ช่างเจาะน้ำบาดาลบุรีรัมย์

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในบุรีรัมย์นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลบุรีรัมย์
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลบุรีรัมย์ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– บุรีรัมย์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลบุรีรัมย์สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– บุรีรัมย์ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– บุรีรัมย์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลบุรีรัมย์ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )
บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน

รับเจาะบาดาลบุรีรัมย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านด่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านด่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลปราสาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนขวาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแคนดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงพลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวฝาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแคนดง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกระสัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระสัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกันทรารมย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านปรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำดวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสองชั้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลสูงเนิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเต็ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองไผ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคูเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตูมใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปะเคียบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองขมาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินเหล็กไฟ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชำนิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลชำนิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่อผกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลละลวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปล่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสนวน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนางรอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลก้านเหลือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลถนนหัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรัพย์พระยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งแสงทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางรอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านสิงห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำไทรโยง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะเดา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองยายพิมพ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโบสถ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวถนน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนกอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านคู
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสว่าง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านกรวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันทบเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกรวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลปราสาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลสายตะกู
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไม้งาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาดินเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนเจริญ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลกู่สวนแตง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทองหลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเยือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแดงใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอประโคนชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลจรเข้มาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะโกตาพิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลประทัดบุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลประโคนชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลปังกู
ช่างเจาะน้ำบาดาลละเวี้ย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสี่เหลี่ยม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาคอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสลงโทน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกมะขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกม้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกย่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไพศาล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปะคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปะคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหูทำนบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกมะม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทยเจริญ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพลับพลาชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันดุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าชัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะเดา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกขมิ้น

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพุทไธสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเป้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุทไธสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะเฟือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหายโศก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอละหานทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาจง
ช่างเจาะน้ำบาดาลละหานทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรงใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตระครอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกว่าน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอลำปลายมาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาดโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลทะเมนชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลผไทรินทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำปลายมาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกระทิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองคู
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวโคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโดน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินโคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองแฝก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสลงพัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกล่าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสะอาด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสตึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระสัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนมนต์
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งวัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลร่อนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสตึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสนามชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองแก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองกี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนอะราง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งกระตาดพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งกระเต็น
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าโพธิ์ชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุกระสัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเย้ยปราสาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสูง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองหงส์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองชัยศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองฝ้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสาเดียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทยสามัคคี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอห้วยราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาเสา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านตะโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสนวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยราชา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกเหล็ก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาเป๊ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลถาวร
ช่างเจาะน้ำบาดาลยายแย้มวัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลอีสานเขต
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจริญสุข

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระสัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลันทา
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมเห็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลถลุงเหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระครู
ช่างเจาะน้ำบาดาลลุมปุ๊ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวายจึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสองห้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะแกซำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะแกโพรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลักเขต
ช่างเจาะน้ำบาดาลอิสาณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองฝาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสม็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนดินแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำนางรอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลส้มป่อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนดินแดง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนสุวรรณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงอีจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งจังหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโกรกแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสุวรรณ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.