้ารถต้องไม่เกินจุดหยุดรถข้างทางและห่างจากเส้นหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร
3. ขับรถถอยเข้าซอง
ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย เปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง ต้องไม่ชนหรือเบียดเสาในพื้นที่ที่กำหนด ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือเสาหลักด้านซ้าย กระจกข้างต้องไม่ล้ำออกมาเกินเส้นที่กำหนด
ด่านนี้มือใหม่มักจะสอบตกมากที่สุด ควรทดสอบฝึกฝนก่อนมาสอบ สำหรับรถที่มีกล้องถอยหลังและเซ็นเซอร์ถอยหลัง จะถูกเอาเทปกาวปิดทับ เพื่อได้ใช้ทักษะการขับรถเท่านั้น
ชำระค่าธรรมเนียมและถ่ายรูปติดบัตร
การที่จะสอบใบขับขี่รถยนต์ให้ผ่านนั้น จะต้องเตรียมพร้อมทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการที่ท่านสามารถขับขี่รถยนต์ในท้องถนนด้วยความปลอดภัย การขับรถเก่งไม่ใช่การขับรถเร็ว แต่คนที่ขับรถเก่งคือคนที่ขับแล้วปลอดภัย เพราะฉะนั้น ถ้าท่านต้องการสอบใบขับขี่ผ่านและขับรถได้อย่างปลอดภัย โปรดไว้วางใจเรา

ศูนย์รวมไฟแนนซ์รถมือสอง

รีไฟแนนซ์รถ ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3% ปิดบัญชีก่อนกำหนด ดอกเบี้ยลด
– สินเชื่อทะเบียนรถ มีเจ้าหน้าที่การตลาดบริการ ทำสัญญาถึงที่ สะดวก รวดเร็ว
รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ หลายประเภท รถบ้าน รถ TAXI รถ 4-6 ล้อ รถ 10 ล้อ
– รับย้ายไฟแนนซ์รับปิดบัญชี รับไถ่รถยึด ให้ยอดจัดสูง จนคุณพอใจ ดอกเบี้ยต่ำสุด
– รับซื้อ ขายรถยนต์ ทุกชนิดสะดวกง่าย บริการรวดเร็ว ให้ราคาสูง พร้อม

โรงเรียนสอนขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ โทร 063-7432896 พร้อมใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ สอบใบขับขี่รถยนต์ สอบใบขับขี่
เรียนขับรถ , สอนขับรถพร้อมใบขับขี่ , สอนขับรถ , โรงเรียนสอนขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก อบรมสอบใบขับขี่และอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ เลือกเวลาได้เอง

โรงเรียนสอนขับรถนครพนม
โรงเรียนสอนขับรถบึงกาฬ
โรงเรียนสอนขับรถสกลนคร
โรงเรียนสอนขับรถมุกดาหาร
โรงเรียนสอนขับรถอุบลราชธานี
โรงเรียนสอนขับรถหนองคาย
โรงเรียนสอนขับรถอำนาจเจริญ
โรงเรียนสอนขับรถหนองบัวลำภู
โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ
โรงเรียนสอนขับรถอุดรธานี
โรงเรียนสอนขับรถยโสธร
โรงเรียนสอนขับรถเลย
โรงเรียนสอนขับรถกาฬสินธุ์
โรงเรียนสอนขับรถร้อยเอ็ด
โรงเรียนสอนขับรถมหาสารคาม
โรงเรียนสอนขับรถสุรินทร์
โรงเรียนสอนขับรถขอนแก่น
โรงเรียนสอนขับรถอำนาจเจริญ
โรงเรียนสอนขับรถบุรีรัมย์
โรงเรียนสอนขับรถชัยภูมิ
โรงเรียนสอนขับรถโคราชนครราชสีมา
โรงเรียนสอนขับรถเชียงใหม่
โรงเรียนสอนขับรถเพชรบูรณ์
โรงเรียนสอนขับรถ-เชียงราย
โรงเรียนสอนขับรถแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสอนขับรถพะเยา
โรงเรียนสอนขับรถลำพูน
โรงเรียนสอนขับรถน่าน
โรงเรียนสอนขับรถลำปาง
โรงเรียนสอนขับรถพิษณุโลก
โรงเรียนสอนขับรถแพร่
โรงเรียนสอนขับรถอุตรดิตถ์
โรงเรียนสอนขับรถตาก
โรงเรียนสอนขับรถกำแพงเพชร
โรงเรียนสอนขับรถพิจิตร
โรงเรียนสอนขับรถนครสวรรค์
โรงเรียนสอนขับรถอุทัยธานี
โรงเรียนสอนขับรถชัยนาท
โรงเรียนสอนขับรถลพบุรี
โรงเรียนสอนขับรถสิงห์บุรี
โรงเรียนสอนขับรถสุโขทัย
โรงเรียนสอนขับรถปราจีนบุรี
โรงเรียนสอนขับรถสระบุรี
โรงเรียนสอนขับรถนครนายก
โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม
โรงเรียนสอนขับรถอ่างทอง
โรงเรียนสอนขับรถราชบุรี
โรงเรียนสอนขับรถสุพรรณบุรี
โรงเรียนสอนขับรถอยุธยา
โรงเรียนสอนขับรถสมุทรสงคราม
โรงเรียนสอนขับรถสมุทรปราการ
โรงเรียนสอนขับรถสมุทรสาคร
โรงเรียนสอนขับรถสระแก้ว
โรงเรียนสอนขับรถตราด
โรงเรียนสอนขับรถจันทบุรี
โรงเรียนสอนขับรถระยอง
โรงเรียนสอนขับรถชลบุรี
โรงเรียนสอนขับรถฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสอนขับรถเพชรบุรี
โรงเรียนสอนขับรถชุมพร
โรงเรียนสอนขับรถระนอง
โรงเรียนสอนขับรถสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสอนขับรถนครศรีธรรมราช
โรงเรียนสอนขับรถพังงา
โรงเรียนสอนขับรถกระบี่
โรงเรียนสอนขับรถตรัง
โรงเรียนสอนขับรถพัทลุง
โรงเรียนสอนขับรถภูเก็ต
โรงเรียนสอนขับรถสงขลา
โรงเรียนสอนขับรถคลองตัน
โรงเรียนสอนขับรถจรัญสนิทวงศ์
โรงเรียนสอนขับรถดาวคะนอง
โรงเรียนสอนขับรถดินแดง
โรงเรียนสอนขับรถธนบุรี
โรงเรียนสอนขับรถนวนคร
โรงเรียนสอนขับรถนวลจันทร์
โรงเรียนสอนขับรถบางนา
โรงเรียนสอนขับรถปทุมวัน
โรงเรียนสอนขับรถประชาชื่น
โรงเรียนสอนขับรถประตูน้ำ
โรงเรียนสอนขับรถปิ่นเกล้า
โรงเรียนสอนขับรถพระราม 2
โรงเรียนสอนขับรถพระราม 9
โรงเรียนสอนขับรถเพชรเกษม
โรงเรียนสอนขับรถรัชดาภิเษก
โรงเรียนสอนขับรถรัชโยธิน
โรงเรียนสอนขับรถรามคำแหง
โรงเรียนสอนขับรถวังหิน
โรงเรียนสอนขับรถวัชพล
โรงเรียนสอนขับรถสะพานควาย
โรงเรียนสอนขับรถสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนสอนขับรถสามเสน
โรงเรียนสอนขับรถสีลม
โรงเรียนสอนขับรถสุขาภิบาล
โรงเรียนสอนขับรถสุขุมวิท
โรงเรียนสอนขับรถสุทธิสาร
โรงเรียนสอนขับรถอนุเสาวรีย์ชัย
โรงเรียนสอนขับรถอ่อนนุช
โรงเรียนสอนขับรถปากเกร็ด
โรงเรียนสอนขับรถบางใหญ่
โรงเรียนสอนขับรถคลองหลวง
โรงเรียนสอนขับรถธัญบุรี
โรงเรียนสอนขับรถลาดหลุมแก้ว
โรงเรียนสอนขับรถลำลูกกา
โรงเรียนสอนขับรถสามโคก
โรงเรียนสอนขับรถหนองเสือ
โรงเรียนสอนขับรถกระทุ่มแบน
โรงเรียนสอนขับรถบางพลี
โรงเรียนสอนขับรถบางบ่อ
โรงเรียนสอนขับรถพระประแดง
โรงเรียนสอนขับรถพุทธมณฑล
โรงเรียนสอนขับรถสามพราน
โรงเรียนสอนขับรถเมืองหัวหิน
โรงเรียนสอนขับรถบางรัก
โรงเรียนสอนขับรถสาธร
โรงเรียนสอนขับรถเซนส์หลุยส์
โรงเรียนสอนขับรถสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนสอนขับรถบางแค
โรงเรียนสอนขับรถภาษีเจริญ
โรงเรียนสอนขับรถปิ่นเกล้า
โรงเรียนสอนขับรถจรัญ
โรงเรียนสอนขับรถบรมราชชนนี
โรงเรียนสอนขับรถบางพลัด
โรงเรียนสอนขับรถบางอ้อ
โรงเรียนสอนขับรถบางกอกน้อย
โรงเรียนสอนขับรถบางกอกใหญ่
โรงเรียนสอนขับรถคลองสาน
โรงเรียนสอนขับรถอิสรภาพ
โรงเรียนสอนขับรถสาธร
โรงเรียนสอนขับรถสวนผัก
โรงเรียนสอนขับรถทุ่งมังกร
โรงเรียนสอนขับรถราชพฤกษ์
โรงเรียนสอนขับรถชัยพฤกษ์
โรงเรียนสอนขับรถกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
โรงเรียนสอนขับรถพุทธมลฑล
โรงเรียนสอนขับรถพระราม 2
โรงเรียนสอนขับรถท่าพระ
โรงเรียนสอนขับรถรัชดาภิเษก
โรงเรียนสอนขับรถพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
โรงเรียนสอนขับรถแม้นศรี
โรงเรียนสอนขับรถราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนสอนขับรถดาวคะนอง
โรงเรียนสอนขับรถตลาดพลู
โรงเรียนสอนขับรถพญาไท
โรงเรียนสอนขับรถเจริญ
โรงเรียนสอนขับรถปทุมวัน
โรงเรียนสอนขับรถมาบุญครอง
โรงเรียนสอนขับรถสยาม
โรงเรียนสอนขับรถศรีย่าน
โรงเรียนสอนขับรถเทเวศน์
ทวีวัฒนา
โรงเรียนสอนขับรถบางนา
โรงเรียนสอนขับรถสี่แยกทศกันต์
โรงเรียนสอนขับรถตลิ่งชัน
โรงเรียนสอนขับรถสุขุมวิท
โรงเรียนสอนขับรถประตูน้ำ
โรงเรียนสอนขับรถวุฒากาศ
โรงเรียนสอนขับรถจอมทอง
โรงเรียนสอนขับรถท่าเกษตร
โรงเรียนสอนขับรถบางแวก
โรงเรียนสอนขับรถบางหว้า
โรงเรียนสอนขับรถวงเวียนใหญ่
โรงเรียนสอนขับรถลาดหญ้า
โรงเรียนสอนขับรถสำราญราษฎร์
โรงเรียนสอนขับรถเสาชิงช้า
โรงเรียนสอนขับรถสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนสอนขับรถซ.วัดลาดปลาดุก
โรงเรียนสอนขับรถซ.วัดศรีประวัติ
โรงเรียนสอนขับรถสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนสอนขับรถเจริญนคร
โรงเรียนสอนขับรถเพชรเกษม
โรงเรียนสอนขับรถบางรัก
โรงเรียนสอนขับรถยานนาวา
โรงเรียนสอนขับรถเอกชัย
โรงเรียนสอนขับรถกำนันแม้น
โรงเรียนสอนขับรถเทเวศน์
โรงเรียนสอนขับรถเทอดไท
โรงเรียนสอนขับรถบางขุนเทียน
โรงเรียนสอนขับรถท่าข้าม
โรงเรียนสอนขับรถบางบอน
โรงเรียนสอนขับรถสุขสวัสดิ์
โรงเรียนสอนขับรถทุ่งครุ
โรงเรียนสอนขับรถประชาอุทิศ
โรงเรียนสอนขับรถลาพร้าว
โรงเรียนสอนขับรถอนุสาวรีย์ชัย
โรงเรียนสอนขับรถซ.อารีย์สัมพันธุ์
โรงเรียนสอนขับรถอ้อมน้อย
โรงเรียนสอนขับรถอ้อมใหญ่
โรงเรียนสอนขับรถมหาชัย
โรงเรียนสอนขับรถคลองขวาง
โรงเรียนสอนขับรถบางมด
โรงเรียนสอนขับรถหนองเเขม

