คลังเก็บหมวดหมู่: A154 ประมูลของเก่ารื้อถอน

A154 ประมูลของเก่ารื้อถอน

รื้อถอนบ้าน ขั้นตอนและเอกสารในการขออนุญาตรื้อถอนอย่างถูกต้อง

ทำไมต้องขออนุญาตรื้อถอนก่อนปลูกบ้านใหม่

การที่เราไม่ทำเรื่องรื้อถอนแล้วไปขออนุญาตสร้างบ้านใหม่ บ้านหลังใหม่ของเราก็จะถูกสวมทะเบียนตามมูลค่าเดิม
ไหนจะทั้งปัญหา ถ้ามีการโอนต่อ ประวัติบ้านก็ไม่ตรง ขนาด อายุการใช้งาน และถ้ายิ่งไม่ขออนุญาต เทศบาล/เขต มาตรวจ ให้เหตุผลว่าไง

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตเพื่อทำการรื้อถอนอาคาร คือ

  1. แบบแปลนของอาคารที่จะรื้อ ประกอบด้วยรายละเอียดแบบแปลนทุกชั้น รูปด้านข้างทั้งสองด้าน ภาพตัดขวาง
    และรายละเอียดวัสดุที่ใช้สร้างอาคาร วิธีการรื้อถอน ที่ทำมาไม่เกิน 45 วัน
    2.แบบคำร้อง ข.1
  2. บัตรประชาชน
  3. ทะเบียนบ้านแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
    5.หนังสือยินยอม ในกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน
  4. สำเนาโฉนด

รับทุบตึก  รื้อถอน บ้านไม้ เหล็ก รับซื้อเฟอร์นิเจอร์ ของเก่า
รับซื้อไม้เก่า รับซื้อไม้เก่า  รับซื้ออาคารไม้เก่า รับซื้อห้องแถว
รับประมูลของเก่า รับประมูลโรงงาน ซื้อเศษทองแดง ซื้อเศษเหล็ก
ไม่คดโกงซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ตรงไปตรงมา

ติดต่อเจ้าหน้าที่