คลังเก็บหมวดหมู่: A187 บูชาพญานาค

บูชาพญานาคปลวกแดง ระยอง

บูชาพญานาคปลวกแดง ระยอง
พญานาคราชปลวกแดง ระยอง
พญานาคสีขาวปลวกแดง ระยอง
นาคราชปลวกแดง ระยอง สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีดําปลวกแดง ระยอง
พญานาคสีทองปลวกแดง ระยอง
พญานาคสีเขียวปลวกแดง ระยอง
พญานาคสีแดงปลวกแดง ระยอง
พญานาคปลวกแดง ระยอง

 ติดต่อสั่งบูชา

จำหน่ายรูปปั้นพญานาคปลวกแดง ระยอง
1 เศียร 3 เศียร 5 เศียร 7 เศียร หรือ9 เศียรพญานาค5เศียร นำโชคเสริมมงคล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีทองปลวกแดง ระยอง แสดงถึงความมีโชคลาภ ความรุ่งเรือง การบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด ติดต่อ โทร/ไลน์ : 0801979458
ตัวอย่างที่ http://www.พญานาคb.net

พญานาคปลวกแดง ระยอง #เทพนาคา #เทพนาคี #ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมา #พญานาคราช
พญานาคสีขาว #บูชาพญานาค #นาคราช #รูปปั้นพญานาค

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 09.jpg

องค์พญานาคประจำวันเกิด
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พญาอนันตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พญาภุชงค์นาคราช
ผู้ที่เกิดวันอังคาร พญาสุวรรณนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน พญาศรีสุทโธนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราค
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พญาศรีสัตตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พญาทะนะมูลนาคราช
ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พญามุจลินทร์นาคราช

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ lc.jpg

พญานาค4ตระกูล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ sa.jpg

ประวัติพญานาค พญานาคแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ ดังนี้
1 ตระกูลวิรูปักข์เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง ในกำเนิดนาคสี่ตระกูลนี้ พญานาคตระกูลวิรูปักข์นี้ถือว่าเป็นราชาใหญ่กว่านาคทั้งปวง ท้าววิรูปักข์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราช ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
2 ตระกูลเอราปักถะ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีเขียว
3 ตระกูลฉัพยาปุตตะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีรุ้ง
4 ตระกูลกัณหาโคตรมะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีดำ
นอกจากนี้ ยังได้แบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อย ๆ ออกไปอีกถึง ๑,๐๒๔ ชนิด คือพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู ทั้งที่เป็นงูเห่า งูจงอาง งูเหลือม และงูทุกชนิดถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิ้น

พญานาคแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น 4 พวก
1นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานของเทวดา
2นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน
3 นาคโลกบาล มีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำธาร
4 นาครักษาขุมทรัพย์มีหน้าที่รักษาขุมทรัพย์ในดิน และป่าไม้

องค์นาคาธิบดีทั้ง 7 องค์ (แต่ละเศียร) มีพระนามดังต่อไปนี้
1 พญาอนันตนาคราช พญานาค 1 เศียร
2 พญามุจลินท์นาคราช พญานาค 7 เศียร
3 พญาภุชงค์นาคราช พญานาค 1 เศียร

พญาศรีสุทโธนาคราช พญานาค 9 เศียร
พญาศรีสัตตนาคราช พญานาค 7 เศียร
6 พญาเพชรภัทรนาคราช พญานาค 1 เศียร
พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช 1 เศียร.

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ r3.jpg

บูชาพญานาค ปลวกแดง ระยอง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านปลวกแดง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านตาสิทธิ์
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านละหาร
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านแม่น้ำคู้
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านมาบยางพร
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านหนองไร่
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนอรวิทวิทยา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบ้านปลวกแดง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงพยาบาลปลวกแดง

บูชาพญานาคบ้านบึง ชลบุรี

บูชาพญานาคบ้านบึง ชลบุรี
พญานาคราชบ้านบึง ชลบุรี
พญานาคสีขาวบ้านบึง ชลบุรี
นาคราชบ้านบึง ชลบุรี สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีดําบ้านบึง ชลบุรี
พญานาคสีทองบ้านบึง ชลบุรี
พญานาคสีเขียวบ้านบึง ชลบุรี
พญานาคสีแดงบ้านบึง ชลบุรี
พญานาคบ้านบึง ชลบุรี

 ติดต่อสั่งบูชา

จำหน่ายรูปปั้นพญานาคบ้านบึง ชลบุรี
1 เศียร 3 เศียร 5 เศียร 7 เศียร หรือ9 เศียรพญานาค5เศียร นำโชคเสริมมงคล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีทองบ้านบึง ชลบุรี แสดงถึงความมีโชคลาภ ความรุ่งเรือง การบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด ติดต่อ โทร/ไลน์ : 0801979458
ตัวอย่างที่ http://www.พญานาคb.net