รับซื้อรถเก่า รถติดไฟแนนซ์ ขายรถกระบะมือสอง ขายรถเก๋งมือสอง ให้ราคาสูง จ่ายเงินสดทันที

รับซื้อรถมือสอง ขายรถบ้าน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ รถกระบะ รถเก๋ง ให้ราคาสูง
บริการไปดูรถ ไปซื้อรถถึงบ้าน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตกลงราคากันได้ จ่ายเงินสด หรือโอนเงินเข้าธนาคารทันที มีเอกสาร สัญญาซื้อ-ขาย ชัดเจน ปลอดภัย หายห่วง

รับจัดไฟแนนซ์รถมือสอง รถบ้านซื้อขายกันเอง สินเชื่อครบวงจร
รถบ้านซื้อขายกันเอง เราบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ ในกรณีที่ผู้ซื้อขอสินเชื่อผ่าน เราสามารถสำรองจ่ายเงินสดให้ก่อนทันที ผู้ขายสามารถรับเงินสดพร้อมเอกสารหลักฐานการขายรถทันที รับจัดไฟแนนซ์ รถยนต์ทุกชนิด อนุมัติง่าย ได้เงินเร็ว

รับซื้อรถยนต์ รถที่ยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่ก็สามารถขายได้
ถ้ารถยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่ก็ขายได้ เราจะปิดบัญชีให้ทันที ขายแล้วปิดบัญชีไฟแนนซ์ให้เลย หมดปัญหาเรื่องไฟแนนซ์ตามทวงหลังจากขายไปแล้ว

ติดต่อสอบถามที่นี่

1.แบบใช้รถมือสองแล้วไม่คิดเปลี่ยนบ่อยๆ
แบบนี้คือผู้ที่ใช้รถแล้วคิดว่าซื้อมาไม่คิดขายต่อคือว่าซื้อมาแล้วไม่พบปัญหาจุกจิกมาหรือว่ารับได้กับการซ่อมและเข้าใจธรรมชาติของรถ เช่นเป็นคนขับรถแบบไปเรื่อยๆ
ใช้ขับต่างจังหวัดซื้อรถมือสองเครื่อง 1300 cc ก็ยังไหวไม่เชื่อลองไปถามคนใช้รถนิสสันซันนี่FF 1300 หรือว่าใช้มิตซูแชมป์ 1300 ดูได้
นักเล่นรถส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นรถสมรรถนะต่ำแต่คนที่ควักกระเป๋าซื้อตั้งแต่เป็นป้ายแดงหรือคนที่กำลังใช้อยู่ต่างคิดว่านี่แหละใช่เลย…เพราะคล่องตัว
ประหยัด ซ่อมถูก เข้าใจง่าย และไม่จุกจิก ไม่ต้องถนอมอะไรมากมายลองนึกๆกลับไปดูซัก10-20 กว่าปีก่อน รถเครื่อง 1300 ไม่ใช่รถที่น่าเกลียดอะไรเพียงแต่ลักษณะของผู้บริโภคตอนนี้เปลี่ยนไปเท่านั้น
ไม่กี่ปีก่อนผมแนะนำรุ่นน้องที่ต้องออกต่างจังหวัดบางครั้งคราวให้ซื้อรถมือสองราคาถูกเครื่อง1300
มาคันหนึ่งแต่รุ่นน้องบอกว่ามีคนบอกว่ารถเครื่อง1300ขับต่างจังหวัดต้องจอดพักตลอดทาง แบบนี้แสดงว่าคนพูดไม่เคยขับรถเครื่อง1300 เลย
ซึ่งรถ1300 นั้นมีการใช้ในประเทศไทยมากว่า 30 ปีหากขับไม่ได้จริงคงไม่มีการขายยาวนานขนาดนี้
และรถเล็กๆ จะมีบอดี้ที่เล็กทำให้มีอัตราการกินเชื้อเพลิงที่ต่ำและถ้าหากคุณเป็นคนชอบใช้ความเร็ว 80-10 ซึ่งเป็นความเร็วที่มีความปลอดภัยสูง
เหมาะกับคนเท้าไม่หนักและเป็นรถคันแรก
สรุปถ้าคุณเป็นผู้ใช้รถประเภทนี้อาจเลือกรถที่คนไม่นิยมนักแต่ได้รถปีใหม่กว่าในราคาผ่อนสบายหรือไม่ต้องผ่อน และซื้อรถสวนกระแสที่คนบอกว่า
ไม่มีอิมเมจแต่ว่าไม่ต้องนอนสะดุ้งหลบไฟแนนซ์แบบนี้เหมาะกับคนซื้อรถมาใช้และซ่อมบำรุงษ์ตามปกติ ต่างกับรถมีอิมเมจชอบเปลี่ยนรถบ่อยเพราะถูกยึด …

2. แบบใช้ไปและลองเปลี่ยนไปแต่ไม่แต่งรถ

แบบนี้คือนักขับรถที่ชอบเปลี่ยนรถบ่อยๆไม่ชอบการซ่อมแซมมากๆและเบื่อเร็วชอบลองรถยี่ห้อใหม่ๆแบบนี้ควรซื้อรถประเภท
ซื้อง่ายขายคล่องเช่นพวกตระกูลโตโยต้าทั้งหลายที่มีการเพราะซ่อมบำรุงษ์ถูกเนื่องจากอะไหล่หาง่ายทั้งใหม่-เก่า-เทียบ-เทียม
พวกนี้เล่นง่าย แต่สังเกตให้ดีมีรถก่ำกึ่งกันในสองแบบเช่นนิสสันเป็นรถที่ถูกมองข้ามเช่นบูลเบริด-เซนทรา-ซันนี่ ซึ่งราคาไม่แพงและสมรรถนะเทียบชั้นได้ไม่อายใคร
ซึ่งความคุ้มค่าอาจเหนือกว่าถ้าเทียบบาทต่อบาท แต่เป็นรองเรื่องอิมเมจและราคาขายต่อบ้างเท่านั้น
สรุปถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ขอย้ำว่าต้องใจเย็นดูรถมือสองให้ละเอียดเพราะบางครั้งคิดว่าซื้อมาราคาตลาดรถยนต์มือสองแต่แฝงเรื่องร้ายๆเช่นชนหนัก—เกียร์ออโต้มีปัญหา ฯลฯ
อันนี้ทำให้นักเล่นประเภทซื้อง่ายขายคล่องขาดทุนหากนำไปขายต่อตามสไตล์

3.แบบใช้ไปเปลี่ยนไปและชอบแต่งรถ
หากคุณเป็นคนประเภทนี้รถ ที่คุณเลือกต้องไม่ใช่รถคันแรกของที่บ้านคุณหรือรถคันแรกของคุณ เนื่องจากคุณต้องมีความรู้เรื่องรถพอดู
จะมามือใหม่หรืออาศัยแรงเพื่อนยุไม่ได้ หากคุณเป็นมือใหม่และอ่านบทความนี้แนะนำให้ข้ามไปอ่านข้อต่อไปได้เลยเพราะรถมือสองแต่งสิ่งที่ตามมาคือการซ่อม-เปลี่ยน-ซื้อขายแลกเปลี่ยน
ต้องมีประสบการณ์และหมั่นหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ แต่ใครเป็นคนประเภทนี้อยู่คงไม่ต้องบอกอะไรมากเพราะคุณต้องมีสิ่งนึงอยู่แล้วคือความชอบและความ
ท้าทาย..รถมือสองที่คุณควรเลือกควรเป็นรถที่ไม่ใช่รถตลาดนักหากจะแต่งให้คนมองเหลียวหลังเพราะหากรถตลาดมาแต่งแล้วต้องท่องว่า…ใจมันรักๆเอาไว้
หากถูกใครมาว่าไม่สวยแต่ไม่ควรแคร์หากแต่งเอาความแรงและสมรรถนะเป็นสำคัญและต้องเลิกคิดไปได้เลยว่า วิศวกรโรงงานออกแบบมาดีแล้วเพราะชุดแต่งย่อมดีกว่าเป็นส่วนใหญ่
นักแต่งรุ่นใหญ่ส่วนใหญ่จะเน้นคุณภาพความคุ้มค่าของราคามากกว่ายี่ห้อและสีสัน อาจจะยอมลดสมรรถนะอื่นลงไปบ้างหากไม่ต้องจ่ายแพงเท่าโดยคิดบาทต่อบาทเป็นประถม
สรุปไม่ใช่มือเก๋า ข้ามไปเลย

4.ชอบรถใจรัก

แบบนี้คล้ายกับอันบนแต่แตกต่างที่เราจะรักษาความเดิมๆให้มากที่สุดหรือบางทีทำให้ขับได้ดีที่สุดมากกว่า
ส่วนใหญ่เป็นพวกรถยุโรปและญี่ปุ่นบางรุ่น รถมือสองแบบนี้เน้นความเป็นตัวคุณเป็นสำคัญมากกว่าปัจจัยอื่นๆ
สิ่งสำคัญคือ ..อีกนั่นแหละไม่ควรเป็นรถคันแรก คุณต้องรู้แหล่งอะไหล่พอสมควรว่ายรถที่ใช้อยู่แหล่งอะไหล่ราคาถูกและคุณภาพใช้ได้นั้นควรไปหาที่แหล่งไหนเพราะแต่ละยี่ห้อก็มีแหล่งแตกต่างกันออกไป
ที่สำคัญต้องมีช่างที่รู้ใจเพราะบางช่างคนถนัดทำรถยี่ห้อไม่เหมือนกัน ช่างบางคนชอบดัดแปลงยี่ห้อที่ตัวเองคุ้นเคยมาใส่รถเราบางคนทำแล้วดีบางทีทำแล้วไปกันใหญ่อันนี้สำคัญ
และหากเล่นรถพวกนี้ต้องไม่เบื่อ-บ่นกับการเดินหาอะไหล่ เพราะเสน่ห์ของรถพวกนี้คือการดูแล และจะรู้สึกภูมิใจถ้าหากซ่อมแล้วหายแถมยังได้รู้จักคนใหม่ตอนหาอะไหล่และได้ความรู้
คุณต้องมีรายได้สม่ำเสมอและพอสมควร แต่อนุโลมกับพวกใจรัก ส่วนใหญ่จะเจอคนที่บอกว่ารถมือสองแบบนี้ไม่ควรเล่นเพราะหากคิดจะเล่นมันเหมือนการตกหลุมรักเราต้องไม่แคร์ว่าเค้าจะดีหรือไม่ดีและไม่ควรแม้แต่จะคิดทอดทิ้ง(ขายต่อ)
เพราะราคาไม่ต้องพูดถึงส่วนใหญ่ตกลงมาจนราคาคงที่ไปเลย รถพวกนี้สวยมากและสมรรถนะดี ราคามือสองถูก อะไหล่แพงและอาจมีอย่างอื่นแฝงอยู่ ราคาขายต่อต่ำมากๆ
สรุป หากสนใจควรตั้งงบในการซ่อมรอไว้แต่ซ่อมเสร็จหายและเลี้ยงดูต่อไม่แพงคิดๆแล้วคุ้มกว่ามากมาย และถ้าหากคิดจะซื้อมาแล้วขายต่อไม่ควรทำเพราะนอกจากจะขาดทุนมากๆแล้วยังถือว่าใจร้ายมากที่ทอดทิ้งไป

ขายรถมือสอง
รับซื้อรถมือสอง โทร 095-8806760 ขายรถบ้าน รับซื้อรถเก่า รถติดไฟแนนซ์ ขายรถกระบะมือสอง ขายรถเก๋งมือสอง ให้ราคาสูง จ่ายเงินสดทันที
ขายรถมือสอง , ซื้อขายรถบ้าน , เต้นรถมือสอง
รับซื้อรถมือสอง ต้องการขายรถบ้าน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ให้ราคาสูง ดูรถถึงบ้านฟรี รถที่ยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่ปิดบัญชีไฟแนนซ์ให้เลย

