ช่างเจาะน้ำบาดาลอยุธยา

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในอยุธยานั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลอยุธยา
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลอยุธยาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– อยุธยารับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลอยุธยาสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– อยุธยาออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– อยุธยารับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอยุธยาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลอยุธยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลจำปา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเจ้าสนุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านร่อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากท่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศาลาลอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองขนาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์เอน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนครหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองสะแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางพระครู
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางระกำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อโพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านชุ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากจั่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระนอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามไถ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ลา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางซ้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางซ้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลปลายกลัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเต่าเล่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทพมงคล
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก้วฟ้า

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางบาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลกบเจา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทางช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำเต้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางชะนี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางบาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางหลวงโดด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางหัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านคลัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลมหาพราหมณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดตะกู
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดยม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะพานไทย
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทรน้อย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางปะหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลขยาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลขวัญเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตานิม
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาลเอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับน้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทางกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางนางร้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางปะหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเดื่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเพลิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านขล้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านม้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านลี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุทเลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหันสัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสาธง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์สามต้น

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางปะอิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลขนอนหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองจิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลคุ้งลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาดเกรียบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลิ่งชัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางกระสั้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางประแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกรด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านพลับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านสร้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเลน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแป้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดยม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามเรือน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะเกิด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงรากน้อย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลกกแก้วบูรพา
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระแชง
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่างเหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางพลี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางยี่โท
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้างกลึง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านม้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเกาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแป้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลราชคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสนามชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหน้าไม้
ช่างเจาะน้ำบาดาลห่อหมก
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงรากน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแคตก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแคออก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพแตง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่พระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลไม้ตรา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านแพรก
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแพรก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสองห้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำพะเนียง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอผักไห่
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุฎี
ช่างเจาะน้ำบาดาลจักราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าดินแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคู
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแค
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลผักไห่
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดชิด
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดน้ำเค็ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำตะเคียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองน้ำใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหน้าโคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลอมฤต
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกช้าง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะมัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองตะเคียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองสระบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองสวนพลู
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าวาสุกรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านป้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านรุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเกาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลประตูชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากกราน
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูเขาทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลุมพลี
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนพริก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำเภาล่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหอรัตนไชย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหันตรา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวรอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะเรียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่ลิง ศูนย์สินค้าOTOPพระนครศรีอยุธยา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภาชี
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระจิว
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนหญ้านาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลภาชี
ช่างเจาะน้ำบาดาลระโสม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองน้ำใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่ล้อม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอมหาราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าตอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำเต้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านขวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิตเพียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลมหาราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจ้าปลุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโรงช้าง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอลาดบัวหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองพระยาบันลือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคู้สลอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระยาบันลือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดบัวหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสิงหนาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลักชัย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลข้าวงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลชะแมบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อตาโล่
ช่างเจาะน้ำบาดาลพยอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำตาเสา
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังจุฬา
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสนับทึบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหันตะเภา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภออุทัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลข้าวเม่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลคานหาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลธนู
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหีบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามบัณฑิต
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองน้ำส้ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไม้ซุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุทัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพสาวหาญ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเสนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลชายนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางนมโค
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกระทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแถว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแพน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลมารวิชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลรางจรเข้
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดงา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามกอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามตุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจ้าเจ็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจ้าเสด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสนา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.