พญานาคบ้านบึง ชลบุรี #เทพนาคา #เทพนาคี #ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมา #พญานาคราช
พญานาคสีขาว #บูชาพญานาค #นาคราช #รูปปั้นพญานาค

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 09.jpg

องค์พญานาคประจำวันเกิด
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พญาอนันตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พญาภุชงค์นาคราช
ผู้ที่เกิดวันอังคาร พญาสุวรรณนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน พญาศรีสุทโธนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราค
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พญาศรีสัตตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พญาทะนะมูลนาคราช
ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พญามุจลินทร์นาคราช

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ lc.jpg

พญานาค4ตระกูล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ sa.jpg

ประวัติพญานาค พญานาคแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ ดังนี้
1 ตระกูลวิรูปักข์เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง ในกำเนิดนาคสี่ตระกูลนี้ พญานาคตระกูลวิรูปักข์นี้ถือว่าเป็นราชาใหญ่กว่านาคทั้งปวง ท้าววิรูปักข์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราช ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
2 ตระกูลเอราปักถะ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีเขียว
3 ตระกูลฉัพยาปุตตะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีรุ้ง
4 ตระกูลกัณหาโคตรมะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีดำ
นอกจากนี้ ยังได้แบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อย ๆ ออกไปอีกถึง ๑,๐๒๔ ชนิด คือพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู ทั้งที่เป็นงูเห่า งูจงอาง งูเหลือม และงูทุกชนิดถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิ้น

พญานาคแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น 4 พวก
1นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานของเทวดา
2นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน
3 นาคโลกบาล มีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำธาร
4 นาครักษาขุมทรัพย์มีหน้าที่รักษาขุมทรัพย์ในดิน และป่าไม้

องค์นาคาธิบดีทั้ง 7 องค์ (แต่ละเศียร) มีพระนามดังต่อไปนี้
1 พญาอนันตนาคราช พญานาค 1 เศียร
2 พญามุจลินท์นาคราช พญานาค 7 เศียร
3 พญาภุชงค์นาคราช พญานาค 1 เศียร

พญาศรีสุทโธนาคราช พญานาค 9 เศียร
พญาศรีสัตตนาคราช พญานาค 7 เศียร
6 พญาเพชรภัทรนาคราช พญานาค 1 เศียร
พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช 1 เศียร.

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ r3.jpg

บูชาพญานาค บ้านบึง ชลบุรี
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านบ้านบึง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านคลองกิ่ว
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านมาบไผ่
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านหนองซ้ำซาก
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านหนองบอนแดง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านหนองชาก
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านหนองอิรุณ
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านหนองไผ่แก้ว
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบ้านบึง (มนูญวิทยาคาร)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบ้านเขาแรต (แซ่มสว่างราษฎร์อุปถัมภ์)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบ้านมาบคล้า
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบ้านโสม (วงศ์ทวีอุปถัมภ์)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบ้านห้วยยาง (สุภาพสามัคคีราษฎร์)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคุณูปถัมภ์)

บูชาพญานาคบ้านฉาง ระยอง

บูชาพญานาคบ้านฉาง ระยอง
พญานาคราชบ้านฉาง ระยอง
พญานาคสีขาวบ้านฉาง ระยอง
นาคราชบ้านฉาง ระยอง สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีดําบ้านฉาง ระยอง
พญานาคสีทองบ้านฉาง ระยอง
พญานาคสีเขียวบ้านฉาง ระยอง
พญานาคสีแดงบ้านฉาง ระยอง
พญานาคบ้านฉาง ระยอง

 ติดต่อสั่งบูชา

จำหน่ายรูปปั้นพญานาคบ้านฉาง ระยอง
1 เศียร 3 เศียร 5 เศียร 7 เศียร หรือ9 เศียรพญานาค5เศียร นำโชคเสริมมงคล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีทองบ้านฉาง ระยอง แสดงถึงความมีโชคลาภ ความรุ่งเรือง การบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด ติดต่อ โทร/ไลน์ : 0801979458
ตัวอย่างที่ http://www.พญานาคb.net

พญานาคบ้านฉาง ระยอง #เทพนาคา #เทพนาคี #ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมา #พญานาคราช
พญานาคสีขาว #บูชาพญานาค #นาคราช #รูปปั้นพญานาค

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 09.jpg

องค์พญานาคประจำวันเกิด
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พญาอนันตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พญาภุชงค์นาคราช
ผู้ที่เกิดวันอังคาร พญาสุวรรณนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน พญาศรีสุทโธนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราค
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พญาศรีสัตตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พญาทะนะมูลนาคราช
ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พญามุจลินทร์นาคราช

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ lc.jpg

พญานาค4ตระกูล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ sa.jpg

ประวัติพญานาค พญานาคแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ ดังนี้
1 ตระกูลวิรูปักข์เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง ในกำเนิดนาคสี่ตระกูลนี้ พญานาคตระกูลวิรูปักข์นี้ถือว่าเป็นราชาใหญ่กว่านาคทั้งปวง ท้าววิรูปักข์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราช ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
2 ตระกูลเอราปักถะ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีเขียว
3 ตระกูลฉัพยาปุตตะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีรุ้ง
4 ตระกูลกัณหาโคตรมะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีดำ
นอกจากนี้ ยังได้แบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อย ๆ ออกไปอีกถึง ๑,๐๒๔ ชนิด คือพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู ทั้งที่เป็นงูเห่า งูจงอาง งูเหลือม และงูทุกชนิดถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิ้น

พญานาคแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น 4 พวก
1นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานของเทวดา
2นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน
3 นาคโลกบาล มีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำธาร
4 นาครักษาขุมทรัพย์มีหน้าที่รักษาขุมทรัพย์ในดิน และป่าไม้

องค์นาคาธิบดีทั้ง 7 องค์ (แต่ละเศียร) มีพระนามดังต่อไปนี้
1 พญาอนันตนาคราช พญานาค 1 เศียร
2 พญามุจลินท์นาคราช พญานาค 7 เศียร
3 พญาภุชงค์นาคราช พญานาค 1 เศียร

พญาศรีสุทโธนาคราช พญานาค 9 เศียร
พญาศรีสัตตนาคราช พญานาค 7 เศียร
6 พญาเพชรภัทรนาคราช พญานาค 1 เศียร
พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช 1 เศียร.

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ r3.jpg

บูชาพญานาค บ้านฉาง ระยอง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านสำนักท้อน
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านม่านพลา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านบ้านฉาง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนนานาชาติสวนระยอง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนนานาชาติเซนด์แอนดรูว์ระยอง

บูชาพญานาคบ้านค่าย ระยอง

บูชาพญานาคบ้านค่าย ระยอง
พญานาคราชบ้านค่าย ระยอง
พญานาคสีขาวบ้านค่าย ระยอง
นาคราชบ้านค่าย ระยอง สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีดําบ้านค่าย ระยอง
พญานาคสีทองบ้านค่าย ระยอง
พญานาคสีเขียวบ้านค่าย ระยอง
พญานาคสีแดงบ้านค่าย ระยอง
พญานาคบ้านค่าย ระยอง

 ติดต่อสั่งบูชา

จำหน่ายรูปปั้นพญานาคบ้านค่าย ระยอง
1 เศียร 3 เศียร 5 เศียร 7 เศียร หรือ9 เศียรพญานาค5เศียร นำโชคเสริมมงคล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีทองบ้านค่าย ระยอง แสดงถึงความมีโชคลาภ ความรุ่งเรือง การบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด ติดต่อ โทร/ไลน์ : 0801979458
ตัวอย่างที่ http://www.พญานาคb.net

พญานาคบ้านค่าย ระยอง #เทพนาคา #เทพนาคี #ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมา #พญานาคราช
พญานาคสีขาว #บูชาพญานาค #นาคราช #รูปปั้นพญานาค

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 09.jpg

องค์พญานาคประจำวันเกิด
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พญาอนันตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พญาภุชงค์นาคราช
ผู้ที่เกิดวันอังคาร พญาสุวรรณนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน พญาศรีสุทโธนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราค
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พญาศรีสัตตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พญาทะนะมูลนาคราช
ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พญามุจลินทร์นาคราช

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ lc.jpg

พญานาค4ตระกูล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ sa.jpg

ประวัติพญานาค พญานาคแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ ดังนี้
1 ตระกูลวิรูปักข์เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง ในกำเนิดนาคสี่ตระกูลนี้ พญานาคตระกูลวิรูปักข์นี้ถือว่าเป็นราชาใหญ่กว่านาคทั้งปวง ท้าววิรูปักข์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราช ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
2 ตระกูลเอราปักถะ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีเขียว
3 ตระกูลฉัพยาปุตตะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีรุ้ง
4 ตระกูลกัณหาโคตรมะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีดำ
นอกจากนี้ ยังได้แบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อย ๆ ออกไปอีกถึง ๑,๐๒๔ ชนิด คือพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู ทั้งที่เป็นงูเห่า งูจงอาง งูเหลือม และงูทุกชนิดถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิ้น

พญานาคแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น 4 พวก
1นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานของเทวดา
2นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน
3 นาคโลกบาล มีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำธาร
4 นาครักษาขุมทรัพย์มีหน้าที่รักษาขุมทรัพย์ในดิน และป่าไม้

องค์นาคาธิบดีทั้ง 7 องค์ (แต่ละเศียร) มีพระนามดังต่อไปนี้
1 พญาอนันตนาคราช พญานาค 1 เศียร
2 พญามุจลินท์นาคราช พญานาค 7 เศียร
3 พญาภุชงค์นาคราช พญานาค 1 เศียร

พญาศรีสุทโธนาคราช พญานาค 9 เศียร
พญาศรีสัตตนาคราช พญานาค 7 เศียร
6 พญาเพชรภัทรนาคราช พญานาค 1 เศียร
พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช 1 เศียร.

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ r3.jpg

บูชาพญานาค บ้านค่าย ระยอง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านบ้านค่าย
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านหนองละลอก
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านหนองละลอก
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านตาขัน
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านบางบุตร
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านหนองบัว
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านชากบก

บูชาพญานาคอมตะนคร ชลบุรี

บูชาพญานาคอมตะนคร ชลบุรี
พญานาคราชอมตะนคร ชลบุรี
พญานาคสีขาวอมตะนคร ชลบุรี
นาคราชอมตะนคร ชลบุรี สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีดําอมตะนคร ชลบุรี
พญานาคสีทองอมตะนคร ชลบุรี
พญานาคสีเขียวอมตะนคร ชลบุรี
พญานาคสีแดงอมตะนคร ชลบุรี
พญานาคอมตะนคร ชลบุรี

 ติดต่อสั่งบูชา

จำหน่ายรูปปั้นพญานาคอมตะนคร ชลบุรี
1 เศียร 3 เศียร 5 เศียร 7 เศียร หรือ9 เศียรพญานาค5เศียร นำโชคเสริมมงคล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีทองอมตะนคร ชลบุรี แสดงถึงความมีโชคลาภ ความรุ่งเรือง การบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด ติดต่อ โทร/ไลน์ : 0801979458
ตัวอย่างที่ http://www.พญานาคb.net

พญานาคอมตะนคร ชลบุรี #เทพนาคา #เทพนาคี #ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมา #พญานาคราช
พญานาคสีขาว #บูชาพญานาค #นาคราช #รูปปั้นพญานาค

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 09.jpg

องค์พญานาคประจำวันเกิด
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พญาอนันตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พญาภุชงค์นาคราช
ผู้ที่เกิดวันอังคาร พญาสุวรรณนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน พญาศรีสุทโธนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราค
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พญาศรีสัตตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พญาทะนะมูลนาคราช
ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พญามุจลินทร์นาคราช

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ lc.jpg

พญานาค4ตระกูล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ sa.jpg

ประวัติพญานาค พญานาคแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ ดังนี้
1 ตระกูลวิรูปักข์เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง ในกำเนิดนาคสี่ตระกูลนี้ พญานาคตระกูลวิรูปักข์นี้ถือว่าเป็นราชาใหญ่กว่านาคทั้งปวง ท้าววิรูปักข์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราช ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
2 ตระกูลเอราปักถะ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีเขียว
3 ตระกูลฉัพยาปุตตะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีรุ้ง
4 ตระกูลกัณหาโคตรมะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีดำ
นอกจากนี้ ยังได้แบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อย ๆ ออกไปอีกถึง ๑,๐๒๔ ชนิด คือพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู ทั้งที่เป็นงูเห่า งูจงอาง งูเหลือม และงูทุกชนิดถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิ้น

พญานาคแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น 4 พวก
1นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานของเทวดา
2นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน
3 นาคโลกบาล มีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำธาร
4 นาครักษาขุมทรัพย์มีหน้าที่รักษาขุมทรัพย์ในดิน และป่าไม้

องค์นาคาธิบดีทั้ง 7 องค์ (แต่ละเศียร) มีพระนามดังต่อไปนี้
1 พญาอนันตนาคราช พญานาค 1 เศียร
2 พญามุจลินท์นาคราช พญานาค 7 เศียร
3 พญาภุชงค์นาคราช พญานาค 1 เศียร

พญาศรีสุทโธนาคราช พญานาค 9 เศียร
พญาศรีสัตตนาคราช พญานาค 7 เศียร
6 พญาเพชรภัทรนาคราช พญานาค 1 เศียร
พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช 1 เศียร.

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ r3.jpg

บูชาพญานาค อมตะนคร ชลบุรี
รีไฟแนนซ์รถกระบะนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
รีไฟแนนซ์รถกระบะอุตสาหกรรมอมตะนคร
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านอุตสาหกรรม ชายฝั่งด้านตะวันออก

บูชาพญานาคอมตะซิตี้ ระยอง

บูชาพญานาคอมตะซิตี้ ระยอง
พญานาคราชอมตะซิตี้ ระยอง
พญานาคสีขาวอมตะซิตี้ ระยอง
นาคราชอมตะซิตี้ ระยอง สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีดําอมตะซิตี้ ระยอง
พญานาคสีทองอมตะซิตี้ ระยอง
พญานาคสีเขียวอมตะซิตี้ ระยอง
พญานาคสีแดงอมตะซิตี้ ระยอง
พญานาคอมตะซิตี้ ระยอง

 ติดต่อสั่งบูชา

จำหน่ายรูปปั้นพญานาคอมตะซิตี้ ระยอง
1 เศียร 3 เศียร 5 เศียร 7 เศียร หรือ9 เศียรพญานาค5เศียร นำโชคเสริมมงคล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีทองอมตะซิตี้ ระยอง แสดงถึงความมีโชคลาภ ความรุ่งเรือง การบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด ติดต่อ โทร/ไลน์ : 0801979458
ตัวอย่างที่ http://www.พญานาคb.net

พญานาคอมตะซิตี้ ระยอง #เทพนาคา #เทพนาคี #ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมา #พญานาคราช
พญานาคสีขาว #บูชาพญานาค #นาคราช #รูปปั้นพญานาค

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 09.jpg

องค์พญานาคประจำวันเกิด
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พญาอนันตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พญาภุชงค์นาคราช
ผู้ที่เกิดวันอังคาร พญาสุวรรณนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน พญาศรีสุทโธนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราค
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พญาศรีสัตตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พญาทะนะมูลนาคราช
ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พญามุจลินทร์นาคราช

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ lc.jpg

พญานาค4ตระกูล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ sa.jpg

ประวัติพญานาค พญานาคแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ ดังนี้
1 ตระกูลวิรูปักข์เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง ในกำเนิดนาคสี่ตระกูลนี้ พญานาคตระกูลวิรูปักข์นี้ถือว่าเป็นราชาใหญ่กว่านาคทั้งปวง ท้าววิรูปักข์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราช ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
2 ตระกูลเอราปักถะ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีเขียว
3 ตระกูลฉัพยาปุตตะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีรุ้ง
4 ตระกูลกัณหาโคตรมะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีดำ
นอกจากนี้ ยังได้แบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อย ๆ ออกไปอีกถึง ๑,๐๒๔ ชนิด คือพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู ทั้งที่เป็นงูเห่า งูจงอาง งูเหลือม และงูทุกชนิดถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิ้น

พญานาคแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น 4 พวก
1นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานของเทวดา
2นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน
3 นาคโลกบาล มีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำธาร
4 นาครักษาขุมทรัพย์มีหน้าที่รักษาขุมทรัพย์ในดิน และป่าไม้

องค์นาคาธิบดีทั้ง 7 องค์ (แต่ละเศียร) มีพระนามดังต่อไปนี้
1 พญาอนันตนาคราช พญานาค 1 เศียร
2 พญามุจลินท์นาคราช พญานาค 7 เศียร
3 พญาภุชงค์นาคราช พญานาค 1 เศียร

พญาศรีสุทโธนาคราช พญานาค 9 เศียร
พญาศรีสัตตนาคราช พญานาค 7 เศียร
6 พญาเพชรภัทรนาคราช พญานาค 1 เศียร
พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช 1 เศียร.

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ r3.jpg

บูชาพญานาค อมตะซิตี้ ระยอง
รีไฟแนนซ์รถกระบะนิคมอมตะซิตี้ ระยอง
รีไฟแนนซ์รถกระบะอมตะซิตี้ จ.ระยอง

บูชาพญานาคศรีราชา

บูชาพญานาคศรีราชา
พญานาคราชศรีราชา
พญานาคสีขาวศรีราชา
นาคราชศรีราชา สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีดําศรีราชา
พญานาคสีทองศรีราชา
พญานาคสีเขียวศรีราชา
พญานาคสีแดงศรีราชา
พญานาคศรีราชา

 ติดต่อสั่งบูชา

จำหน่ายรูปปั้นพญานาคศรีราชา
1 เศียร 3 เศียร 5 เศียร 7 เศียร หรือ9 เศียรพญานาค5เศียร นำโชคเสริมมงคล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีทองศรีราชา แสดงถึงความมีโชคลาภ ความรุ่งเรือง การบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด ติดต่อ โทร/ไลน์ : 0801979458
ตัวอย่างที่ http://www.พญานาคb.net

พญานาคศรีราชา #เทพนาคา #เทพนาคี #ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมา #พญานาคราช
พญานาคสีขาว #บูชาพญานาค #นาคราช #รูปปั้นพญานาค

