งานปั้นรูปปั้นพญานาคแพร่

รับงานออกแบบงานศิลปะแพร่ โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
ช่างแพร่ งานปูนปั้นไม้เทียม น้ำตกหินเทียม บ่อน้ำพุ งานสวนน้ำ
รับงานปั้นปูนสดแพร่ ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
โรงหล่อพระแพร่ พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ

   ติดต่อสอบถาม

                                  

บริการของเรา
งานปั้นลายไทยแพร่ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนแพร่ ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ แพร่วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ ผลงานของเรา
รับปั้นงานแพร่ งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม
ช่างปั้นแพร่ รับปั้นลายไทย รับทำภาพแกะติดผนัง ซุ้มประตูทางเข้า ป้ายโรงแรม. ป้ายร้านอาหาร งานปั้นนูนต่ำ และอื่นๆทุกชนิดตามท่านต้องการ
งานปั้นทุกชนิด. จำหน่ายรูปปั้นสัตว์ทุกชนิด งานซีเมนต์ ทองเหลือง โลหะ ไฟเบอร์ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน รับปั้นตามแบบที่ท่านต้องการทุกชนิด ผลงานของเรา
รับปั้นพระแพร่ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด โรงงานปั้นประติมากรรม รับสร้างโบสถ์ ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานทางด้านนี้มายาวนาน
 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
– รับสร้างโบสถ์ แพร่ รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ ผลงานของเรา
– สร้างซุ้มประตูวัดแพร่ สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดแพร่  ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด
–  สร้างเรือนเมรุและเตาเผาปลอดมลพิษไร้ควันไร้กลิ่น
โรงหล่อพระแพร่ พระพุทธรูป ทุกขนาด ทุกแบบ รับสั่งทำตามต้องการ
ช่างบูรณะองค์พระพุทธรูปแพร่
ช่างจิตรกรรมฝาผนังแพร่
ช่างสีบูรณะโบสถ์แพร่
น้ำตกหินเทียมแพร่ น้ำตกจำลองแพร่ ปั้นหุ่นรูปเหมือนแพร่
ไฟเบอร์กลาสแพร่ ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้งแพร่ ช่างหล่อโลหะ แพร่
งานหล่อทองเหลืองแพร่
หล่อพระ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม
รับงานออกแบบงานศิลปะทุกชนิด งานโมเดลจำลองพร้อมสร้าง 
รับงานออกแบบงานศิลปะกุฏิ
รับงานออกแบบงานศิลปะ เวที ผับ บาร์
รับงานออกแบบงานศิลปะตราสัณญาลักษณ์รีสรอท์
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม
รับงานออกแบบงานศิลปะรูปเหมือน
รับงานออกแบบงานศิลปะงานปูนปั้นไม้เทียม

งานปั้น ปั้นพระ รูปปั้นพญานาคแพร่


 รูปปั้นพญานาคร้องกวาง

รูปปั้นพญานาคทุ่งศรี
รูปปั้นพญานาคน้ำเลา
รูปปั้นพญานาคบ้านเวียง
รูปปั้นพญานาคร้องกวาง
รูปปั้นพญานาคร้องเข็ม
รูปปั้นพญานาคห้วยโรง
รูปปั้นพญานาคแม่ทราย
รูปปั้นพญานาคแม่ยางตาล
รูปปั้นพญานาคแม่ยางร้อง
รูปปั้นพญานาคแม่ยางฮ่อ
รูปปั้นพญานาคไผ่โทน
 รูปปั้นพญานาคลอง
รูปปั้นพญานาคต้าผามอก
รูปปั้นพญานาคทุ่งแล้ง
รูปปั้นพญานาคบ่อเหล็กลอง
รูปปั้นพญานาคบ้านปิน
รูปปั้นพญานาคปากกาง
รูปปั้นพญานาคหัวทุ่ง
รูปปั้นพญานาคห้วยอ้อ
รูปปั้นพญานาคเวียงต้า
รูปปั้นพญานาคแม่ปาน
 รูปปั้นพญานาควังชิ้น
รูปปั้นพญานาคนาพูน
รูปปั้นพญานาคป่าสัก
รูปปั้นพญานาควังชิ้น
รูปปั้นพญานาคสรอย
รูปปั้นพญานาคแม่ป้าก
รูปปั้นพญานาคแม่พุง
รูปปั้นพญานาคแม่เกิ๋ง
 รูปปั้นพญานาคสอง
รูปปั้นพญานาคทุ่งน้าว
รูปปั้นพญานาคบ้านกลาง
รูปปั้นพญานาคบ้านหนุน
รูปปั้นพญานาคสะเอียบ
รูปปั้นพญานาคหัวเมือง
รูปปั้นพญานาคห้วยหม้าย
รูปปั้นพญานาคเตาปูน
รูปปั้นพญานาคแดนชุมพล
 รูปปั้นพญานาคสูงเม่น
รูปปั้นพญานาคดอนมูล
รูปปั้นพญานาคน้ำชำ
รูปปั้นพญานาคบ้านกวาง
รูปปั้นพญานาคบ้านกาศ
รูปปั้นพญานาคบ้านปง
รูปปั้นพญานาคบ้านเหล่า
รูปปั้นพญานาคพระหลวง
รูปปั้นพญานาคร่องกาศ
รูปปั้นพญานาคสบสาย
รูปปั้นพญานาคสูงเม่น
รูปปั้นพญานาคหัวฝาย
รูปปั้นพญานาคเวียงทอง
 รูปปั้นพญานาคหนองม่วงไข่
รูปปั้นพญานาคตำหนักธรรม
รูปปั้นพญานาคทุ่งแค้ว
รูปปั้นพญานาคน้ำรัด
รูปปั้นพญานาควังหลวง
รูปปั้นพญานาคหนองม่วงไข่
รูปปั้นพญานาคแม่คำมี
 รูปปั้นพญานาคเด่นชัย
รูปปั้นพญานาคปงป่าหวาย
รูปปั้นพญานาคห้วยไร่
รูปปั้นพญานาคเด่นชัย
รูปปั้นพญานาคแม่จั๊วะ
รูปปั้นพญานาคไทรย้อย
 รูปปั้นพญานาคเมือง
รูปปั้นพญานาคกาญจนา
รูปปั้นพญานาคช่อแฮ
รูปปั้นพญานาคทุ่งกวาว
รูปปั้นพญานาคทุ่งโฮ้ง
รูปปั้นพญานาคท่าข้าม
รูปปั้นพญานาคนาจักร
รูปปั้นพญานาคน้ำชำ
รูปปั้นพญานาคบ้านถิ่น
รูปปั้นพญานาคป่าแดง
รูปปั้นพญานาคป่าแมต
รูปปั้นพญานาคร่องฟอง
รูปปั้นพญานาควังธง
รูปปั้นพญานาควังหงษ์
รูปปั้นพญานาคสวนเขื่อน
รูปปั้นพญานาคห้วยม้า
รูปปั้นพญานาคเหมืองหม้อ
รูปปั้นพญานาคแม่คำมี
รูปปั้นพญานาคแม่ยม
รูปปั้นพญานาคแม่หล่าย
รูปปั้นพญานาคในเวียง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.