คลังเก็บหมวดหมู่: A36 ดูดส้วม คุณตู่

บริการดูดส้วมสุโขทัย สูบส้วม ส้วมเต็ม แก้ท่อตัน ส้วมตัน งูเหล็ก สูบไขมัน ลอกท่อ ล้างท่อ

ดูดส้วมสุโขทัย
ส้วมตันสุโขทัย
ส้วมเต็มสุโขทัย
แก้ท่อตันสุโขทัย
รับดูดส้วมสุโขทัย
ราคาดูดส้วมสุโขทัย

                                          รับเหมางานสูบส้วม

บริการดูดส้วมสุโขทัยเร่งด่วน 24 ชั่วโมง ให้บริการตามบ้านทั่วไป หมู่บ้าน ออฟฟิต ห้างร้าน คอนโด ไซด์ก่อสร้าง โรงงาน และสถานที่ราชการต่างๆ บริการทั่วประเทศ โดยช่างชำนาญเฉพาะทาง
บริการดี รวดเร็ว ราคาถูก บริการสูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตันสุโขทัยสูบไขมัน น้ำเสีย ท่อระบายน้ำ กาก เลน ตะกอน ทอง จุลินทรีย์ บริการงานท่อตันต่างๆ บริการแก้ไขท่อระบายน้ำ รอบบ้านตัน โถส้วมตัน แก้ไขการอุดตันสุโขทัยและเช็คระบบท่อ ฟรี บริการรวดเร็วทันใจ แก้ไขได้ตรงจุด ตรวจหาสาเหตุ โดยช่างผู้ชำนาญการกว่า 30 ปี  ตกลง ราคาก่อนทำงานทุกครั้งครับ  สอบถามบริการรถดูดส้วม ส้วมตัน น้ำเสียทุกชนิด แก้ไขท่อน้ำอุดตัน ส้วมเต็มสุโขทัยส้วมตัน ท่อตัน ชักโครกกดไม่ลง รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ

-อาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น อาจเกิดจาก การทำความสะอาด ซักล้างสิ่งต่างๆ
-การรวมตัวของไขมัน สบู่ ผงซักฟอก คราบไขมันตกค้างต่างๆ
-ความมักง่าย ทิ้งสิ่งปฏิกูล เศษขยะ เศษอาหารต่างๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง
-เศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า

-ควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ บริเวณปากท่อระบายน้ำทิ้ง รางน้ำฝน ดาดฟ้า
-ติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อลดการอุดตันของไขมันในท่อระบายน้ำ
-พยายามอย่าให้มีเศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย
-พยายามอย่าใช้สารเคมีใดๆ เทลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อเกิดการอุดตันในท่อ

ดูดส้วมอำเภอกงไกรลาศ
ดูดส้วมกกแรต
ดูดส้วมกง
ดูดส้วมดงเดือย
ดูดส้วมท่าฉนวน
ดูดส้วมบ้านกร่าง
ดูดส้วมบ้านใหม่สุขเกษม
ดูดส้วมป่าแฝก
ดูดส้วมหนองตูม
ดูดส้วมไกรกลาง
ดูดส้วมไกรนอก
ดูดส้วมไกรใน

ดูดส้วมอำเภอคีรีมาศ
ดูดส้วมทุ่งยางเมือง
ดูดส้วมทุ่งหลวง
ดูดส้วมนาเชิงคีรี
ดูดส้วมบ้านน้ำพุ
ดูดส้วมบ้านป้อม
ดูดส้วมศรีคีรีมาศ
ดูดส้วมสามพวง
ดูดส้วมหนองกระดิ่ง
ดูดส้วมหนองจิก
ดูดส้วมโตนด

ดูดส้วมอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ดูดส้วมกลางดง
ดูดส้วมทุ่งเสลี่ยม
ดูดส้วมบ้านใหม่ไชยมงคล
ดูดส้วมเขาแก้วศรีสมบูรณ์
ดูดส้วมไทยชนะศึก

ดูดส้วมอำเภอบ้านด่านลานหอย
ดูดส้วมตลิ่งชัน
ดูดส้วมบ้านด่าน
ดูดส้วมลานหอย
ดูดส้วมวังตะคร้อ
ดูดส้วมวังน้ำขาว
ดูดส้วมวังลึก
ดูดส้วมหนองหญ้าปล้อง

ดูดส้วมอำเภอศรีนคร
ดูดส้วมคลองมะพลับ
ดูดส้วมนครเดิฐ
ดูดส้วมน้ำขุม
ดูดส้วมศรีนคร
ดูดส้วมหนองบัว

ดูดส้วมอำเภอศรีสัชนาลัย
ดูดส้วมดงคู่
ดูดส้วมท่าชัย
ดูดส้วมบ้านตึก
ดูดส้วมบ้านแก่ง
ดูดส้วมป่างิ้ว
ดูดส้วมศรีสัชนาลัย
ดูดส้วมสารจิตร
ดูดส้วมหนองอ้อ
ดูดส้วมหาดเสี้ยว
ดูดส้วมแม่สำ
ดูดส้วมแม่สิน

ดูดส้วมอำเภอศรีสำโรง
ดูดส้วมคลองตาล
ดูดส้วมทับผึ้ง
ดูดส้วมนาขุนไกร
ดูดส้วมบ้านซ่าน
ดูดส้วมบ้านนา
ดูดส้วมบ้านไร่
ดูดส้วมราวต้นจันทร์
ดูดส้วมวังทอง
ดูดส้วมวังลึก
ดูดส้วมวังใหญ่
ดูดส้วมวัดเกาะ
ดูดส้วมสามเรือน
ดูดส้วมเกาะตาเลี้ยง

ดูดส้วมอำเภอสวรรคโลก
ดูดส้วมคลองกระจง
ดูดส้วมคลองยาง
ดูดส้วมท่าทอง
ดูดส้วมนาทุ่ง
ดูดส้วมปากน้ำ
ดูดส้วมป่ากุมเกาะ
ดูดส้วมย่านยาว
ดูดส้วมวังพิณพาทย์
ดูดส้วมวังไม้ขอน
ดูดส้วมหนองกลับ
ดูดส้วมเมืองบางขลัง
ดูดส้วมเมืองบางยม
ดูดส้วมเมืองสวรรคโลก
ดูดส้วมในเมือง

ดูดส้วมอำเภอเมือง
ดูดส้วมตาลเตี้ย
ดูดส้วมธานี
ดูดส้วมบ้านกล้วย
ดูดส้วมบ้านสวน
ดูดส้วมบ้านหลุม
ดูดส้วมปากพระ
ดูดส้วมปากแคว
ดูดส้วมยางซ้าย
ดูดส้วมวังทองแดง
ดูดส้วมเมืองเก่า

บริการดูดส้วมตราด โทร 099-4139944 แก้ท่อตัน ส้วมตัน งูเหล็ก สูบไขมัน สูบสิ่งปฏิกูลอ่างล้างจานตัน ชักโครกตันน้ำเสีย

ดูดส้วมตราด
ส้วมตันตราด
ส้วมเต็มตราด
แก้ท่อตันตราด
รับดูดส้วมตราด
ราคาดูดส้วมตราด

                                          รับเหมางานสูบส้วม

บริการดูดส้วมตราดเร่งด่วน 24 ชั่วโมง ให้บริการตามบ้านทั่วไป หมู่บ้าน ออฟฟิต ห้างร้าน คอนโด ไซด์ก่อสร้าง โรงงาน และสถานที่ราชการต่างๆ บริการทั่วประเทศ โดยช่างชำนาญเฉพาะทาง
บริการดี รวดเร็ว ราคาถูก บริการสูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตันตราดสูบไขมัน น้ำเสีย ท่อระบายน้ำ กาก เลน ตะกอน ทอง จุลินทรีย์ บริการงานท่อตันต่างๆ บริการแก้ไขท่อระบายน้ำ รอบบ้านตัน โถส้วมตัน แก้ไขการอุดตันตราดและเช็คระบบท่อ ฟรี บริการรวดเร็วทันใจ แก้ไขได้ตรงจุด ตรวจหาสาเหตุ โดยช่างผู้ชำนาญการกว่า 30 ปี  ตกลง ราคาก่อนทำงานทุกครั้งครับ  สอบถามบริการรถดูดส้วม ส้วมตัน น้ำเสียทุกชนิด แก้ไขท่อน้ำอุดตัน ส้วมเต็มตราดส้วมตัน ท่อตัน ชักโครกกดไม่ลง รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ

-อาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น อาจเกิดจาก การทำความสะอาด ซักล้างสิ่งต่างๆ
-การรวมตัวของไขมัน สบู่ ผงซักฟอก คราบไขมันตกค้างต่างๆ
-ความมักง่าย ทิ้งสิ่งปฏิกูล เศษขยะ เศษอาหารต่างๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง
-เศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า

-ควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ บริเวณปากท่อระบายน้ำทิ้ง รางน้ำฝน ดาดฟ้า
-ติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อลดการอุดตันของไขมันในท่อระบายน้ำ
-พยายามอย่าให้มีเศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย
-พยายามอย่าใช้สารเคมีใดๆ เทลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อเกิดการอุดตันในท่อ

ดูดส้วมอำเภอเกาะกูด
ดูดส้วมเกาะกูด
ดูดส้วมเกาะหมาก

ดูดส้วมอำเภอเกาะช้าง
ดูดส้วมเกาะช้าง
ดูดส้วมเกาะช้างใต้

ดูดส้วมอำเภอคลองใหญ่
ดูดส้วมคลองใหญ่
ดูดส้วมหาดเล็ก
ดูดส้วมไม้รูด

ดูดส้วมอำเภอบ่อไร่
ดูดส้วมช้างทูน
ดูดส้วมด่านชุมพล
ดูดส้วมนนทรีย์
ดูดส้วมบ่อพลอย
ดูดส้วมหนองบอน

ดูดส้วมอำเภอเขาสมิง
ดูดส้วมทุ่งนนทรี
ดูดส้วมท่าโสม
ดูดส้วมประณีต
ดูดส้วมวังตะเคียน
ดูดส้วมสะตอ
ดูดส้วมเขาสมิง
ดูดส้วมเทพนิมิต
ดูดส้วมแสนตุ้ง

ดูดส้วมอำเภอเมือง
ดูดส้วมชำราก
ดูดส้วมตะกาง
ดูดส้วมท่ากุ่ม
ดูดส้วมท่าพริก
ดูดส้วมบางพระ
ดูดส้วมวังกระแจะ
ดูดส้วมหนองคันทรง
ดูดส้วมหนองเสม็ด
ดูดส้วมหนองโสน
ดูดส้วมห้วงน้ำขาว
ดูดส้วมห้วยแร้ง
ดูดส้วมอ่าวใหญ่
ดูดส้วมเนินทราย
ดูดส้วมแหลมกลัด

ดูดส้วมอำเภอแหลมงอบ
ดูดส้วมคลองใหญ่
ดูดส้วมน้ำเชี่ยว
ดูดส้วมบางปิด
ดูดส้วมแหลมงอบ

บริการดูดส้วมลำปาง โทร 099-4139944 แก้ท่อตัน ส้วมตัน งูเหล็ก สูบไขมัน สูบสิ่งปฏิกูลอ่างล้างจานตัน ชักโครกตันน้ำเสีย

ดูดส้วมลำปาง
ส้วมตันลำปาง
ส้วมเต็มลำปาง
แก้ท่อตันลำปาง
รับดูดส้วมลำปาง
ราคาดูดส้วมลำปาง

                                          รับเหมางานสูบส้วม

บริการดูดส้วมลำปางเร่งด่วน 24 ชั่วโมง ให้บริการตามบ้านทั่วไป หมู่บ้าน ออฟฟิต ห้างร้าน คอนโด ไซด์ก่อสร้าง โรงงาน และสถานที่ราชการต่างๆ บริการทั่วประเทศ โดยช่างชำนาญเฉพาะทาง
บริการดี รวดเร็ว ราคาถูก บริการสูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตันลำปางสูบไขมัน น้ำเสีย ท่อระบายน้ำ กาก เลน ตะกอน ทอง จุลินทรีย์ บริการงานท่อตันต่างๆ บริการแก้ไขท่อระบายน้ำ รอบบ้านตัน โถส้วมตัน แก้ไขการอุดตันลำปางและเช็คระบบท่อ ฟรี บริการรวดเร็วทันใจ แก้ไขได้ตรงจุด ตรวจหาสาเหตุ โดยช่างผู้ชำนาญการกว่า 30 ปี  ตกลง ราคาก่อนทำงานทุกครั้งครับ  สอบถามบริการรถดูดส้วม ส้วมตัน น้ำเสียทุกชนิด แก้ไขท่อน้ำอุดตัน ส้วมเต็มลำปางส้วมตัน ท่อตัน ชักโครกกดไม่ลง รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ

-อาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น อาจเกิดจาก การทำความสะอาด ซักล้างสิ่งต่างๆ
-การรวมตัวของไขมัน สบู่ ผงซักฟอก คราบไขมันตกค้างต่างๆ
-ความมักง่าย ทิ้งสิ่งปฏิกูล เศษขยะ เศษอาหารต่างๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง
-เศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า

-ควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ บริเวณปากท่อระบายน้ำทิ้ง รางน้ำฝน ดาดฟ้า
-ติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อลดการอุดตันของไขมันในท่อระบายน้ำ
-พยายามอย่าให้มีเศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย
-พยายามอย่าใช้สารเคมีใดๆ เทลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อเกิดการอุดตันในท่อ

งูเหล็กอำเภองาว
งูเหล็กนาแก
งูเหล็กบ้านร้อง
งูเหล็กบ้านหวด
งูเหล็กบ้านอ้อน
งูเหล็กบ้านแหง
งูเหล็กบ้านโป่ง
งูเหล็กปงเตา
งูเหล็กหลวงเหนือ
งูเหล็กหลวงใต้
งูเหล็กแม่ตีบ

งูเหล็กอำเภอวังเหนือ
งูเหล็กทุ่งฮั้ว
งูเหล็กร่องเคาะ
งูเหล็กวังซ้าย
งูเหล็กวังทรายคำ
งูเหล็กวังทอง
งูเหล็กวังเหนือ
งูเหล็กวังแก้ว
งูเหล็กวังใต้

งูเหล็กอำเภอสบปราบ
งูเหล็กนายาง
งูเหล็กสบปราบ
งูเหล็กสมัย
งูเหล็กแม่กัวะ

งูเหล็กอำเภอห้างฉัตร
งูเหล็กปงยางคก
งูเหล็กวอแก้ว
งูเหล็กหนองหล่ม
งูเหล็กห้างฉัตร
งูเหล็กเมืองยาว
งูเหล็กเวียงตาล
งูเหล็กแม่สัน

งูเหล็กอำเภอเกาะคา
งูเหล็กท่าผา
งูเหล็กนาแก้ว
งูเหล็กนาแส่ง
งูเหล็กลำปางหลวง
งูเหล็กวังพร้าว
งูเหล็กศาลา
งูเหล็กเกาะคา
งูเหล็กใหม่พัฒนา
งูเหล็กไหล่หิน

งูเหล็กอำเภอเถิน
งูเหล็กนาโป่ง
งูเหล็กล้อมแรด
งูเหล็กเถินบุรี
งูเหล็กเวียงมอก
งูเหล็กแม่ถอด
งูเหล็กแม่ปะ
งูเหล็กแม่มอก
งูเหล็กแม่วะ

งูเหล็กอำเภอเมือง
งูเหล็กกล้วยแพะ
งูเหล็กชมพู
งูเหล็กต้นธงชัย
งูเหล็กทุ่งฝาย
งูเหล็กนิคมพัฒนา
งูเหล็กบุญนาคพัฒนา
งูเหล็กบ่อแฮ้ว
งูเหล็กบ้านค่า
งูเหล็กบ้านเป้า
งูเหล็กบ้านเสด็จ
งูเหล็กบ้านเอื้อม
งูเหล็กบ้านแลง
งูเหล็กปงแสนทอง
งูเหล็กพระบาท
งูเหล็กพิชัย
งูเหล็กสบตุ๋ย
งูเหล็กสวนดอก
งูเหล็กหัวเวียง
งูเหล็กเวียงเหนือ

งูเหล็กอำเภอเมืองปาน
งูเหล็กทุ่งกว๋าว
งูเหล็กบ้านขอ
งูเหล็กหัวเมือง
งูเหล็กเมืองปาน
งูเหล็กแจ้ซ้อน

งูเหล็กอำเภอเสริมงาม
งูเหล็กทุ่งงาม
งูเหล็กเสริมกลาง
งูเหล็กเสริมขวา
งูเหล็กเสริมซ้าย

งูเหล็กอำเภอแจ้ห่ม
งูเหล็กทุ่งผึ้ง
งูเหล็กบ้านสา
งูเหล็กปงดอน
งูเหล็กวิเชตนคร
งูเหล็กเมืองมาย
งูเหล็กแจ้ห่ม
งูเหล็กแม่สุก

งูเหล็กอำเภอแม่ทะ
งูเหล็กดอนไฟ
งูเหล็กนาครัว
งูเหล็กน้ำโจ้
งูเหล็กบ้านกิ่ว
งูเหล็กบ้านบอม
งูเหล็กป่าตัน
งูเหล็กวังเงิน
งูเหล็กสันดอนแก้ว
งูเหล็กหัวเสือ
งูเหล็กแม่ทะ

งูเหล็กอำเภอแม่พริก
งูเหล็กผาปัง
งูเหล็กพระบาทวังตวง
งูเหล็กแม่ปุ
งูเหล็กแม่พริก

งูเหล็กอำเภอแม่เมาะ
งูเหล็กจางเหนือ
งูเหล็กนาสัก
งูเหล็กบ้านดง
งูเหล็กสบป้าน
งูเหล็กแม่เมาะ

บริการดูดส้วมนครนายก โทร 099-4139944 แก้ท่อตัน ส้วมตัน งูเหล็ก สูบไขมัน สูบสิ่งปฏิกูลอ่างล้างจานตัน ชักโครกตันน้ำเสีย

ดูดส้วมนครนายก
ส้วมตันนครนายก
ส้วมเต็มนครนายก
แก้ท่อตันนครนายก
รับดูดส้วมนครนายก
ราคาดูดส้วมนครนายก

                                          รับเหมางานสูบส้วม

บริการดูดส้วมนครนายกเร่งด่วน 24 ชั่วโมง ให้บริการตามบ้านทั่วไป หมู่บ้าน ออฟฟิต ห้างร้าน คอนโด ไซด์ก่อสร้าง โรงงาน และสถานที่ราชการต่างๆ บริการทั่วประเทศ โดยช่างชำนาญเฉพาะทาง
บริการดี รวดเร็ว ราคาถูก บริการสูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตันนครนายกสูบไขมัน น้ำเสีย ท่อระบายน้ำ กาก เลน ตะกอน ทอง จุลินทรีย์ บริการงานท่อตันต่างๆ บริการแก้ไขท่อระบายน้ำ รอบบ้านตัน โถส้วมตัน แก้ไขการอุดตันนครนายกและเช็คระบบท่อ ฟรี บริการรวดเร็วทันใจ แก้ไขได้ตรงจุด ตรวจหาสาเหตุ โดยช่างผู้ชำนาญการกว่า 30 ปี  ตกลง ราคาก่อนทำงานทุกครั้งครับ  สอบถามบริการรถดูดส้วม ส้วมตัน น้ำเสียทุกชนิด แก้ไขท่อน้ำอุดตัน ส้วมเต็มนครนายกส้วมตัน ท่อตัน ชักโครกกดไม่ลง รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ

-อาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น อาจเกิดจาก การทำความสะอาด ซักล้างสิ่งต่างๆ
-การรวมตัวของไขมัน สบู่ ผงซักฟอก คราบไขมันตกค้างต่างๆ
-ความมักง่าย ทิ้งสิ่งปฏิกูล เศษขยะ เศษอาหารต่างๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง
-เศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า

-ควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ บริเวณปากท่อระบายน้ำทิ้ง รางน้ำฝน ดาดฟ้า
-ติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อลดการอุดตันของไขมันในท่อระบายน้ำ
-พยายามอย่าให้มีเศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย
-พยายามอย่าใช้สารเคมีใดๆ เทลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อเกิดการอุดตันในท่อ

ดูดส้วมอำเภอบ้านนา
ดูดส้วมทองหลาง
ดูดส้วมบางอ้อ
ดูดส้วมบ้านนา
ดูดส้วมบ้านพริก
ดูดส้วมบ้านพร้าว
ดูดส้วมป่าขะ
ดูดส้วมพิกุลออก
ดูดส้วมศรีกะอาง
ดูดส้วมอาษา
ดูดส้วมเขาเพิ่ม

ดูดส้วมอำเภอปากพลี
ดูดส้วมท่าเรือ
ดูดส้วมนาหินลาด
ดูดส้วมปากพลี
ดูดส้วมหนองแสง
ดูดส้วมเกาะหวาย
ดูดส้วมเกาะโพธิ์
ดูดส้วมโคกกรวด

ดูดส้วมอำเภอองครักษ์
ดูดส้วมคลองใหญ่
ดูดส้วมชุมพล
ดูดส้วมทรายมูล
ดูดส้วมบางปลากด
ดูดส้วมบางลูกเสือ
ดูดส้วมบางสมบูรณ์
ดูดส้วมบึงศาล
ดูดส้วมพระอาจารย์
ดูดส้วมศรีษะกระบือ
ดูดส้วมองครักษ์
ดูดส้วมโพธิ์แทน

ดูดส้วมอำเภอเมือง
ดูดส้วมดงละคร
ดูดส้วมดอนยอ
ดูดส้วมท่าช้าง
ดูดส้วมท่าทราย
ดูดส้วมนครนายก
ดูดส้วมบ้านใหญ่
ดูดส้วมพรหมณี
ดูดส้วมวังกระโจม
ดูดส้วมศรีจุฬา
ดูดส้วมศรีนาวา
ดูดส้วมสาริกา
ดูดส้วมหินตั้ง
ดูดส้วมเขาพระ

บริการดูดส้วมพระนครศรีอยุธยา สูบส้วม ส้วมเต็ม แก้ท่อตัน ส้วมตัน งูเหล็ก สูบไขมัน ลอกท่อ ล้างท่อ

ดูดส้วมพระนครศรีอยุธยา
ส้วมตันพระนครศรีอยุธยา
ส้วมเต็มพระนครศรีอยุธยา
แก้ท่อตันพระนครศรีอยุธยา
รับดูดส้วมพระนครศรีอยุธยา
ราคาดูดส้วมพระนครศรีอยุธยา

                                          รับเหมางานสูบส้วม

บริการดูดส้วมพระนครศรีอยุธยา เร่งด่วน 24 ชั่วโมง ให้บริการตามบ้านทั่วไป หมู่บ้าน ออฟฟิต ห้างร้าน คอนโด ไซด์ก่อสร้าง โรงงาน และสถานที่ราชการต่างๆ บริการทั่วประเทศ โดยช่างชำนาญเฉพาะทาง
บริการดี รวดเร็ว ราคาถูก บริการสูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตันพระนครศรีอยุธยา สูบไขมัน น้ำเสีย ท่อระบายน้ำ กาก เลน ตะกอน ทอง จุลินทรีย์ บริการงานท่อตันต่างๆ บริการแก้ไขท่อระบายน้ำ รอบบ้านตัน โถส้วมตัน แก้ไขการอุดตันพระนครศรีอยุธยา และเช็คระบบท่อ ฟรี บริการรวดเร็วทันใจ แก้ไขได้ตรงจุด ตรวจหาสาเหตุ โดยช่างผู้ชำนาญการกว่า 30 ปี  ตกลง ราคาก่อนทำงานทุกครั้งครับ  สอบถามบริการรถดูดส้วม ส้วมตัน น้ำเสียทุกชนิด แก้ไขท่อน้ำอุดตัน ส้วมเต็มพระนครศรีอยุธยา ส้วมตัน ท่อตัน ชักโครกกดไม่ลง รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ

-อาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น อาจเกิดจาก การทำความสะอาด ซักล้างสิ่งต่างๆ
-การรวมตัวของไขมัน สบู่ ผงซักฟอก คราบไขมันตกค้างต่างๆ
-ความมักง่าย ทิ้งสิ่งปฏิกูล เศษขยะ เศษอาหารต่างๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง
-เศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า

-ควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ บริเวณปากท่อระบายน้ำทิ้ง รางน้ำฝน ดาดฟ้า
-ติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อลดการอุดตันของไขมันในท่อระบายน้ำ
-พยายามอย่าให้มีเศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย
-พยายามอย่าใช้สารเคมีใดๆ เทลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อเกิดการอุดตันในท่อ

งูเหล็กอำเภอท่าเรือ
งูเหล็กจำปา
งูเหล็กท่าหลวง
งูเหล็กท่าเจ้าสนุก
งูเหล็กท่าเรือ
งูเหล็กบ้านร่อม
งูเหล็กปากท่า
งูเหล็กวังแดง
งูเหล็กศาลาลอย
งูเหล็กหนองขนาก
งูเหล็กโพธิ์เอน

งูเหล็กอำเภอนครหลวง
งูเหล็กคลองสะแก
งูเหล็กท่าช้าง
งูเหล็กนครหลวง
งูเหล็กบางพระครู
งูเหล็กบางระกำ
งูเหล็กบ่อโพง
งูเหล็กบ้านชุ้ง
งูเหล็กปากจั่น
งูเหล็กพระนอน
งูเหล็กสามไถ
งูเหล็กหนองปลิง
งูเหล็กแม่ลา

งูเหล็กอำเภอบางซ้าย
งูเหล็กบางซ้าย
งูเหล็กปลายกลัด
งูเหล็กวังพัฒนา
งูเหล็กเต่าเล่า
งูเหล็กเทพมงคล
งูเหล็กแก้วฟ้า

งูเหล็กอำเภอบางบาล
งูเหล็กกบเจา
งูเหล็กทางช้าง
งูเหล็กน้ำเต้า
งูเหล็กบางชะนี
งูเหล็กบางบาล
งูเหล็กบางหลวง
งูเหล็กบางหลวงโดด
งูเหล็กบางหัก
งูเหล็กบ้านกุ่ม
งูเหล็กบ้านคลัง
งูเหล็กพระขาว
งูเหล็กมหาพราหมณ์
งูเหล็กวัดตะกู
งูเหล็กวัดยม
งูเหล็กสะพานไทย
งูเหล็กไทรน้อย

งูเหล็กอำเภอบางปะหัน
งูเหล็กขยาย
งูเหล็กขวัญเมือง
งูเหล็กตานิม
งูเหล็กตาลเอน
งูเหล็กทับน้ำ
งูเหล็กทางกลาง
งูเหล็กบางนางร้า
งูเหล็กบางปะหัน
งูเหล็กบางเดื่อ
งูเหล็กบางเพลิง
งูเหล็กบ้านขล้อ
งูเหล็กบ้านม้า
งูเหล็กบ้านลี่
งูเหล็กพุทเลา
งูเหล็กหันสัง
งูเหล็กเสาธง
งูเหล็กโพธิ์สามต้น

งูเหล็กอำเภอบางปะอิน
งูเหล็กขนอนหลวง
งูเหล็กคลองจิก
งูเหล็กคุ้งลาน
งูเหล็กตลาดเกรียบ
งูเหล็กตลิ่งชัน
งูเหล็กบางกระสั้น
งูเหล็กบางประแดง
งูเหล็กบ้านกรด
งูเหล็กบ้านพลับ
งูเหล็กบ้านสร้าง
งูเหล็กบ้านหว้า
งูเหล็กบ้านเลน
งูเหล็กบ้านแป้ง
งูเหล็กบ้านโพ
งูเหล็กวัดยม
งูเหล็กสามเรือน
งูเหล็กเกาะเกิด
งูเหล็กเชียงรากน้อย

งูเหล็กอำเภอบางไทร
งูเหล็กกกแก้วบูรพา
งูเหล็กกระแชง
งูเหล็กช่างเหล็ก
งูเหล็กช้างน้อย
งูเหล็กช้างใหญ่
งูเหล็กบางพลี
งูเหล็กบางยี่โท
งูเหล็กบางไทร
งูเหล็กบ้างกลึง
งูเหล็กบ้านม้า
งูเหล็กบ้านเกาะ
งูเหล็กบ้านแป้ง
งูเหล็กราชคราม
งูเหล็กสนามชัย
งูเหล็กหน้าไม้
งูเหล็กห่อหมก
งูเหล็กเชียงรากน้อย
งูเหล็กแคตก
งูเหล็กแคออก
งูเหล็กโคกช้าง
งูเหล็กโพแตง
งูเหล็กไผ่พระ
งูเหล็กไม้ตรา

งูเหล็กอำเภอบ้านแพรก
งูเหล็กคลองน้อย
งูเหล็กบ้านแพรก
งูเหล็กบ้านใหม่
งูเหล็กสองห้อง
งูเหล็กสำพะเนียง

งูเหล็กอำเภอผักไห่
งูเหล็กกุฎี
งูเหล็กจักราช
งูเหล็กดอนลาน
งูเหล็กตาลาน
งูเหล็กท่าดินแดง
งูเหล็กนาคู
งูเหล็กบ้านแค
งูเหล็กบ้านใหญ่
งูเหล็กผักไห่
งูเหล็กลาดชิด
งูเหล็กลาดน้ำเค็ม
งูเหล็กลำตะเคียน
งูเหล็กหนองน้ำใหญ่
งูเหล็กหน้าโคก
งูเหล็กอมฤต
งูเหล็กโคกช้าง

งูเหล็กอำเภอพระนครศรีอยุธยา
งูเหล็กกะมัง
งูเหล็กคลองตะเคียน
งูเหล็กคลองสระบัว
งูเหล็กคลองสวนพลู
งูเหล็กท่าวาสุกรี
งูเหล็กบ้านป้อม
งูเหล็กบ้านรุม
งูเหล็กบ้านเกาะ
งูเหล็กบ้านใหม่
งูเหล็กประตูชัย
งูเหล็กปากกราน
งูเหล็กภูเขาทอง
งูเหล็กลุมพลี
งูเหล็กวัดตูม
งูเหล็กสวนพริก
งูเหล็กสำเภาล่ม
งูเหล็กหอรัตนไชย
งูเหล็กหันตรา
งูเหล็กหัวรอ
งูเหล็กเกาะเรียน
งูเหล็กไผ่ลิง

งูเหล็กอำเภอภาชี
งูเหล็กกระจิว
งูเหล็กดอนหญ้านาง
งูเหล็กพระแก้ว
งูเหล็กภาชี
งูเหล็กระโสม
งูเหล็กหนองน้ำใส
งูเหล็กโคกม่วง
งูเหล็กไผ่ล้อม

งูเหล็กอำเภอมหาราช
งูเหล็กกะทุ่ม
งูเหล็กท่าตอ
งูเหล็กน้ำเต้า
งูเหล็กบางนา
งูเหล็กบ้านขวาง
งูเหล็กบ้านนา
งูเหล็กบ้านใหม่
งูเหล็กพิตเพียน
งูเหล็กมหาราช
งูเหล็กหัวไผ่
งูเหล็กเจ้าปลุก
งูเหล็กโรงช้าง

งูเหล็กอำเภอลาดบัวหลวง
งูเหล็กคลองพระยาบันลือ
งูเหล็กคู้สลอด
งูเหล็กพระยาบันลือ
งูเหล็กลาดบัวหลวง
งูเหล็กสามเมือง
งูเหล็กสิงหนาท
งูเหล็กหลักชัย

งูเหล็กอำเภอวังน้อย
งูเหล็กข้าวงาม
งูเหล็กชะแมบ
งูเหล็กบ่อตาโล่
งูเหล็กพยอม
งูเหล็กลำตาเสา
งูเหล็กลำไทร
งูเหล็กวังจุฬา
งูเหล็กวังน้อย
งูเหล็กสนับทึบ
งูเหล็กหันตะเภา

งูเหล็กอำเภออุทัย
งูเหล็กข้าวเม่า
งูเหล็กคานหาม
งูเหล็กธนู
งูเหล็กบ้านช้าง
งูเหล็กบ้านหีบ
งูเหล็กสามบัณฑิต
งูเหล็กหนองน้ำส้ม
งูเหล็กหนองไม้ซุง
งูเหล็กอุทัย
งูเหล็กเสนา
งูเหล็กโพสาวหาญ

งูเหล็กอำเภอเสนา
งูเหล็กชายนา
งูเหล็กดอนทอง
งูเหล็กบางนมโค
งูเหล็กบ้านกระทุ่ม
งูเหล็กบ้านหลวง
งูเหล็กบ้านแถว
งูเหล็กบ้านแพน
งูเหล็กบ้านโพธิ์
งูเหล็กมารวิชัย
งูเหล็กรางจรเข้
งูเหล็กลาดงา
งูเหล็กสามกอ
งูเหล็กสามตุ่ม
งูเหล็กหัวเวียง
งูเหล็กเจ้าเจ็ด
งูเหล็กเจ้าเสด็จ
งูเหล็กเสนา

สูบส้วมพิษณุโลก แก้ท่อตัน ส้วมตัน งูเหล็ก สูบไขมัน สูบสิ่งปฏิกูลอ่างล้างจานตัน ชักโครกตันน้ำเสีย

ดูดส้วมพิษณุโลก
ส้วมตันพิษณุโลก
ส้วมเต็มพิษณุโลก
แก้ท่อตันพิษณุโลก
รับดูดส้วมพิษณุโลก
ราคาดูดส้วมพิษณุโลก

                                          รับเหมางานสูบส้วม

บริการดูดส้วมพิษณุโลกเร่งด่วน 24 ชั่วโมง ให้บริการตามบ้านทั่วไป หมู่บ้าน ออฟฟิต ห้างร้าน คอนโด ไซด์ก่อสร้าง โรงงาน และสถานที่ราชการต่างๆ บริการทั่วประเทศ โดยช่างชำนาญเฉพาะทาง
บริการดี รวดเร็ว ราคาถูก บริการสูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตันพิษณุโลกสูบไขมัน น้ำเสีย ท่อระบายน้ำ กาก เลน ตะกอน ทอง จุลินทรีย์ บริการงานท่อตันต่างๆ บริการแก้ไขท่อระบายน้ำ รอบบ้านตัน โถส้วมตัน แก้ไขการอุดตันพิษณุโลกและเช็คระบบท่อ ฟรี บริการรวดเร็วทันใจ แก้ไขได้ตรงจุด ตรวจหาสาเหตุ โดยช่างผู้ชำนาญการกว่า 30 ปี  ตกลง ราคาก่อนทำงานทุกครั้งครับ  สอบถามบริการรถดูดส้วม ส้วมตัน น้ำเสียทุกชนิด แก้ไขท่อน้ำอุดตัน ส้วมเต็มพิษณุโลกส้วมตัน ท่อตัน ชักโครกกดไม่ลง รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ

-อาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น อาจเกิดจาก การทำความสะอาด ซักล้างสิ่งต่างๆ
-การรวมตัวของไขมัน สบู่ ผงซักฟอก คราบไขมันตกค้างต่างๆ
-ความมักง่าย ทิ้งสิ่งปฏิกูล เศษขยะ เศษอาหารต่างๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง
-เศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า

-ควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ บริเวณปากท่อระบายน้ำทิ้ง รางน้ำฝน ดาดฟ้า
-ติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อลดการอุดตันของไขมันในท่อระบายน้ำ
-พยายามอย่าให้มีเศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย
-พยายามอย่าใช้สารเคมีใดๆ เทลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อเกิดการอุดตันในท่อ

ดูดส้วมอำเภอชาติตระการ
ดูดส้วมชาติตระการ
ดูดส้วมท่าสะแก
ดูดส้วมบ่อภาค
ดูดส้วมบ้านดง
ดูดส้วมป่าแดง
ดูดส้วมสวนเมี่ยง

ดูดส้วมอำเภอนครไทย
ดูดส้วมนครชุม
ดูดส้วมนครไทย
ดูดส้วมนาบัว
ดูดส้วมน้ำกุ่ม
ดูดส้วมบ่อโพธิ์
ดูดส้วมบ้านพร้าว
ดูดส้วมบ้านแยง
ดูดส้วมยางโกลน
ดูดส้วมหนองกะท้าว
ดูดส้วมห้วยเฮี้ย
ดูดส้วมเนินเพิ่ม

ดูดส้วมอำเภอบางกระทุ่ม
ดูดส้วมท่าตาล
ดูดส้วมนครป่าหมาก
ดูดส้วมบางกระทุ่ม
ดูดส้วมบ้านไร่
ดูดส้วมวัดตายม
ดูดส้วมสนามคลี
ดูดส้วมเนินกุ่ม
ดูดส้วมโคกสลุด
ดูดส้วมไผ่ล้อม

ดูดส้วมอำเภอบางระกำ
ดูดส้วมคุยม่วง
ดูดส้วมชุมแสงสงคราม
ดูดส้วมท่านางงาม
ดูดส้วมนิคมพัฒนา
ดูดส้วมบางระกำ
ดูดส้วมบึงกอก
ดูดส้วมบ่อทอง
ดูดส้วมปลักแรด
ดูดส้วมพันเสา
ดูดส้วมวังอิทก
ดูดส้วมหนองกุลา

ดูดส้วมอำเภอพรหมพิราม
ดูดส้วมดงประคำ
ดูดส้วมตลุกเทียม
ดูดส้วมทับยายเชียง
ดูดส้วมท่าช้าง
ดูดส้วมพรหมพิราม
ดูดส้วมมะตูม
ดูดส้วมมะต้อง
ดูดส้วมวงฆ้อง
ดูดส้วมวังวน
ดูดส้วมศรีภิรมย์
ดูดส้วมหนองแขม
ดูดส้วมหอกลอง

ดูดส้วมอำเภอวังทอง
ดูดส้วมชัยนาม
ดูดส้วมดินทอง
ดูดส้วมท่าหมื่นราม
ดูดส้วมบ้านกลาง
ดูดส้วมพันชาลี
ดูดส้วมวังทอง
ดูดส้วมวังนกแอ่น
ดูดส้วมวังพิกุล
ดูดส้วมหนองพระ
ดูดส้วมแก่งโสภา
ดูดส้วมแม่ระกา

ดูดส้วมอำเภอวัดโบสถ์
ดูดส้วมคันโช้ง
ดูดส้วมท่างาม
ดูดส้วมท้อแท้
ดูดส้วมบ้านยาง
ดูดส้วมวัดโบสถ์
ดูดส้วมหินลาด