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 09.jpg

องค์พญานาคประจำวันเกิด
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พญาอนันตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พญาภุชงค์นาคราช
ผู้ที่เกิดวันอังคาร พญาสุวรรณนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน พญาศรีสุทโธนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราค
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พญาศรีสัตตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พญาทะนะมูลนาคราช
ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พญามุจลินทร์นาคราช

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ lc.jpg

พญานาค4ตระกูล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ sa.jpg

ประวัติพญานาค พญานาคแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ ดังนี้
1 ตระกูลวิรูปักข์เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง ในกำเนิดนาคสี่ตระกูลนี้ พญานาคตระกูลวิรูปักข์นี้ถือว่าเป็นราชาใหญ่กว่านาคทั้งปวง ท้าววิรูปักข์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราช ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
2 ตระกูลเอราปักถะ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีเขียว
3 ตระกูลฉัพยาปุตตะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีรุ้ง
4 ตระกูลกัณหาโคตรมะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีดำ
นอกจากนี้ ยังได้แบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อย ๆ ออกไปอีกถึง ๑,๐๒๔ ชนิด คือพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู ทั้งที่เป็นงูเห่า งูจงอาง งูเหลือม และงูทุกชนิดถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิ้น

พญานาคแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น 4 พวก
1นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานของเทวดา
2นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน
3 นาคโลกบาล มีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำธาร
4 นาครักษาขุมทรัพย์มีหน้าที่รักษาขุมทรัพย์ในดิน และป่าไม้

องค์นาคาธิบดีทั้ง 7 องค์ (แต่ละเศียร) มีพระนามดังต่อไปนี้
1 พญาอนันตนาคราช พญานาค 1 เศียร
2 พญามุจลินท์นาคราช พญานาค 7 เศียร
3 พญาภุชงค์นาคราช พญานาค 1 เศียร

พญาศรีสุทโธนาคราช พญานาค 9 เศียร
พญาศรีสัตตนาคราช พญานาค 7 เศียร
6 พญาเพชรภัทรนาคราช พญานาค 1 เศียร
พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช 1 เศียร.

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ r3.jpg

บูชาพญานาค ศรีราชา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านสวนเสือศรีราชา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านเกาะลอย
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านน้ำตกชันตาเถร
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านอ่างเก็บน้ำบางพระ
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาv
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนศรีราชา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ (พินิจ เริ่มอำรุง)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนเทคโนโลยีแหลมฉบัง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาวัดศรีมหาราชา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

บูชาพญานาคท่าเรือแหลมฉบัง

บูชาพญานาคท่าเรือแหลมฉบัง
พญานาคราชท่าเรือแหลมฉบัง
พญานาคสีขาวท่าเรือแหลมฉบัง
นาคราชท่าเรือแหลมฉบัง สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีดําท่าเรือแหลมฉบัง
พญานาคสีทองท่าเรือแหลมฉบัง
พญานาคสีเขียวท่าเรือแหลมฉบัง
พญานาคสีแดงท่าเรือแหลมฉบัง
พญานาคท่าเรือแหลมฉบัง

 ติดต่อสั่งบูชา

จำหน่ายรูปปั้นพญานาคท่าเรือแหลมฉบัง
1 เศียร 3 เศียร 5 เศียร 7 เศียร หรือ9 เศียรพญานาค5เศียร นำโชคเสริมมงคล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีทองท่าเรือแหลมฉบัง แสดงถึงความมีโชคลาภ ความรุ่งเรือง การบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด ติดต่อ โทร/ไลน์ : 0801979458
ตัวอย่างที่ http://www.พญานาคb.net

พญานาคท่าเรือแหลมฉบัง #เทพนาคา #เทพนาคี #ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมา #พญานาคราช
พญานาคสีขาว #บูชาพญานาค #นาคราช #รูปปั้นพญานาค

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 09.jpg

องค์พญานาคประจำวันเกิด
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พญาอนันตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พญาภุชงค์นาคราช
ผู้ที่เกิดวันอังคาร พญาสุวรรณนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน พญาศรีสุทโธนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราค
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พญาศรีสัตตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พญาทะนะมูลนาคราช
ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พญามุจลินทร์นาคราช

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ lc.jpg

พญานาค4ตระกูล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ sa.jpg

ประวัติพญานาค พญานาคแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ ดังนี้
1 ตระกูลวิรูปักข์เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง ในกำเนิดนาคสี่ตระกูลนี้ พญานาคตระกูลวิรูปักข์นี้ถือว่าเป็นราชาใหญ่กว่านาคทั้งปวง ท้าววิรูปักข์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราช ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
2 ตระกูลเอราปักถะ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีเขียว
3 ตระกูลฉัพยาปุตตะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีรุ้ง
4 ตระกูลกัณหาโคตรมะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีดำ
นอกจากนี้ ยังได้แบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อย ๆ ออกไปอีกถึง ๑,๐๒๔ ชนิด คือพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู ทั้งที่เป็นงูเห่า งูจงอาง งูเหลือม และงูทุกชนิดถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิ้น

พญานาคแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น 4 พวก
1นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานของเทวดา
2นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน
3 นาคโลกบาล มีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำธาร
4 นาครักษาขุมทรัพย์มีหน้าที่รักษาขุมทรัพย์ในดิน และป่าไม้

องค์นาคาธิบดีทั้ง 7 องค์ (แต่ละเศียร) มีพระนามดังต่อไปนี้
1 พญาอนันตนาคราช พญานาค 1 เศียร
2 พญามุจลินท์นาคราช พญานาค 7 เศียร
3 พญาภุชงค์นาคราช พญานาค 1 เศียร

พญาศรีสุทโธนาคราช พญานาค 9 เศียร
พญาศรีสัตตนาคราช พญานาค 7 เศียร
6 พญาเพชรภัทรนาคราช พญานาค 1 เศียร
พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช 1 เศียร.

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ r3.jpg

บูชาพญานาค ท่าเรือแหลมฉบัง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดแหลมฉบัง (แหลมฉบังใหม่)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดใหม่เนินพยอม (อ่าวอุดม)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดบ้านแหลมฉบัง (แหลมฉบังเก่า)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดปชานาถ
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดแหลมทอง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดเนินบุญญาราม (ต้นมะม่วง)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดสันติคีรีเขต
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดมโนรม
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดพระประทานพร
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนวัดแหลมฉบัง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง รีไฟแนนซ์รถกระบะเช็ง พรประภา)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนวัดมโนรม
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนทนาพรวิทยา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบุญจิตวิทยา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงพยาบาลแหลมฉบัง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เครือสหพัฒน์ฯ)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งกราด)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดหนองคล้า ในพระสังฆราชูปถัมภ์
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดสุกรีย์บุญญาราม (หนองมะนาว)
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดบางละมุง

บูชาพญานาคบางปู

บูชาพญานาคบางปู
พญานาคราชบางปู
พญานาคสีขาวบางปู
นาคราชบางปู สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีดําบางปู
พญานาคสีทองบางปู
พญานาคสีเขียวบางปู
พญานาคสีแดงบางปู
พญานาคบางปู


 ติดต่อสั่งบูชา

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 42.jpg
ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ xm.gif

จำหน่ายรูปปั้นพญานาคบางปู
1 เศียร 3 เศียร 5 เศียร 7 เศียร หรือ9 เศียรพญานาค5เศียร นำโชคเสริมมงคล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีทองบางปู แสดงถึงความมีโชคลาภ ความรุ่งเรือง การบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด ติดต่อ โทร/ไลน์ : 0801979458
ตัวอย่างที่ http://www.พญานาคb.net

พญานาคบางปู #เทพนาคา #เทพนาคี #ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมา #พญานาคราช
พญานาคสีขาว #บูชาพญานาค #นาคราช #รูปปั้นพญานาค

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 09.jpg

องค์พญานาคประจำวันเกิด
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พญาอนันตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พญาภุชงค์นาคราช
ผู้ที่เกิดวันอังคาร พญาสุวรรณนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน พญาศรีสุทโธนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราค
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พญาศรีสัตตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พญาทะนะมูลนาคราช
ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พญามุจลินทร์นาคราช

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ lc.jpg

พญานาค4ตระกูล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ sa.jpg

ประวัติพญานาค พญานาคแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ ดังนี้
1 ตระกูลวิรูปักข์เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง ในกำเนิดนาคสี่ตระกูลนี้ พญานาคตระกูลวิรูปักข์นี้ถือว่าเป็นราชาใหญ่กว่านาคทั้งปวง ท้าววิรูปักข์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราช ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
2 ตระกูลเอราปักถะ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีเขียว
3 ตระกูลฉัพยาปุตตะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีรุ้ง
4 ตระกูลกัณหาโคตรมะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีดำ
นอกจากนี้ ยังได้แบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อย ๆ ออกไปอีกถึง ๑,๐๒๔ ชนิด คือพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู ทั้งที่เป็นงูเห่า งูจงอาง งูเหลือม และงูทุกชนิดถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิ้น

พญานาคแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น 4 พวก
1นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานของเทวดา
2นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน
3 นาคโลกบาล มีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำธาร
4 นาครักษาขุมทรัพย์มีหน้าที่รักษาขุมทรัพย์ในดิน และป่าไม้

องค์นาคาธิบดีทั้ง 7 องค์ (แต่ละเศียร) มีพระนามดังต่อไปนี้
1 พญาอนันตนาคราช พญานาค 1 เศียร
2 พญามุจลินท์นาคราช พญานาค 7 เศียร
3 พญาภุชงค์นาคราช พญานาค 1 เศียร

พญาศรีสุทโธนาคราช พญานาค 9 เศียร
พญาศรีสัตตนาคราช พญานาค 7 เศียร
6 พญาเพชรภัทรนาคราช พญานาค 1 เศียร
พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช 1 เศียร.

