แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.

แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป  สำนักงาน ป.ป.ช.

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
13 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.

แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน   สำนักงาน ป.ป.ช.

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 สรุปข้อสอบ พรบ.สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
6 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
7 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
8 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
11 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
12 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
13 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
14 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักงาน ป.ป.ช.

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
10 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
12 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
14 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
16 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  สำนักงาน ป.ป.ช.

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
9 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
10 แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
12 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
13 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต  สำนักงาน ป.ป.ช.

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 สรุปข้อสอบ พรบ.สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
6 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช.)
8 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
9 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
11 การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
12 ความรู้เกี่ยวกับจิตสังคมและการศึกษา
13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
14 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
15 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน  สำนักงาน ป.ป.ช.

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 สรุปข้อสอบ พรบ.สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
6 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช.)
8 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
9 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
11 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2547
12 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
13 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
14 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ  สำนักงาน ป.ป.ช.

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
5 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550?
8 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
9 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. 2550
10 แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
11 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552
12 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
13 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
14 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
15 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
16 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
5 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550?
8 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
9 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. 2550
10 แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
11 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552
12 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
13 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
14 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
15แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
16 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แนวข้อสอบพนักงาน กกต  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
3 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
10 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
11 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2550
12 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550?
13 พรบ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
14 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
15 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. 2550
16 แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
17 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยะลา