ช่างเจาะน้ำบาดาลนครพนม

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในนครพนมนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลนครพนม
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลนครพนมทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– นครพนมรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลนครพนมสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– นครพนมออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– นครพนมรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลนครพนมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลนครพนม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลยอดชาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าอุเทน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าจำปา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าอุเทน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพนอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพะทาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลรามราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเทา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวินพระบาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยบุรี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอธาตุพนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดฉิม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนนางหงส์
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุพนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุพนมเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาถ่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหนาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำก่ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลฝั่งแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระกลางทุ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุ่มเหม้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสนพัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนแพง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาทม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนเตย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองซน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคูณใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเสียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าพัฒนา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลก้านเหลือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำพี้
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเลียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแก้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระซอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิมาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุ่มแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสังข์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเข
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่ล้อม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปลาปาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุตาไก้
ช่างเจาะน้ำบาดาลนามะเขือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปลาปาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลมหาชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองฮี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเทาใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสูง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีสงคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าบ่อสงคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเดื่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเอื้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสงคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามผง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนสว่าง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุรุคุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามเฒ่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำเตย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงขวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาราชควาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านผึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังตามัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองญาติ
ช่างเจาะน้ำบาดาลอาจสามารถ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ตาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเรณูนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองย่างชิ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลเรณู
ช่างเจาะน้ำบาดาลเรณูใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกหินแฮ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโพนสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาขมิ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหัวบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาใน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนบก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนสวรรค์

ช่างเจาะน้ำบาดาลชัยภูมิ

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในชัยภูมิ นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

                    ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลชัยภูมิ 
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลชัยภูมิ ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ชัยภูมิรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลชัยภูมิ สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ชัยภูมิออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ชัยภูมิรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลชัยภูมิขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )
บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน

รับเจาะบาดาลชัยภูมิ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอซับใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะโกทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ากูบ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคอนสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอนสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่องสามหมอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโสก
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางหวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกมั่งงอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคอนสาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอนสาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงบัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งนาเลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งลุยลาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนคูณ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอจัตุรัส
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดน้ำใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลละหาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลส้มป่อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวบาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวโคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโดน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบำเหน็จณรงค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านชวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวทะเล
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะมะนาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกเพชรพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกเริงรมย์
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านเขว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลชีบน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาดแร้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเขว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูแลนคา
ช่างเจาะน้ำบาดาลลุ่มลำชี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนแดง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านแท่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเต่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแท่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระพัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามสวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองคู
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภักดีชุมพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเจียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจาทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลมทอง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูเขียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลกวางโจน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดยม
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านดอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแก้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลผักปัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองคอนไทย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโอโล
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองบัวระเหว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังตะเฆ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวระเหว
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยแย้
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโสกปลาดุก
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองบัวแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดชุมแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลถ้ำวัวแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางแดด
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังชมภู
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดเลาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับสีทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเดื่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเป้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระโพนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโพนงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนกอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทอง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเทพสถิต
ช่างเจาะน้ำบาดาลนายางกลัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลวะตะแบก
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยายจิ๋ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลโป่งนก
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเนินสง่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะฮาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาเนิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลรังงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองฉิม
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดตุ้ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลชีลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าหินโงม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาฝาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเสียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุ่งคล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านค่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเล่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลรอบเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองนาแซง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยต้อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยบง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแก้งคร้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่องสามหมอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ามะไฟหวาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหนองทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแก้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสังข์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลุบคา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเก่าย่าดี

ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกุง

ช่างเจาะน้ำบาดาลขอนแก่น

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในขอนแก่นนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

                   ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลขอนแก่น
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลขอนแก่นทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ขอนแก่นรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลขอนแก่นสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ขอนแก่นออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ขอนแก่นรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขอนแก่นขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )
บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน

รับเจาะบาดาลขอนแก่น

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอซำสูง
ตำบลกระนวน
ตำบลคำแมด
ตำบลคูคำ
ตำบลบ้านโนน
ตำบลห้วยเตย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านแฮด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแฮด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแซง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสมบูรณ์
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขนวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโคก
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโคกโพธิ์ไชย
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ไชย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลาหมอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเปือยใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนแดง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกระนวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดูนสาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำอ้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านฝาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยโจด
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชนบท
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดเพียขอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลชนบท
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแท่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลปอแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีบุญเรือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนพะยอม
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชุมแพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขัวเรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมแพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหนองทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเพียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหินลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเขียด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเสาเล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนอุดม
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยสอ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอน้ำพอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดน้ำใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายมูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ากระเสริม
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำพอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวเงิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังทุย
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงหวาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านฝาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านฝาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเหล่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่ามะนาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าหวายนั่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนฆ้อง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าปอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูเหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองน้ำใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวหนอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินตั้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเพีย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแคนเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพระยืน
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโต้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระบุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระยืน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลลอมคอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองมะเขือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวงนางเบ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวงโสกพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวทุ่ง ตำบลเก่างิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพ็กใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสง่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโจดหนองแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโสกนกเต็น
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูผาม่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาฝาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูผาม่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังสวาบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนคอม
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดขอนแก่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลดินดำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาชุมแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสงเปือย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุงธนสาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุงเซิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหว้าทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเก่าพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอมัญจาคีรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดเค้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำแคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนหม่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแปน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนเพ็ก
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสีชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลซำยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบริบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูห่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังเพิ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสุข
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแดง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองสองห้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคึมชาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงเค็ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนดั่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะกั่วป่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสองห้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเม็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่ล้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหันโจด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนธาตุ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดกว้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจระเข้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านผือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเม็ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภออุบลรัตน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสุขสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขื่อนอุบลรัตน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสูง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาสวนกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงเมืองแอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาสวนกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสมบูรณ์
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเปือยน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเปือยน้อย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงเนียม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเป็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระลับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาวะถี
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลแดงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนท่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแวงน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลก้านเหลือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทางขวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่านางแนว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าวัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลละหานนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลแวงน้อย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแวงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอนฉิม
ช่างเจาะน้ำบาดาลแวงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด

ช่างเจาะน้ำบาดาลใหม่นาเพียง

ช่างเจาะน้ำบาดาลกาฬสินธุ์

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในกาฬสินธุ์นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลกาฬสินธุ์
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลกาฬสินธุ์ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– กาฬสินธุ์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลกาฬสินธุ์ สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– กาฬสินธุ์ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– กาฬสินธุ์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลกาฬสินธุ์ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )
บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน

รับเจาะบาดาลกาฬสินธุ์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอฆ้องชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลฆ้องชัยพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำชี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่ากลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนศิลา
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอดอนจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงพยุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาจำปา
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะอาดไชยศรี
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาคู
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคู
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูแล่นช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสายนาวัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนนาจาง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสามชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำสร้างเที่ยง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำราญใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองช้าง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกมลาไสย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกมลาไสย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงลิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลธัญญา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแปน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลักเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจ้าท่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนงาม
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกุฉินารายณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดค้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลจุมจัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามขา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองห้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าไฮงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลแจนแลน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคำม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดินจี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งคลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเนินยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าคันโท
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุงเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดจิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าคันโท
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางอู้ม
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนามน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนามน
ช่างเจาะน้ำบาดาลยอดแกง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสงเปลือย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลักเหลี่ยม
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอยางตลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเชือก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวบาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางตลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตอกแป้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองอีเฒ่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวงัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลอิตื้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุ่มเม่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาพระนอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเว่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสูง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอร่องคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลร่องคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามัคคี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าอ้อย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสมเด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาเสวย
ช่างเจาะน้ำบาดาลมหาไชย
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำห้วยหลัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสมเด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมเด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหมูม่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลแซงบาดาล
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสหัสขันธ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนามะเขือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูสิงห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสหัสขันธ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนน้ำเกลี้ยง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนแหลมทอง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองกุงศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงมูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำหนองแสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุงศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสรวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสาเล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกเครือ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอห้วยผึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำบง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมห้วยผึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองอีบุตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลไค้นุ่น
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอห้วยเม็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดโดน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำเหมือดแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงนาเรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิมูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยเม็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดปลาค้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดสิมคุ้มใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลคุ้มเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสงเปลือย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระพังทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองผือ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลางหมื่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลกาฬสินธุ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลขมิ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาจารย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงวิชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูดิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูปอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำคลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำปาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำพาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลุบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงเครือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอุตรดิตถ์

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในอุตรดิตถ์ นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ


ติดต่อหาช่างเจาะบาดาล


บริการรับเจาะบาดาลอุตรดิตถ์

ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน- บริการขุดเจาะบาดาลอุตรดิตถ์ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– อุตรดิตถ์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลอุตรดิตถ์สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– อุตรดิตถ์ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– อุตรดิตถ์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอุตรดิตถ์ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )
บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน

รับเจาะบาดาลอุตรดิตถ์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอตรอน

ช่างเจาะน้ำบาดาลข่อยสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำอ่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแก่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดสองแคว
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทองแสนขัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำพี้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าคาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลผักขวง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าปลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลจริม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าปลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าแฝก
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางพญา
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำหมัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาเลือด
ช่างเจาะน้ำบาดาลร่วมจิต
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดล้า
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอน้ำปาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำไคร้
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำไฝ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านฝาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยมุ่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลเด่นเหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสนตอ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านโคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาขุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อเบี้ย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงเจ็ดต้น
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพิชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอรุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ามะเฟือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าสัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลนายาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาอิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านดารา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหม้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพญาแมน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่อ้อย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอฟากท่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเสี้ยว
ช่างเจาะน้ำบาดาลฟากท่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสองคอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสองห้อง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอลับแล
ช่างเจาะน้ำบาดาลชัยจุมพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านแม่คำมัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งยั้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนานกกก
ช่างเจาะน้ำบาดาลฝายหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีพนมมาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่พูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่ล้อม
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนฝาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคุ้งตะเภา
ช่างเจาะน้ำบาดาลงิ้วงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลถ้ำฉลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าอิฐ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเสา
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำริด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านด่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านด่านนาขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเกาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าเซ่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาจุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังกะพี้
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังดิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดกรวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดงิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสนตอ

ช่างเจาะน้ำบาดาลลำพูน

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในลำพูน นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทาง
ธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลลำพูน
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลลำพูน ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ลำพูนรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลลำพูน สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
-ลำพูนออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ลำพูนรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลลำพูนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )
บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน
รับเจาะบาดาลลำพูน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเวียงหนองล่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังผาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองยวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองล่อง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทุ่งหัวช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะเคียนปม
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งหัวช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านปวง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านธิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านธิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยาบ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านโฮ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโฮ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าพลู
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีเตี้ย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลาสะวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่ายาว
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอป่าซาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าตุ้ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครเจดีย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำดิบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเรือน
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากบ่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าซาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะกอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่แรง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอลี้
ช่างเจาะน้ำบาดาลก้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงดำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลลี้
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีวิชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ตืน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ลาน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลต้นธง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแป้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลประตูป่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าสัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะเขือแจ้
ช่างเจาะน้ำบาดาลริมปิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีบัวบาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองช้างคืน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหนาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุโมงค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงยอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหมืองง่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหมืองจี้
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่ทา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทากาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทาขุมเงิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทาทุ่งหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทาปลาดุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลทาสบเส้า

ช่างเจาะน้ำบาดาลทาแม่ลอย

ช่างเจาะน้ำบาดาลลำปาง

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในลำปางนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลลำปาง
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลลำปางทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ลำปางรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลลำปาง สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ลำปางออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ลำปางรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลลำปางขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )
บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน

รับเจาะบาดาลลำปาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภองาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านร้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านอ้อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแหง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปงเตา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลวงเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลวงใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ตีบ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งฮั้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลร่องเคาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังซ้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังทรายคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังใต้
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสบปราบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนายาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสบปราบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่กัวะ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอห้างฉัตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลปงยางคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลวอแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหล่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้างฉัตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สัน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเกาะคา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าผา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแส่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำปางหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังพร้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะคา
ช่างเจาะน้ำบาดาลใหม่พัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลไหล่หิน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเถิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลล้อมแรด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเถินบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงมอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ถอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ปะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่มอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่วะ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกล้วยแพะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลต้นธงชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งฝาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุญนาคพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อแฮ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านค่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเป้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเสด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเอื้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปงแสนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระบาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสบตุ๋ย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนดอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงเหนือ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมืองปาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งกว๋าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านขอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองปาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแจ้ซ้อน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเสริมงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสริมกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสริมขวา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสริมซ้าย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแจ้ห่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งผึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านสา
ช่างเจาะน้ำบาดาลปงดอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวิเชตนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองมาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแจ้ห่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สุก
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่ทะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนไฟ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาครัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำโจ้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกิ่ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านบอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าตัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังเงิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันดอนแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวเสือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ทะ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่พริก
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาปัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระบาทวังตวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ปุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่พริก
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่เมาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลจางเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาสัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสบป้าน

ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่เมาะ

ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ฮ่องสอน

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในแม่ฮ่องสอนนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

                    ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลแม่ฮ่องสอน
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลแม่ฮ่องสอนทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– แม่ฮ่องสอนรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลแม่ฮ่องสอนสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– แม่ฮ่องสอนออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– แม่ฮ่องสอนรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลแม่ฮ่องสอน ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )
บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน

รับเจาะบาดาลแม่ฮ่องสอน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอขุนยวม
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนยวม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองปอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่กิ๊
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ยวมน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่อูคอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่เงา
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปางมะผ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลถ้ำลอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาปู่ป้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลปางมะผ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสบป่อง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองแปง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่นาเติง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ฮี้
ช่างเจาะน้ำบาดาลโป่งสา
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสบเมย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกองก๋อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าโปง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสบเมย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่คะตวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สามแลบ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจองคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปางหมู
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาบ่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหมอกจำแป่
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยปูลิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยผา
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยโป่ง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่ลาน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนแม่ลาน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าผาปุ้ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันติคีรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยห้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่นาจาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ลาน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ลาหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่โถ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่สะเรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าแป๋
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสาหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่คง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ยวม
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สะเรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่เหาะ

ช่างเจาะน้ำบาดาลแพร่

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในแพร่นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลแพร่
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลแพร่ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
-แพร่รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลแพร่ สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– แพร่ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
-แพร่รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลแพร่ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )
บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน

รับเจาะบาดาลแพร่

ช่างเจาะน้ำบาดาลจังหวัดแพร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอร้องกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำเลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลร้องกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลร้องเข็ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ยางตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ยางร้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ยางฮ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่โทน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลต้าผามอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งแล้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อเหล็กลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านปิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากกาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวทุ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยอ้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงต้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ปาน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังชิ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาพูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าสัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังชิ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลสรอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ป้าก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่พุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่เกิ๋ง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งน้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหนุน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะเอียบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยหม้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเตาปูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแดนชุมพล
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสูงเม่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนมูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำชำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านปง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเหล่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลร่องกาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสบสาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสูงเม่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวฝาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงทอง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองม่วงไข่
ช่างเจาะน้ำบาดาลตำหนักธรรม
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งแค้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำรัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองม่วงไข่
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่คำมี
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเด่นชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลปงป่าหวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเด่นชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่จั๊วะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทรย้อย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกาญจนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่อแฮ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งกวาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งโฮ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าข้าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาจักร
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำชำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านถิ่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าแมต
ช่างเจาะน้ำบาดาลร่องฟอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังธง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหงษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนเขื่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยม้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหมืองหม้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่คำมี
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ยม
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่หล่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเวียง

ช่างเจาะน้ำบาดาลพะเยา

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในพะเยา นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลพะเยา
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลพะเยา ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– พะเยารับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลพะเยาสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
-พะเยาออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– พะเยารับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลพะเยา ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน

รับเจาะบาดาลพะเยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอดอกคำใต้

ช่างเจาะน้ำบาดาลดอกคำใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนศรีชุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านถ้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านปิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันโค้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าซาง หนองหล่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงสุวรรณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุญเกิด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสว่างอารมณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลคือเวียง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูกามยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงเจน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่อิง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูซาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งกล้วย
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าสัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูซาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสบบง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงแรง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอจุน
ช่างเจาะน้ำบาดาลจุน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งรวงทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระธาตุขิงแกง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลอ ตำบลหงส์หิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยข้าวก่ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยางขาม
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอดอกคำใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลคือเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงสุวรรณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอกคำใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนศรีชุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุญเกิด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านถ้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านปิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าซาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสว่างอารมณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันโค้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหล่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยลาน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนควร
ช่างเจาะน้ำบาดาลควร
ช่างเจาะน้ำบาดาลงิม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาปรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปง
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาช้างน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลออย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเชียงคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งผาสุข
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำแวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลฝายกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลร่มเย็น
ช่างเจาะน้ำบาดาลหย่วน
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่างทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจดีย์คำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงบาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ลาว
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเชียงม่วน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านมาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงม่วน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจำป่าหวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าจำปี
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าวังทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านตุ่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านต๊ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านต๋อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านสาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันป่าม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่กา
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ต๋ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่นาเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ปีม
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่ใจ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเหล่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าแฝก
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีถ้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจริญราษฎร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ใจ