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ r3.jpg

บูชาพญานาค บางปู
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านบ้านคลองหลวง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านบ้านหัวลำภู
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านบ้านบางปูใหม่
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านบ้านยายจิ๋ว
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านบ้านตำหรุ
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านบ้านเสาธง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านบ้านกลุ่มฟอกหนัง
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านบ้านวังปลา
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านบ้านใหม่วังปลา

บูชาพญานาคบ่อวิน

บูชาพญานาคบ่อวิน
พญานาคราชบ่อวิน
พญานาคสีขาวบ่อวิน
นาคราชบ่อวิน สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีดําบ่อวิน
พญานาคสีทองบ่อวิน
พญานาคสีเขียวบ่อวิน
พญานาคสีแดงบ่อวิน
พญานาคบ่อวิน

.

 ติดต่อสั่งบูชา

จำหน่ายรูปปั้นพญานาคบ่อวิน
1 เศียร 3 เศียร 5 เศียร 7 เศียร หรือ9 เศียรพญานาค5เศียร นำโชคเสริมมงคล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
พญานาคสีทองบ่อวิน แสดงถึงความมีโชคลาภ ความรุ่งเรือง การบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด ติดต่อ โทร/ไลน์ : 0801979458
ตัวอย่างที่ http://www.พญานาคb.net

พญานาคบ่อวิน #เทพนาคา #เทพนาคี #ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมา #พญานาคราช
พญานาคสีขาว #บูชาพญานาค #นาคราช #รูปปั้นพญานาค

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 09.jpg

องค์พญานาคประจำวันเกิด
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พญาอนันตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พญาภุชงค์นาคราช
ผู้ที่เกิดวันอังคาร พญาสุวรรณนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน พญาศรีสุทโธนาคราช
ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราค
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พญาศรีสัตตนาคราช
ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พญาทะนะมูลนาคราช
ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พญามุจลินทร์นาคราช

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ lc.jpg

พญานาค4ตระกูล สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ sa.jpg

ประวัติพญานาค พญานาคแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ ดังนี้
1 ตระกูลวิรูปักข์เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง ในกำเนิดนาคสี่ตระกูลนี้ พญานาคตระกูลวิรูปักข์นี้ถือว่าเป็นราชาใหญ่กว่านาคทั้งปวง ท้าววิรูปักข์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราช ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก สั่งบูชาเลือกองค์ที่นี่
2 ตระกูลเอราปักถะ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีเขียว
3 ตระกูลฉัพยาปุตตะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีรุ้ง
4 ตระกูลกัณหาโคตรมะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีดำ
นอกจากนี้ ยังได้แบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อย ๆ ออกไปอีกถึง ๑,๐๒๔ ชนิด คือพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู ทั้งที่เป็นงูเห่า งูจงอาง งูเหลือม และงูทุกชนิดถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิ้น

พญานาคแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น 4 พวก
1นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานของเทวดา
2นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน
3 นาคโลกบาล มีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำธาร
4 นาครักษาขุมทรัพย์มีหน้าที่รักษาขุมทรัพย์ในดิน และป่าไม้

องค์นาคาธิบดีทั้ง 7 องค์ (แต่ละเศียร) มีพระนามดังต่อไปนี้
1 พญาอนันตนาคราช พญานาค 1 เศียร
2 พญามุจลินท์นาคราช พญานาค 7 เศียร
3 พญาภุชงค์นาคราช พญานาค 1 เศียร

พญาศรีสุทโธนาคราช พญานาค 9 เศียร
พญาศรีสัตตนาคราช พญานาค 7 เศียร
6 พญาเพชรภัทรนาคราช พญานาค 1 เศียร
พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช 1 เศียร.

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ r3.jpg

บูชาพญานาค บ่อวิน
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดห้วยปราบ
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดบ่อวิน
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดพันเสด็จใน
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดสันติคีรี
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดยางเอน
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดเนินกระบก
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านวัดศรีพุ่มโพธิ์
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบ้านบ่อวิน
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบ้านเขาหิน
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน
รีไฟแนนซ์รถกระบะย่านโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี