รถเจาะบ่อบาดาลขอนแก่น

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ขอนแก่น ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร


ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียก  รถเจาะบาดาลในพื้นที่ขอนแก่น 

รับเจาะบาดาลขอนแก่น ติดต่อ คุณแอ็ด เจาะน้ำบาดาล

บริการรถเจาะน้ำบาดาลขอนแก่น 
– ขอนแก่น บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างขอนแก่น รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลขอนแก่น ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในขอนแก่น
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในขอนแก่น
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขอนแก่น  ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– ขอนแก่น ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลขอนแก่น  และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาลขอนแก่น 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน


รถเจาะบ่อบาดาลขอนแก่น
รับเจาะบาดาลอำเภอซำสูง
รับเจาะบาดาลกระนวน
รับเจาะบาดาลคำแมด
รับเจาะบาดาลคูคำ
รับเจาะบาดาลบ้านโนน
รับเจาะบาดาลห้วยเตย

รับเจาะบาดาลอำเภอบ้านแฮด
รับเจาะบาดาลบ้านแฮด
รับเจาะบาดาลหนองแซง
รับเจาะบาดาลโคกสำราญ
รับเจาะบาดาลโนนสมบูรณ์

รับเจาะบาดาลอำเภอหนองนาคำ
รับเจาะบาดาลกุดธาตุ
รับเจาะบาดาลขนวน
รับเจาะบาดาลบ้านโคก

รับเจาะบาดาลอำเภอโคกโพธิ์ไชย
รับเจาะบาดาลซับสมบูรณ์
รับเจาะบาดาลนาแพง
รับเจาะบาดาลบ้านโคก
รับเจาะบาดาลโพธิ์ไชย

รับเจาะบาดาลอำเภอโนนศิลา
รับเจาะบาดาลบ้านหัน
รับเจาะบาดาลหนองปลาหมอ
รับเจาะบาดาลเปือยใหญ่
รับเจาะบาดาลโนนศิลา
รับเจาะบาดาลโนนแดง

รับเจาะบาดาลอำเภอกระนวน
รับเจาะบาดาลดูนสาด
รับเจาะบาดาลน้ำอ้อม
รับเจาะบาดาลบ้านฝาง
รับเจาะบาดาลหนองกุงใหญ่
รับเจาะบาดาลหนองโก
รับเจาะบาดาลหนองโน
รับเจาะบาดาลหัวนาคำ
รับเจาะบาดาลห้วยยาง
รับเจาะบาดาลห้วยโจด

รับเจาะบาดาลอำเภอชนบท
รับเจาะบาดาลกุดเพียขอม
รับเจาะบาดาลชนบท
รับเจาะบาดาลบ้านแท่น
รับเจาะบาดาลปอแดง
รับเจาะบาดาลวังแสง
รับเจาะบาดาลศรีบุญเรือง
รับเจาะบาดาลห้วยแก
รับเจาะบาดาลโนนพะยอม

รับเจาะบาดาลอำเภอชุมแพ
รับเจาะบาดาลขัวเรียง
รับเจาะบาดาลชุมแพ
รับเจาะบาดาลนาหนองทุ่ม
รับเจาะบาดาลนาเพียง
รับเจาะบาดาลวังหินลาด
รับเจาะบาดาลหนองเขียด
รับเจาะบาดาลหนองเสาเล้า
รับเจาะบาดาลหนองไผ่
รับเจาะบาดาลโนนสะอาด
รับเจาะบาดาลโนนหัน
รับเจาะบาดาลโนนอุดม
รับเจาะบาดาลไชยสอ

รับเจาะบาดาลอำเภอน้ำพอง
รับเจาะบาดาลกุดน้ำใส
รับเจาะบาดาลทรายมูล
รับเจาะบาดาลท่ากระเสริม
รับเจาะบาดาลน้ำพอง
รับเจาะบาดาลบัวเงิน
รับเจาะบาดาลบัวใหญ่
รับเจาะบาดาลบ้านขาม
รับเจาะบาดาลพังทุย
รับเจาะบาดาลม่วงหวาน
รับเจาะบาดาลวังชัย
รับเจาะบาดาลสะอาด
รับเจาะบาดาลหนองกุง

รับเจาะบาดาลอำเภอบ้านฝาง
รับเจาะบาดาลบ้านฝาง
รับเจาะบาดาลบ้านเหล่า
รับเจาะบาดาลป่ามะนาว
รับเจาะบาดาลป่าหวายนั่ง
รับเจาะบาดาลหนองบัว
รับเจาะบาดาลโคกงาม
รับเจาะบาดาลโนนฆ้อง

รับเจาะบาดาลอำเภอบ้านไผ่
รับเจาะบาดาลบ้านลาน
รับเจาะบาดาลบ้านไผ่
รับเจาะบาดาลป่าปอ
รับเจาะบาดาลภูเหล็ก
รับเจาะบาดาลหนองน้ำใส
รับเจาะบาดาลหัวหนอง
รับเจาะบาดาลหินตั้ง
รับเจาะบาดาลเมืองเพีย
รับเจาะบาดาลแคนเหนือ
รับเจาะบาดาลในเมือง

รับเจาะบาดาลอำเภอพระยืน
รับเจาะบาดาลขามป้อม
รับเจาะบาดาลบ้านโต้น
รับเจาะบาดาลพระบุ
รับเจาะบาดาลพระยืน
รับเจาะบาดาลหนองแวง

รับเจาะบาดาลอำเภอพล
รับเจาะบาดาลลอมคอม
รับเจาะบาดาลหนองมะเขือ
รับเจาะบาดาลหนองแวงนางเบ้า
รับเจาะบาดาลหนองแวงโสกพระ
รับเจาะบาดาลหัวทุ่ง ตำบลเก่างิ้ว
รับเจาะบาดาลเพ็กใหญ่
รับเจาะบาดาลเมืองพล
รับเจาะบาดาลโคกสง่า
รับเจาะบาดาลโจดหนองแก
รับเจาะบาดาลโนนข่า
รับเจาะบาดาลโสกนกเต็น

รับเจาะบาดาลอำเภอภูผาม่าน
รับเจาะบาดาลนาฝาย
รับเจาะบาดาลภูผาม่าน
รับเจาะบาดาลวังสวาบ
รับเจาะบาดาลห้วยม่วง
รับเจาะบาดาลโนนคอม

รับเจาะบาดาลอำเภอภูเวียง
รับเจาะบาดาลกุดขอนแก่น
รับเจาะบาดาลดินดำ
รับเจาะบาดาลทุ่งชมพู
รับเจาะบาดาลนาชุมแสง
รับเจาะบาดาลนาหว้า
รับเจาะบาดาลบ้านเรือ
รับเจาะบาดาลภูเวียง
รับเจาะบาดาลสงเปือย
รับเจาะบาดาลหนองกุงธนสาร
รับเจาะบาดาลหนองกุงเซิน
รับเจาะบาดาลหว้าทอง
รับเจาะบาดาลเขาน้อย
รับเจาะบาดาลเมืองเก่าพัฒนา
รับเจาะบาดาลในเมือง

รับเจาะบาดาลอำเภอมัญจาคีรี
รับเจาะบาดาลกุดเค้า
รับเจาะบาดาลคำแคน
รับเจาะบาดาลท่าศาลา
รับเจาะบาดาลนาข่า
รับเจาะบาดาลนางาม
รับเจาะบาดาลสวนหม่อน
รับเจาะบาดาลหนองแปน
รับเจาะบาดาลโพนเพ็ก

รับเจาะบาดาลอำเภอสีชมพู
รับเจาะบาดาลซำยาง
รับเจาะบาดาลดงลาน
รับเจาะบาดาลนาจาน
รับเจาะบาดาลบริบูรณ์
รับเจาะบาดาลบ้านใหม่
รับเจาะบาดาลภูห่าน
รับเจาะบาดาลวังเพิ่ม
รับเจาะบาดาลศรีสุข
รับเจาะบาดาลสีชมพู
รับเจาะบาดาลหนองแดง

รับเจาะบาดาลอำเภอหนองสองห้อง
รับเจาะบาดาลคึมชาด
รับเจาะบาดาลดงเค็ง
รับเจาะบาดาลดอนดั่ง
รับเจาะบาดาลดอนดู่
รับเจาะบาดาลตะกั่วป่า
รับเจาะบาดาลวังหิน
รับเจาะบาดาลสำโรง
รับเจาะบาดาลหนองสองห้อง
รับเจาะบาดาลหนองเม็ก
รับเจาะบาดาลหนองไผ่ล้อม
รับเจาะบาดาลหันโจด
รับเจาะบาดาลโนนธาตุ

รับเจาะบาดาลอำเภอหนองเรือ
รับเจาะบาดาลกุดกว้าง
รับเจาะบาดาลจระเข้
รับเจาะบาดาลบ้านกง
รับเจาะบาดาลบ้านผือ
รับเจาะบาดาลบ้านเม็ง
รับเจาะบาดาลยางคำ
รับเจาะบาดาลหนองเรือ
รับเจาะบาดาลโนนทอง
รับเจาะบาดาลโนนทัน
รับเจาะบาดาลโนนสะอาด

รับเจาะบาดาลอำเภออุบลรัตน์
รับเจาะบาดาลทุ่งโป่ง
รับเจาะบาดาลนาคำ
รับเจาะบาดาลบ้านดง
รับเจาะบาดาลศรีสุขสำราญ
รับเจาะบาดาลเขื่อนอุบลรัตน์
รับเจาะบาดาลโคกสูง

รับเจาะบาดาลอำเภอเขาสวนกวาง
รับเจาะบาดาลคำม่วง
รับเจาะบาดาลดงเมืองแอม
รับเจาะบาดาลนางิ้ว
รับเจาะบาดาลเขาสวนกวาง
รับเจาะบาดาลโนนสมบูรณ์

รับเจาะบาดาลอำเภอเปือยน้อย
รับเจาะบาดาลขามป้อม
รับเจาะบาดาลวังม่วง
รับเจาะบาดาลสระแก้ว
รับเจาะบาดาลเปือยน้อย

รับเจาะบาดาลอำเภอเมือง
รับเจาะบาดาลดอนช้าง
รับเจาะบาดาลดอนหัน
รับเจาะบาดาลท่าพระ
รับเจาะบาดาลบึงเนียม
รับเจาะบาดาลบ้านค้อ
รับเจาะบาดาลบ้านทุ่ม
รับเจาะบาดาลบ้านหว้า
รับเจาะบาดาลบ้านเป็ด
รับเจาะบาดาลพระลับ
รับเจาะบาดาลศิลา
รับเจาะบาดาลสาวะถี
รับเจาะบาดาลสำราญ
รับเจาะบาดาลหนองตูม
รับเจาะบาดาลเมืองเก่า
รับเจาะบาดาลแดงใหญ่
รับเจาะบาดาลโคกสี
รับเจาะบาดาลโนนท่อน
รับเจาะบาดาลในเมือง

รับเจาะบาดาลอำเภอแวงน้อย
รับเจาะบาดาลก้านเหลือง
รับเจาะบาดาลทางขวาง
รับเจาะบาดาลท่านางแนว
รับเจาะบาดาลท่าวัด
รับเจาะบาดาลละหานนา
รับเจาะบาดาลแวงน้อย

รับเจาะบาดาลอำเภอแวงใหญ่
รับเจาะบาดาลคอนฉิม
รับเจาะบาดาลแวงใหญ่
รับเจาะบาดาลโนนทอง
รับเจาะบาดาลโนนสะอาด
รับเจาะบาดาลใหม่นาเพียง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.