ดูดส้วมอำเภอเนินมะปราง
ดูดส้วมชมพู
ดูดส้วมบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ดูดส้วมบ้านมุง
ดูดส้วมวังยาง
ดูดส้วมวังโพรง
ดูดส้วมเนินมะปราง
ดูดส้วมไทรย้อย

ดูดส้วมอำเภอเมือง
ดูดส้วมงิ้วงาม
ดูดส้วมจอมทอง
ดูดส้วมดอนทอง
ดูดส้วมท่าทอง
ดูดส้วมท่าโพธิ์
ดูดส้วมบึงพระ
ดูดส้วมบ้านกร่าง
ดูดส้วมบ้านคลอง
ดูดส้วมบ้านป่า
ดูดส้วมปากโทก
ดูดส้วมพลายชุมพล
ดูดส้วมมะขามสูง
ดูดส้วมวังน้ำคู้
ดูดส้วมวัดจันทร์
ดูดส้วมวัดพริก
ดูดส้วมสมอแข
ดูดส้วมหัวรอ
ดูดส้วมอรัญญิก
ดูดส้วมในเมือง
ดูดส้วมไผ่ขอดอน

บริการสูบส้วมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง

บริการดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตันอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง
บริการดูดส้วมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน สูบไขมัน สูบสิ่งปฏิกูล
อีสเทิร์นซีบอร์ดระยองรับจ้าง สูบสิ่งปฏิกูล ดูดส้วม สูบส้วม สูบส้วม
รับสูบส้วมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง,แก้ไขส้วมตัน,ท่อตัน,ซิงค์ตัน
บริการสูบส้วมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง ดูดส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน
รถบริการ รับดูดส้วม สูบส้วม อีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง
ท่อตันอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง ส้วมตัน ท่อน้ำตัน ท่ออุดตัน ลอกท่อน้ำ

รับเหมางานสูบส้วม

 

วิธีแก้ปัญหาท่อตัน แบบง่าย ๆ มาฝากคุณตามเรามาดูกันเลย

วิธีแก้ท่อตันเอาน้ำร้อนเข้าช่วย
โดยทีมงานดูดส้วม
อีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง

วิธีแก้ท่อตัน ระยะที่ 1 

ประมาณว่าท่อตันนิดหน่อย น้ำไหลลงช้า เริ่มต้นเราก็ตั้งน้ำร้อนประมาณ 2 ลิตร เสร็จแล้วคุณก็ค่อย ๆ เทน้ำยาล้างจานลงไปในท่อสักประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ หลังจากนั้นก็ใช้น้ำร้อนค่อย ๆ เทลงไป สักครู่ท่อน้ำก็จะหายตัน นี้คือวิธีที่ 1 เอาน้ำร้อนเข้าช่่วย

เบกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชู

วิธีที่ 2 นี้จะเหมาะกับท่อน้ำที่ตันมากหน่อย เริ่มต้นก็คือเอาเบกิ้งโซดา และน้ำส้มสายชู อย่างละประมาณครึ่งแก้ว ค่อย ๆ เทลงไปในท่อแต่เทเบกิ้งโซดาก่อนนะแล้วค่อยตามด้วยน้ำส้มสายชู ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที เราก็เอาน้ำร้อนประมาณ 2 ลิตรค่อย ๆ เทตามลงไปอีกครั้ง

– การแก้ปัญหาท่อตันนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ขอเพียงต้องใจเย็น ๆ ถ้าคุณทำครั้งแรกยังไม่หายท่อตันก็ลองทำซ้ำอีกครั้งนะ แต่ทางที่ดีก่อนจะล้างจานก็ควรกวาดเศษอาหารในจานออกให้เหมาะก่อนท่อจะได้ไม่ตัน ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาให้ปวดหัว

ท่อระบายน้ำอุดตัน
แนะนำรถดูดส้วม
อีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง

เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในฤดูฝนจะเกิดอยู่บ่อยครั้งมาก สำหรับอาคาร บ้านเรือน อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม โรงงาน ฯลฯ โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก หากเจ้าของสถานที่ขาดความเอาใจใส่ หรือดูแลไม่ทั่วถึง

สาเหตุของการอุดตันในท่อระบายน้ำ

ที่มาของปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน อาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น

อาจเกิดจากการทำความสะอาด ซักล้างสิ่งต่าง ๆ การรวมตัวของไขมัน สบู่ ผงซักฟอก

อาจเกิดจากผู้คนที่พักอาศัยในสถานที่นั้น ๆ มีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออาจเกิดจากความมักง่าย ทิ้งสิ่งปฏิกูล เศษขยะ เศษอาหารต่าง ๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง ลืมคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เช่น เศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า ที่ถูกพัดพามาสะสมจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ หนา และแข็ง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ที่บริเวณดาดฟ้า รางน้ำฝน ระเบียงบ้าน หรือแม้แต่ผนังกำแพงของบ้าน สิ่งเหล่านี้ก็จะถูกชะล้างโดยน้ำฝน และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง ในบางครั้งอาจไปสะสมอยู่บริเวณ ส่วนแยก ส่วนโค้งงอของท่อ ทับถมกันมากขึ้น ๆ จนกระทั่งไปปิดกั้นทางเดินของน้ำ ไม่สามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำเอ่อล้นออกมาภายนอกท่อระบายน้ำ

แนวทางป้องกันและแก้ไข

ควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ บริเวณปากท่อระบายน้ำทิ้ง รางน้ำฝน ดาดฟ้า ระเบียงบ้าน พยายามอย่าให้มีเศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า ขวางกั้นทางเดินของน้ำ

ตรวจสอบตะแกรงที่ปิดฝาท่อระบายน้ำทิ้งในจุดต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากพบว่าเสียหรือแตกหัก ควรรีบเปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันที

อย่าทิ้งขยะ หรือ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง ควรผ่านการกรองเสียก่อน

พยายามอย่าใช้สารเคมีใด ๆ เทลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อเกิดการอุดตันขึ้นภายในท่อ เช่น โซดาไฟ เพราะจะทำให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้น

หากเป็นการอุดตันจากคราบไขมัน คราบสบู่ คราบผงซักฟอก สามารถแก้ไขได้เบื้องต้น โดยใช้น้ำร้อนต้นให้เดือด แล้วเทราดลงไปในท่อที่มีการอุดตัน หรือ อาจใช้น้ำส้มสายชูในปริมาณที่เข็มข้น เทราดลงไป การแก้ไขวิธีนี้จะไม่ทำให้เกิดผลเสียใด ๆ แก่ท่อระบายน้ำทุกประเภท

วิธีแก้ส้วมเต็มเร็ว

ส้วมเต็มเร็ว ถ้าไม่ใช่อุดตันจากขยะหรือสิ่งขับถ่าย ก็มีสาเหตุจาก

1.น้ำใต้ดินไหลเข้าบ่อส้วม

ทำไมน้ำใต้ดินไหลเข้าบ่อส้วม(บ่อปูน)ทั้งที่ไม่เคยเป็น…

ที่เคยประสบมาคือบ้านของตัวเองมีการใช้น้ำมากขึ้น หรือบริเวณใกล้ๆมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน มากขึ้น จึงมีการใช้น้ำมากขึ้น น้ำจึงอยู่ใต้ดินมากขึ้น ระดับน้ำก็สูงขึ้น ทำให้ไหลเข้าบ่อส้วมตามธรรมชาติของน้ำ

พิสูจน์สิ่งที่ผมกล่าวมาว่าจริงไหม..ให้เปิดฝาบ่อส้วมดูก็ได้ครับจะเจอน้ำเต็มบ่อ หรือให้ขุดดินข้างบ่อลงดู ขุดลงไปประมาณ50cm ถ้าเจอน้ำแสดงว่าใช่ เมื่อเรียกรถดูดส้วมมาดูด ก็จะได้แต่น้ำ และมองเห็นน้ำไหลซึมเข้าบ่อ..

ถ้าไม่ได้เข้าไปดูเขาดูดส้วมด้วยตัวเอง ก็ควรถามคนดูดส้วมดูนะครับว่าส้วมราดไม่ลงเพาะอะไร..และจะแก้ไขอย่างไรดี?

เมื่อเป็นเช่นที่กล่ามาแล้วจะแก้อย่างไร?

การแก้ไขมีหลายวิธี แล้วแต่สถานที่ ต้องแก้ไขนะครับ เรียกรถบริการบ่อยๆ ไม่คุ้ม ถ้าแก้ไขถูกวิธีปัญหาเรื่องนี้ก็จะหมดไป

2.น้ำจากท่อน้ำทิ้งสาธารณะไหลย้อนเข้าบ่อส้วม เพราะวางบ่อส้วมต่ำกว่าระดับน้ำทิ้ง

บ้านสร้างใหม่ใช้ถังแช็คส้วมเต็มเร็ว ที่เคยพบจากลูกค้าที่โทรฯมาสอบถาม ส่วนมากจะเป็นส้วมที่วางท่อน้ำทิ้งต่ำกว่าระดับท่อน้ำทิ้งสาธารณะหรือต่ำกว่าระดับน้ำท่วม เมื่อน้ำเยอะก็ไหลย้อนเข้าบ่อส้วมทำให้ส้วมเต็ม

 

บริการดูดส้วม สูบส้วม ดูดส้วม บริการสูบส้วม สูบบ่อไขมัน น้ำเสียทุกชนิด รับแก้ไขปัญหา ส้วมเต็ม ส้วมตัน ส้วมราดน้ำไม่ลง ชักโครกกดไม่ลง ส้วมมีกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ อ่างล้างจาน อ่างล้างหน้าโถปัสสะวะ อุดตัน ลอกท่อ ล้างท่อ บริการล้างบ่อเกรอะ บ่อไขมัน บ่อกาก บ่อตะกอน บ้านเรือน ห้างร้าน บริษัท โรงงาน หอพัก คอนโด โรงแรม สถานที่ราชการ โรงพยาบาล นิคมอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพ ราคายุติธรรม รับประกันความพอใจ

บริการดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน สูบไขมัน ลอกท่อ ล้างท่อ

ดูดส้วม,กทม.,สูบส้วม,บริการดูดส้วม,สูบส้วม,โทร 0994139944 กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียง

บริการดี รวดเร็วโทร.หาเรา ปัญหาจะหมดไป! ด่วนเร็วทันใจ

ติดต่อคุณ 0994139944 คุณเปลว

 

ทักไลน์  http://line.me/ti/p/TEb8ZFKReR

บริการสูบส้วมปลวกแดงระยอง

บริการดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตันปลวกแดงระยอง
บริการดูดส้วมปลวกแดงระยอง สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน สูบไขมัน สูบสิ่งปฏิกูล
ปลวกแดงระยองรับจ้าง สูบสิ่งปฏิกูล ดูดส้วม สูบส้วม สูบส้วม
รับสูบส้วมปลวกแดงระยอง,แก้ไขส้วมตัน,ท่อตัน,ซิงค์ตัน
บริการสูบส้วมปลวกแดงระยอง ดูดส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน
รถบริการ รับดูดส้วม สูบส้วมปลวกแดงระยอง
ท่อตันปลวกแดงระยอง ส้วมตัน ท่อน้ำตัน ท่ออุดตัน ลอกท่อน้ำ

รับเหมางานสูบส้วม

 

วิธีแก้ปัญหาท่อตัน แบบง่าย ๆ มาฝากคุณตามเรามาดูกันเลย

วิธีแก้ท่อตันเอาน้ำร้อนเข้าช่วย
โดยทีมงานดูดส้วม
ปลวกแดงระยอง

วิธีแก้ท่อตัน ระยะที่ 1 

ประมาณว่าท่อตันนิดหน่อย น้ำไหลลงช้า เริ่มต้นเราก็ตั้งน้ำร้อนประมาณ 2 ลิตร เสร็จแล้วคุณก็ค่อย ๆ เทน้ำยาล้างจานลงไปในท่อสักประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ หลังจากนั้นก็ใช้น้ำร้อนค่อย ๆ เทลงไป สักครู่ท่อน้ำก็จะหายตัน นี้คือวิธีที่ 1 เอาน้ำร้อนเข้าช่่วย

เบกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชู

วิธีที่ 2 นี้จะเหมาะกับท่อน้ำที่ตันมากหน่อย เริ่มต้นก็คือเอาเบกิ้งโซดา และน้ำส้มสายชู อย่างละประมาณครึ่งแก้ว ค่อย ๆ เทลงไปในท่อแต่เทเบกิ้งโซดาก่อนนะแล้วค่อยตามด้วยน้ำส้มสายชู ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที เราก็เอาน้ำร้อนประมาณ 2 ลิตรค่อย ๆ เทตามลงไปอีกครั้ง

– การแก้ปัญหาท่อตันนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ขอเพียงต้องใจเย็น ๆ ถ้าคุณทำครั้งแรกยังไม่หายท่อตันก็ลองทำซ้ำอีกครั้งนะ แต่ทางที่ดีก่อนจะล้างจานก็ควรกวาดเศษอาหารในจานออกให้เหมาะก่อนท่อจะได้ไม่ตัน ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาให้ปวดหัว

ท่อระบายน้ำอุดตัน
แนะนำรถดูดส้วม
ปลวกแดงระยอง

เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในฤดูฝนจะเกิดอยู่บ่อยครั้งมาก สำหรับอาคาร บ้านเรือน อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม โรงงาน ฯลฯ โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก หากเจ้าของสถานที่ขาดความเอาใจใส่ หรือดูแลไม่ทั่วถึง

สาเหตุของการอุดตันในท่อระบายน้ำ

ที่มาของปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน อาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น

อาจเกิดจากการทำความสะอาด ซักล้างสิ่งต่าง ๆ การรวมตัวของไขมัน สบู่ ผงซักฟอก

อาจเกิดจากผู้คนที่พักอาศัยในสถานที่นั้น ๆ มีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออาจเกิดจากความมักง่าย ทิ้งสิ่งปฏิกูล เศษขยะ เศษอาหารต่าง ๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง ลืมคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เช่น เศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า ที่ถูกพัดพามาสะสมจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ หนา และแข็ง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ที่บริเวณดาดฟ้า รางน้ำฝน ระเบียงบ้าน หรือแม้แต่ผนังกำแพงของบ้าน สิ่งเหล่านี้ก็จะถูกชะล้างโดยน้ำฝน และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง ในบางครั้งอาจไปสะสมอยู่บริเวณ ส่วนแยก ส่วนโค้งงอของท่อ ทับถมกันมากขึ้น ๆ จนกระทั่งไปปิดกั้นทางเดินของน้ำ ไม่สามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำเอ่อล้นออกมาภายนอกท่อระบายน้ำ

แนวทางป้องกันและแก้ไข

ควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ บริเวณปากท่อระบายน้ำทิ้ง รางน้ำฝน ดาดฟ้า ระเบียงบ้าน พยายามอย่าให้มีเศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า ขวางกั้นทางเดินของน้ำ

ตรวจสอบตะแกรงที่ปิดฝาท่อระบายน้ำทิ้งในจุดต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากพบว่าเสียหรือแตกหัก ควรรีบเปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันที

อย่าทิ้งขยะ หรือ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง ควรผ่านการกรองเสียก่อน

พยายามอย่าใช้สารเคมีใด ๆ เทลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อเกิดการอุดตันขึ้นภายในท่อ เช่น โซดาไฟ เพราะจะทำให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้น

หากเป็นการอุดตันจากคราบไขมัน คราบสบู่ คราบผงซักฟอก สามารถแก้ไขได้เบื้องต้น โดยใช้น้ำร้อนต้นให้เดือด แล้วเทราดลงไปในท่อที่มีการอุดตัน หรือ อาจใช้น้ำส้มสายชูในปริมาณที่เข็มข้น เทราดลงไป การแก้ไขวิธีนี้จะไม่ทำให้เกิดผลเสียใด ๆ แก่ท่อระบายน้ำทุกประเภท

วิธีแก้ส้วมเต็มเร็ว

ส้วมเต็มเร็ว ถ้าไม่ใช่อุดตันจากขยะหรือสิ่งขับถ่าย ก็มีสาเหตุจาก

1.น้ำใต้ดินไหลเข้าบ่อส้วม

ทำไมน้ำใต้ดินไหลเข้าบ่อส้วม(บ่อปูน)ทั้งที่ไม่เคยเป็น…

ที่เคยประสบมาคือบ้านของตัวเองมีการใช้น้ำมากขึ้น หรือบริเวณใกล้ๆมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน มากขึ้น จึงมีการใช้น้ำมากขึ้น น้ำจึงอยู่ใต้ดินมากขึ้น ระดับน้ำก็สูงขึ้น ทำให้ไหลเข้าบ่อส้วมตามธรรมชาติของน้ำ

พิสูจน์สิ่งที่ผมกล่าวมาว่าจริงไหม..ให้เปิดฝาบ่อส้วมดูก็ได้ครับจะเจอน้ำเต็มบ่อ หรือให้ขุดดินข้างบ่อลงดู ขุดลงไปประมาณ50cm ถ้าเจอน้ำแสดงว่าใช่ เมื่อเรียกรถดูดส้วมมาดูด ก็จะได้แต่น้ำ และมองเห็นน้ำไหลซึมเข้าบ่อ..

ถ้าไม่ได้เข้าไปดูเขาดูดส้วมด้วยตัวเอง ก็ควรถามคนดูดส้วมดูนะครับว่าส้วมราดไม่ลงเพาะอะไร..และจะแก้ไขอย่างไรดี?

เมื่อเป็นเช่นที่กล่ามาแล้วจะแก้อย่างไร?

การแก้ไขมีหลายวิธี แล้วแต่สถานที่ ต้องแก้ไขนะครับ เรียกรถบริการบ่อยๆ ไม่คุ้ม ถ้าแก้ไขถูกวิธีปัญหาเรื่องนี้ก็จะหมดไป

2.น้ำจากท่อน้ำทิ้งสาธารณะไหลย้อนเข้าบ่อส้วม เพราะวางบ่อส้วมต่ำกว่าระดับน้ำทิ้ง

บ้านสร้างใหม่ใช้ถังแช็คส้วมเต็มเร็ว ที่เคยพบจากลูกค้าที่โทรฯมาสอบถาม ส่วนมากจะเป็นส้วมที่วางท่อน้ำทิ้งต่ำกว่าระดับท่อน้ำทิ้งสาธารณะหรือต่ำกว่าระดับน้ำท่วม เมื่อน้ำเยอะก็ไหลย้อนเข้าบ่อส้วมทำให้ส้วมเต็ม

 

บริการดูดส้วม สูบส้วม ดูดส้วม บริการสูบส้วม สูบบ่อไขมัน น้ำเสียทุกชนิด รับแก้ไขปัญหา ส้วมเต็ม ส้วมตัน ส้วมราดน้ำไม่ลง ชักโครกกดไม่ลง ส้วมมีกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ อ่างล้างจาน อ่างล้างหน้าโถปัสสะวะ อุดตัน ลอกท่อ ล้างท่อ บริการล้างบ่อเกรอะ บ่อไขมัน บ่อกาก บ่อตะกอน บ้านเรือน ห้างร้าน บริษัท โรงงาน หอพัก คอนโด โรงแรม สถานที่ราชการ โรงพยาบาล นิคมอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพ ราคายุติธรรม รับประกันความพอใจ

บริการดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน สูบไขมัน ลอกท่อ ล้างท่อ

ดูดส้วม,กทม.,สูบส้วม,บริการดูดส้วม,สูบส้วม,โทร 0994139944 กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียง

บริการดี รวดเร็วโทร.หาเรา ปัญหาจะหมดไป! ด่วนเร็วทันใจ

ติดต่อคุณ 0994139944 คุณเปลว

 

ทักไลน์  http://line.me/ti/p/TEb8ZFKReR

บริการสูบส้วมบ้านบึงชลบุรี

บริการดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตันบ้านบึงชลบุรี
บริการดูดส้วมบ้านบึงชลบุรี สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน สูบไขมัน สูบสิ่งปฏิกูล
บ้านบึงชลบุรีรับจ้าง สูบสิ่งปฏิกูล ดูดส้วม สูบส้วม สูบส้วม
รับสูบส้วมบ้านบึงชลบุรี ,แก้ไขส้วมตัน,ท่อตัน,ซิงค์ตัน
บริการสูบส้วมบ้านบึงชลบุรี ดูดส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน
รถบริการ รับดูดส้วม สูบส้วมบ้านบึงชลบุรี
ท่อตันบ้านบึงชลบุรี ส้วมตัน ท่อน้ำตัน ท่ออุดตัน ลอกท่อน้ำ

รับเหมางานสูบส้วม

 

วิธีแก้ปัญหาท่อตัน แบบง่าย ๆ มาฝากคุณตามเรามาดูกันเลย

วิธีแก้ท่อตันเอาน้ำร้อนเข้าช่วย
โดยทีมงานดูดส้วม
บ้านบึงชลบุรี

วิธีแก้ท่อตัน ระยะที่ 1 

ประมาณว่าท่อตันนิดหน่อย น้ำไหลลงช้า เริ่มต้นเราก็ตั้งน้ำร้อนประมาณ 2 ลิตร เสร็จแล้วคุณก็ค่อย ๆ เทน้ำยาล้างจานลงไปในท่อสักประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ หลังจากนั้นก็ใช้น้ำร้อนค่อย ๆ เทลงไป สักครู่ท่อน้ำก็จะหายตัน นี้คือวิธีที่ 1 เอาน้ำร้อนเข้าช่่วย

เบกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชู

วิธีที่ 2 นี้จะเหมาะกับท่อน้ำที่ตันมากหน่อย เริ่มต้นก็คือเอาเบกิ้งโซดา และน้ำส้มสายชู อย่างละประมาณครึ่งแก้ว ค่อย ๆ เทลงไปในท่อแต่เทเบกิ้งโซดาก่อนนะแล้วค่อยตามด้วยน้ำส้มสายชู ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที เราก็เอาน้ำร้อนประมาณ 2 ลิตรค่อย ๆ เทตามลงไปอีกครั้ง

– การแก้ปัญหาท่อตันนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ขอเพียงต้องใจเย็น ๆ ถ้าคุณทำครั้งแรกยังไม่หายท่อตันก็ลองทำซ้ำอีกครั้งนะ แต่ทางที่ดีก่อนจะล้างจานก็ควรกวาดเศษอาหารในจานออกให้เหมาะก่อนท่อจะได้ไม่ตัน ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาให้ปวดหัว

ท่อระบายน้ำอุดตัน
แนะนำรถดูดส้วม
บ้านบึงชลบุรี

เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในฤดูฝนจะเกิดอยู่บ่อยครั้งมาก สำหรับอาคาร บ้านเรือน อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม โรงงาน ฯลฯ โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก หากเจ้าของสถานที่ขาดความเอาใจใส่ หรือดูแลไม่ทั่วถึง

สาเหตุของการอุดตันในท่อระบายน้ำ

ที่มาของปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน อาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น

อาจเกิดจากการทำความสะอาด ซักล้างสิ่งต่าง ๆ การรวมตัวของไขมัน สบู่ ผงซักฟอก

อาจเกิดจากผู้คนที่พักอาศัยในสถานที่นั้น ๆ มีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออาจเกิดจากความมักง่าย ทิ้งสิ่งปฏิกูล เศษขยะ เศษอาหารต่าง ๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง ลืมคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เช่น เศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า ที่ถูกพัดพามาสะสมจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ หนา และแข็ง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ที่บริเวณดาดฟ้า รางน้ำฝน ระเบียงบ้าน หรือแม้แต่ผนังกำแพงของบ้าน สิ่งเหล่านี้ก็จะถูกชะล้างโดยน้ำฝน และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง ในบางครั้งอาจไปสะสมอยู่บริเวณ ส่วนแยก ส่วนโค้งงอของท่อ ทับถมกันมากขึ้น ๆ จนกระทั่งไปปิดกั้นทางเดินของน้ำ ไม่สามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำเอ่อล้นออกมาภายนอกท่อระบายน้ำ

แนวทางป้องกันและแก้ไข

ควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ บริเวณปากท่อระบายน้ำทิ้ง รางน้ำฝน ดาดฟ้า ระเบียงบ้าน พยายามอย่าให้มีเศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า ขวางกั้นทางเดินของน้ำ

ตรวจสอบตะแกรงที่ปิดฝาท่อระบายน้ำทิ้งในจุดต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากพบว่าเสียหรือแตกหัก ควรรีบเปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันที

อย่าทิ้งขยะ หรือ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง ควรผ่านการกรองเสียก่อน

พยายามอย่าใช้สารเคมีใด ๆ เทลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อเกิดการอุดตันขึ้นภายในท่อ เช่น โซดาไฟ เพราะจะทำให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้น

หากเป็นการอุดตันจากคราบไขมัน คราบสบู่ คราบผงซักฟอก สามารถแก้ไขได้เบื้องต้น โดยใช้น้ำร้อนต้นให้เดือด แล้วเทราดลงไปในท่อที่มีการอุดตัน หรือ อาจใช้น้ำส้มสายชูในปริมาณที่เข็มข้น เทราดลงไป การแก้ไขวิธีนี้จะไม่ทำให้เกิดผลเสียใด ๆ แก่ท่อระบายน้ำทุกประเภท

วิธีแก้ส้วมเต็มเร็ว

ส้วมเต็มเร็ว ถ้าไม่ใช่อุดตันจากขยะหรือสิ่งขับถ่าย ก็มีสาเหตุจาก

1.น้ำใต้ดินไหลเข้าบ่อส้วม

ทำไมน้ำใต้ดินไหลเข้าบ่อส้วม(บ่อปูน)ทั้งที่ไม่เคยเป็น…

ที่เคยประสบมาคือบ้านของตัวเองมีการใช้น้ำมากขึ้น หรือบริเวณใกล้ๆมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน มากขึ้น จึงมีการใช้น้ำมากขึ้น น้ำจึงอยู่ใต้ดินมากขึ้น ระดับน้ำก็สูงขึ้น ทำให้ไหลเข้าบ่อส้วมตามธรรมชาติของน้ำ

พิสูจน์สิ่งที่ผมกล่าวมาว่าจริงไหม..ให้เปิดฝาบ่อส้วมดูก็ได้ครับจะเจอน้ำเต็มบ่อ หรือให้ขุดดินข้างบ่อลงดู ขุดลงไปประมาณ50cm ถ้าเจอน้ำแสดงว่าใช่ เมื่อเรียกรถดูดส้วมมาดูด ก็จะได้แต่น้ำ และมองเห็นน้ำไหลซึมเข้าบ่อ..

ถ้าไม่ได้เข้าไปดูเขาดูดส้วมด้วยตัวเอง ก็ควรถามคนดูดส้วมดูนะครับว่าส้วมราดไม่ลงเพาะอะไร..และจะแก้ไขอย่างไรดี?

เมื่อเป็นเช่นที่กล่ามาแล้วจะแก้อย่างไร?

การแก้ไขมีหลายวิธี แล้วแต่สถานที่ ต้องแก้ไขนะครับ เรียกรถบริการบ่อยๆ ไม่คุ้ม ถ้าแก้ไขถูกวิธีปัญหาเรื่องนี้ก็จะหมดไป

2.น้ำจากท่อน้ำทิ้งสาธารณะไหลย้อนเข้าบ่อส้วม เพราะวางบ่อส้วมต่ำกว่าระดับน้ำทิ้ง

บ้านสร้างใหม่ใช้ถังแช็คส้วมเต็มเร็ว ที่เคยพบจากลูกค้าที่โทรฯมาสอบถาม ส่วนมากจะเป็นส้วมที่วางท่อน้ำทิ้งต่ำกว่าระดับท่อน้ำทิ้งสาธารณะหรือต่ำกว่าระดับน้ำท่วม เมื่อน้ำเยอะก็ไหลย้อนเข้าบ่อส้วมทำให้ส้วมเต็ม

 

บริการดูดส้วม สูบส้วม ดูดส้วม บริการสูบส้วม สูบบ่อไขมัน น้ำเสียทุกชนิด รับแก้ไขปัญหา ส้วมเต็ม ส้วมตัน ส้วมราดน้ำไม่ลง ชักโครกกดไม่ลง ส้วมมีกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ อ่างล้างจาน อ่างล้างหน้าโถปัสสะวะ อุดตัน ลอกท่อ ล้างท่อ บริการล้างบ่อเกรอะ บ่อไขมัน บ่อกาก บ่อตะกอน บ้านเรือน ห้างร้าน บริษัท โรงงาน หอพัก คอนโด โรงแรม สถานที่ราชการ โรงพยาบาล นิคมอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพ ราคายุติธรรม รับประกันความพอใจ

บริการดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน สูบไขมัน ลอกท่อ ล้างท่อ

ดูดส้วม,กทม.,สูบส้วม,บริการดูดส้วม,สูบส้วม,โทร 0994139944 กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียง

บริการดี รวดเร็วโทร.หาเรา ปัญหาจะหมดไป! ด่วนเร็วทันใจ

ติดต่อคุณ 0994139944 คุณเปลว

 

ทักไลน์  http://line.me/ti/p/TEb8ZFKReR

บริการสูบส้วมบ้านฉางระยอง

บริการดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตันบ้านฉางระยอง
บริการดูดส้วมบ้านฉางระยอง สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน สูบไขมัน สูบสิ่งปฏิกูล
บ้านฉางระยองรับจ้าง สูบสิ่งปฏิกูล ดูดส้วม สูบส้วม สูบส้วม
รับสูบส้วมบ้านฉางระยอง ,แก้ไขส้วมตัน,ท่อตัน,ซิงค์ตัน
บริการสูบส้วมบ้านฉางระยองดูดส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน
รถบริการ รับดูดส้วม สูบส้วมบ้านฉางระยอง
ท่อตันบ้านฉางระยองส้วมตัน ท่อน้ำตัน ท่ออุดตัน ลอกท่อน้ำ

รับเหมางานสูบส้วม

 

วิธีแก้ปัญหาท่อตัน แบบง่าย ๆ มาฝากคุณตามเรามาดูกันเลย

วิธีแก้ท่อตันเอาน้ำร้อนเข้าช่วย
โดยทีมงานดูดส้วม
บ้านฉางระยอง

วิธีแก้ท่อตัน ระยะที่ 1 

ประมาณว่าท่อตันนิดหน่อย น้ำไหลลงช้า เริ่มต้นเราก็ตั้งน้ำร้อนประมาณ 2 ลิตร เสร็จแล้วคุณก็ค่อย ๆ เทน้ำยาล้างจานลงไปในท่อสักประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ หลังจากนั้นก็ใช้น้ำร้อนค่อย ๆ เทลงไป สักครู่ท่อน้ำก็จะหายตัน นี้คือวิธีที่ 1 เอาน้ำร้อนเข้าช่่วย

เบกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชู

วิธีที่ 2 นี้จะเหมาะกับท่อน้ำที่ตันมากหน่อย เริ่มต้นก็คือเอาเบกิ้งโซดา และน้ำส้มสายชู อย่างละประมาณครึ่งแก้ว ค่อย ๆ เทลงไปในท่อแต่เทเบกิ้งโซดาก่อนนะแล้วค่อยตามด้วยน้ำส้มสายชู ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที เราก็เอาน้ำร้อนประมาณ 2 ลิตรค่อย ๆ เทตามลงไปอีกครั้ง

– การแก้ปัญหาท่อตันนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ขอเพียงต้องใจเย็น ๆ ถ้าคุณทำครั้งแรกยังไม่หายท่อตันก็ลองทำซ้ำอีกครั้งนะ แต่ทางที่ดีก่อนจะล้างจานก็ควรกวาดเศษอาหารในจานออกให้เหมาะก่อนท่อจะได้ไม่ตัน ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาให้ปวดหัว

ท่อระบายน้ำอุดตัน
แนะนำรถดูดส้วม
บ้านฉางระยอง

เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในฤดูฝนจะเกิดอยู่บ่อยครั้งมาก สำหรับอาคาร บ้านเรือน อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม โรงงาน ฯลฯ โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก หากเจ้าของสถานที่ขาดความเอาใจใส่ หรือดูแลไม่ทั่วถึง

สาเหตุของการอุดตันในท่อระบายน้ำ

ที่มาของปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน อาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น

อาจเกิดจากการทำความสะอาด ซักล้างสิ่งต่าง ๆ การรวมตัวของไขมัน สบู่ ผงซักฟอก

อาจเกิดจากผู้คนที่พักอาศัยในสถานที่นั้น ๆ มีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออาจเกิดจากความมักง่าย ทิ้งสิ่งปฏิกูล เศษขยะ เศษอาหารต่าง ๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง ลืมคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เช่น เศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า ที่ถูกพัดพามาสะสมจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ หนา และแข็ง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ที่บริเวณดาดฟ้า รางน้ำฝน ระเบียงบ้าน หรือแม้แต่ผนังกำแพงของบ้าน สิ่งเหล่านี้ก็จะถูกชะล้างโดยน้ำฝน และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง ในบางครั้งอาจไปสะสมอยู่บริเวณ ส่วนแยก ส่วนโค้งงอของท่อ ทับถมกันมากขึ้น ๆ จนกระทั่งไปปิดกั้นทางเดินของน้ำ ไม่สามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำเอ่อล้นออกมาภายนอกท่อระบายน้ำ

แนวทางป้องกันและแก้ไข

ควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ บริเวณปากท่อระบายน้ำทิ้ง รางน้ำฝน ดาดฟ้า ระเบียงบ้าน พยายามอย่าให้มีเศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า ขวางกั้นทางเดินของน้ำ

ตรวจสอบตะแกรงที่ปิดฝาท่อระบายน้ำทิ้งในจุดต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากพบว่าเสียหรือแตกหัก ควรรีบเปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันที

อย่าทิ้งขยะ หรือ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง ควรผ่านการกรองเสียก่อน

พยายามอย่าใช้สารเคมีใด ๆ เทลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อเกิดการอุดตันขึ้นภายในท่อ เช่น โซดาไฟ เพราะจะทำให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้น

หากเป็นการอุดตันจากคราบไขมัน คราบสบู่ คราบผงซักฟอก สามารถแก้ไขได้เบื้องต้น โดยใช้น้ำร้อนต้นให้เดือด แล้วเทราดลงไปในท่อที่มีการอุดตัน หรือ อาจใช้น้ำส้มสายชูในปริมาณที่เข็มข้น เทราดลงไป การแก้ไขวิธีนี้จะไม่ทำให้เกิดผลเสียใด ๆ แก่ท่อระบายน้ำทุกประเภท

วิธีแก้ส้วมเต็มเร็ว

ส้วมเต็มเร็ว ถ้าไม่ใช่อุดตันจากขยะหรือสิ่งขับถ่าย ก็มีสาเหตุจาก

1.น้ำใต้ดินไหลเข้าบ่อส้วม

ทำไมน้ำใต้ดินไหลเข้าบ่อส้วม(บ่อปูน)ทั้งที่ไม่เคยเป็น…

ที่เคยประสบมาคือบ้านของตัวเองมีการใช้น้ำมากขึ้น หรือบริเวณใกล้ๆมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน มากขึ้น จึงมีการใช้น้ำมากขึ้น น้ำจึงอยู่ใต้ดินมากขึ้น ระดับน้ำก็สูงขึ้น ทำให้ไหลเข้าบ่อส้วมตามธรรมชาติของน้ำ

พิสูจน์สิ่งที่ผมกล่าวมาว่าจริงไหม..ให้เปิดฝาบ่อส้วมดูก็ได้ครับจะเจอน้ำเต็มบ่อ หรือให้ขุดดินข้างบ่อลงดู ขุดลงไปประมาณ50cm ถ้าเจอน้ำแสดงว่าใช่ เมื่อเรียกรถดูดส้วมมาดูด ก็จะได้แต่น้ำ และมองเห็นน้ำไหลซึมเข้าบ่อ..

ถ้าไม่ได้เข้าไปดูเขาดูดส้วมด้วยตัวเอง ก็ควรถามคนดูดส้วมดูนะครับว่าส้วมราดไม่ลงเพาะอะไร..และจะแก้ไขอย่างไรดี?

เมื่อเป็นเช่นที่กล่ามาแล้วจะแก้อย่างไร?

การแก้ไขมีหลายวิธี แล้วแต่สถานที่ ต้องแก้ไขนะครับ เรียกรถบริการบ่อยๆ ไม่คุ้ม ถ้าแก้ไขถูกวิธีปัญหาเรื่องนี้ก็จะหมดไป

2.น้ำจากท่อน้ำทิ้งสาธารณะไหลย้อนเข้าบ่อส้วม เพราะวางบ่อส้วมต่ำกว่าระดับน้ำทิ้ง

บ้านสร้างใหม่ใช้ถังแช็คส้วมเต็มเร็ว ที่เคยพบจากลูกค้าที่โทรฯมาสอบถาม ส่วนมากจะเป็นส้วมที่วางท่อน้ำทิ้งต่ำกว่าระดับท่อน้ำทิ้งสาธารณะหรือต่ำกว่าระดับน้ำท่วม เมื่อน้ำเยอะก็ไหลย้อนเข้าบ่อส้วมทำให้ส้วมเต็ม

 

บริการดูดส้วม สูบส้วม ดูดส้วม บริการสูบส้วม สูบบ่อไขมัน น้ำเสียทุกชนิด รับแก้ไขปัญหา ส้วมเต็ม ส้วมตัน ส้วมราดน้ำไม่ลง ชักโครกกดไม่ลง ส้วมมีกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ อ่างล้างจาน อ่างล้างหน้าโถปัสสะวะ อุดตัน ลอกท่อ ล้างท่อ บริการล้างบ่อเกรอะ บ่อไขมัน บ่อกาก บ่อตะกอน บ้านเรือน ห้างร้าน บริษัท โรงงาน หอพัก คอนโด โรงแรม สถานที่ราชการ โรงพยาบาล นิคมอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพ ราคายุติธรรม รับประกันความพอใจ

บริการดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน สูบไขมัน ลอกท่อ ล้างท่อ

ดูดส้วม,กทม.,สูบส้วม,บริการดูดส้วม,สูบส้วม,โทร 0994139944 กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียง

บริการดี รวดเร็วโทร.หาเรา ปัญหาจะหมดไป! ด่วนเร็วทันใจ

ติดต่อคุณ 0994139944 คุณเปลว

 

ทักไลน์  http://line.me/ti/p/TEb8ZFKReR