ประกันรถยนต์ขอนแก่น

หากท่านเป็นคนนพื้นที่ขอนแก่น  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถขอนแก่น ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์ขอนแก่น ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์ขอนแก่น ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตขอนแก่น
ขอนแก่นประกันรถยนต์ ชั้น 1
ขอนแก่นประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยขอนแก่น
ต่อประกันรถยนต์ขอนแก่น
ขอนแก่นประกันชั้น 2
ขอนแก่นประกันรถยนต์ที่ไหนดี


ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
ขอนแก่นต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดขอนแก่น 
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอซำสูง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกระนวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคำแมด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคูคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านโนน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยเตย
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอบ้านแฮด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านแฮด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองแซง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกสำราญ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนสมบูรณ์
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอหนองนาคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกุดธาตุ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขนวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านโคก
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอโคกโพธิ์ไชย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลซับสมบูรณ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาแพง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านโคก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพธิ์ไชย
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอโนนศิลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านหัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองปลาหมอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเปือยใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนศิลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนแดง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอกระนวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดูนสาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำอ้อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านฝาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองกุงใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองโก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองโน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหัวนาคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยยาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยโจด
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอชนบท
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกุดเพียขอม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชนบท
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านแท่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปอแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังแสง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีบุญเรือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยแก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนพะยอม
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอชุมแพ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขัวเรียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชุมแพ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาหนองทุ่ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาเพียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังหินลาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองเขียด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองเสาเล้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองไผ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนสะอาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนหัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนอุดม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไชยสอ
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอน้ำพอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกุดน้ำใส
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทรายมูล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่ากระเสริม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำพอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบัวเงิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบัวใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านขาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพังทุย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลม่วงหวาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังชัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสะอาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองกุง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอบ้านฝาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านฝาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเหล่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่ามะนาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าหวายนั่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองบัว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกงาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนฆ้อง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอบ้านไผ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านลาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านไผ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าปอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลภูเหล็ก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองน้ำใส
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหัวหนอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหินตั้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองเพีย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแคนเหนือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลในเมือง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอพระยืน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขามป้อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านโต้น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพระบุ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพระยืน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองแวง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอพล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลอมคอม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองมะเขือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองแวงนางเบ้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองแวงโสกพระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหัวทุ่ง ตำบลเก่างิ้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเพ็กใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองพล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกสง่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโจดหนองแก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนข่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโสกนกเต็น
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอภูผาม่าน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาฝาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลภูผาม่าน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังสวาบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยม่วง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนคอม
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอภูเวียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกุดขอนแก่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดินดำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งชมพู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาชุมแสง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาหว้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเรือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลภูเวียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสงเปือย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองกุงธนสาร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองกุงเซิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหว้าทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองเก่าพัฒนา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลในเมือง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอมัญจาคีรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกุดเค้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคำแคน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าศาลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาข่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนางาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสวนหม่อน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองแปน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพนเพ็ก
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอสีชมพู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลซำยาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงลาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาจาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบริบูรณ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านใหม่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลภูห่าน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังเพิ่ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีสุข
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสีชมพู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองแดง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอหนองสองห้อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคึมชาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงเค็ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนดั่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนดู่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตะกั่วป่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังหิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสำโรง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองสองห้อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองเม็ก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองไผ่ล้อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหันโจด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนธาตุ
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอหนองเรือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกุดกว้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจระเข้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านกง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านผือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเม็ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลยางคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองเรือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนทัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนสะอาด
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภออุบลรัตน์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งโป่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีสุขสำราญ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกสูง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอเขาสวนกวาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคำม่วง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงเมืองแอม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนางิ้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาสวนกวาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนสมบูรณ์
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอเปือยน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขามป้อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังม่วง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสระแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเปือยน้อย
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนหัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าพระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบึงเนียม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านค้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านทุ่ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านหว้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเป็ด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพระลับ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศิลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสาวะถี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสำราญ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองตูม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองเก่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแดงใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกสี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนท่อน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลในเมือง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอแวงน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลก้านเหลือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทางขวาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่านางแนว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าวัด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลละหานนา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแวงน้อย
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอแวงใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคอนฉิม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแวงใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนสะอาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลใหม่นาเพียง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.