ซื้อขายรถบ้านนครพนม
ซื้อขายรถบ้านบึงกาฬ
ซื้อขายรถบ้านสกลนคร
ซื้อขายรถบ้านมุกดาหาร
ซื้อขายรถบ้านอุบลราชธานี
ซื้อขายรถบ้านหนองคาย
ซื้อขายรถบ้านอำนาจเจริญ
ซื้อขายรถบ้านหนองบัวลำภู
ซื้อขายรถบ้านศรีสะเกษ
ซื้อขายรถบ้านอุดรธานี
ซื้อขายรถบ้านยโสธร
ซื้อขายรถบ้านเลย
ซื้อขายรถบ้านกาฬสินธุ์
ซื้อขายรถบ้านร้อยเอ็ด
ซื้อขายรถบ้านมหาสารคาม
ซื้อขายรถบ้านสุรินทร์
ซื้อขายรถบ้านขอนแก่น
ซื้อขายรถบ้านอำนาจเจริญ
ซื้อขายรถบ้านบุรีรัมย์
ซื้อขายรถบ้านชัยภูมิ
ซื้อขายรถบ้านโคราชนครราชสีมา
ซื้อขายรถบ้านเชียงใหม่
ซื้อขายรถบ้านเพชรบูรณ์
ซื้อขายรถบ้าน-เชียงราย
ซื้อขายรถบ้านแม่ฮ่องสอน
ซื้อขายรถบ้านพะเยา
ซื้อขายรถบ้านลำพูน
ซื้อขายรถบ้านน่าน
ซื้อขายรถบ้านลำปาง
ซื้อขายรถบ้านพิษณุโลก
ซื้อขายรถบ้านแพร่
ซื้อขายรถบ้านอุตรดิตถ์
ซื้อขายรถบ้านตาก
ซื้อขายรถบ้านกำแพงเพชร
ซื้อขายรถบ้านพิจิตร
ซื้อขายรถบ้านนครสวรรค์
ซื้อขายรถบ้านอุทัยธานี
ซื้อขายรถบ้านชัยนาท
ซื้อขายรถบ้านลพบุรี
ซื้อขายรถบ้านสิงห์บุรี
ซื้อขายรถบ้านสุโขทัย
ซื้อขายรถบ้านปราจีนบุรี
ซื้อขายรถบ้านสระบุรี
ซื้อขายรถบ้านนครนายก
ซื้อขายรถบ้านนครปฐม
ซื้อขายรถบ้านอ่างทอง
ซื้อขายรถบ้านราชบุรี
ซื้อขายรถบ้านสุพรรณบุรี
ซื้อขายรถบ้านอยุธยา
ซื้อขายรถบ้านสมุทรสงคราม
ซื้อขายรถบ้านสมุทรปราการ
ซื้อขายรถบ้านสมุทรสาคร
ซื้อขายรถบ้านสระแก้ว
ซื้อขายรถบ้านตราด
ซื้อขายรถบ้านจันทบุรี
ซื้อขายรถบ้านระยอง
ซื้อขายรถบ้านชลบุรี
ซื้อขายรถบ้านฉะเชิงเทรา
ซื้อขายรถบ้านเพชรบุรี
ซื้อขายรถบ้านชุมพร
ซื้อขายรถบ้านระนอง
ซื้อขายรถบ้านสุราษฎร์ธานี
ซื้อขายรถบ้านนครศรีธรรมราช
ซื้อขายรถบ้านพังงา
ซื้อขายรถบ้านกระบี่
ซื้อขายรถบ้านตรัง
ซื้อขายรถบ้านพัทลุง
ซื้อขายรถบ้านภูเก็ต
ซื้อขายรถบ้านสงขลา
ซื้อขายรถบ้านคลองตัน
ซื้อขายรถบ้านจรัญสนิทวงศ์
ซื้อขายรถบ้านดาวคะนอง
ซื้อขายรถบ้านดินแดง
ซื้อขายรถบ้านธนบุรี
ซื้อขายรถบ้านนวนคร
ซื้อขายรถบ้านนวลจันทร์
ซื้อขายรถบ้านบางนา
ซื้อขายรถบ้านปทุมวัน
ซื้อขายรถบ้านประชาชื่น
ซื้อขายรถบ้านประตูน้ำ
ซื้อขายรถบ้านปิ่นเกล้า
ซื้อขายรถบ้านพระราม 2
ซื้อขายรถบ้านพระราม 9
ซื้อขายรถบ้านเพชรเกษม
ซื้อขายรถบ้านรัชดาภิเษก
ซื้อขายรถบ้านรัชโยธิน
ซื้อขายรถบ้านรามคำแหง
ซื้อขายรถบ้านวังหิน
ซื้อขายรถบ้านวัชพล
ซื้อขายรถบ้านสะพานควาย
ซื้อขายรถบ้านสาธุประดิษฐ์
ซื้อขายรถบ้านสามเสน
ซื้อขายรถบ้านสีลม
ซื้อขายรถบ้านสุขาภิบาล
ซื้อขายรถบ้านสุขุมวิท
ซื้อขายรถบ้านสุทธิสาร
ซื้อขายรถบ้านอนุเสาวรีย์ชัย
ซื้อขายรถบ้านอ่อนนุช
ซื้อขายรถบ้านปากเกร็ด
ซื้อขายรถบ้านบางใหญ่
ซื้อขายรถบ้านคลองหลวง
ซื้อขายรถบ้านธัญบุรี
ซื้อขายรถบ้านลาดหลุมแก้ว
ซื้อขายรถบ้านลำลูกกา
ซื้อขายรถบ้านสามโคก
ซื้อขายรถบ้านหนองเสือ
ซื้อขายรถบ้านกระทุ่มแบน
ซื้อขายรถบ้านบางพลี
ซื้อขายรถบ้านบางบ่อ
ซื้อขายรถบ้านพระประแดง
ซื้อขายรถบ้านพุทธมณฑล
ซื้อขายรถบ้านสามพราน
ซื้อขายรถบ้านเมืองหัวหิน
ซื้อขายรถบ้านบางรัก
ซื้อขายรถบ้านสาธร
ซื้อขายรถบ้านเซนส์หลุยส์
ซื้อขายรถบ้านสาธุประดิษฐ์
ซื้อขายรถบ้านบางแค
ซื้อขายรถบ้านภาษีเจริญ
ซื้อขายรถบ้านปิ่นเกล้า
ซื้อขายรถบ้านจรัญ
ซื้อขายรถบ้านบรมราชชนนี
ซื้อขายรถบ้านบางพลัด
ซื้อขายรถบ้านบางอ้อ
ซื้อขายรถบ้านบางกอกน้อย
ซื้อขายรถบ้านบางกอกใหญ่
ซื้อขายรถบ้านคลองสาน
ซื้อขายรถบ้านอิสรภาพ
ซื้อขายรถบ้านสาธร
ซื้อขายรถบ้านสวนผัก
ซื้อขายรถบ้านทุ่งมังกร
ซื้อขายรถบ้านราชพฤกษ์
ซื้อขายรถบ้านชัยพฤกษ์
ซื้อขายรถบ้านกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ซื้อขายรถบ้านพุทธมลฑล
ซื้อขายรถบ้านพระราม 2
ซื้อขายรถบ้านท่าพระ
ซื้อขายรถบ้านรัชดาภิเษก
ซื้อขายรถบ้านพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ซื้อขายรถบ้านแม้นศรี
ซื้อขายรถบ้านราษฎร์บูรณะ
ซื้อขายรถบ้านดาวคะนอง
ซื้อขายรถบ้านตลาดพลู
ซื้อขายรถบ้านพญาไท
ซื้อขายรถบ้านเจริญ
ซื้อขายรถบ้านปทุมวัน
ซื้อขายรถบ้านมาบุญครอง
ซื้อขายรถบ้านสยาม
ซื้อขายรถบ้านศรีย่าน
ซื้อขายรถบ้านเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ซื้อขายรถบ้านบางนา
ซื้อขายรถบ้านสี่แยกทศกันต์
ซื้อขายรถบ้านตลิ่งชัน
ซื้อขายรถบ้านสุขุมวิท
ซื้อขายรถบ้านประตูน้ำ
ซื้อขายรถบ้านวุฒากาศ
ซื้อขายรถบ้านจอมทอง
ซื้อขายรถบ้านท่าเกษตร
ซื้อขายรถบ้านบางแวก
ซื้อขายรถบ้านบางหว้า
ซื้อขายรถบ้านวงเวียนใหญ่
ซื้อขายรถบ้านลาดหญ้า
ซื้อขายรถบ้านสำราญราษฎร์
ซื้อขายรถบ้านเสาชิงช้า
ซื้อขายรถบ้านสาธุประดิษฐ์
ซื้อขายรถบ้านซ.วัดลาดปลาดุก
ซื้อขายรถบ้านซ.วัดศรีประวัติ
ซื้อขายรถบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ซื้อขายรถบ้านเจริญนคร
ซื้อขายรถบ้านเพชรเกษม
ซื้อขายรถบ้านบางรัก
ซื้อขายรถบ้านยานนาวา
ซื้อขายรถบ้านเอกชัย
ซื้อขายรถบ้านกำนันแม้น
ซื้อขายรถบ้านเทเวศน์
ซื้อขายรถบ้านเทอดไท
ซื้อขายรถบ้านบางขุนเทียน
ซื้อขายรถบ้านท่าข้าม
ซื้อขายรถบ้านบางบอน
ซื้อขายรถบ้านสุขสวัสดิ์
ซื้อขายรถบ้านทุ่งครุ
ซื้อขายรถบ้านประชาอุทิศ
ซื้อขายรถบ้านลาพร้าว
ซื้อขายรถบ้านอนุสาวรีย์ชัย
ซื้อขายรถบ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์
ซื้อขายรถบ้านอ้อมน้อย
ซื้อขายรถบ้านอ้อมใหญ่
ซื้อขายรถบ้านมหาชัย
ซื้อขายรถบ้านคลองขวาง
ซื้อขายรถบ้านบางมด
ซื้อขายรถบ้านหนองเเขม

รถแห่ดนตรีสด รถแห่รับจ้างที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงและเวทีเคลื่อนที่

รถแห่งานบวช
รถดนตรีแห่นาค
รถดนตรีแห่ร้องสด
รถดนตรีแห่ผ้าป่า
รถดนตรีแห่งานพิธี
รถดนตรีแห่ขันหมาก

ติดต่อคิวงานแสดง

มาแรงสุดๆ “รถแห่บรรเลงดนตรีสด” ธุรกิจที่เจ้าภาพนิยมจ้างในอีสาน
ใครที่เป็นคนอีสาน เชื่อว่าตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “รถแห่บรรเลงดนตรีสด”
ที่กำลังมาแรงอย่างมากในแถบภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอีกหลายๆ
จังหวัด เรียกได้ว่าอาชีพหรือธุรกิจนี้กำลังมาแรงสุดๆ ชาวบ้านภาคอีสานนิยมจ้างกันเป็นอย่างมาก ทั้งในช่วงที่มีเทศกาล และงานต่างๆ

เอกลักษณ์ของรถแห่บรรเลงดนตรีรับจ้าง จะมีการติดตั้งเครื่องเสียง เครื่องดนตรี และเวทีเคลื่อนที่ มีวงดนตรีนักร้องขึ้นไปแสดงกันสดๆ
บนรถบรรทุกที่ดัดแปลงเป็นเวที สามารถจอดและเคลื่อนที่แสดงไปตามสถานที่ต่างๆ ที่คนว่าจ้างต้องการ
ส่วนใหญ่จะเป็นงานเทศกาล งานสงกรานต์ งานบวช งานแต่งงาน ฯลฯ ตามแต่เจ้าภาพจะจ้างให้ไปแสดง และแห่ในขบวน ต่างกับแต่ก่อนที่มักจะใช้ขบวนกลองยาวแห่กัน หรือไม่ก็ใช้รถเปิดเครื่องเสียงอย่างเดียว
ทำไมธุรกิจ “รถแห่” ได้รับความนิยม
คนภาคอีสานมักจะมีการจัดงานรื่นเริง ตามเทศกาลต่างๆ เป็นประจำทุกปี ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่งงาน งานสงกรานต์ ซึ่งเจ้าภาพจัดงานก็จะมีการเปิดเครื่องเสียง หรือจ้างวงดนตรีมาสร้างสีสันภายในงานอยู่แล้ว
เพื่อสร้างความสนุกสานรื่นเริงให้กับบรรดาแขกต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมทำบุญในงาน

สาเหตุที่รถแห่บรรเลงดนตรีสดได้รับความนิยมในอีสาน เพราะปกติแล้วช่วงเวลาแห่นาค หรือเดินทางต่างๆ เจ้าภาพมักจะจ้างคณะกองยาว ซึ่งก็สนุกสนานอีกระดับหนึ่ง พอมีธุรกิจรถแห่เกิดขึ้นมา
พอมีคนจ้างคนหนึ่ง คนอื่นเห็นแล้วสนุกสนานดี ก็พอใจมีการจ้างบ้าง เพราะราคาไม่แพงมาก ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงก็จ้างได้ รถเคลื่อนที่ไปด้วย
คนก็เต้นไปด้วยได้ สร้างความสนุกสนานคึกครื้นให้กับเจ้าภาพได้เป็นอย่างมาก ราคาค่าจ้างหรือบริการอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท / 3 ชั่วโมง
ขั้นตอนการทำธุรกิจ “รถแห่บรรเลงดนตรีสด”
ซื้อรถบรรทุก และทำการดัดแปลงรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ทำเป็นเวที ติดเครื่องขยายเสียงแบบเวทีคอนเสิร์ต พร้อมแสง สี เสียง รอบคันรถ เพื่อให้มีนักร้อง วงดนตรี ได้ขึ้นไปเล่นสดๆ บนรถบรรทุกแห่ (ค่าตกแต่งคันละประมาณ 1 ล้านบาท)
ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ติดตั้งที่ตัวท้ายรถเพื่อเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า
อาจต้องแจ้งกรมการขนส่ง เกี่ยวกับการจดทะเบียนการดัดแปลงรถด้วย
นักร้อง และนักดนตรีประจำรถแห่ ถือว่าสำคัญมาก สามารถร้องได้หลากหลายเพลง หลายสไตล์ โดยเฉพาะเพลงแดนซ์ หมอลำ สตริง กันตรึม
ทำการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างแพร่หลาย
ต้องยอมรับว่า ธุรกิจนี้มาแรงจริงๆ ในภาคอีสาน เจ้าภาพก็นิยมจ้าง คนอยากมีอาชีพ อยากมีรายได้ ก็เข้ามาสู่ธุรกิจนี้กันมากขึ้น แต่ธุรกิจนี้จะสร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจ ก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการ และบริการอย่างมีคุณภาพ ประทับใจ และที่สำคัญต้องมี Connection อย่างแพร่หลาย มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media อย่างต่อเนื่อง

รถดนตรีแห่ โทร 098-1599865 แสดงสด ร้องสด รถแห่เวทีเคลื่อนที่บรรเลงดนตรี
รถแห่แสดงสด , รถดนตรีแห่ , รถแห่เวที
รถแห่ดนตรีสด รถแห่รับจ้างที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงและเวทีเคลื่อนที่ โดยมีวงดนตรีขึ้นไปแสดงกันสดๆบนรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นเวที

รถดนตรีแห่นครพนม
รถดนตรีแห่บึงกาฬ
รถดนตรีแห่สกลนคร
รถดนตรีแห่มุกดาหาร
รถดนตรีแห่อุบลราชธานี
รถดนตรีแห่หนองคาย
รถดนตรีแห่อำนาจเจริญ
รถดนตรีแห่หนองบัวลำภู
รถดนตรีแห่ศรีสะเกษ
รถดนตรีแห่อุดรธานี
รถดนตรีแห่ยโสธร
รถดนตรีแห่เลย
รถดนตรีแห่กาฬสินธุ์
รถดนตรีแห่ร้อยเอ็ด
รถดนตรีแห่มหาสารคาม
รถดนตรีแห่สุรินทร์
รถดนตรีแห่ขอนแก่น
รถดนตรีแห่อำนาจเจริญ
รถดนตรีแห่บุรีรัมย์
รถดนตรีแห่ชัยภูมิ
รถดนตรีแห่โคราชนครราชสีมา
รถดนตรีแห่เชียงใหม่
รถดนตรีแห่เพชรบูรณ์
รถดนตรีแห่-เชียงราย
รถดนตรีแห่แม่ฮ่องสอน
รถดนตรีแห่พะเยา
รถดนตรีแห่ลำพูน
รถดนตรีแห่น่าน
รถดนตรีแห่ลำปาง
รถดนตรีแห่พิษณุโลก
รถดนตรีแห่แพร่
รถดนตรีแห่อุตรดิตถ์
รถดนตรีแห่ตาก
รถดนตรีแห่กำแพงเพชร
รถดนตรีแห่พิจิตร
รถดนตรีแห่นครสวรรค์
รถดนตรีแห่อุทัยธานี
รถดนตรีแห่ชัยนาท
รถดนตรีแห่ลพบุรี
รถดนตรีแห่สิงห์บุรี
รถดนตรีแห่สุโขทัย
รถดนตรีแห่ปราจีนบุรี
รถดนตรีแห่สระบุรี
รถดนตรีแห่นครนายก
รถดนตรีแห่นครปฐม
รถดนตรีแห่อ่างทอง
รถดนตรีแห่ราชบุรี
รถดนตรีแห่สุพรรณบุรี
รถดนตรีแห่อยุธยา
รถดนตรีแห่สมุทรสงคราม
รถดนตรีแห่สมุทรปราการ
รถดนตรีแห่สมุทรสาคร
รถดนตรีแห่สระแก้ว
รถดนตรีแห่ตราด
รถดนตรีแห่จันทบุรี
รถดนตรีแห่ระยอง
รถดนตรีแห่ชลบุรี
รถดนตรีแห่ฉะเชิงเทรา
รถดนตรีแห่เพชรบุรี
รถดนตรีแห่ชุมพร
รถดนตรีแห่ระนอง
รถดนตรีแห่สุราษฎร์ธานี
รถดนตรีแห่นครศรีธรรมราช
รถดนตรีแห่พังงา
รถดนตรีแห่กระบี่
รถดนตรีแห่ตรัง
รถดนตรีแห่พัทลุง
รถดนตรีแห่ภูเก็ต
รถดนตรีแห่สงขลา
รถดนตรีแห่คลองตัน
รถดนตรีแห่จรัญสนิทวงศ์
รถดนตรีแห่ดาวคะนอง
รถดนตรีแห่ดินแดง
รถดนตรีแห่ธนบุรี
รถดนตรีแห่นวนคร
รถดนตรีแห่นวลจันทร์
รถดนตรีแห่บางนา
รถดนตรีแห่ปทุมวัน
รถดนตรีแห่ประชาชื่น
รถดนตรีแห่ประตูน้ำ
รถดนตรีแห่ปิ่นเกล้า
รถดนตรีแห่พระราม 2
รถดนตรีแห่พระราม 9
รถดนตรีแห่เพชรเกษม
รถดนตรีแห่รัชดาภิเษก
รถดนตรีแห่รัชโยธิน
รถดนตรีแห่รามคำแหง
รถดนตรีแห่วังหิน
รถดนตรีแห่วัชพล
รถดนตรีแห่สะพานควาย
รถดนตรีแห่สาธุประดิษฐ์
รถดนตรีแห่สามเสน
รถดนตรีแห่สีลม
รถดนตรีแห่สุขาภิบาล
รถดนตรีแห่สุขุมวิท
รถดนตรีแห่สุทธิสาร
รถดนตรีแห่อนุเสาวรีย์ชัย
รถดนตรีแห่อ่อนนุช
รถดนตรีแห่ปากเกร็ด
รถดนตรีแห่บางใหญ่
รถดนตรีแห่คลองหลวง
รถดนตรีแห่ธัญบุรี
รถดนตรีแห่ลาดหลุมแก้ว
รถดนตรีแห่ลำลูกกา
รถดนตรีแห่สามโคก
รถดนตรีแห่หนองเสือ
รถดนตรีแห่กระทุ่มแบน
รถดนตรีแห่บางพลี
รถดนตรีแห่บางบ่อ
รถดนตรีแห่พระประแดง
รถดนตรีแห่พุทธมณฑล
รถดนตรีแห่สามพราน
รถดนตรีแห่เมืองหัวหิน
รถดนตรีแห่บางรัก
รถดนตรีแห่สาธร
รถดนตรีแห่เซนส์หลุยส์
รถดนตรีแห่สาธุประดิษฐ์
รถดนตรีแห่บางแค
รถดนตรีแห่ภาษีเจริญ
รถดนตรีแห่ปิ่นเกล้า
รถดนตรีแห่จรัญ
รถดนตรีแห่บรมราชชนนี
รถดนตรีแห่บางพลัด
รถดนตรีแห่บางอ้อ
รถดนตรีแห่บางกอกน้อย
รถดนตรีแห่บางกอกใหญ่
รถดนตรีแห่คลองสาน
รถดนตรีแห่อิสรภาพ
รถดนตรีแห่สาธร
รถดนตรีแห่สวนผัก
รถดนตรีแห่ทุ่งมังกร
รถดนตรีแห่ราชพฤกษ์
รถดนตรีแห่ชัยพฤกษ์
รถดนตรีแห่กัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รถดนตรีแห่พุทธมลฑล
รถดนตรีแห่พระราม 2
รถดนตรีแห่ท่าพระ
รถดนตรีแห่รัชดาภิเษก
รถดนตรีแห่พระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รถดนตรีแห่แม้นศรี
รถดนตรีแห่ราษฎร์บูรณะ
รถดนตรีแห่ดาวคะนอง
รถดนตรีแห่ตลาดพลู
รถดนตรีแห่พญาไท
รถดนตรีแห่เจริญ
รถดนตรีแห่ปทุมวัน
รถดนตรีแห่มาบุญครอง
รถดนตรีแห่สยาม
รถดนตรีแห่ศรีย่าน
รถดนตรีแห่เทเวศน์
ทวีวัฒนา
รถดนตรีแห่บางนา
รถดนตรีแห่สี่แยกทศกันต์
รถดนตรีแห่ตลิ่งชัน
รถดนตรีแห่สุขุมวิท
รถดนตรีแห่ประตูน้ำ
รถดนตรีแห่วุฒากาศ
รถดนตรีแห่จอมทอง
รถดนตรีแห่ท่าเกษตร
รถดนตรีแห่บางแวก
รถดนตรีแห่บางหว้า
รถดนตรีแห่วงเวียนใหญ่
รถดนตรีแห่ลาดหญ้า
รถดนตรีแห่สำราญราษฎร์
รถดนตรีแห่เสาชิงช้า
รถดนตรีแห่สาธุประดิษฐ์
รถดนตรีแห่ซ.วัดลาดปลาดุก
รถดนตรีแห่ซ.วัดศรีประวัติ
รถดนตรีแห่สมเด็จเจ้าพระยา
รถดนตรีแห่เจริญนคร
รถดนตรีแห่เพชรเกษม
รถดนตรีแห่บางรัก
รถดนตรีแห่ยานนาวา
รถดนตรีแห่เอกชัย
รถดนตรีแห่กำนันแม้น
รถดนตรีแห่เทเวศน์
รถดนตรีแห่เทอดไท
รถดนตรีแห่บางขุนเทียน
รถดนตรีแห่ท่าข้าม
รถดนตรีแห่บางบอน
รถดนตรีแห่สุขสวัสดิ์
รถดนตรีแห่ทุ่งครุ
รถดนตรีแห่ประชาอุทิศ
รถดนตรีแห่ลาพร้าว
รถดนตรีแห่อนุสาวรีย์ชัย
รถดนตรีแห่ซ.อารีย์สัมพันธุ์
รถดนตรีแห่อ้อมน้อย
รถดนตรีแห่อ้อมใหญ่
รถดนตรีแห่มหาชัย
รถดนตรีแห่คลองขวาง
รถดนตรีแห่บางมด
รถดนตรีแห่หนองเเขม